20210804
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2012 augusztus 11, szombat

Arról a tíz százalékról

Szerző: Halász József

Válasz Bene Gábornak „A Szent Korona Értékrend a közkincsünk!” c. írására 

       Az elmúlt napokban különösen megszaporodott azoknak a leveleknek a száma, amelyek akár a Nagyboldogasszony napi Oltalmazó Szer-lánccal (http://nemzetiegyseg.com/Oltalomkeroszer120815.html), akár a Világtörténelmi korszakváltással kapcsolatban kifejezik kételyeiket, vagy a beidegződött kishitűséggel (szkepticizmussal) ténykedésem hiábavalóságára hívják fel a figyelmemet.
Azok az emberek – hála a Magyarok Istenének, egyre többen -, akik „rezgésszáma” már lehetővé teszi, hogy érezzék a Szent Korona Értékrend csodáját, mellettem állnak, de még megnyílásuk nem mindig jelenti az egyértelmű megtisztultságot.
Márpedig az anyagtalan és anyagi világ összekapcsolódásához elengedhetetlen, hogy az érzelem és az értelem mindenkiben összhangba kerüljön.
Tegnap valaki feltette nekem – nem túláradó jóindulattal – a kérdést: „te jós vagy?”. Az természetes, hogy a lejáratásnak egyik módja, hogy olyan jelzővel ruháznak fel valakit, ami komolytalanná tenni igyekszik az általa elmondottakat.
A nemzetközi sajtó Roubinit, a világhírű közgazdászt „jósprofesszornak” nevezi, mivel előre megmondja, hogy a világválságnak milyen további következményei állnak előttünk. Azt nem írják, mondják, hogy Roubini minden következtetését bizonyítékokra alapozza, azaz az arisztotelészi szillogizmust tökéletesen teljesíti.
Amikor engem egyesek jósnak titulálva igyekeznek hiteltelennek feltüntetni, akkor ugyanazt a hibát követik el, mint Roubini esetében az újságírók. Következtetéseimet minden esetben bizonyítékokkal támasztom alá (aki elolvassa hírleveleimet - http://nemzetiegyseghirlevel.webnode.hu/ -, láthatja ezt). Az a különbség Roubini és köztem, hogy én a törvényszerű kettős következményből (konklúzióból) nem a jelenlegi paradigma szemellenzőjén keresztül választom ki azt, amit kimondok (ahogyan Roubini), hanem az Aquinói Szent Tamás szerinti transzcendentális premissza elfogadásával.

Most legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy mindenkinek lehetősége legyen a Magyar Küldetést megismerni. Ezért vállalom a Szent Korona Tan – ha úgy tetszik, „istvánosság” – és a Szent Korona Értékrend – „árpádosság”, vagy „koppányosság” – közvetett vagy közvetlen összehasonlítását ott is, ahol az „istvánosság” még túlsúlyban van.
Ezért javasoltam Drábik Jánosnak „Az Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” c. könyvem (http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf) folytatásának, „A magyar nemzetstratégia a Szent Korona Értékrend, ami az új Világtörténelmi korszak paradigmája” című második kötetnek (http://nemzetiegyseg.com/Iranyelvek.pdf) az ismertetését a Magyarok VIII. Világkongresszusának „nemzetstratégiai szekciójában”. Javaslatom alapján az előadás megtartására János felkért.
Ezért hoztam előadásomat nyilvánosságra videó-levélben (http://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=16182805&D=AE971EE5-589C-4489-A8FC-68C2FEB98C9E).
Ezért javasoltam Apró-Juhász Jánosnak a „Szögedi Napok” rendezvényén ennek előadását.
És ezért javaslom Bene Gábornak ebben az írásban a Magyarok Szövetségének bösztörpusztai rendezvényén a két gondolkodási mód közvetlen és nyilvános ütköztetését.

Érzem és tudom azt, hogy a magyarok többsége nehezen tudja az ezeregyszáz éves lélek- és agymosás következményeit feldolgozni, ezért lassan emelkedik „rezgésszámuk”. Az a célom, hogy amikor – még ebben az évben – döntéskényszerbe kerül az emberiség, legyen „kapaszkodó” ahhoz, hogy az összeomló Világtörténelmi korszak ne temesse maga alá sem a magyarságot, sem az emberiséget.
Azokat, akik érzik, hogy az emberiség megmentésének lehetősége egyedül a magyarság kezében van - vagyis érzik és ismerik a Magyar Küldetést – arra kérem, hogy összehangolt munkával végezzük a Teremtő által ránk kegyelmezett küldetésünket.

Ennek a felelőssége késztet arra, hogy bizony, sokszor provokálom az embereket – ahogyan alábbi levelemben Bene Gábort is -, de szándékom mindig a felébresztés, József Attila szavaival: „Észre sem veszed, hogy kihúzom magam, mikor a jövőről szólok” - Érted haragszom, nem ellened).
______________________________

Kedves Gábor!

Te igen gyakran azt mondod, hogy „Jóska bátyám! Mi 90 %-ban ugyanazt mondjuk.” Ez igaz. Írásod (http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg#cikk) töményen fogalmazza meg a tízszázaléknyi eltérést, ami azt mutatja, hogy a tíz százalék a lényegre vonatkozó különbséget fedi le.

Azért válaszolok én (nem Anti helyett) esszédre, mert én kaptam azt a kegyelmet, hogy a Szent Korona Értékrendben lévő csodát feltárjam, az őstörténet- és Szent Korona tudósok alapkutatásainak rendszerbe foglalásával.
Ez jogosít fel arra, hogy azt mondjam: esszéd címét ki kell egészítenem: „A Szent Korona Értékrend a közkincsünk – de csak az hivatkozzon rá, aki tudja, mit jelent ez a közkincs!”
Sajnos, Te nem tudod.

Pataki Antal a közérthetővé tételt tűzte ki céljául. Ebben az írásában ezt a feladatot maradéktalanul teljesítette. Röviden és szemléletesen foglalta össze az Értékrend és a Tan közötti eltérést.
Minden összefoglaló írás értelemszerűen csak bizonyos összefüggéseket ragad ki az egészből.
Lehet ezt – ismét József Attila szavaival - „valódit” közvetítően demagóg módon tenni, ha nem a lényegi elemek képezik a kiemelés tárgyát, és lehet ez „igazat” átadó, előrevivő gondolkodásra serkentő. Antié ez utóbbi.

Mielőtt bármit írnék esszédről, felteszek Neked egy kérdést: A Magyarok Szövetsége – ahogyan többször is hivatkozol rá, mint arra, ahova szellemileg tartozol – rendelkezik-e olyan irányelv-rendszerrel, ami minden társadalmi, gazdasági, politikai részkérdést összehangol?
Mert, ha igen, akkor minden további vita helyett nyilvánosan hasonlítsuk össze azt a Szent Korona Értékrend kidolgozott rendszerével, ahogyan azt meg lehetett tenni az EU Reformszerződéssel vagy az ezt átszerkesztve hatályba léptetett Lisszaboni Szerződéssel. [„A globalizmust szolgáló Európai Unió alternatívája a Szent Korona Értékrenden alapuló természetes rendszer” (Az EU Reformszerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal) - http://nemzetiegyseg.com/euszgm2007.pdf].
Ez az összehasonlítás azért fontos, hogy érdemben lehessen kezelni esszédet, és azért, hogy a tíz százalék különbség mibenléte mindenki számára egyértelmű legyen.
Természetesen ehhez az kell, hogy végre leszálljatok arról a magatoknak épített trónról, amellyel fölényesen hirdetitek, hogy „amiről nem beszélünk, az nincs”. Ez a többesszám mindazoknak szól, akik elegánsan elhárítják az a lehetőséget, hogy velem vitatkozzanak.
Ennek bizonysága volt 2009-ben a Magyarok Szövetsége „Alaptörvényéről” és „Nemzeti Érdek Programjáról” írt elemzésem semmibe vétele. (http://nemzetiegyseg.com/091027.pdf, http://nemzetiegyseg.com/09112601.pdf és http://nemzetiegyseg.com/090728.pdf)

Azt írod, kedves Gábor, hogy „a vitától nem kell félni, hanem az erőszakos legázolóktól”. Nyilván rám gondoltál ezzel a jelzővel.
Mivel többször kaptam – nemcsak Tőled - „az erőszakos legázoló” jelzőt, kérlek, hogy az idei bösztörpusztai rendezvényen vállald el a nyilvános vitát, ahol kérlek, az egymás mellett elbeszélés és a „fáradtságra hivatkozás” eszközeit mellőzd és ígérem, ha meggyőzőek az érveid, elfogadom azokat, de Tőled is ezt várom.
Az időpontról várom szíves tájékoztatásodat.

_____________________________________

Esszédben összemosol két, egyhelyben topogásra sarkalló elemzési módszert. Az egyik az ismerethiányból eredő téves következtetés, a másik a bizonytalan történelmi-, jogi- és filozófiai alap ékesszólással történő leplezése.

Nézzük az elsőt, az ismerethiányból eredő következtetést.
Az „ismerethiány” érthetetlen számomra, hiszen módod volt részletesen megismerni a Szent Korona Értékrendet.
Így hát értetlenül állok az előtt, hogy a társadalmi csoportok szerepét nem látod az Értékrendben.
Lehet, hogy az ismerethiány nem (csak) erre, hanem a mátrix-elméletre vonatkozik. Ez a Szent Korona Értékrendről írt több átfogó tanulmányomban szerepel, de kiemelve is (pl. http://nemzetiegyseghirlevel.webnode.hu/products/a-matrix-elmelet-ervenyesulese-a-gondoskodo-magyarorszagon/) és az előbb említett előadásomnak ez kiemelt része, itt nem részletezem, elolvashatod, meghallgathatod akár a videó-levélben, akár a – remélem vissza nem vont – előadásomon a Magyarok VIII. Világkongresszusán.
Ha ismernéd a Szent Korona Értékrendet, annak arisztotelész hármas kérdésre adott válaszait, akkor nem írnál olyan valótlanságot, hogy a bankok és a multinacionális cégek bírálata nem szerepel benne.

A második, a bizonytalan történelmi-, jogi- és filozófiai alap ékesszólással történő leplezése.
Itt mindenekelőtt a hamisítások (történelem, jog szerepe és az „igazzal” szemben a „valódit” támogató filozófiai irányzatok) azok, amik még mindig fogságukban tartanak, bár az elmúlt néhány évben hatalmas fejlődést mutattál.

A történelemhamisítást nem lehet elválasztani az istenhit alapját érintő hamisítástól, vagyis a zsidókereszténység hamisításaitól. Mindig a győztesek írták a történelmet, nem zavartatva magukat a tényektől.
Mivel igen sok írásom egyértelmű bizonyítékokat szolgáltat erre(pl.

http://nemzetiegyseghirlevel.webnode.hu/products/kiralysagrol-es-keresztenysegrol/, http://nemzetiegyseghirlevel.webnode.hu/products/gyokeres-atalakitasra-kenyszeritik-a-tiszta-keresztenyseget-hirdeto-arpadosokat-a-zsidokeresztenyseget-kepviselo-istvanosok-/), itt most nem sorolok bizonyítékokat.

Ezt a - hamisítás okozta bizonytalanságot - érvényesíted akkor, amikor a megosztottságról írsz.
A megosztottságot ugyanis 973, a Quedlinburgi Szerződés óta nyögi a magyarság, vagyis azóta, amióta Géza hazaárulása következtében ezeregyszáz évre elvesztettük szabadságunkat.
A „nyugati civilizáció” helytartóinak és kedvezményezettjeinek érdeke, hogy a megosztottság állandósuljon. Amikor – előbb idézett írásomban kifejtett okok miatt – végre tiszta vizet kell önteni a pohárba (ha tetszik annak árán is, hogy feltépjük a gennyes sebeket), ki kell mondani, hogy alapvető (sajnos – Bibó érvelését elfogadva és ide alkalmazva - kibékíthetetlen, azaz antagonisztikus) ellentét van az „istvános” szolgaságba beletörődés, és az „árpádos” – vagy a Te szóhasználatoddal, az ezzel azonos „koppányos” - szabadság-visszakövetelés között.
A meglévő különbség megnevezése tisztulást és a tartalmi egységesítést, nem pedig a megosztottságot szolgálja. Az. Amit Te mondasz, a megosztottság tartósítását jelenti, azzal, hogy megpróbáljuk az összeegyeztethetetlent összeegyeztethetőnek mondani. Ez olyan, mint amikor megpróbálják a különböző nemzetiségek eltérő kultúráit integrálni (összevonni) ahelyett, hogy azt - szerves egységként élés előkészítendő - összehangolná.
Hát itt erről van szó, Gábor.

Így aztán a bibói gondolatot elfogadó és az „árpádosságot” megosztónak tartó soraid ellentmondásosak, ezért hiteltelenek.

A jogi bizonytalanság ugyancsak a nyugati civilizáció hatása.

A remélt vitán szeretném, ha az alkotmányosságról is végre vitázhatnánk (remélem, nem leszel fáradt, mint szegedi találkozónkon), mert szeretném hallani véleményedet a „Paralel Biblia” hatásáról, és kapcsolatáról a civilizációkhoz. Ez a gondolatcsere vezet ahhoz, hogy írásod utolsó bekezdésében a Szent Koronáról és a Szent Korona tagságról írott véleményedet közösen értékeljük.

Akkor, amikor elvált a hatalomgyakorlás a népakarattól, akkor - ennek következményeként - került a „közjog” a diktatúra kiszolgáltatottjaként a felülről vezérlés eszközévé, elválva a „magánjog” felügyeletétől, ezzel egyidőben összetétele, funkciója és feladata is lecsökkent, megváltozott. (Ehhez kapcsolódó állításaiddal összefüggésben is a mátrix-elmélet ismeretének a hiányára kell utalnom.)
Azok az eszmefuttatásaid, amelyek a joggal összefüggésben vannak, ezt a nyugati civilizációs rabságot mutatják.
A Szent Korona Értékrend a jogrendszer misztifikáltságát szűnteti meg, amikor meghatározza természetes helyét: a jog a társadalmi együttélés szabályozása, a népakarat maradéktalan kifejeződése.
Erre szolgál az alulról építkezés, az isteni iránymutatás és az ezen alapuló irányelvek szerint, megvalósítva a jogalkotás döntési rendszerként kezelését, ahol a folyamatot a családokban, településeken kialakuló döntési helyzet indítja el.

A filozófiai alap bizonytalansága ugyancsak a nyugati civilizációs szemléletre vezethető vissza.
Itt vissza kell utalnom a filozófia (bölcselet) Aquinói Szent Tamás szerinti megfogalmazására: „a bölcsesség (teljes tudás) a hit és a tudomány kettős egysége”. Ennek a meghatározásnak az igazságát nem lehet tagadni, ha felidézzük, hogy az elmúlt ezeregyszáz évben az emberiségnek mekkora szenvedést, kárt okoztak a vakhit és a vaktudomány „prófétái”.
Ugyanakkor ez a meghatározás visszautal hun-szkíta őseinkre, akik a legnagyobb értéknek a tudás és a szabadság kettős egységét határozták meg. Náluk a teljes tudást a Teremtő iránymutatásának követése jelentette.
Az a filozófiai alap, amely a nyugati civilizáció diktatúrájának igazolására szolgált az elmúlt ezeregyszáz évben, az agnoszticizmusra (a megismerhetetlenségre) – és az ennek következményeként – mintegy ellenpólusként - kialakult individualizmusra - épült, ami szöges ellentétben áll a Szent Korona Értékrend filozófiai alapjával, ami Aquinói Szent Tamásnak arra a gnosztikus gondolkodás-felfogásra épül, ami így mondható egyszerűen: „a Teremtő az embert gyermekének és nem hülyének teremtette”. (Csak zárójelben: hogyan értelmezhető ez alapján a „vad olajfa ága” és a „fogadott gyermek” minősítése a gójoknak - az eredeti bibliai szóhasználattal, ami később „pogányra” torzult -, vagyis a zsidókeresztényeknek.)
Ez a kifejtés azért volt lényeges, hogy tisztán lásson mindenki az ügyben, hogy a Te homályos filozófiai utalásaid ténylegesen mit jelentenek.

És végül, amiről nem írsz a Szent Korona Értékrenddel kapcsolatban:

Az állampolgárság és a Szent Korona tagság kapcsolata érinti azt a gondolatkört, amit Te a nemzetiséggel kapcsolatban kifejtettél. Ezt is személyesen kell megbeszélnünk, különösen a módosított állampolgársági törvény hatását értékelve.

Sajnálom, hogy ismeretlen számodra a samuelseni és a Szent Korona Értékrend szerinti mátrix elmélet közötti lényegi különbség.
Ebből eredően nem tudsz különbséget tenni sem a kínálat által manipulált kereslet és az igény-lehetőség összhang között, sem a piaci szemlélet és az értékteremtés, értékőrzés és értékfelhasználás hármas egysége között.

Kedves Gábor!

A Magyarok Szövetségében betöltött tisztséged – és ezzel kapcsolatos befolyásod – miatt nincs módod sem kitérni a vita elől, sem elodázni azt.

Várom szíves visszajelzésedet.

Kelt Balatonfenyvesen, 2012. Új Kenyér havának 10. napján.
Árpád sarja Halász József


Bene Gánbor: Véreim!

Itt küldöm azt a levélváltás sort, amelyet egy írásom indított el a „Szent Korona értékrend a közkincsünk” címmel, s amelyet Halász Jóska azonnal sérelmezett, mert megérezte benne a le nem írt, de kiolvasható következtetésemet, hogy nem lehet a paternalista állam mintájára diktatórikusan átalakítani a Szent Korona jogrendjét úgy, hogy az értékrend szót is kisajátítom mellé.

Mindez elérhető itt: www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg#cikk

A válasz persze nem késett és Jóska a szokásos vehemenciájával esett nekem, (sőt Molnár V. Jóska bátyámnak is) amiről csak akkor szereztem tudomást, miután Antal Edit reagált Jóska vita felhívására.
Mindez nyomon követhető e levelezésből! Szeretettel: Bene Gábor


Arról a tíz százalékról - Válasz Bene Gábornak "A Szent Korona Értékrend a közkincsünk!" c. írására


Igen. Pontosan erről van szó. A magyarságnak nem hamisított, hanem igaz történelmét kell megismernie, ahhoz, hogy megszűnjék a zsidókeresztény - népi katolikus (Bálint Sándor) lelki megosztottság.

Ez az egyetemes magyarság Küldetésének alapfeltétele, ez jelenti azt a lelki felemelkedést, ami az igazság megismerésével történhet csak meg, a lélekben megosztott nemzet részei közötti szakadék mélyítése (Pl. a nemzet szabadságát eladó, tehát hazaáruló Géza "Turul nemzetség szentjévé" minősítésével, mint ahogyan azt a tavalyi MOGY-on Molnár V. József tette) nem lelki emelkedést, hanem lelki süllyedést eredményez.
Antal Edit, a bösztörpusztai rendezvény egyik szervezője elutasította ezt az Igazságfeltáró vitát Bene Gáborral, így azt akarja, hogy ezen a rendezvényen megfosztják a magyar embereket attól, hogy a lelki megosztottság lelki egységgé emelkedjen.

Feltételezem, hogy nem Antal Edit az egyetlen, aki szembeszáll az Igazság közkinccsé válásával (mert a Szent Korona Értékrend az igazságon keresztül válik közkinccsé), ezért mai videó-levelemben ennek eredetét, okát és hatását fogom elemezni. Teszem ezt azoknak válaszul, akik egyetértően támogatták a tízszázaléknyi eltérésről írt levelemben foglaltakat.

Szeretettel, Halász József


Kedves Halász József!
Én a részemről a meddő levelezést ezennel befejezettnek tekintem.

Józanul szemlélve az alkotmányozás kérdését, nagy bajt okoznánk akkor, ha a széles tömegeknek vitát, elméleteket, és nem kész, határozott elveket közvetítünk, amely szilárd (ősi) alapokon áll.

Egy többszázezres nagyrendezvényen rövid, biztos, határozott üzeneteket kell közvetíteni a hallgatóságnak egy-egy adott témáról.
A vita csak zavart okoz a nem kellően tájékozott emberekben.
Ha vitát akar, mint írtam, egy külön, csakis erre a célra összehívott rendezvényen kell megejteni, és a tanácskozás határozatait kell majd eljuttatni a tömegeknek. Ez a tudományos viták gyakorlata, s ennek nincs akadálya.
Köszönöm a levelét, többet nem kérek.
Üdvözlettel: Antal Edit


Kedves Edit és többiek!

Akkora ostobaságot írni, amit most Editke is írt szinte művészet, de megnyugtató, hogy eddig még mindig kiderül, hogy "fidesz"-zsidók tekeregnek a téma körül. Ez kiderült már herpairól, benéről (?), benisről...Mi már szűk körben megvitattuk, hogy a legjobb megoldás a kötél. A nagy tömegeknek majd kihirdetjük!
Valóban nincs min vitázni, főleg azért mert nincs kivel. Már eldöntöttük mi legyen veletek! Ezen valóban!

Áldás!
Posta Imre


Imre!

A személyemet ért sértésnek egy tisztességes korban, párbaj lenne a vége!
Téged ma csak sajnállak, hogy Nemecsekké akarsz tenni, s feleslegesen és alaptalanul vádaskodsz a személyemmel kapcsolatban. Már nem tudsz találni hozzád "méltó" ellenfelet?

A velem kapcsolatos "fidesz" zsidózásról pedig majd szót váltunk akkor, ha valahol összefutunk, hiszen kicsi ez az ország.
Magyar lelkialkatom nem engedi meg, hogy alaptalanul vádaskodjak, és a sötétben vagdalkozzak, de ugyanennyire meggátol az eszem abban is, hogy a bankárkaszt által gerjesztett antiszemitizmust erősítsem. Ezért lennék zsidó? Nem övön aluli ütés ez?

Az általam sokáig nagyra becsült Halász Jóska pedig sajnálatosan kétszínű lett. A személyes találkozásaink alkalmával, jóval szerényebben viselkedik, mint a villámleveleiben.

A vitát pedig már lefolytattam vele, s mivel a tapasztalati eredmények helyett a magyarságot tovább daraboló ideológiáját hajtogatja megszállottan, így nem is érdemes vele további vitákat folytatni, bár nem zárkózom el egy tudományos vitától akkor, ha nem Géza fejedelmünk hazaárulásáról lesz szó, hanem előremutató kérdésekről.

Tegyen mindenki a lelkiismerete szerint a legtöbbet a nemzetépítés rögös útján, s a többi a Jóisten dolga lesz.

Honféltő szeretettel: Bene Gábor S.

Megnyitva 2049 alkalommal

Hozzászólás   

+1 #1 VÁ: Arról a tíz százalékrólSubartu 2012-08-13 00:45
Ha a vakok közé bekerül egy félszemű, állítólag ő a király. Állítólag. Valójában csak akkor király, ha ápoló a vakok intézetében. Ha mindenki vak, a félszeműnek az a sorsa, hogy neki is kivájják a szemét, hogy olyan legyen, mint "mások".

Tudtommal nem nagyon mertek eddig kiállni Halász Józseffel nyilvános vitára, csodálkoznék, ha most másképpen lenne. Pedig, az MVSZ süllyedő hajóján sokat segítene.

A SZKÉ elterjedésének útjában áll, hogy megismeréséhez időre, türelemre lenne szükség. Ma, amikor egy 10 perces videot is "pörgetve" max másfél perc alatt "néz meg" valaki, az Értékrend közkinccsé válásának az esélye egészen közel van a nullához.

Elég lenne az a néhány tucat igaz magyar, akikben már világosság gyúlt, hogy a romokon majd valami emberibbet lehessen felépíteni. A baj ott van, hogy a romokon a konkurencia is szeretne építkezni, és az ő gondolatkonzerveik kelendőbbek lesznek az igaz és hasznos szavaknál.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások