Print this page
2020 december 07, hétfő

Az új Micsurinok

Szerző: Magyaródy Szabolcs

„Micsurin / Micsurin hibás elméletei nem válhattak valóvá, a lamarckizmus elve csődöt mondott: a növények ha ideig-óráig alkalmazkodnak is a megváltozott életkörülményekhez, ezt nem tudják utódjaikba átörökíteni. A kákai, halásztelki földeken nem gyapotmezők virágoznak napjainkban és, hogy Szarvas narancsvidékké változik négyévente, azt sem szó szerint kell érteni..."

AZ ÚJ MICSURINOK

Micsurin, Sztálin kedvenc tudósa bizonyítani akarta a növények adaptálási képességét.. Ez kapóra jött Sztálin mesternek, aki mindenáron, minden eszközzel meg akarta valósítani a Szovjet Embert. Okos fejével biztosra vette, ha Micsurin a tundrákon búzát termeszthet, ő is át tudja formálni a homo sapiens nevű csodabogarat, akit formálhat kénye kedve szerint.. Micsurinnak sokkal több, jobb esze volt mint gazdájának és végül belátta elmélete sikertelenségét.

Magyarországon mindig a legsötétebb elnyomás idején teremtődtek meg a legjobb viccek. Az adoma sikerét a várható börtönbüntetés éveivel mérték.

Az egyik jó micsurin vicc, amit kb- 6 év kényszermunkára becsülök:

Micsurin kitenyésztett egy tehenet: Magyarországon legel és Moszkvában fejik.  

Hogyan halt meg Micsurin? - Keresztezte útját a gyorsvonattal. (egy év börtön)

Mért nincs Micsurinnak gyereke? - Mert a felesége keresztezte a lábát...(6 hónapot ez is megért)

A folytatás sajnos nem humoros. Ugyanis mindkét továrisnak utóda akadt. Mindkettő száz százalékos utóda a vörös cárnak és kedvenc tudósának. Csak az egyik hihetetlenül sok pénzzel a másik politikai hatalommal dolgozik.

A fejükbe vették Európa és a fehér lakosainak elpusztítását. Persze nem egyszerre, apránként, humanitárius okokra hivatkozva Minden felhatalmazás nélkül Európa nyakára zúdítottak több millió más hátterű, kultúrájú, rendkívül erőszakos vallású humanoidot, akiknek a beilleszkedésről alkotott véleménye szerint nekünk kell hozzájuk idomulnunk, alkalmazkodni, nem nekik hozzánk.

E „menekültek" legnagyobb része fiatal, katonaviselt férfi, akik a saját nyelvükön is analfabéták. Tanulni nem tudnak, nem is akarnak. Mint minden természet adta férfi, nőt akar, ha nem megy szépszerével, akkor erőszakkal. Ha már nősként érkezett, azonnal importálni akarja feleségét vagy feleségeit gyermekeit, családegyesítés címén. Miután nem ért semmihez és nem is tudna dolgozni a nagy családja mellett, az egész társaság az állam, tehát az előfizető nyakán fog élni.

Itt van az eb elhantolva!

Néhány évvel ezelőtt az egyik nagy gépkocsi gyár vezérigazgatója szépen, szabatosan elmagyarázta a jövőt. A nagy fokú automatizálás miatt nagyon kevés betanított munkásra lesz szükség. Ugyanezen okból nagyon sok mesterség szűnik meg. Csak gondoljunk az eltűnt nagy tizedére csökkent számú szabó, cipész, TV és rádió javítókra, film előhívókra, nyomdai alkalmazottakra, asztalosokra, órásokra. Már jóformán semmit sem javíttatunk, mert olcsóbb újat venni. A jegy árusítást is átveszik a gépek. Írógépet már csak néhány vénember használ, de tudtommal a gyártás sok éve megszűnt. Nekem három volt. egyet el tudtam ajándékozni, de többi senkinek sem kellett.Pedig már úgy is hirdettem, hogy közokirat hamisításra még nélkülözhetetlen.

Az USA-ban és az Uk-ban az ügyvédek felére sem lesz szükség, mert a „case law" teljes tára számító gépen van. Az orvosok létszáma sem fog emelkedni, mert a diagnózis nagy részét egy komputer program egy technikus segítségével állítja össze. Nem is említve, hogy az egészségügy kénytelen átállni a gyógyításról az olcsóbb megelőzésre, ha nem akarnak az államok tönkremenni.

Mindezek után kristálytisztán csillan fel az OK! Aki nem látja az vak, süket és sajnos néma!

 FOGYASZTÓ KELL A GAZDASÁGNAK.

Ennek is mi vagyunk az oka. Amint az antibébi tabletta megjelent a házasságok száma csökkent, Divatba jött az „egyke vagy az egyse". Mivel az európai fehér népség száma erősen csökkent, a fogyasztók száma is zsugorodott. Márpedig a közgazdaságnak évi 2-3% körüli növekedésre kell törekednie. Ha az nullára vagy még az alá csökken, a közgazdaság összeomlik.

A negyvenmillió importált fogyasztónak ház, élelmiszer, iskola, kórház, gépkocsi, fogkefe, cipő, bicikli kell. Tehát életben tartják a nemzetgazdaságot. Szerintem sokkal békésebb és jobb megoldás volna az abortusz letiltása. Esetleg három gyermek utáni engedélyezése. érthető volna. Persze ez humánusabb volna, ha Nyugat Európa is behozná a magyar kormány által behozott család segítő törvényeket. Mivel a fehérek több, mint a fele meghülyült és az emberi jogokat a közösség jogai fölé helyezte erre nem sok remény van. Így az új micsurinisták romboltathatják le Európát.

Nyugodtan állíthatjuk, a két új micsurinista két „felső" akaratot képvisel. Az egyik, egy kevert, egymással ellenséges tábort akar a céljaik akadály nélküli teljesítéséhez. a másik pedig nagy tömegű fogyasztót akar, az adófizető pénzén. Még az életszínvonal drasztikus csökkenésének az árán is

Reméljük ez a micsurini kísérlet is csődbe megy. A természetet csak ideig-óráig lehet elnyomni. A „törzs" és a „család" egyeduralma visszatér a természet örök törvénye szerint. Reméljük, még időben!

Magyaródy Szabolcs 2020-12-05

 

Megnyitva 547 alkalommal