20220528
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 június 22, szerda

Miért a kisebbet ?

Szerző: Nagy Lajos

A tudomány, a technika fejlődésével egyre messzebb kalandozhatunk múltunkba(n). Magyarok vagyunk és persze a magyarság múltja, a miénk érdekel elsősorban. Van egy folyam ...., a mi folyamunk. Ezt nevezzük "Magyar"-nak !

Kedves Magyar Társam !

Ma, Kr.u. 2016-ban ismerjük ezt és amikor ennek partja mellett az időben haladunk az eredete, forrása felé találkozunk sok ismert, jól feltárt részeivel. Ez egész a IX. sz. végéig van így. Ha voltak néha-néha a folyamunknak nehézségei, mint hegyeket áttörni, lapályokon pihenve folydogálni, soha nem szakad meg ennek folyása. Mindig fel és megismerhető maradt ez. Na itt van egy olyan találkozás, elágazódás, ahol akarva, nem akarva, ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni mellette, választanunk kell. Melyiket válasszuk, melyik a Magyar folyónk, melyik ennek a főága ?

Megérkezünk folyamunk ahhoz a szakaszához, amelyet a szóhasználat a honfoglalásnak mond. Ezen szóban magában rejlik maga azt, hogy ott már választottunk is ezek között. Ugyanis azok, akik honfoglaltak, ezen ágát azonosítjuk a folyamunk főágának. Ez különös, rendhagyó..., mert épp ez a kisebbik ág. Általában mindig és mindenhol a főágként a nagyobbik, a nagyobb víztömeget hordót szokás.

Az utolsó időkben több tárgyi, mert tárgyilagos tényező jutott tudomásunkra ebben. Ma már elég nagy pontossággal ismerjük ezen két ág méretét, az egymáshoz-való arányát. Ha az egyik ág az akkor a K-M-be bejötteket, a második az ezeket ott-talált befogadók, akkor az ezek arányszáma 1 / 8.
A bejöttek számaránya maximum 15 % -a az összlakosságnak (az egyik legkomolyabb régészünk, László Gyula ezt 10 %-nak mondja ki).

Na itt valami hibádzik, valami komoly magyarázatra lenne nekünk szükségünk ahhoz, hogy erre magyarázatot találjunk. Na ezért fordulok hozzátok itt !

Megtudnátok mondani azt, hogy miért, mire föl választjuk mi ezen folyam kisebbik ágát, mint főágat ? Van-e valami jellegzetessége, vagy más azonosító eleme, amely miatt épp ezt ? Ezt pontosabban is ; van erre valami genetikai, antropológiai ..., kulturális, művészettörténészeti ..., nyelvi ... vagy bármi más tényező ?
Tehát ha mi ma mondjuk szélésfejűek, egy EU-18-as gén-többségűek, egy ugyanazon nyelvűek ... vagyunk, mint akik akkor bejöttek ... e miatt lenne ? Mi az a tényező, amely nálunk kettőnknél (a Magyar folyam alsó folyása és ezen kisebbik ágat azonosítja ?

Kérlek, nagyon kérlek benneteket arra, ha van valami ismeretetek ezen téren, osszátok meg velem (is) !

Na van több tényező, amely épp ellenkező is ezzel ( a helyes választás nem ez kellene legyen). Ilyen a bennünket egyértelműen azonosító nyelvünk. Még-ha ez manapság kevésbé döntő tényező, a múltban ez mindent el is döntött.

Azok voltak a magyarok, akik magyarul beszéltek akkor (a kérdéses időszakban). Ha mi ma magyarul beszélünk ... ott melyik ág az, amely a biztosabban magyar, mert magyar nyelvű ? Na itt csaknem minden kétséget elháríthatunk ebben. Ugyanis nyelvünk nem jöhetett csak a befogadóktól.

Tehát a folyamunk, a Magyar folyó az a nagyobb víztömeget hordó. És most itt szeretnék egy kicsit magyarázni, bizonyítani:

Amikor egy nép, törzs elfoglal egy területet, ahol egy nálánál nagyobb népre, számosabb népre talál és ezt nem írtja ki, akkor fel kell hagyjon nyelvével előbb-utóbb. Ez történt a bolgárok, a lombárdok és a frankok esetében. Ezen utóbbit ismerjük a legjobban (rengeteg írásos adatunk van tőlük, róluk). Na ezek esete ami a számokat illeti, nagyon hasonló a mienkkel. Ott az egyik frank törzs (egy kis társnéppel egyetemben) félmillióra becsült elfoglalt egy olyan területet (Gallia törzsét), ahol 4 millióra feltételezett ellatinosodott gall élt (±). Ezek is honfoglalást tettek. Egy államot szerveztek saját uralmuk alatt ..., de ahhoz, hogy a befogadó lakosság őket így elfogadja, felvették a kereszténységet, de főként feladták nyelvüket. Már 2-3 nemzedék után nem maradt ezek nyelvéből semmi sem. A lombárdokból is olaszok lettek a nyelvük felcserélésével, a bolgárok esete egy kicsit lassúbb.

Ott még ma is egy picit fennmaradt (szilánkokban) a nyelvük ;..

Tehát azon nyelv, amelyet ma magyarnak nevezünk, az az Árpádékat befogadók nyelve ... Így még a nyelvet sem hozhatjuk föl, mint érvet arra, hogy miért is válasszuk épp a kisebbik ágat a magyarnak ?!

Na a nyelvünk mellett van még egy másik és igen megbízható dolgunk ebben. Ez maga a nyelvünk írása, a mi írásosságunk ténye.

Azt biztosan tudjuk (mert tárgyi bizonyítékaink vannak erről), hogy a VII. sz. végétől nekünk, ill. nyelvünknek írásos változata van és ez használt. Na ezt csak és kizárólagosan a nagyobb víztömeget hordó ágban találjuk meg. A befogadóknál. Persze az, hogy az egyik ágnál ez nem található meg, az még nem bizonyíték arra, hogy ezeknek nem volt írásbelisége ...

Kérlek benneteket, osszátok meg velem a véleményeteket erről, ezen kérdésről ! Miért válasszuk mi a 895/6-ban bejötteket a magyaroknak és miért nem inkább az ezeket befogadókat ?

Ezen kérdés azért fontos, mert ennek értelmes, ésszerű megválaszolása nélkül nem tudunk tovább haladni a múltunkban. Mi, a magyarok létezünk már jóval régebben, maga a nyelvünk is minimum 3000 éves (inkább sokkal idősebb is). Akkor minimum ezen kis 'buktatón', a IX. sz. végén át kell tudjuk kelni.

Köszönöm figyelmeteket és várom véleményeteket ebben ; Lajos

Megnyitva 2138 alkalommal

Hozzászólás   

#7 belgium/Andennenagy lajos 2016-07-06 11:47
ne haragudj Zolikám, kedves gazdánk ..., mégha Te ezen kérdést befejezettnek is mondod ki (részedrol), megjegyzem, hogy mi még mindíg 'Zentánál' állunk. Ugyanis még mindíg sokan, a legtöbben a jobb ágat, a kisebbet azonosítják a magyarnak. Na itt, ebben van a kérdésem ; "miért a kisebbet ?"

abban tökéletesen igazat adok, hogy Zentától lefelé a folyamunk magyar, Zenta fölött viszont a hivatalosok, a mi hatalmas többségünk a kisebbik ágat azonosítja a folyamunknak ...
tudom azt is, hogy 3-4 évszázada ... és ez egész a X. sz.-ig a magyarság épp úgy a befogadókat, mint a bejötteket egyaránt magyaroknak azonosították (az ún.hunokat, avarokat, kunokat és a IX. sz. végei betelepedetteket). Tudom, hogy ez így volt. De azóta csak Arpád-népét (yehát a kisebbik ágat) azonosítják annak ....

na még egyszer Zolikám (és minden olyanhoz itt, akik erre meg tudnának válaszolni) ; "miért a kisebbet ?"
a te párhuzamodat visszavéve, a mi vonatunk mondjuk 8 vagonból áll. Ez valamerrol jön, aùmelyhez egy vagont kapcsolnak "Zentánál". Persze hogy utána egy és ugyanazon vonaton ülünk.
Azt is megértem, hogy azok, akik ezen vagonban utaznak, érkeztek és magukat azonosítva a többiekkel egyetemben, azok esetleg tényleg magát a vonatot is azonosítják a vagonukkal. Viszont ezt akkor nekik kellene tudják megmondani, elmagyarázni ....

úgy tunik nekem, hogy valami miatt Ti nem igen értetek meg (talán kivétel "sagi" barátunk, aki éppúgy, mint én a nagyobb ágat tartjuk folyamunk foágának). Egy pótkérdéssel megtoldom ;

a magyarságnak voltak-e háborúi a frankok, Nagy Károlyék ellen a VIII. sz. végefelé ?
ha valaki a kisebbi ágat tartja a folyamnak, ennek foágának, annak NEM-mel kell felelnie, aki a nagyobbik ágat, a befogadókat , annak IGEN-nel.
Na akik nem értik meg magát a kérdést (miért a kisebbet), azokat meghívom, hogy elobb válaszoljanak meg ezen mellékkérdésre (háborúztunk-e mi a VIII. sz. -ban a frankok ellen ?)

szeretettel
#6 Megoszthatatlanok vagyunk és legyünk!Zoli 2016-06-27 21:50
Azt keressük egymásban amiben megegyezhetünk!

Örülök, hogy sikerült közös vágányra jutnunk, igaz nem egy és ugyanaz vagonban utazunk de a végcélunk azonos. - Nem választottam én sem sem kisebb ágat, sem nagyobb ágat mert ha Zentánál indulva a Tisza mentét követjük tapasztalhatjuk, hogy Titel közelében Szalánkemén alatt az ISTER-be - vagyis a Dunába torkollik, majd magabiztosan, megállíthatatlanul hömpölyög a begyűjtött mellékágak víztömegével a mai DUNA név alatt. - Ezzel befejezettnek tekintem eszmecserénk ezen pontjait.
Szeretettel: >Zoli<
#5 ezen alábbi szakaszt ki kellett vegyem, mert nem engedte benagy lajos 2016-06-27 21:18
"na ehhez én magam megteszem az enyémet (mint jó példát, amelyet kérlek kövessél) ; én a befogadókat tartom, mondom ki a magyarokként. A bejöttek estében (amely miután az azonosítás megtörtént, jelentéktelen) azt, hogy azok is valószínu azok, ill. valami közeli rokonnép volt.

na ehhez az én érveim ;
- 1) ezek voltak a számosabbak ...

- 2) az "1"-es következtében az o nyelvük kellett fennmaradjon. Tehát amely nyelvet mi ma magyarnak nevezünk és magunkénak valljuk, az tolük jön

- 3) szintén az "1"-esbol kifolyólag; a VII. sz. -tól egész biztos, hogy nyelvünknek volt és használt is írása (a hangzóinknak betui, amely által lerögzítettuk 'mondanivalónkat'). Na ezt CSAK a befogadóknál találjuk meg. Na ez nem azt mondja, hogy a bejötteknek nem volt írásossága, hanem azt, hogy a befogadóknak igen. A befogadók magyarsága biztos, a bejötteké kérdéses (eddig nem találtunk náluk ilyesmire bizonyságot).

na még erre (mondjuk egy 3a -ként; Az, hogy a bejöttek kezébe került a hatalom (az Arpádháziak ...), az köztudott, ismert. Ok döntöttek arról, hogy felvegyük vagy se a kereszténységet (elotte a tudomásom szerint ezt nem volt mindenkinek kötelezo). Azt is ok, hogy ezt Rómától és ne Bizánctól.
Megint a kis ismereteim szerint ebben is inkább ellenkezoen, mint 'mi' tettük volt elotte. Na miuátán a hivatalos nyelvként a latint választották, ott is ok döntöttek). Eddig minden eléggé 'rendes'. Most jön az, amiért ezeket felhozom. OK voltak azok, akik a latin ábc-t, a betukészletet átvették (felhagyva a mieinkkel). Na itt ez valami rendhagyó. Az, hogy a latin nyelvet hivatalosítottuk ..., azt ekkoriban mindenki így tette, viszont az, hogy egy nép feladja írását, írásjeleit, az teljesen egyedülálló. Soha ilyent az Egyház (a katolikus, az egyetemes) nem követelt meg senkinél. Sot még olyankor, amikor egy népnek, népcsoportnak nem volt írása, még önmaga kreált egyet (Ciril és Metód a szlavon nyelvre). Tehát ebbol azt kell kikövetkeztessük, hogy ezt CSAK is a bejövok akarták így. Tehát nem csak valószínu az, hogy a bejötteknek nem volt írásuk, hanem itt atrról, hogy ok döntöttek azon, hogy a latin betuket használjuk ... máig a nyelvünk 'két dimenziós' formájára. Ugy tunik, hogy akkor ok nem a sajátjukat adták föl, hanem a mienket. Na ez valami nagyon komoly dolog. Ez egy kimondott negatívum is az o magyarságukban ...

- 4) egy valami gén-tanulmány (fogalmam sincs, hogy ez megbízható, vagy sem !) szerint a befogadók génállománya csaknem azonos a maival. Genetikailag mi a befogadók ivadékai vagyunk (nagy %-ban). Ami a bejötteket illeti, ott találtak (volna, mert megint ezek sokszor csak olyan mende-mondák) egy olyan 30 %-os ázsiai gént, amely teljesen idegen nálunk (a nagyobb hányadában azért nagy hasonlatosságok vannak). Na ez egyrészt egy második bizonyság arra, hogy a betelepedettek számaránya ilyen pici volt (ugyanis ezen Y-kromozómás gének fennmaradnak több évezreden keresztül. Tehát ha ma ezek nem észleltek, az akkor azt jelenti, hogy ma ezek %-aránya jóval az 5 %-alatt lehet csak), de azt is közben, hogy ezek egy kicsit eltértek, eltérnek genetikailag tolünk (úgy az oseinktol, mint a mai magyaroktól is). Ha mi vagyunk (a genetikai adatok szerint) a magyarok, akkor oseink inkább a befogadók, mint a bejöttek ...

na ezt, ilyeneket kérek toled (végül is bármelyitektol itt) kedves Zolikám. Ha Te a kisebb ágat választod, tartod a helyt-állónak; azt miért ?
szeretettel ; L"
#4 belgium/Andennenagy lajos 2016-06-27 10:51
kedves Zoli !

a kérdésed jogos. Ez azért, mert elég ügyetlenül tettem föl, ill. tálaltam föl kérdésemet. Ezért is a te többletkérdésed még segít is ebben nekem. Köszönöm !
azért tettem föl ezen kérdést, mert nem ismerem erre a választ. Az én állításom, ill. választásom (egyezo "sagi" barátunkkéval. Mindketten a nagyobb ágat valljuk a magyarnak) mellé bármikor, bárkinek magyarázattal, érvekkel szolgálhatok. Na ezt, ezeket szeretném megismerni azoktól, akik a bejöttek magyarsága mellett törnek pálcát, akik a kisebbik ágát a folyamunknak monják ki a 'foágnak'.
Miért, mire föl, milyen alapokra támaszkodik ezen rendhagyó választásuk (ha mi Zentán lennénk, az al-Dunáról felfelé slattyogva és ott valaki a jobboldali, a kisebb ág mellett döntene (hogy az a Duna), miközben én a nagyobbik, a baloldali mellett, hát okvetlenül feltenném neki a kérdést ; miért azt !?. Ha én a nagyobb tömeg vizet, az egyenes folyásút -ott- választom -az ilyekor szokásost-, akkor
okvetlenük tudom kell, hogy a társam, a társaim miért a másikat) ...

ha ma használható több tényezo is arra, hogy azonosságunkat ismerjüki (pl-ul a Te "ha magyar ügyért ..."), a multban ez nem igen használható. *
Igaz pl-ul vannak ismereteink, amelyek az ilyen téren is adhatnak tájékoztatást. Ilyen pl-ul a mostanság ünnepelt Pozsonyi csata esete, ahol a bejöttek hatalmas véráldozattal bizonyították a 'magyarságukat'. Arpád maga, mint az egyik fia (lehet volt több is) az életét adta Mo-ért, az új hazájáért ott. Nagyon tökéletesnek tunik számomra a Te kifejezésed, ahol az Arpád-i bejövetelt egy felszabadításnak mondod (teljesen egyezik a véleményünk itt (így ha tévedek, legalább nem leszek egyedül !) ...

ami (szerintem) az EGYEDÜL használható, az a nyelvünk. Azok voltak a magyarok a multban, akik nyelvüket ránk-hagyták (ilyen eghyszeru). Mivel elég nagy biztonsággal tudjuk azt, hogy nyelvünk minimum 3000 éve létezik (szerintem sokkal osibb is), ezen ido alatt erre kellene magunkat alapozzuk az oseink, a magyarok kutatásakor. Na ez az, (ez is !) amely engem a befogadók magyarságát bizonyítja. De még egyszer; nekem nem arra van,
volna szükségem, hogy Te, vagy bárki más is az én
véleményemet támogassa (ahhoz elég vagyok én), hanem arra volna szükségem, hogy azok, akik a kisebbik ágat, (rendhagyó módon) válasszák, ezt miért is ...

na most hozzád személyesen kedves gazdánk ; ha Te Arpádékat tartod a magyaroknak (a befogadókat csak ... IS -ként; ok is azok ...), akkor ezt Te mire alapozod ? Van-e ehhez valami érved, ill. érveid ? Kérlek mondd el, érvelj ezekkel ! Miért ok és miért nem a másikok ? Milyen tényezo az, amely miatt ezek voltak a magyarok és nem a másikok ?
#3 Miért kérdezel ha van válaszod?Zoli 2016-06-27 00:40
Kedves Lajos !

Elnézésedet kérem amiért én is közbeszólok, de szeretnék tisztábban látni valójában te mire is és milyen választ akarsz kapni ha te már tudsz egy választ-magyarázatot amikor azt írod, hogy:

"...nem igen van szükség magyarázatra. De ezt is tudok adni és bárkinek meg is adom, adhatom."

Akkor meg miért te kérdezel? Ezt nem értem. Akkor magyarázd el te hogyan látod miért magyar a felszabadított nép és miért nem magyar a felszabadító nép.

Még egy dologgal, mármint az általánosítással is óvatosabban kellene lenni, mert azt nagyon nehéz kiszűrni hogyan gondolod. Itt arra célzok amikor azt írod

"csaknem minden magyar manapság a magyaroknak a bejövőket azonosítja " (kiemelés tőlem) Nem azonosíthatták Arabokkal mikor nem azok voltak. Hol a gond és miért gond ha magyarnak azonosítják? Te is leírod, hogy

"(Arpádék is valószínu valami rokonnépünk lehetett)"

Itt mintha elbizonytalanodnál Árpád Atyánk hovatartozásával. Talán itt kellene kérdezned ha valami nem tiszta számodra vele kapcsolatban.

Vagy megkérdezted e "ugyanazokat", (vagyis a Kárpát-medencében élőket) hogy milyen néppel nemzettel azonosítják magukat? Hiszen közülünk sem vitatja senki, hogy az itt elő magyarság felszabadítására jöttek Álmos vezérletével Árpádék is és ugyanúgy bármikor jöttek ha kellett a magyar-hun testvéreink - rokonaink ugyan-úgy mint az Avarok vagy a Hunok.
Szerinted miért nem lehetett például a Megyer törzs Magyar törzs? És mi a gond abban, hogy ha magyar félszabadítóknak tartunk valamennyi törzset akik felszabadították az itt elő szintén HUN-MAGYAR őseinket? Ha magyar ügyért harcol, tesz akkor az magyar. Ugyanezért magyar Petőfi Sándor is.

Szeretettel: >Zoli
#2 belgium/Andennenagy lajos 2016-06-26 20:32
kedves "sagi", mindenek elott egy nagy köszönet a szép, értelmes, tartalmas leveledért ...

mégha ezzel nem is válaszolsz meg teljességgel a kérdésemre. Ugyanis itt arról van szó (volna ...), hogy csaknem minden magyar manapság a magyaroknak a bejövoket azonosítja (na ezek között egyre többen még azt is hozzáteszik, hogyhát a befogadók is azok voltak. Erted ?
de még mindíg a IX. sz. végén bejötteket a magyaroknak. Az, hogy egy "IS"-t ráraknak, az is ennek a bizonysága ...

na a kérdésem hozzájuk szól. A hatalmas többségünkhöz ...
a T-Ü. -t én is ismerem (±). Nagyon közel áll ehhez az én véleményem is. Mivel én a befogadókat tratom, mondom ki a magyaroknak (Arpádék is valószínu valami rokonnépünk lehetett) ... én épp azon az olfdalon állok, ahol a nagyobb víztömeget-hozó ágat választva, nem igen van szükség magyarázatra. De ezt is tudok adni és bárkinek meg is adom, adhatom. Ami engem illet, az az, hogy akik a kis ágat, a 10-15 % víztömeget hordó, hozó ágat mondják ki (a rendhagyót), azt mire föl, mi alapján ... teszik ?

még egyszer nagyon köszönöm tartalmas hozzászólásodat. Kérlek, ha estleg tudnál Te magad
a kérdésemre megválaszoni, tedd meg kérlek. Persze akkor nem arra, hogy te mire fol, hanem arra, hogy ezek mire föl (tehát azok, akik a bejötteket azonosítják annak) ...

szeretettel; L

a Tahiri Üngürüz sem ad magára a kérdésemre választ. Arra, hogy mi okból, milyen indokból ..., mire föl azonosítjuk a (A ) magyaroknak a IX. végén bejötteket ?
ismerem én is ezen T-Ü. tartalmát (±). Ez inkább azt
lehet ezért is nem értettél meg egy helyen. En itt csak egy valami érthetetlent,, egy valami 'rendetlent'
#1 Jól látod Lajos!sagi 2016-06-24 13:14
Idézet:
Tehát azon nyelv, amelyet ma magyarnak nevezünk, az az Árpádékat befogadók nyelve ... Így még a nyelvet sem hozhatjuk föl, mint érvet arra, hogy miért is válasszuk épp a kisebbik ágat a magyarnak ?!
A Tarih-i Üngürüsz -- a MTA által elsüllyesztésre ítélt ősgesztánk -- a 21. oldalon megírja, hogy a Kárpát medence népei Árpád népével azonos nyelvet beszéltek. A zárójelbe tett mondatrészek a szerkesztő megjegyzései a nyomtatott kiadásból.
Idézet:
Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az ő nyelvükön (azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek (az ottani népek).
"Mikor kerül a kezünkbe ennél jobb ország?" --mondták (Hunorék). Ennél az oknál fogva Hunor népe (békés) megegyezéssel annak az országnak a királyához ment, alattvalójává vált, és az ország különféle helyein letelepedett. Pannonija királya pedig örült, hogy az ő keze alatt telepedtek le, ...


A geszta tanúságtételén túl a régészeti leletek bizonyítják, hogy a tárgyi műveltség is hasonló volt, amint az újonnan jöttek letelepedése is tervezetten és szétszórtan történt, tehát nem kellett tartaniuk a befogadók ellenséges fellépésétől. Krónikáink is megírják, hogy haddal siettek a bejövők támogatására és tanácsokkal látták el őket az erődítések megindítására.
Tehát itt egy félreértést látok Lajos részéről, amikor úgy véli, hogy csak a bejövőket tekintjük magyarnak, miközben a nyelvi dominancia szabálya szerint feltételezi, hogy az őslakosság nyelvét vették át az Árpád által vezetett törzsek. Lajos mentségére legyen mondva, ezt a tévedést határozottan táplálják azok a megnyilatkozások, amelyek "a magyarok bejöveteléről" beszélnek, megalapozva és támogatva az ilyen félreértéseket. Ezért Lajos fenti írását inkább egy figyelmeztetésnek tekintem, hogy a "honfoglalás" és a "magyarok bejövetele" kifejezéseket kerüljük, illetve kellő fenntartással fogadjuk, esetleg tapintattal figyelmeztessünk a félrevezető tartalomra!
Egy nyelvű, azonos kultúrájú népek olvadtak össze, amint erre a legjobb bizonyíték megmaradásunk 378 óta. Ugyanis számos tanulmány és történelmi forrás igazolja, hogy "374-ben a hunok átlépik a Don-t és megsemmisítik a germánokat, (majd) 377-ben a hunok átkelnek a Dunán, és a keleti gótok ajánlatát elfogadva a rómaiak ellen közösen zsákmányolnak. Theodosius császár vet véget ezen kisebb kalandozásoknak.
378. aug. 9. Hadrianapolisi vagy Drinápolyi csata. Fridigern, a nyugati gótok királya szövetségben a hunokkal és az alánokkal megtámadta Valens császárt, aki a csatában elesett. A császár nyíllövést kapott, egy falusi kunyhóba menekült, melyet a rátörő ellenség rágyújtott. Valens bennégett." Forrás: www.kozsditamas.hu/.../042-a-hunok-tortenelme-370-381-kozott.html

Ezt igazolja az az 1685-ben másodszorra, bővítve kiadott olasz nyelvű mű, melynek címe (dr. Lánszki Imre tolmácsolásában): "Magyarország történelme és csatái 378-tól 1685-ig"
melyet egy olasz aukciós oldalon talált meg.

A könyvről dr. Lánszki Imre beszél a www.vntv.hu/2016/06/hol-volt-hova-lett-os-buda/ oldalon látható videón. Tehát a 895-ös bejövetel "honfoglalásként" történő cimkézése sokszoros hazugság, mivel elhallgatja és elhazudja az őslakosság magyarságát, teret ad a szláv és germánnak tartott népesség alapján idegen jogigényre, időben 517 évvel későbbre teszi a visszatérést melyet László Gyula elméletéig elsőként tanítottak, ezzel pedig Atillát és a történelmi folytonosságot is elvitatja a magyaroktól, hogy végül a hunok és a magyarok azonosságát is kétségbe vonhassák!
Pedig az ezzel ellenkező tényeket a XVII. században még ismerték! Ennek az 1685-ben, második bővített kiadásban megjelent műnek a szerzője még nem tudta, hogy a következő évben, Buda elfoglalásával nem csak a török megszállásnak, de a Magyar Királyság függetlenségének is vége szakad. Nem tudhatta, hogy 330 év múlva már bevinni sem lehet Magyarország területére könyvét! Nem tudhatta, hogy a Habsburg uralom elkövetkező 200 éve múlva már nem fogják tudósaink megvédeni az Atillával is csak folytatódott történelmi folytonosság tudatát, hiszen az akadémikus urak már 895-96-ban határozták meg az időpontot, ekkor aggatták rá a "honfoglalás" hazug és félrevezető jelzőjét, ekkor született Feszty Árpád hatalmas történelmi festménye amely a szintén hamis "Magyarok bejövetele" címet kapta. Ekkoriban jelentették ki, hogy nekünk európai ősökre van szükségünk, ezért a finnugor elméletet támogatja az oktatás és tudománypolitika. Pedig az európai ősök ott voltak az orruk előtt, a Kárpát medence jobbágysorba taszított őslakossága! Ha van még valami amire fel kell hívni a figyelmet az az, hogy a honvisszafoglalással egy olyan uralkodó réteg jutott hatalomra, amely jövevénynek tekintette magát a Kárpát medencében és Európában, bel- és külpolitikáját ennek figyelembevételével alakította és alakítják utódaik máig! Ennek az alkalmazkodási kényszertől megfertőzött azonosságtudatnak a következménye történelmünk 1100 évének köztudatba vésett lenyomata, az európaiság elérhetelennek tartott vágyképe, végső soron népünk egyre jobban kiteljesedő tragédiája.

Történelmünk szándékos elhazudására pedig a törekvés máig tapintható, hiszen Lánszki imre azt is említette, hogy az aukcióra kínált könyvet bemutató kép alatt ott volt az angol nyelvű figyelmeztetés, miszerint "Magyarországra nem szállítható!" Beszámolója szerint még egy osztrák állampolgárságú hölgy licitálásra irányuló szándékát is visszautasította az aukciót rendező cég.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások