20220816
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 augusztus 20, csütörtök

Maradt szél a vitorlában

Szerző: Dr Halász Józsed

Egyszer már eljátszotta a Választási Bizottság az „okafogyott" műsort 2008-ban, a Lisszaboni Szerződés népszavazással történő megerősítésével kapcsolatban. Akkor az Alkotmánybíróság eltörölte a népszavazást kezdeményező aláírásgyűjtő-ív hitelesítésének megtagadását, és új határozat meghozatalára kötelezte az OVB-t. A törvényes lehetőséget kihasználva (pontosabban: azzal visszaélve) az OVB 2008. január elejére tűzte ki a tárgyalást.

Az Országgyűlés december 27-én megerősítette a Lisszaboni Szerződést, így a tárgyalás napján az újratárgyalás már okafogyottá vált. Természetesen vitatható volt, hogy egy folyamatban lévő ügy tárgyában lehet-e döntést hozni. Ez alapján kértem az Alkotmánybíróságot, hogy helyezze hatályon kívül az Ogy Lisszaboni Szerződésének megerősítését, és tegye azt – határozatának megfelelően – a népszavazás eredményétől függővé. Az Alkotmánybíróság elutasította panaszomat, arra hivatkozva, hogy az Ogy határozata nem vonható vissza. 

2015. augusztus 19-éig az új nevű Választási Bizottság még nem tűzte ki a migrációval kapcsolatos népszavazás-kezdeményező aláírásgyűjtő-ív hitelesítési ülésének időpontját, aminek – a törvény szerint – augusztusban – tehát 12 napon belül – meg kell történnie. 

Elképzelhető – hiszen tényleges következménye nincs -, hogy az ülést mulasztóan, határidő utánra tűzik ki.  A Kormány olyan intézkedéseket tesz, amivel azt akarja bizonyítani, hogy a „mindent megtesz” annak érdekében, hogy megakadályozza az illegális határátlépést (a kerítés után a legújabb intézkedés a határvadász század létrehozása. 

Az aláírásgyűjtő-íven szereplő kérdés második fordulata: a már Hazánk területén lévő illegális beáramlók kitoloncolása. Ezt a követelést a Jobbik „felkarolta”. (A Jobbik az EU, NATO és IMF-ből kilépésünket kezdeményező népszavazás kiírásának tárgyalásán nem képviseltette magát.) 

Így tehát országgyűlési hatáskörön belül megoldott, vagy felvetett a kérdés minden része. Látszólag nem maradt szél a vitorlánkban, vagyis a Választási Bizottság erre hivatkozva, okafogyottnak minősítheti a beadványt, ezét megtagadja az aláírásgyűjtő-ív hitelesítését. Ha elutasítják a hitelesítést, akkor azt hiszik, hogy megakadályozhatják az akaratnyilvánítás lényegének kifejtését és annak továbbgondolását. 

A népszavazás ugyanis felveti 

-    minden idegen állampolgárágának felülvizsgálatát, amivel azt érhetjük el, hogy Magyarországon az egyetemes magyarság gyakorolja kizárólag a hatalmat (ez az egyre erősebb európai igényként megfogalmazódó nemzetállamiság eszméje), 

-    annak a helyzetnek (NATO-tagságnak) a megszűntetési kényszerét, amely minket is a migráció okozóivá aláz, hiszen azokban az államokban, amelyből a menekültek érkeznek, az élhetetlen állapot létrehozásában mi is tettestársak vagyunk, 

-    a migráció okozójának, az USA-nak a megnevezését, amellyel szemben olyan ENSZ-határozatot kell előterjeszteni (erre megfelelő országot találni nem nehéz), amely elítéli az országot területe és annak lakósai ellen indított terrorista háborút (idegen ország gazdasági és politikai függetlensége elleni erőszak) és annak azonnali beszűntetésére kötelezi az USA-t, valamint 

-    arra is kötelezi a terrorista háborút kezdeményezőt és tettestársait, hogy az általa okozott kárt térítse meg, és az eredeti állapot visszaállításában vállaljon a beavatkozással arányos részt.  

Tehát a szél nagy része a vitorlánkban van. Ezért nem lehet a hitelesítés megtagadása esetén visszalépnünk az akaratnyilvánítástól, amely eszköze az aláírásgyűjtő-ív, akár hitelesítve, akár a nélkül. 

Kelt Szegeden, 2015. augusztus 19-én. 

Halász József

Megnyitva 1471 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások