Print this page
2022 január 20, csütörtök

Covid, Omikron és ami a háttérben van. (1. rész)

Szerző: Pataky Zoltán

Kezdem ismét egy idézettel: " „Két anyagról van szó: ALC-0315 és ALC-0159, ezek úgynevezett részecskeképző nanolipidek. Ezeket az anyagokat többek között egy amerikai vállalat, az Echelon Corporation állítja elő. ...

... Ez a cég nem egy gyógyszeripari- vállalat, hanem egy technológiai vállalat az automatizálási technológia területén. A speciális tevékenységi köre a mindennapos eszközök hálózatba kapcsolása. Azt kérdezem, mihez kellenek a vírusvédekezés érdekében nanorészecskék és nanolipidek, amik nyilvánvalóan eszközök hálózatba kapcsolására szolgálnak? ”

Húha, megint valóssággá válnak az összeesküvés “elméletek”, amik inkább gyakorlatok? Nahát, nincs ebben semmi meglepő, a konteók ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan, nem konteók hanem tények. Vajon hányan tudják, hogy amikor a titkosszolgálatok előkészítenek valamit, azt előtte konspirációs modellezés is megelőzi, az operatív és az egyéb tényezők mellett? Tudom, az átlag hétköznapi birka, akit utcán látsz menni, illetve egyéb helyeken mint az üzletek stb, aggyal fel sem érnek idáig. De még a diplomás “felvilágosult” libsik szintén a felszínt se karcolgatják. Mert akinek manapság nagy százalékban diplomája van, annak agya nincs - persze nem kell ehhez diploma, de az felsőfokú agymosás - tisztelet a ritka kivételeknek…. Nade a lényeg, akik be vannak oltva’ azok ezek szerint Online vannak?! Micsoda “véletlen”?! Tudom, hétköznapi aggyal képtelenség ezt felfogni.”

Elemezzük, hisz nekünk embereknek megvan a készségünk az elemzésre. Agyunk eléggé fejlett ahhoz, hogy felismerjük környezetünket, a környezetünkben lejátszódó eseményeket, azokban az összefüggéseket, és ezáltal, ellentétben sok élőlénnyel a földön, nem csak ösztöneinkre vagyunk kénytelenek támaszkodni. Éppen azért kerültünk mi emberek, a homo sapiensek abba a csapdába, amelyet azok a sapiensek hoztak létre akik, úgymond a táplálékra vadászó egyedek, csúcsán vannak! Igen, azok is emberek, de a legrosszabb fajtából.

Most pedig az idézetet elemezzük együtt, nyugodtan, bármennyire is nehezünkre esik, ami nem csoda, hisz világunk egy feltartózhatatlannak látszó változásban van. Emeljük ki az idézetből két fogalmat, vagyis két tényt amelyekre, a szerző is hivatkozik, jogosan. „Nanorészecskék és nanolipidek”! Egyenes kérdés. Mit keresnek, miért vannak ezek a részecskék, az oltóanyagnak nevezett vakcinában? Először is vegyük észre a fogalom zűrzavart, amelyet a Magyar nyelv lépten - nyomon segít észrevenni és felfogni. Oltják az embereket. Ne kerteljünk, oltani, a fákat szokták. Azok oltása után, nem pusztulnak, nem halnak meg, hanem egy új életnek adnak helyet. A már említett, táplálékra vadászó, magukat embereknek nevező egyedek, hozták létre a különböző vakcinákat, valamennyiünk ellen. Az egész emberiség ellen. Maradjunk egy pillanatra a „nano” fogalomnál. Mit is jelent? Nanotechnológiáról beszélünk, tehát tudnunk kell, hogy A nanotechnológia magába foglalja azokat a fizikai, kémiai és biológiai területeket, amelyek célja nanoszerkezetű anyagi rendszerek vizsgálata, létrehozása vagy nagyobb rendszerekbe való beépítése.

A nanoszerkezetek fontos jellemzői, hogy a mikroszkopikus és makroszkopikus fizikai jellemzőiket az őket felépítő atomok anyagi jellemzői mellett gyakran nagymértékben befolyásolják a szerkezeti jellemzőik. Álljunk csak meg egy pillanatra! Az emberi szervezetbe juttatnak az oltások segítségével, szervezetünk atomjai közé, olyan részecskéket amelyek, mivel méretük sokszor összemérhető az elektron adott közegben jellemző állapotának hullámhosszával, ezért bennük gyakran lép fel a kvantumbezárás jelensége, továbbá általában nagy a felület-térfogat arányuk, így a felületi jelenségek erősebbek, mint a tömbi anyagban, vagyis elkezdik önálló működésüket szervezetünkben. Viselkedésüket gyakran jellemzi önszerveződés, mely a molekuláris viszonyokhoz való rokonságukra utal. Vagyis, belenyúltak „jótevőink, szervezetünk felépítésébe, mondhatjuk úgy is, hogy a teremtésbe!

Ezeket az adatokat tudományos oldalak leírásaiból állítottam össze. Mindez nem változtat az összképen amelyet elénk tártak az elmúlt évek. Az emberi szervezetbe juttatása, az előbb leírtaknak, feltárta a pokol kapuját! Bepillantást nyerhettünk sötét jövőnk berkeibe! Amennyiben, nem reagálunk, tömegesen, akkor, elvesztünk valamennyien. Nem is oly régen értesülhetett a világ az első klónozási »sikerről« a Dolly nevű klónozott élőlényről, amely egy birka volt. Ki tudja megmondani, hogy milyen kísérletek folytak és mennek még ma is végbe az emberi klónozások területén? Vagyis, több szinten és területen megy a támadás az emberi szervezet ellen.

A nanorobotok korát éljük, amikor azokat, nem az emberi szervezet gyógyítására használják, hanem a tönkretételére, azért, hogy kimondhatatlan tömegeket, Nemzeteket, országokat, tegyenek tönkre az »Új Világrend« létrehozása érdekében. Tévedés, kizárva! Aki nem hiszi járjon utána, és példakép, hallgassa meg Klaus Schwab beszédét, amely a YouTube-n még megtalálható. Érdekes, hogy az ő beszédét nem tiltja le a nagy testvér, a YouTube, de azokat akik Nemzetükért kiállnak, igen! Természetesen felvetődik a kérdése annak, hogy honnan a világot átfogó, mindent pusztítani akaró ötlet? Miért, és kiknek az érdekei állnak mögötte? Már nem csak hogy természetes az, hogy feltesszük a kérdést, de a kérdést fel kell tenni, hisz egyre több jel tesz tanúbizonyságot arról, hogy egy régen kidolgozott terv kivitelezése van folyamatban.

Ma már minden európai állam, maradjunk Európában, hisz itt élünk, itt a Hazánk, tehát valamennyi európai állam kormánya, megtesz mindent azért, hogy beoltassa lakosságát egy olyan vakcinával, amelynek összetétele, enyhén szólva kétséges, nem beszélve arról, hogy olyan gyorsan »készült« el, hogy a rövid idő amelyet kikísérletezésére »áldoztak« nem volt elegendő arra, hogy egy valós oltóanyagot készítsenek el a »pandémia« megakadályozására.

Pandémia? A spanyol nátha ideje, az volt pandémia! Utána lehet olvasni, mint annak is, hogy hogyan készül el, mennyi idő alatt, és hogyan, egy vakcina, és hányszor kellett a múltban azokat beadni! Ebben a mai, a covidtól átszőtt, ma már hisztérikus gazdasági helyzetben helyzetben, figyeljük meg a pártok viselkedését kis Hazánkban, és persze Európa szerte is. A fő választási taktikája, minden pártnak a kötelező oltások körül mozog, többé kevésbé érthető, de hol van az ésszerűség, a valóság, és az igazság kimondásának hangja? Sehol. Mindezen dolgok megértése érdekében, folytassuk az adatok, hiteles adatok feldolgozását, a következő részben. Folytassuk és kezdjük el az egyik forrásnál.

Pataky Zoltán

Megnyitva 950 alkalommal