Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Cs2020Dec03

2014. Március 30., Vasárnap 06:20

Utánozhatatlan

Írta:  Pásztori Tibor Endre
Értékelés:
(8 szavazat)
Lehet színlelni a hitet, a szeretetet lehet utánozni, a reménységben lehet képmutatóskodni, de az egyszerűséget senki sem tudja színlelni. (Fritz Binde)

Legendás íze a megtévesztő szándékból adódik, híven előidézni jelenséget és kelteni az eredeti látszatát. Az önző, kétszínű szándék egész bizonyosan elárulja magát, hisz alig jelent meg Jézus a földön, a vérszomjas Heródes már halálra kereste. Minél egyszerűbbnek („hogy tisztességet tegyen") mutatja magát, annál sokrétűbben mutatkozik meg a csalása. Majd Jézus megkisértése és kereszthalála is – emberileg véve – a legnagyobb kisértő az ördög műve volt. (Márk 12:13, Luk. 20:20.) És így tobább folytathatjuk, az első keresztyének üldözésétől kezdve el egészen korunkig; mindenütt az ördög átkos befolyásának nyomára akadunk (Csel. 5:1-33). Ő az Isten (legfőbb jó!) útjainak és terveinek ellensége és ezért ellensége az Isten teremtményeinek, az embereknek is, kik boldogságra, életre és örökéletre rendeltettek. A világtörténelem lapjai tele vannak háborúsággal és siralommal, mit a bűn hozott létre. Ki tudná megszámlálni annak a könnytengernek cseppjeit, mely az ördög cselekedete egyedül csak a Kárpát-medencei magyar népnek szeméből kisajtoltak a nemzeti létért, tiszta evangélium megmentéséért folytatott évszázados küzdelmekben? Bizony csoda, hogy nem írtattunk ki teljesen e földről.. Ha az Úr nem örködött volna fölöttünk, ellenségeink – a legújabbak is – már régen elevenen elnyeltek volna bennünket. Áldott legyen az Úr, ki nem adott minket prédára az ő fogaiknak!

Ugyan vannak emberek, kik fölényesen mosolyognak, ha az ördögről van szó, sőt sokan egyenesen tagadják is létezését. A bibliai Péternek már egészen más a meggyöződése. Ő, ki az utolsó vacsorán még véltig erősítette, hogy Mesterében meg nem botrákozik, ha meg kell halnia vele, ő, aki a főpap udvarán egy szolgáló gúnyolódására háromsor is megtagadra Mesterét, nagyon is jól tudta, ki az ördög és hogy mily indokolt volt Jézus intelme a Getsemáné kertjében: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek ugyan kész, de a test erőtelen". Ott nézett szemébe Mesterének, látta egyszerű szemét, mely szelíd volt és mennyei fénye még sohasem világított csalfa szemből. Az egyszerű szem nyugodt, világos békességét sohasem tudja elsajátítani a meghasonlott ember. Az az igazi kemény merevség, mely a csökönyös ember tekintetében van, a becsvágy szóró lángja, a kapzsiság falánk mohósága, a tisztátalanság tikkasztó heve, a szenvedély emésztő égése, a harag felcsapó tüze, a rágalmazó ijedős, arcátlan félrenézése, az öntudatos hömpölygő tekintete, a megkínzottak nyugtalanul felizgatott nézése, a betegek bágyadt tekintete, a bálványozók epedő, sóvárgó pillantása, az eltévelyedettek és a kétségbeesettek zavart és kapkodó nézése, a megszállottak leplezett tekintete, a keresők szomorú szeme, a kételkedők állhatatlan tekintete, min-mind elárulja, hogy az ilyenek távol vannak a szent egyszerűségtől.

Csak az egyszerű szemben ragyog Isten békeíve. Akinek szeme belelátott Szabadítója egyszerűségébe, csak annak a szeméből néz vissza a Szabadító. Mert, amit az ember szemlél, azzá változik át: legyen az Isten, legyen az ördög. A Jézus szemébe nézett Péter már tudta, hogy az ördög a hazugság atyja, a gyilkos hogyan ejtette meg őt is. Saját magán tapasztalta, hogy az ördög tényleg létezik és hogy milyen hatalma van. Ennek a Jézus-látásnak az eredménye, hogy szeretetteljesen, bensőséggel és komolyan tudott inteni józanságra, vigyázatra, alázatosságra. A sokféleség és minden tarka változata csak szomorító, terhelő ábránd, mint az ördög fintora, amely soha sem tud egyszerűséget szülni, bármit képzeljen be magának az ember – fogalmaz Binde.

Imádásra méltó, hogy ebben a törvényszerűségben Isten szentsége miként jelenik meg. Mert az ördögnek nemcsak létezése, de megdönthetetlen tény az átkos működése. Isten Ígéje is kezdettől végig azt mondja róla, hogy:"az eleitől fogva vétkezik", követőiről pedig, kik az ő nevében és ösztökélésére kárhozatos dolgokra vetemednek: „ki bűnt cselekszik, az ördögtől vagyon".

Ma azonban az Utánozhatatlantól tudjuk, hogy a váltság örökszép igazsága, hogy azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördögnek cselekedeteit elrontsa. „Engedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek!" ( Jak.4:7 )

A szöveg megállapítását végezte:

Pásztori Tibor Endre

Megjelent: 1450 alkalommal

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67%Austria 1.3%
United States 6%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 520
This Week: 3891
Last Week: 7568
This Month: 2875
Last Month: 22708
Total: 2537150

Belépés