20210924
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2014 március 19, szerda

Hunyadi Mátyás nagykirály és az Utolsó Ítélet és a Szent Kereszt titka (2014) I.

Szerző: Nagykun-Kovács László

A jelen tanulmánysorozatban több menetben elemezni kívánjuk a Hunyadiak történelmi szerepének tanulságait és értelmet kívánunk adni a XX. század végének és a XXI. század elejének, pontosabban a magyar és világtörténelem közelmúltbeli szakaszának. Ki akarjuk fejteni és be fogjuk bizonyítani, hogy a Hunyadiak áldozata nem évült el, s miért elevenünkbe vágó kérdés, s megmutatjuk, hogy miként támad fel a valamennyi magyar által olyannyira várt Igazság.

Mindennapi Mátyás Királyunkat add meg nekünk ma!
avagy
A Hunyadiak feltámadása a legújabb kutatások fényében

1. számú kép Hunyadi Mátyás (A Wikipedia jóvoltából)

1. számú kép Hunyadi Mátyás (A Wikipedia jóvoltából)

Hitvallás (köszönetnyilvánítás, alapvetés)

I. Bevezető a Hunyadiak feltámadásához

II. A Hunyadi-család (eddigi szokványos történetük felidézése)

III. A Hunyadiak kettős koronázása (a Hunyadiak és a precessziós Nagyév-kör)

IIIA. Hunyadi László, az „elfeledett király”

IIIB. Hunyadi Mátyás, az „aranytartalék”.

IV. Hunyadi Mátyás szakaszos koronázása (életrajza tükrében)

V. Hunyadi Mátyás és a közelmúlt, illetve „közeljelen[1]”.

  Jézus a Nagy Tetemrehívó Totemoszlopon

2. számú kép Jézus Krisztus a Nagy Tetemrehívó Totemoszlopon, a Szent Kereszten Nagypénteken (Részletesebben ld. a tanulmány végén)

Előszó s figyelmeztetés (A Hunyadiak és a kakaós csiga, mint hungarikum)

Ha már a Hunyadiak korában is létezett volna az általunk olyannyira kedvelt hungarikum, a kakaós csiga, akkor megkockáztatjuk, hogy gyermekfejjel feltehetőleg Hunyadi Mátyás is és Hunyadi László is lehántotta volna róla a száraz szélét, s azzal nem bíbelődve rögtön – in medias res (a dolgok közepé­be vágva) – a belét csemegézte volna be, ahogyan mi magunk is tettük gyermekként s minden magá­ra valamit is adó magyar testvérünk teszi. Arra is mérget vennénk, hogy a böjt idején ugyanúgy ők is elővennék, ahogyan mi magunk, magyarok is elővesszük öregfejjel. Mert ez a világ már csak ilyen, a logikus törvények idővel lassan-lassan logikus irányba fejlődnek. De félretéve a tréfát, az étel böjt ide­jén különösen érzékeny kérdés, gyengébb felkészültségű olvasóink számára virágnyelvről rögtön le is fordítjuk. A kakaós csiga maga az élet, a porhanyósabb bele az élet finomabbik és időben hosszabb élvezetes része, a szárazabb héj a böjtösebb rövidebbik vége, amelynek öröme, hogy értelmet ad az ember egész életének. A bél az élet húsa, a héja az élet magva. Aki nem böjtöl, az kimarad a lé­nyegből, az élet eliramlik mellette, anélkül, hogy értelmében akár el is tudna igazodni. Miért is szület­tünk s miért is éltünk? A kettő felté­telezi egymást s így egyik sem nélkülözheti a másikat [2].

Hogy hogyan került a kakaós csiga a Hunyadiak asztalára, s legfőképpen a mi asztalunkra? Nos, úgy, hogy fiatalabb fejjel mi magunk is átugrottunk a könyvek elején kötelező udvarias formaságokat (elő­szó, hitvallás, köszönetnyilvánítás), s rögtön – a Hunyadiakhoz hasonlóan ’in medias res’ – belevetet­tük magunkat a könyvek forgatagába s gyorsan kiveséztük belőle a lényeget. Legalábbis azt, amiről azt gondoltuk, hogy a lényeg. S öregebb fejjel bizony magunk is sokszor a lábjegyzetbe rejtjük a lé­nyeget. Mert amint az hamarosan ki fog derülni, a sorsfordító kutatási eredményeink mögött tényleg Isteni sugallat gyanítható. Fölösleges bizonygatnunk. Csak az, aki a saját vérével írta a történelem lap­jait, mint ahogy mi magunk is sokszor írtuk, tudhatja, hogy hogyan kell megfejteni az Írás értelmét.


 A Nagykun-Kovács László által feldolgozott eredeti olvasmány teljes részletei LETÖLTHETŐ PDF →

Megnyitva 3141 alkalommal

Hozzászólás   

#2 H-5213 Szapárfalu, Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-10-18 15:11
Utolsó kérés-figyelmeztetés a világ magyarságához (Last request and warning to the Hungarians around the World)

Magyarok! Asszonyok s Férfiak szerte a Föld kerekségén! (Hungarians! Women and Men, Living all over the World, this Planet Earth). Kisvártatva, hogy születtem, édesapám s keresztapám megkeresztelt jó magyar szokás szerint a Református Egyházban. (Very soon after I had been born, my father and my Godfather, that is, christened me in the Hungarian Reformed Church as Hungarians still do nowadays). Végig bőgtem az utat, ezért mindketten futva tették meg az utat a templomig a babakocsival. (I was crying all the way to the Church so they started running pushing the pram I was lying in so as to please me, which really helped.) Nem egyházi ünnepen kereszteltek meg, legalábbis az egyházi anyakönyvi kivonatban nem az van. (The priest didn’t christen me on a religious holiday, as the Register Book says, at least, that is.) Azért sírtam, mert előre tudtam mi vár rám, akárcsak legtöbb honfitársam, de az Úr elrendelte, hogy mégis megszülessem. (I had well known beforehand what would be waiting for me, the same way as most of You, Dear Fellow Hungarians, so that’s why I was crying. But Lord ordered I should be born.) Magyarnak lenni sajnos nem kéjutazás, hanem szenvedés. (Being Hungarian is no way enjoying dolce vita, but suffering a lot.)

Miért mondom el ezt nektek Kedves Honfitársaim? (Why am I telling you all this personal story of mine, Dear Fellow Hungarians?) Mert, s most – s Petőfit idézem – „Ha nem születtem volna magyarnak…” – s teszem hozzá, hogy bizony azzá születtem, – „Akkor is a magyarrá lettem volna, mert a világ legelnyomottabb nemzete.” (Because, if you would allow me to quote Sándor PETŐFI, the great Hungarian poet, if I hadn’t been born Hungarian…” and I should add I was, „…I would have definetely have become one, because Hungarian are most exposed to tyranny as a nation.”)

Noha, legalább akkora teljesítményt tettem le a nemzet asztalára, mint az előttem járó nemzedékek, s tessék ellenőrizni… (Although I have at lkeast performed as valuable things for the Hungarian nation as Dr. prof. PAP, Mr. József MOLNÁR V. and Mr. MEZŐKÖVESDI, Yes, pl. do check it. Consult them) … nem kérek magam számára könyöradományokat (I am not begging you to donate any money to me).

Kérve kérek azonban mindenkit, hogy imádkozzék, s úgy ahogy az Úr elrendelte, ahogy a csángók, térden állva, hogy az Úr leghathatósabban segíthessen. (I am begging everyone instead to say payers the same way as the Csángós, kneeling down, as Lord ordered us all Hungarians, so that He can help us the fastest and most efficient way.) Az Úr nem személy s nemzetválogatós, hanem azt nézi, ki teszi meg azt egyetlen szavára, amit ő kér. (Lord doesn’t favour any particular person or nation, but does look at the fact only who really obeys the way He asks us to do so at the very first request of His.)

Mire ez a nagy felhajtás? Miért az utolsó figyelmeztetés? (What is this all about? Much ado about nothing? Last warning or so?) Mert a soron következő lépésben a ráczokat fogjuk összeroppantani, utána a tótokat, s az oláhok maguktól összeomlanak, ahogy a történelemben eddig mindig is.) Because in the next step is it’s the Serbs that are going to collapse, then the Slovaks, and eventually the Rumanians are going to crash without being pushed anyway as they always have in living history.) S az utolsó lépésben mindazon magyar honfitársaink, akik nem akarták meghallani az Úr kérését, lévén a magyarság s világ végveszélyben van. Nagyon kellemetlenül fogják érezni magukat. (And in the last step it is all our fellow Hungarian citizens who haven’t bothered to listen to us and obey what Lord is telling them to do in order to save Hungarians and the world that are going to feel unwell and inconveniently soon.)

Magyarnak lenni egyedülálló lehetőség s nagy felelősség az Úr s a Világ iránt egyszerre. (Being a Hungarian is both a unique opportunity and great responsibility towards God and the World at the same time.) Nem gyerekjáték. (It’s no childhood’s game.) Tisztán látjuk a jövőt, ezért kérünk tehát mindenkit, hogy fontolja meg könyörgésünket. (We can see the future clearly. So you are all kindly requested to beware and behold.) Köszönjük (Thank you, Dear Fellow Hungarians, for your kind attention and time spent reading my beggings.) K.L.
#1 A "számos" MátyásKerion 2014-03-27 23:14
Az írásból is kiderül hogy Hunyadi Mátyás a 33. magyar király az I. Istvánnal kezdődő sorban. Meg az is hogy 33 évig uralkodott. Tehát vele kapcsolatban a mágikus 33 éppen 2x szerepel. Az emberi 33 csigolyára - közvetetten a gerincen végigfutó un. kundalinire - is utaló mester-szám Jézussal való kapcsolata közismert. Mivel a korábbi hiedelmek szerint Jézus 33 évesen 33-ban támadt fel hal-ál-ából/Halak korszakbeli ál-hal-mivoltából. Tehát Jézus 2x33=66-osságára "hajaz" Mátyás ugyancsak 2x33=66-ossága. Az USA-beli "66-os útról" már mindenki hallott. A butikok teli voltak/vannak a HOT-STAR 66 feliratú pólókkal - a forró csillag/újjászülető-feltámadó "csillagember" tehát 66-os.
A 66=12=3 ! Vagyis a 66 közvetetten a 3-asság is - az Anya/Atya/Gyermek - bennünk. Ez, ennek a bennünk meglévő volta és újfent 1-é való "átalakítása" a feltétele a főnix-madarként való feltámadásunknak. Mindezt Jézus és Mátyás is szépen megjelenítette - nyilván nem véletlenül. Az örök érvényű számokra minden információ "lefordítható" - ősidők óta.
1456 - a nándorfehérvári diadal éve is nagyon érdekes. Annál is inkább mivel az 500 a főnix számaként ismeretes. Tehát 1456 + 500 = 1956 ! Aztán 1956 + 50 = 2006 - a történéseket ismerjük. Aztán Kapisztrán János 1456 október 23.-án halt meg - és 500 évre "véletlenül" éppen ezen a napon lett "forradalmasítva" a magyar.
1241 április 11 - Muhi-csata > 2010 április 11 - Orbán-féle "fülkeforradalom". Mondhatnánk hogy ez a "kimenetel" is véletlen, de véletlenek persze nincsenek. Viszont annál inkább vannak a magyar-ellenes "fekete-mágiás" vakoló-megjelenítések. Az egyensúlyhoz igen csak elkelne már egy kis "fehér-mágia".

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások