20210925
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2014 július 10, csütörtök

Toldi Miklós és a Vénusz bolygó

Szerző: Dobos Csanád

Homérosz, Toldi és K.J. a Napúton, 3500 éves krétai szupernaptár - "Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen már nem!" Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Phaisztoszi korong, mint szupernaptár? Vénusz bolygó, Toldi és a János vitéz.

I. rész

ToldiToldi Arany János műve, mely ismertté tette alkotóját, s mellyel a költő felkeltette Petőfi Sándor figyelmét. A magyar nyelvű wikipedia ezekkel a sorokkal indul. De mi lehet az a rejtett varázs mely Petőfit annyira magával ragadta? Talán valami hasonló kód, ami a János vitézben is megbúvik?

Petőfi és Arany kutatók között régóta ismert tény is ezt a feltételezést erősíti meg:

"Arany igyekszik lépteit a másikéhoz igazítani, úgy valahogy, mint aki hagyja magát a táncba vinni. Első válaszverse tükörkép módjára igazodik Petőfiéhez; ugyanolyan terjedelmű, mint amaz, verselése is pontosan egyezik vele."   Alföldy Jenő: Arany és Petőfi barátsága levélben, versben

Joggal tekinthetjük-e a Toldit a János vitéz hatására írt „válaszversnek”?

Szerintem igen.

Dicsőítésből, vagy éppen kritikai szándékkal bőven található összehasonlító verselemzés a két költő óriástól, hiszen több Arany János vernek található Petőfi vers előzménye. Példaként elég legyen utalni Bobkó Csaba tanulmányára, ahol a Kont és társai Petőfi vers és A walesi bárdok Arany János vers közötti megfeleltetésekre hívja fel a figyelmet részletes, szinte soronkénti elemzéssel (http://kitalaltujkor.blogspot.gr/search/label/Arany%20J%C3%A1nos)

"Zsigmond király, gyilkos király" - "Edward király, angol király"

“Aztán kiderült, hogy a két sztori között is alapvető párhuzam van. Petőfi fanatikus királygyűlöletéhez olyan történelmi esetet, vagy talán legendát dolgozott fel (mindjárt meglátjuk, sok más szerző nyomán haladva), melyben a gonosz elnyomó IDEGEN király hazafiakat végeztet ki, mert azok nem hajlandók előtte letérdelni, "megalázkodni", (valójában csak megadni a királynak járó tiszteletet, vagy megköszönni a bejelentett kegyelmet). A bátor hazafiakat a halál se rettenti el, nem hajlandók a zsarnok előtt letérdelni, az őket kivégeztető királyt pedig bűntudat kínozza.”  Bobkó Csaba 

Ennyi bemelegítő gondolat után a továbbiakban csak a Arany János Toldija és Petőfi János Vitéze közti rejtett kapcsolódási pontok felderítésére törekszünk, melynek egyik kulcsa éppen a Vénusz bolygó mozgásában rejlik.

Vénusz csillag is egy majdnem szabályos pentagrammát (ötágú csillagot) ír le nyolc évente az égen.”

Vénusz bolygó pentagram mozgásának oka az 583,92 napos szinodikus periódusában rejlik. E periódus ötszöröse szinte pontosan 8 földi évnek felel meg:        

583,92 x 5 = 364,95 x 8

Vénusz

I. Szereplők:

Toldi Miklós, béreslegények, Laczfi Endre nádor, Laczfi serege, Toldi György és annak vitézei, Toldi Lőrincné (Miklós és György édesanyja), Bence (Toldiék szolgája), a fiait sírató özvegyasszony, Lajos király, mészároslegények, pesti polgárok és végül Mikola (a cseh vitéz).

Toldi és a malomkö13 szereplő, mely önmagában még nem utal napút jellegre. De közülük a 7 megnevesített személy már annál inkább :Toldi Miklós, Toldi György, Toldi Lőrincné, Laczfi Endre, Bence, Lajos király és Mikola. E hetes csoport, mint a dinamikus rendszer tagjai a 12 énekből álló szerkezeti váz figyelembe vételével már több, mint érdekes. Mintha az énekek 12-es sora biztosítanák a (az állatövi) stabilítást a 7 nevesített szereplő bolygó tulajdonságaihoz, hasonlóan ahogy ezt a napút elemzések jelentős részében megfigyelhető. 

Pap Gábor a Toldi Miklós a napúton előadásának https://www.youtube.com/watch?v=QbsdRZjupPQ  1 óra 59.perce körül említi (Szendrei Jutkára hivatkozva), hogy „Uránusz bolygót a Toldi megírásának időszakában fedezték fel, így vélhetően ez a tény is beleszolt a darab csillagmitoszi keretrendszerébe.” Szendrei felvetését elfogadva esetleg a nem nevesített özvegyasszony lenne az Uránusz bolygó megszemélyesítője?

De a 13 szereplő megoszlása további érdekességeket is rejt. 8 egyéni szereplő mellett (7 nevesített + az özvegyasszony) 5 különféle csoportos szereplőket találunk (béresek, Laczfi serege, Toldi György vitézei, mészároslegények, pesti polgárok). Ez az 5+8-as megbontás viszont már a Vénusz bolygóra utal, mely már Petőfi János vitézének elemzésénél (http://www.naput.hupont.hu/60/venusz-bolygo-es-a-janos-vitez) is többször szóba került, akár a huszárok Franciaországba menetelésének pentagram mozgásábrája, akár az elbeszélő költemény tér-idő szerkezetében egyéb szabályosságok kapcsán.

Ahogy a János vitéz szerkesztésében a vénuszi tulajdonságok tudatos alkalmazása figyelhető meg, úgy ez méginkább érvényes Arany János Toldijára is! De nézzük tovább az Toldi és a Vénusz bolygó kapcsolatát.

II. Időrend

Érdemes újra felídézni, hogy a két részletben megírt János vitéz időrendje 8+5 „napokban mért” időtartamban oszlik meg, a Vénuszi mozgásrendnek megfelelően.

Arany remekművének időrendje is igazodik a Vénusz égi mozgásához. Pontosan 8 nap telik el a gonosz lelkű Toldi György Nagyfaluba érkezésétől Mikola cseh vitéz legyőzéséig.

Az izgalmas folytatás ITT élvezhető →

 

Megnyitva 2295 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások