Print this page
2019 március 16, szombat

Ajjaj! Nagy a baj.

Szerző: Gavallér János

Olvasgatok régi gondolataim között, erre bukkantam 2009-ből. A háttérhatalomnak ajánlva

Ajjaj! Nagy a baj. Vezérünk, az elhivatott, kinyilvánította, hogy vége, a remény meg van ölve:
A FIDESZ nem hajlandó se jobbra, se balra alkut kötni, hisz ez a párt fedhetetlen és egyben megkérdőjelezhetetlen erő, amely képes változtatások végrehajtására. Szóval, se szükség, se lehetőség nincs más, emberi, esetleg igazságos megoldási kísérletekre. Egy demokrata vezér kijelentése DIKTATÓRIKUS, és egyben biztosítást akar nyújtani a gazdasági hiénáknak, hogy nem lesz kétharmados többség a parlamentben, ha a hatalmat a FIDESZ kezére átadják (az Izraeli nagykövet azonnal látogatást tett a Magyar Hírlap szerkesztőségében – mit is mondott Gyurcsány: „fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak, bevonni őket ebbe a folyamatba” ) !!!

Atyaúristen! Nemzetem értelmiségi elitje, egy ilyen emberben látja a nemzet megmentője, hivatott vezetője, koordináló stratégiai gondolkodás letéteményese, nemzetegyesítő lélek kialakításának problémamentes, vezető megjelenítését. Bizony-bizony itt nagy a baj!

Ki és mikor jogosult az emelkedett hangvételű kijelentések alkalmazására? – Egyszerű ember vagyok –Nem hiszem, és nem akarom elfogadni azt a kézenfekvő magyarázatot, hogy az emberek tudata addig terhelhető, illetve észszerűség határain belül, addig feszíthető, amíg a világállami cél érdeke megkívánja! A FIDESZ kinyilvánítása alkalmas egy olyan irányba elvinni a közgondolkodást, hogy bűnök, illetve, bocsánat, erkölcstelen, de jog által megkérdőjelezhetetlen gazdasági cselekmények csak és kizárólag az elmúlt 7 évben keletkeztek. Holott mindenki ismeri a 90-es évek olajügyeit, azaz a privatizációs gátlástalan vagyonszerzés kacskaringóit, amiről később kiderült, hogy – mindent és mindenkor olyan időre kell titkosítani, hogy a mindenkori bel- és külpolitikai eseményekre semmilyen befolyással ne bírjon- elmélete alapján azt feltételezni mindenkiről, hogy elfogadja az erkölcsi és morális törvények semmibevételét. Magyarul egy olyan kijelentés, amely azt foglalja magába, hogy más reális lehetőség nincs, csak a kompromisszumok realitásának figyelembe vétele, az egyben azt is állítja, hogy se demokrácia, se szuverén döntéshozatal nem létezik – de fennen hirdeti demokrata mivoltát (FÚJ)!

A Pokorni úr elszólta magát: A számon kérés kétélű fegyver lehet! – vagy valami hasonló kijelentéssel élt és természetesen igaz, hogy vagylagos kijelentésekre hiábavaló a reagálás, de a tisztánlátás érdekében néha szükséges. Mire is gondolhat e tisztaerkölcsű honpolgár? Csak nem feltételezi FIDESZ - s kollegáiról, hogy az emberi együttélés szabályaira fittyet hányva, erkölcstelen, de jog által kifogásolhatatlan – Ó OFFSHORE!- eszközök igénybevételével gyarapították gazdasági befolyásolás útján politikai döntéshozatalokat! SE JOBBRA! SE BALRA!

A jelen helyzet, kétséget kizárólag bizonyítható, hogy se erkölcsileg, se ideológiailag nem vonható kétségbe, csupán, egy rossz pártpolitika realizmus alapján bekövetkezett téveszme demokrácia vadhajtása! – rikácsolja az egzisztencia biztonságot szerzett vad-humánum.
De én, élő ember, hol vagyok elképzeléseik strigulahálózatában, arra se magyarázat, se biztonságot nyújtó elképzelésük nincs. Fontosabb lett választást nyerni, kormányozni, mint normálisan élni!és ez határozza meg, hogy milyen közhangulat uralkodjon. A politológusok, újságírók, „igehirdetők” odáig merészkednek, hogy fizetésarányos elemzések alapján ítélik meg az életlehetőségek milyenségét! Természetesen a felelősség, se pártot, se társadalmi funkcionáriust nem érinthet. A levont következtetés oly viszonyrendszerek normatívájaként bemutatva – mindinkább szenzációba menő téveszmék alapján-, amely érdemi változtatást nem eredményez, illetve, nem eredményezhet olyan változást, amely kimozdítaná lélekhaldoklásban szenvedő hazám… Tovább a kitaposott úton!

Kérünk-e további tőkebabusgatást?

Amennyiben azt képzeli valaki, hogy a 800 párezer volt MSZMP párttagra kenhető Magyarország sorsa, az nagyon téved, - mivel az érvényesülés, az egzisztencia a korrupt kapcsolatrendszeren keresztül valósult, és valósul meg jelenleg is hazánkban, így merem állítani, hogy házából a tükröt kidobott emberek politikai hőzöngése a nyugati – haldokló- világ istenítése, a „vak vezet világtalant” tipikus esete. Ezer éve védőbástyájának bizonyultunk a büszke nyugatnak és minden bajunk onnan érkezett, most onnan diktálják érzelmeinket, hol haldoklik égen a nap, s tagadjuk keleti testvéreinket. Mindenesetre elgondolkodtató pozícióban vagyunk, mondhatnánk: - „Felkértek júdásnemzetté válásra!”-, így az a kérdés: - Júdáspénzen kívánunk emberré válni és az, lehetséges- e, avagy emberként akarunk élni és halni?  
 A megsemmisített lelkiismeretünkön a sor: - Feléled-e porrázúzott hitünk, vagy tovább a kitaposott úton megyünk, megyünk az orrunknál vezetve, mint mindig, a zsinatolók után!

Érdekeink, emberi, morális megközelítése – mondják lehetetlen a világ erőviszonya alapján-, így már-már fényév távolságokra sodor bennünket a valóság reálértelmezésétől a globalizmus.
Meg tudunk maradni embernek, vagy lelkiismeretünket félredobva megyünk a „felismert szükségszerűség szabadságnak titulált bűnösvényén a konc után”? Egyáltalán, szabad-e gondolkodni még, vagy a szabadesés törvénye alapján zuhanunk az erősebb oldalán a megsemmisülésbe!

Amennyiben langymeleg karriersütögetés folytatódik, úgy realitást szereznek egy költői látomásnak, miszerint:

"Vagy igaz világ lesz,
vagy nem lesz itt semmi."

"Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy
szálig,
Vagy ez a mi hitünk valósággá válik..."

2009.06.11.

                                                                 Gavallér János

Megnyitva 1255 alkalommal