20210730
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2014 március 21, péntek

Ukrajna: világos lépett, területet nyert.

Szerző: Madarász László

A „sakkjátszma" Ukrajnában című történet, folytatódott! Putyin kilépve a sakkból, olyan ellenlépések sorozatát produkálta, mely végső soron Oroszország területének növekedését eredményezte, egyszersmind Putyin belső támogatottsága- és világszerte elismertsége, nőtt! Ez a zseniálisnak nevezhető törvényes húzás, azonban a világ békéjére vetítve egyszersmind újabb veszélyeket is jelenthet, ha kimondjuk, ha nem!

A Krím területének „bekebelezése”, de inkább Nyikita Szergejevics Hruscsov hibás döntésének korrigálása népszavazás útján, szerintem teljes mértékben összhangban van, az ENSZ Alapokmányának 1. cikkelyével, továbbá az ENSZ Közgyűlésének 1970. évi 2625. számú határozatával, annak ellenére, hogy nyugaton ezt –Krím félszigetére vonatkozóan- nem ismerik el! Teljesen logikus és alapos Putyin érvelése: ha a hivatkozott ENSZ Alapokmány alkalmazható volt Koszovó elszakadására, akkor annak a Krím félszigetre is érvényesnek kell(ene) lennie! Ezzel tulajdonképpen az orosz vezetés rámutatott arra, a ma már sok területen, mindennaposan észlelhető kettős mércére, amit szinte folyamatosan az EU és az USA produkál. Az elmondottak tükrében teljességgel érthetetlen a Nyugat által szájkaratéval meghozott, és a jövőben meghozandó gazdasági ellenlépések sorozata, melynek részesei mi magyarok is leszünk, főleg ha a külpolitikát Martonyi-félék irányítják!

A magam részéről kizártnak tartom a gazdasági ellenintézkedések hatásosságát, ha lesznek egyáltalán. Itt inkább arról lehet szó, hogy az USA igyekszik kiszorítani az EU-t az Oroszországi piacról, egyszersmind a saját pozícióját növelni, az orosz gazdasági vérkeringésében. Én még emlékszem azokra a Brezsnyevi időkre, amikor a szovjet főtitkár hadat üzent az Odesszai alvilágnak, és látszólag az alvilág felszámolására tört. Évek múlva derült ki, hogy nem az alvilág felszámolása volt a cél, hanem afelett, az irányítás megszerzése! A Szovjetunió később az alvilág segítségével jutott hozzá azokhoz a nyugati fejlett technológiákhoz, melyekre embargó volt érvényben! Várhatóan ez most is így fog történni, vagyis az USA az „alvilág” közreműködésével vidáman fog kereskedni Oroszországgal, miközben az EU piacot veszít, és kockáztatja a tagállamainak nyersanyaggal, köztük kőolaj- és földgázzal történő ellátását! Ez persze elégedetlenséget szülhet az unióban. Ha figyelembe vesszük, hogy az USA kereskedelmének nagysága Oroszországgal, az EU kereskedelmének egy tizedét sem éri el, talán látni lehet azt a törekvést, hogy Amerika a gazdasági tevékenységének bővítésére törekszik az oroszok irányába, az EU kárára, kezdetben várhatóan az alvilág segítségével. Mindezek ellenére én úgy vélem, hogy ami ma látható, az csak a vízfelszín, és a tenger szintje alatti csekély mélység. Ám valószínű, a nagy mélységekben más törekvések is meghúzódhatnak!

Bár a magam részéről továbbra is jogszerűnek tartom Krím Oroszországhoz történő csatlakozását, mint írtam az a világ, de főleg Európa látszólagos békéjére vonatkozóan is, az iszonyatos veszélyeket hoz magával. Fel fogja erősítni a különböző népek önrendelkezési igényét, még akkor is, ha annak létjogosultsága hosszabb távon életképtelennek minősülne. Csak a példa kedvéért: Észak-Olaszország elszakadása várhatóan Milánó központtal a vízfejnek minősített Rómától (lásd: Velencei népszavazás, majd annak hatása), baszk szeparatista törekvések, a ma már sok román által is óhajtott Erdély függetlenné válása, Ukrajna darabokra szakadása, cigány ország megteremtése valahol Magyarország és Szlovákia területein, Tibet elszakadása Kínától, Skócia függetlenné válása, stb. Ezek a törekvések polgárháborúk, háborúk sorozatát indíthatják el. Vajon nem ez a cél? Szó szerint napjainkban, Izrael egy Golán fennsíki merénylet kapcsán Szíriát bombázza, miközben Asszad elnöknek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy ilyen merényletet szervezzen! Kétfrontos háborút ugyanis Szíria nem bír el! Egyidejűleg Izrael vezetése jelentős összegeket áldoz Irán 2014 –ben történő megtámadására, amit ha kell, egyedül is végrehajtani szándékozik! Nem vág ez össze az előbbiekkel?

Kétségtelen: Putyin húzása zseniális! Annyira zseniális, hogy az már nekem gyanús. Nagyon gyanús! Figyelem! A következőkben egyfajta „összeesküvés elmélet” következik, ezért kérem, aki erre nem „vevő”, az itt hagyja abba az olvasást! Az alábbiak, következtetéseimből fakadó lehetőségek, (még egyszer mondom: lehetőségek) közvetlen bizonyítékom természetszerűen azokra nincs, de nem is lehet!

Az USA különböző eszközökkel, többek között emberjogi szervezetek segítségével is, mintegy 5 milliárd dollár befektetésével kirobbant Ukrajnában egy belső puccsot, melynek eredményeként az addigi kizsákmányoló, harácsoló tőke hatalma megszűnik, hogy helyébe egy ugyanolyan, vagy talán az ukrán népre még veszedelmesebb rabló tőkét szabadítson. Az orosz többségű Krím Oroszországhoz csatlakozik. Ennek következményeként Putyin belső támogatottsága Oroszországban az egekbe nő, már-már a Romanov cári dinasztia kimagasló egyéniségeivel vetekszik. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az USA látszólag a „béna kacsa” szerepébe kényszerül. Az az USA, akinek a gazdasági- politikai szakértői talán legjobbak a világon, nem számolt Putyin várható lépésével? Nem számolt azzal a CIA és a különböző hírszerző szervek? Nem számolt azzal pl. a világ legjobb titkosszolgálata a MOSZAD? Ez nem lehet igaz! Ilyen nincs! Ugye ezt senki nem hiszi el?! Rossz helyzetértékelés esetén menesztik a tanácsadókat, szakértőket, hírszerzések vezetőit, stb. Hallott valaki ilyenről? Ha viszont számoltak azzal, akkor mi lehet a háttérben? Vajon nem lehetséges, hogy TERV szerint zajlik minden? Az úgynevezett háttérhatalom tervei szerint? Az „Ukrajna: sötét gyaloggal lép, sakk…” c. írásomban már utaltam arra, hogy dollár, mint tartalékvaluta hatalma leáldozóban van. Ha ez az állítás igaz, akkor a háttérhatalom szempontjából az a lehető legjobb, ha a dollárt irányítottan döntik be, vagyis akkor, mikor az a számukra, a politikai- gazdasági helyzetre, és főleg céljaikra nézve, a legkedvezőbb időszak köszönt be! A dollár bedöntése, mivel az az USA –ban belföldi fizetőeszköz is, elégedetlenséget, zűrzavart, sőt polgárháborút hoz magával. A FEMA legfeljebb egy darabig képes fékezni a belső zavargásokat, azután szükség lesz a hadsereg bevetésére is. A zűrzavarban az éhség, a félelem nagy úr! Az anyák hazahívják katona fiaikat. (Várnai Zsenit idézve: „Ne lőj fiam, mert én is ott leszek”.) A hadseregben parancsmegtagadások, majd dezertálások, fegyverek csövének megfordítása… Az USA mind gazdaságilag, mind katonailag összeomlik. A háttérhatalom már nem menekülhet a Sziklás hegységbe, Denverbe, mert ott is megtalálják. Hova fog menni már jóval előbb?

A neten hírek/álhírek voltak arról, hogy az USA saját és összerabolt aranykészletét Hawaii szigetekre vitték. Ha ez igaz, akkor ide történik a menekülés is. Ki fogja itt megvédeni a háttérhatalmat? Kína ekkor már el van foglalva a további polgárháború elkerülésével, továbbá Japánnal és Tajvannal vívott fegyveres összecsapásokkal. Az amerikaiak már képtelenek rá, de rajtuk kívül van még egy katonai nagyhatalom, aki erre képes: Oroszország! Az az Oroszország, akinek minden nyersanyagforrása, katonai ereje megvan, egy új világrend felépítéséhez! És ennek a világrendnek az elfogadtatása az emberekkel, – látszólag orosz vezetéssel – most kezdődött meg! Oroszország tehát úgy fog eljárni, mint az USA a II. világháború első szakaszában: jó pénzért szállít nyersanyagokat, fegyvereket minden félnek. Ha a vázolt lehetőség igaz, Barroso, Obama, és meglehet Putyin is, egy dróton rángatott marionett báb! A polgárháborúk, háborúk folyamán a Föld lakossága nagyrészt megsemmisül. Akik nem, azok nagy részével végeznek a különböző kórokozók és az élelem, gyógyszer és főleg a tiszta ivóvíz hiánya. Ugye az uralkodó réteg (cionisták) eltartásához félmilliárd ember is elég!? Ezt kőbe vésték!

Remélem, tévedek! Nagyon remélem…

Mégis: ha Putyin számol ezzel a lehetőséggel, úgy is nagyon nagy ember, hiszen tulajdonképpen a saját népének többségét védi meg a lehetőségeihez képest! Sajnos nem mondható el ugyanez a törekvés, az elmúlt húszegynéhány év „magyar” kormányainak egyikéről sem!

Madarász László

Megnyitva 2051 alkalommal

Hozzászólás   

#1 H-5213 Szapárfalu, Angolkert út 2/Akovacs.laszlo 2015-09-26 14:05
Madarász Laci barátunk címválasztásához két szempontból is fontos megjegyzést fűznünk.

1. Drábik János szabadságharczos barátunk (1956, Szabad Európa Rádió) sajnos téved, amikor azt mondja a Petőfivel kapcs. videójában, h. Putyin elnök nem „titkóros”. Ugyanis az interneten az orosz szabadságharczosok pontról pontra ismertetik, hogy Putyin milyen egyezménye titkóros jeleket használt, amikor egyszer személyesen találkozott az amcsi elnökkel (az előzővel). Hogy Putyin „mester”-e (ezzel utalni szeretnénk Madarász Laci másik írománya czímére), azt nem tudjuk, de meggyőzőnek tűnnek azok az orosz érvek, hogy Putyin valójában tényleg „titkóros”.

2. Az 1914-ben kezdődött az azóta lényegében ugyanazok közt szinte megszakítás nélkül, de más-változó eszközökkel folyó világháború joggal hasonlítható sok-sok párhuzamos sakkjátszmához (sakkverseny). Tehát Madarász Laci barátunk czímadó hasonlata lényeglátó. Nagyon kevesen tudják, hogy az előző világháború (a jelek arra vallanak, hogy a XIX. században is volt VH) egyik legfontosabb csatáját magyar huszár döntötte el. A lipcsei csatában („népek csatája”) gróf Széchenyi István, aki ekkor még csak fiatal huszárhadnagy, a csata döntő mozzanatában patak fölötti hídon lovával átvágtatott s „egyetlen huszárvágással” eldöntötte a csata kimenetelét. Mint ahogy ez később az igaz valóságban is megmutatkozott, amikor az MTA alapítása révén megőrizte nekünk a Képes Krónikát, amelyet vitéz mezőkövesdi elemzett s neki hála tudhatjuk, hogy: „A magyar történelem a világmindenség fényének (értsd Jézusnak) működésrendje, emberi történelemmé válása.” (A Széchenyi által - a lipcsei csatában játszott – szerepnek a magyar nemzetben való tudatosítása – mint oly sok minden más egyéb mellett – Pap Gábor érdeme.) Nos, úgy tűnik, hogy az idei év is elhozta a Népek csatáját. S igazán elkelne már végre ilyen huszárhadnagy.

Azt, hogy mi a magyar nemzet és a többi nemzet közti viszony, jól érzékelteti a következő hasonlat. Képzeljünk lelki szemünk elé rengeteg sakktáblán párhuzamosan zajló mérkőzést, amelynek során a különböző nagyobb s kisebb nemzetek változó összetételű tömbökben (NATO, EU, s az azon belüli érdekcsoportok, Oro., Kína) csoportosulva egymásnak jól-rosszul súgva,s akár csalva, hazudva, de minden áron győzni akarnak az ellenfeleik (ellenségeik) ellen.

Hogy mi lehet a szerepe a magyarságnak ebben a XX-XXI. századi Népek csatájában? Nagyon egyszerű. Mi úgy győzhetünk, ha tudatosítjuk valamennyi ország játékosában, hogy kétféle sakktábla létezik. Az egyik a jelenlegi,„virtuális világot” (alsó világ) modellező, amelyben a Hold (másodlagos, ill. látszólagos valóság) fontosabb mint az elsődleges valóság, azaz a Nap (az igaz valóság, vö. Sol Justitii). A jelenlegi sakktáblán a királynő (Hold) áll mindig a saját színén. A másikban (az igaz valóságot tükrözőben) pedig, amely a felső világot modellezi, a király (Nap) áll a saját színén. Ez a magyar szakrális királyság modellje.

A magyarság feladata, hogy valamennyi nemzet figyelmét felhívja arra, hogy amennyiben meg kívánja oldani az emberiség előtt tornyosuló gondokat (túlnépesedés, éhínségek, járványok, ivóvíz s nyersanyag hiány), akkor célszerűbb a másikfajta sakktáblán játszani (ahol a király áll a saját színén). A felsővilágban ugyanis nem mindent elszívó-elnyelő „fekete lyuk” (a világ bankrendszerei) van, hanem a (magyar népmeséből ismeretes) „kifogyhatatlan bőségszaru”. Vajon ez mágia? Igen az, de csak annyira, mint hogy jobb oldalon vagy baloldalon járunk-e. Ha az ember esküszik, akkor teheti a kezét – szándéka hiteléül – a szíve fölé is (baloldalra), de a jobboldalra is (ahol nincs szíve).

A Holdnak önálló fénye nincs, csak a Napnak. Ha az emberiség többsége a meghatározó hányada, pl. a versenyzőké, a megfelelő sakktáblán játszik, akkor az emberiség a felsővilágba kerül. Tegyünk róla, hogy az emberiség a felső világba kerüljön a jelenlegi alsóvilágból (a katolikusok ezt a létet pokolnak hívják. Joggal.)

Ez azt jelenti, hogy a Fény birodalmának képviselői, azaz a magyarság vezető szerepbe (világuralomra) kerül, a Sötétség birodalmának képviselői (sidoúk) pedig alávetett helyzetbe. Ma éppen fordítva van. Pedig ők is jobban járnának a soha ki nem fogyó bőségszaruval. Jobb ugyanis az embernek az életét tiszta lelkiismerettel, de alávetve élnie, mint tisztátalan lelkiismerettel akár csak egy percet is vezető szerepben. K.L.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások