Print this page
2015 november 02, hétfő

III.-VH 1956 / 12 szög a cionizmus koporsójában (1. 2. 3. 4. 5. 6. szög)

Szerző: Nagykun-Kovács László

Az okt. 23-i Forradalmat első menetben az írószövetség s az egyetemi ifjúság csinálta. Október 23-a fénypontja a Sztálin-szobor (tömeghipnózis jelképe) ledöntése volt: Sztálin fejét a Szabad Nép elé (a komcsi ideológia legfőbb szócsöve) hurczolták Csepel teherautókkal. A fegyveres harczok 1956. X. 26-án Szent Demeter napján hátak tetőpontjukra. [Ez a szent a zárt közegbe vitt s üdvözítő evangélium (jó hír) diadalünnepe.] Majd X.28-án első menetben a METESZ egyik követelésének teljesülésével (többpárt-rendszer) győzött, majd második menetben (X.30.) a másodikéval (az MDP betiltása) s a Szabadság-téri pártház ostromával győzött. Ez utóbbi volt a vízválasztó a korábbi kőkemény komcsik, pl. Nagy Imre szemszögéből is. Számukra már nem maradt nem volt visszaút.

A forradalom 2. hullámában a főszerepet a munkásság (főleg Csepel) vitte (egyébként ők vívták a legelkeseredettebb s katonai szempontból legértékesebb utóvédharczokat is.) Ez a második hullám nov. 1-én, Mindenszentekkor kezdődött a Munkástanácsok sztrájkjával. Ez a forradalom is győzött, mert egyszer s mindenkorra megbuktatta a komcsi osztályharcz ideológiáját, mert mindenki számára egyértelművé téve, hogy az a legkegyetlenebb zsarnokság fügefalevele. (A forradalom ezen második hulláma a Munkástanácsok vezetőinek , pl. Rácz Sándor s Bali Sándor, letartóztatásával ért véget Advent idején.)

A Forradalom mindkét hulláma győzött tehát, s bár a Szabadságharcz átmenetileg csatát vesztett, a 200 ezeres magyar menekülthullámmal gyakorlatilag Világforradalommá alakult át. 1990-ben a szovjet csapatok kivonulásával részleges győzelmet ért csak el. Végleges győzelmét akkor könyvelheti el, ha a Forradalom harmadik követelése is teljesül (semleges Magyarország) s hazánk kilép a s a bolsevik rendszert titokban felépítő és 70 évig irányító USA politikai és katonai gyűjtőszervezetéből, a NATO-ból. Ez történelmi mérczével mérve már csak órák kérdése. Az ehhez s a Szabadságharcz békés győzelméhez szükséges minden eszköz már most rendelkezésünkre áll. Nem kicsit, hanem nagyon.

Az ünnep mindig felidézi a korabeli eseményeket, s jellegénél fogva az ma is hat.

III. Világháború – 1956

Tizenkét dicsőséges nap 12 szög  a cionizmus koporsójában

 1. Maga a fegyveres felkelés gondolata nyilván a nemzet derékhadát jelentő politikai foglyok imáiból fakadt. Nemcsak ők imádkoztak, de ők főleg, hiszen aki pokoljáráson van, s pl. a recskiek, a Hortobágyra kitelepítettek, az ÁVÓ (ÁVH) Andrássy úti börtönét megjártak embertelen kínzásnak voltak kitéve. Az 1948-ban létrehozott czionista állam maga a pokol volt. Csak egy kiragadott szemelvény – az ifjú nemzedékeket felvilágosítandó s – a 2002-es budapesti államcsínyt követően „történelem" tantárgyban megjelentetett érettségi felkészítő könyvből (a feladatsorra adott válaszból). Az egyébként „Körmös" Bauerként elhíresült szadista állat az egyik fogoly herezacskójának tűvel való szurkálása közben felváltva olvasta a Mein Kampf-ot és a Lenin összes műveit. Mi ez, ha nem a Pokol? S mi ez, ha nem Jézus nagyszombati pokolra szállása a magyar nemzet történelmére vetítve. (Az évkörben ott volt 1956-ban, ahol Nagyszombat.)

Nekünk is borzalmas ezt leírni, de mit mondjunk arról a kínzásról, amelyet a mai szadista állatok művelnek az 1-7 év közötti kisgyerekek lelkével, akiknek a TV-ben naponta kb. 100 embergyilkosságot kell végignézniük? Molnár V. J-tól tudjuk: a halál fogalmába a gyerekeket 7 éves korukban külön szertartás keretében avatták be. Mert csak úgy szabad.

Fontos tanulság: 1956 idő előtt pattant ki: (virágnyelven) a Kormorán is megénekli: „megszakadt az Égbolt", tehát nem „megnyílt az Égbolt". Akik imádkoztak, sokat imádkoztak, de nem eleget. Fontos tétel: nem a semmiből,de idejekorán pattant ki a felkelés. Andrásfalvy B. is elmondja: készültek a felkelésre.

A magyarság hármas megaláztatása tette elkerülhetetlenné a fegyveres felkelést. (1) Szellemileg a kommunista ideológia a jézusi szeretetvallás egyes elemeit használta fel más köntösben (ezt mondja a dalai láma is), de köszönő viszonyban sem voltak azzal. (Egyszer a komcsik kálváriát dózeroltak be.) (2) Lelkileg az emberi nem megalázását jelentő lelki kínzások (pl. szájbah..gyozások). S végül, de nem utolsó sorban a testi kínzások: az állítólag uralkodó osztály munkásság s parasztság kiéheztetése, testi sanyargatása.

2. Dióhéjban a többi. A felnövekvő magyar ifjúság nem lát tisztán, s így nehezen várható el tőle, hogy 1956 lángját őrizze. Ha bármely magyar középiskolást megkérdezünk, hogy győzött-e a magyar forradalom s szabadságharc, rávágják, hogy nem, mert hiszen az oroszok nov. 4-én lerohanták az országot s vérbe fagyasztották 1956-ot. Ez a hamis valóság. (Az üzenete: a kevesebbség ne nagyon merjen szembeszállni a többséggel, mert eleve reménytelen s kilátástalan a küzdelme.) Az igaz valóság azonban más.

1. szög

(1956-2015. október 24.)

A veres csillag elvásik (Wass Albert)

 A leszereltek mindig visszafelé számolnak, mielőtt leszerelnének. „Megyünk kifelé mint a maczi a málnásból…” – szoktuk volt mondogatni, mikor Szögeden (Szöged-Csanád vármegyében) szolgáltunk a seregben, s elkezdtük vágni a czentit, mikor annak ideje elérkezett (fiatal fejjel mi nem kértünk orvosi felmentést, mint a sidoúk). Az elkövetkezendő 12 szöggel (szösszenettel) – akárcsak 1956-ban – szándékaink szerint térdre fogjuk kényszeríteni a Vörös Sátánt.

Countdown starting: twelve… Higyjetek nekünk, … ugye emlékeztek „…. a kimondott szavak ereje…” jelszavára, a magyarság varázsigéjére? Nem fogunk megcsalni benneteket!

1. Ígértük: a sátánfajzatok minden egyes hozzászólásunkat szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

A történelemírás sohasem mentes a szubjektivitástól (személyes s ez által egyéni látásmódtól), de talán mi magyarok felismerni véljük egymás soraiban saját gondolatainkat. Mintha Isten ugyanazon kaptafára teremtett volna bennünket. Ugyannak örülünk, s ugyanaz fáj. S most nagy-nagy öröm ideje érkezett el, a világtörténelem legnagyobbjáé.

1956 sokáig tiltott szó volt Magyarországon. Anyai ágon sógorom ült Rákosi börtönében, apai ágon a Bugyin lakó Barabás ((N.B. !!!) Guszti (édesapám féltestvére) volt forradalmár, s csak késő este, sötétben lopva mert hozzánk becsengetni, hogy meg ne lássák, apámat keresve. (Édesanyám mondta el 1991-ben, mielőtt 1992-ben meghalt volna. Apám erről sohasem szólt nekünk. A szüleim nem mertek nekünk mesélni 56-ról, csak édesanyám már a rendszerváltás után.) Édesapám forradalomhoz való viszonya is csak másik nagybátyám (féltestvére) temetésén derült ki 2005-ben. Édesapám szeme felcsillant, amikor mesélte, hogy a Forradalom híre 13 évesen Szigeten (Szigetszentmiklóson) érte apai nagyanyámmal. Többet nem nagyon sikerült megtudnom tőle. S ez volt a szerencsém, mert az életpályámat nem sikerült volna befutnom, ma már tudom, mert ha beszélnek róla, a fejemet még az előtt levágták volna, mielőtt eljött volna az én időm. [Az erdélyiek úgy mondják szépen, hogy mielőtt „időm (s hozzáteszem: a fényem) betelt volna”.]

[S milyen az élet, keresztre feszített Jézusként kora hajnalokban kellett Szigetre (Szigetszentmiklósra) zarándokolnom kb. féléven keresztül, hogy meg tudjam becsülni azt a hőstettet s véráldozatot, amit 1956 jelentett a magyar s egyben világtörténelemben.]

Jómagam 1993-ban történetesen a Dohány utcában laktam (nem vagyok sidoú) rövid ideig albérletben, s kíváncsiságból többször is próbálkoztam benyitni az utcza elején található 1956-os Intézetbe. Persze hiába. (Ma már tudom, de már csak deresedni kezdő fejjel, hogy nem véletlenül hiába.) Később egyszer, mikor arra jártam 1994-ben, félig nyitva volt a kapu, s három (TV-ből jól ismert) titkóros beszélgetett egymással a küszöbön. (Na ezért volt mindig zárva a kapuja.)

Ennyit a személyes élményekről, s ezt is csak azért, hogy a nemzet tudja, kivel van dolga. Joga van tudni, kik verik le a veres csillagot. Nem kicsit, hanem nagyon.

2. 1956. október 24-én a virradat a Forradalmat s a szovjet (ruszki) pánczélosokat már Budapesten érte. S már patakokban folyt az ifjak magyar vére s persze a ruszkiké is, váratlanul érte őket a magyar ellenállás. Minden férfi életében a legfontosabb áldozat, ha a vérét áldozza a hazájáért. Mert abban a fénymag, amely egyszer majd elkezd világítani, mint most VÉRVÁD formájában. (Míg a nőké az anyatejben rejlik.) A magyar anyák a háború alatt (különösen 1943-ban s 1944-ben, amikor már lehetett tudni, hogy elvesztjük a háborút) azért szülték a fiakat, hogy visszaszerezzük vérrel, amelyet hitszegéssel s aljas módon eloroztak tőlünk előbb Trianonban, majd a II-VH után. Az 1944-ben szült gyerekek 1956-ban 12 évesek voltak. (Apai nagyanyám édesapámat 43 évesen szülte.) Forgótársas fapuskáikkal világtörténelmet csináltak. A nemzet 12 évnyi böjt és imádság az alatt, ami alatt semmi sem sikerült neki, érlelte ki azt a „dicsőséges” 12 napot, amikor minden sikerült. Még ma is ebből élünk. K.L.

(Csatolmány: 01 Szám 01.mp3) „Aki magyar velünk tart ma…” (Kormorán együttes). Letölthető: mp3. Ezzel reklámozzuk a szabadságharczos művészeket! Vegyük meg az eredeti lemezt is, ezzel támogatva őket, tényleg maradandót alkottak!!!

2. szög

A Molotov-koktél s a Kennedy-koktél

(1956-2015. október 25.)

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

A Sztálin szobor eltávolítása

A Sztálin szobor eltávolítása a METESZ 16 pontjának egyik lényeges követelése volt Forrás: Fortepan

1956.

Jöhet a következő szőnyegbomba. 1956. X. 23-án este a „czionista államberendezkedők” (értsd Gerő s társai, s velük Nagy Imre is) joggal érezhették, mintha „kihúzták volna a lábuk alól a szőnyeget”. Ugyanis a fővárosba vezényelt magyar pánczélosok csöveibe piros-fehér-zöld magyar zászlók voltak tűzve, s a szabadság erejébe belekóstolt s attól megmámorosodott tömeg engedélyük nélkül érvényt szerzett a hirtelen semmiből támadt forradalom egyik követelésének: a zászló közepéből egyszer s mindenkorra kivágta a Rákosi-czímert. Az önjelölt kiskirályság megtroló haderő nélkül maradt, s nagyvártatva előkerítette Nagy Imrét, akit időközben visszavettek a pártjába, hogy csitítsa le a tömeget.

Az origo.hu (http://www.origo.hu/itthon/percrolpercre/20151023-szellobol-lett-tortenelmi-szelvihar-orarol-orara.html) (ld. ORIGO 18:00 (1956) Nagy Imre jöjjön, a Sztálin szobor menjen) hazudik, amikor azt állítja, hogy Andropov nem akarta teljesíteni Gerő kérését, hogy a SZU küldjön csapatokat. („…Eközben Gerő  Ernő katonai segítséget kér a szovjet nagykövettől, de Jurij Andropov megtagadja…”.) A Wilson-intézet interneten angol nyelven bárkis számára hozzáférhető anyagai ennek ellenkezőjéről tanúskodnak. A Moszkvában ülésező SZKP PB négy főt küld repülővel Budapestre, akik néhány órán belül meg is érkeznek. [Mikojant és Szuszlovot (az SZKP két elnökségi tagját), Szerov altábornagyot, a KGB elnökét s Malinyin vezérezredest, vezérkari főnök-helyettest.] De – szemszögükből sajnos, a mi szemszögükből szerencsére – már elkéstek, időközben megszületett a Forradalom három „ütős hangszere”:

 1. a Molotov-koktél

 2. a (forradalmi czélokra használt) Csepel-teherautó s végül, de nem utolsósorban

 3. a forgótáras fapuska.

2015. október közepe

Az elmúlt héten – az általunk különösen mélyen tisztelt Korvin-köziek emlékének adózva – kikevertük a Molotov-koktél korszerűsített (updated and revised) változatát, a „Kennedy-koktélt” is. A prototípus házilag elkészített változata nagyot szólt, a hanghatás meglepte s hosszú időre gondolkodóba ejtette a szomszédokat, s bizony komoly, de azért nem eltüntethetetlen nyomokat hagyott a lakásunkban. Annyit kell róla tudni, hogy a könnygáz-gránáttól eltérően a Kennedy-koktél nem az emberi szembe ágyazott könnyzacskókat ingerli, hanem az emberi szervezet nevetőizmait (pl. a rekeszizmokat) mozgatja meg, s a fékezhetetlen nevetés által teszi hatástalanná az ellenséges katonákat. [S hangsúlyozottan környezetbarát, nem tartozik a mérges gázok (üvegházi gázok) kategóriájába, tehát nem gyorsítja fel a globális felmelegedést, hanem éppen ellenkezőleg, lassítja azt.]

1956.

Visszatérve 1956. október 25-i „véres csütörtök”-re, a Kossuth-téri vérengzésre. (A sortűz eredménye: 60-70 halott, több mint 100 súlyos sérült.) 56-os kutatók kiderítették, hogy a vérengzést Szerov altábornagy, a KGB elnöke indította be, aki a térre érkezvén, elhűlve tapasztalta, hogy a szovjet katonák – tényleg nincs jobb szó rá, amely hívebben leírná az igaz valóságot – szó szerint „enyelegnek” a Kossuth téren csoportokba verődött s a frissen visszanyert szabadság szerelmi mámorában-boldogságában szinte föld fölött lebegő magyar fiatalokkal. Azonnal lőparancsot adott, amelyet a meglepettségükből felocsúdó orosz pánczélosok a Kossuth-tér túloldaláról azonnal viszonoztak. S patakokban folyt a magyar vér, s az ott kiomlott vérben rejlő fénymag azóta is világít, minden évben egyre fényesebben.

2015.

Ne nagyon legyenek illúzióink: a CIA műveleti igazgatója is már Budapesten van egy ideje. (A zsebében hasonló lőparancs van.] Ezt John Perkins írja le a „Gazdasági bérgyilkos vallomásai” (Confessions of an EHM, Economic Hitman) című könyvében.

 1. Első körben rajtuk (EHM – „Economic Hitmen”) van a sor, de a 2010-es kormányváltás után az IMF kénytelen volt távozni Magyarországról.

 2. Következő kör a RHM (Real Hitmen) akciója: felforgató tevékenységet folytatnak, ezt csinálta Goodman a tavalyi választások után.

 3. Ha ez sem megy, akkor jön az US Army s Navy. Erre nem kerül sor, mert 1956 miatt félnek tőlünk, s szükségük van ránk az oroszok ellen, mivel 1956-ban mi győztük le a ruszkikat.

Megjegyzés: A 2002-es államcsínyt (amelyet azért szerveztek, hogy megakadályozzák a választásokon 20 %-ot kapott MIÉP kormányra kerülését) is azzal a fenyegetéssel érték el, hogyha nem engedi Magyarország a komcsikat (MSZP-SZDSZ) vissza a hatalomba, akkor szétbombázzák az országot.

1990-es évek:

Egyrészt Pongrátz Gergelyék titokban megtanították a szabadságharczosok felnövekvő nemzedékeit arra, hogy hogyan kell akár a falon is átmenni s az ellenség hátába kerülni, azt vállon veregetni, s amikor az megfordul, „Korvin-puszit” adni nekik úgy, hogy két hétig ne keljenek fel. Másrészt pedig mi már az a nemzedék vagyunk, aki – magunktól tanultuk meg, hogy kell-lehet – bemenni a kulcslyukon is úgy, hogy észre sem veszik. Jártunk mi már az amcsi követségen is, úgy hogy észre sem vették. Hát igen, a dölyf vakká teszi a tiszavirág életű kiskirály nagyhatalmakat.

2010-2015

[Csak a nagyságrendek érzékeltetéséül: amikor 2010 novemberében az USA beindította Magyarország ellen a média-háborút, egyszer csak a semmiből, mint 1956-ban, beindult a Wikileaks-úthenger s még az amcsi elnököt is maga alá gyűrte: 12 napig nem mert nyilvánosság előtt mutatkozni. „Korvin-puszit” kapott. S aléltan elhevert a rezidencziáján mint azok a ruszki katonák, akiket a 12-16 éves pesti sráczok forgótáras fapuskáiból kilőtt golyóikkal találtak el, amelyek még az atombiztos bunker betonfalát is átütik.]

Megjegyzés:

Rácz Sándor, a Nagybudapesti Munkástanács elnöke, a Forradalomról írott önéletrajzi könyvében leírja, hogy amikor a Forradalom kórházban éri, kiszökik onnan az utcára, s ott 12 éves kölykökkel találkozik, akiknek „fapuska” (!!!) van a kezében. Megkérdezi tőlük. „Mit akartok gyerekek Ti itt, fapuskával a kezetekben? Menjetek haza. Nem nektek való ez.” Mire a gyerekek azt válaszolják neki: „A bácsi ehhez nem ért.”

Rácz Sándor leírja könyvében azt is, hogy ezek a pesti srácok „a fapuskáikkal” háromszor kényszerítik fegyverszünetre a világ legerősebb szárazföldi erejét, a Vörös Hadsereget, melyet még a német Wehrmachtnak sem sikerül legyőznie.

Pesti srác puskával

A következő Korvin-puszit a Rubik-koczkát reklámozó Snowdentől kapta. (Újabb 12 nap.) A Kennedy-koktél nagyobbat üt, persze nem személyválogatós, ha esetleg a mindenkori elnököt éri, akkor azt, akárki lett légyen is az. Nem kötelező elé állni. (J. F. Kennedy volt az egyetlen szabadon megválasztott amcsi elnök a XX.ban. A szentség erejével bír az amerikaiak körében.) A Korvin-puszit ki lehet heverni, de a Kennedy-koktélt nem. Ellenséges katonákat örökre hatástalanítja: megsemmisítő erejű.]

Fotó Magyar Nemzeti Múzeum

Visszatérve Szerov-ra. Beszélő név. Oroszul a szérij (jobb híján így írtuk át az orosz „серый” szót) azt jelenti magyarul, hogy szürke. Az orosz szabadságharczosok (így hívjuk az igazság –tanulmányaikat interneten közzétevő – bajnokait, ha azok a hazugságot leleplezik, még ha történetesen a legnagyobb ellenségeink soraiból kerülnek is ki; s leírtuk: a muszkák azok) elég nagy figyelmet szenteltek annak, hogy a világuralmat bitorlók titkóros társaságok körében elég gyakran dokumentálhatók a reptoidok (hüllő-emberek), akiket az oroszok „szürkéknek” hívnak. Mivel nekünk ez nem fő kutatási területünk, ezt nem ellenőriztük, s nem is fogjuk. (Higyjen mindenki, amit gondol, Lelke rajta. Mi az igaz valóságot kutatjuk, s a reptoidok, ha léteznek is, lételemüket a hamis valóságban lelik meg, s ott tanyáznak.) 1956 (a forgótáras fapuska, Molotov-koktél, Csepel-teherautó) nem kitalált történet, hanem élő történelem, az igaz valóság immár megmásíthatatlan része. S ma is hat.

Szösszenetünk letölthető zenei aláfestése:

 1. Szürke, szürke emberek”: Kormorán-09 Szám 09.mp3

 2. Aléltan elheversz” (üzenet önjelölt kiskirályoknak): Kormorán-02 Szám 02.mp3

 3. szög

(1956-2015. október 26.)

Beüt a ménnykű

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért elítélő Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

Pedig a harang érettük szól. (The bell is ringing for you, Yankees.)

kl4Többen kérdezték tőlem, amikor a magyar zászló precessziós évköri értelmezéséről írtam, hogy mi ez a több mrd voltnyi feszültségű villám? Nos, nem titok. A több mrd voltnyi feszültség az igaz valóság (Nap) s a hamis valóság (Hold) közt feszül, amelyet egyébként a magyarság kapott derült égből villámcsapásként Trianon (1920-21) után. (Miket össze nem hazudoztak tótok, ráczok, oláhok, osztrákok stb.?) Szépen elosztva s a nemzet Istenünkbe vetett megingathatatlan hite próbája volt az elcsatolt területükről elmenekült s pl. a Nyugati Pályaudvaron, összezsúfolt vagonokban elszállásolt s a meneküléskor éppen hogy becsomagolt s magával ragadott bőröndökből s táskából élő magyar tisztviselők számára, de még inkább azok számára, akik „kint ragadtak”. A nemzet áldozatainak a vére az Égbe kiált.

Most gyakorlatilag küszöbön áll Trianon lebontása az éppen ügyeletes megszállók elzavarásával párhuzamosan. Írtuk, megismételjük: történelmi mérczével mérve mindez órák kérdése. Hisszük? Nem hisszük? Majd meglátandjuk, ahogy még a Hunyadiék idejében mondták. „Türelem rózsát” terem, nem is milyent: minden képzeletet felülmúlót.

A több mrd voltnyi feszültség akkor is érezhető válik, amikor a „hamis valóság” lebomlik, nagy mennydörgéssel s amit elleneik 95 éve építenek, nagy döngéssel s robajjal leomlik. Csak most nem mi kapjuk, hanem azok, akik nekünk csinálták. Hogy egy életre megjegyezzék az Újszövetség alapgondolatát: hogy „Ne csináld azt másnak, amit magadnak nem kívánsz!” S mondjuk-írjuk ezt úgy, hogy az a bizonyos villám ártatlanul úgy ütött belénk a múltban (ifjúságunk színe-javában) derült égből, hogy utána hosszú időn át kiskanállal szedegettünk össze a szerteszét fröccsent lelkünk cafatait a földről. (Aki magyar, tudhatja, mi rejlik szavaink mögött.) De nagyvilág, Trianoni Hiénák, rossz hírünk van számotokra: összeszedtük. S ez a lényeg. Most már nem menekülhettek.

Az a villám sokakat szíven fog találni elleneink közül. (Mesélik, hogy amikor 1940-ben a oláhoknak (rumánoknak) vissza kellett adniuk Észak-Erdélyt, a román külügyminiszter elájult. (Ezúttal Dél-Erdélyből egyetlen éjszaka leple alatt fognak elmenekülni, ha sietnek, mint a ráczok Horvátországból idestova tizenegynéhány éve. S a pánik nagy úr.) Az illető oláh külügyminiszter nem lesz fehér holló, s nagyon sokan fognak kapni szívszélhűdést, agyvérzést, stb. Miniszterelnökök, államfők. Nem kicsit, hanem nagyon. Annyi bizonyos, hogy nem fog a szívünk megszakadni érettük. Nem kötelező ugyanis gonosznak lenni.)

1956

Mint ahogyan a muszkák közül is 1956. október 26-án reggel felébredve észrevették, hogy a bilibe lóg a kezük, mert „… a fasiszták hordák 24 órán belüli szétkergetéséhez…” fűződő 1956. okt. 23-i reményük szertefoszlott s 1956. október 26-án, Szent Demeter napján (az MSZK zománcképe) rá kellett döbbenniük arra, hogy olyan heves harcokba ütköztek, amelyekbe Berlin elfoglalásakor sem. 1956-ról készített történelmi jegyzeteimbe ezt írtam 1956. október 26-ról:

A pártvezetés viszonya a forradalomhoz

szog28

Meg kell hagyni, hogy a Budapestre küldött összes szovjet közül Mikojan volt a legrealistább, azaz a helyzettel legőszintébben szembenéző ruszki politikus. A többi még a saját szemszögükből nézve is megbukott.

2015

kl5Persze a Wikileaks-et böngészgetve a ruszkik nagy ellenfelei (sorstársai), azaz az amcsik, ill. az EU-tisztviselők sem különbek, vagyonhajhász szerencsevadász mind, vagy, ahogy Kerényi Imre szokta volt mondogatni: mindössze még a középszert közelről sem megközelítő s minőség nélküli aljanép. Az USA KÜM-ben (State Dept.) ismeretlen a TQM (Total Quality Management)? Hogy lehet ez? Ennyire igénytelenek? Ha már egyszer világuralomra törnek, akkor nem kellene valami színvonalat tudni produkálni? Illene. Akik még egy kócerájt sem tudnak eligazgatni, hogyan akarnak maguknak világuralmat? Még a Kennedy-koktél is kineveti őket, nem hogy a világközösség. Elég nagy szégyen.

Yankees, go home. The sooner, the better. The more you delay your surrender, the worse defeat you’ll suffer. I promise. So beware.

4. szög

(1956-2015. október 27.)

 Korvin-puszi #01 Magyarország nem is tagja a NATO-nak

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender.

Kevesen tudják, csak akik stratégiai kérdésekben járatosak, hogy Magyarország nem is tagja a NATO-nak. Egészen pontosan tagja is, meg nem is. Hogy ez hogyan lehetséges? Úgy, hogy amikor Bill Clintonnak alá kellett volna írnia a Magyarország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot, akkor cselhez folyamodott: alá is írta, meg Rubik-koczkanem is. A nemzetközi sajtó jelenlétében nagy csinnadrattával nevének minden egyes betűjét külön tollal írta alá. Ez nemzetközi jogi szempontból nem tekinthető hiteles aláírásnak, mert ahhoz annak (az aláírásnak) egyetlen lendületből fakadónak kell lennie. S mi sem mutatja jobban Magyarország különleges státuszát, hogy ilyen hókusz-pókuszt (angolul: hoax) az USA semelyik másik NATO-országgal nem csinált. Akkor miért volt erre szüksége? Mert 1977-ben az akkori magyar követséggel folytatott levelezésükben azon a jogcímen adták vissza az MSZK-t (s gyorsan hozzá is tesszük, hogy Magyarország legalább 1000 éves államfőjét), hogy a kommunisták a II. VH után nem vonták vissza az ezer éves jogrendet. Ebben a levelezésben benne volt két jóval későbbi külügyminiszter: Somogyi s Horn.

Vagyis az amcsik kezdettől fogva tudták-tudják, hogy óriási gondok vannak a magyar jogrenddel, s ha tesznek is elkötelezettségeket, pl. a NATO-ban, csak úgy, hogy azt bármikor később visszavonhassák, ha fordul a koczka, már pedig a Rubik-koczka éppen az MSZK hazajövetele óta forog. (Csak összevetésül a Wikipédiából: „Rubik Ernő 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg.” A Korona 1978. Vízkeresztkor (január 6-án), tehát néhány nappal később érkezett haza amerikai fogságából.) S azóta is forog, de nemcsak Snowden kezében, ami az amcsik fájó pontja. S ha hazánkban végre-valahára a „de jure” s „de facto” jogi állapot fedésbe kerül egymással, s nemcsak úgy, mint a jelenlegi 2012 óta, a kb. a Békemenet megszületésekor hatályba lépett Alkotmány, amely nyilvánvalóan a lopott s külföldiek kezére átjátszott vagyon számonkérését hivatott elodázni, akkor az amcsik nyilván kezüket fogják mosni, mondván: „Na, de hát mi nem ismertük el hitelesnek a jogbitorlókat, mi nem is írtuk alá Magyarország NATO-csatlakozását! Miért, szerintetek az aláírás volt?”

S visszatérve a NATO-ra. Az események a törvényes jogrend helyreállásának az irányába mutatnak, s már most lehet tudni, hogy egyszer a NATO is meg fog szűnni, mivel okafogyottá válik. Eredetileg azért hozták létre, hogy az amcsikat Európában tartsa, a németeket elnyomatásban, s hogy az oroszokat kiszorítsa (távol tartsa) Európából/-tól. (…. to keep the Americans in, to keep the Germans down and to keep the Russians out…) Amit nem tesznek hozzá, hogy velünk kapcsolatban ugyanaz az USA szándéka, mint Németországgal: (to keep the Hungarians down). Csak hozzánk később jöttek be. S legrosszabb az, amikor a nagyhatalmak ostobasága kitartással párosul: elfelejtették, hogy járt velünk az orosz medve. Örökké sajgó végzetes sebet kapott, s ha időcsúszással is, de birodalma recsegve-ropogva összeomlott. Na, majd Jenkik, mi, Pongrátz Gergelyék szellemi örökösei, leczkét adunk nektek demokráciából. De az ám, hogy arról koldultok. S a Ti birodalmatok is összeomlik, recsegve-ropogva, mint az orosz medvéé. Nem kicsit, hanem nagyon. (Hiába van akkora hadseregetek, mint a világ összes többi országa együttvéve.) S nyalogathatjátok majd a Korvin-pusziktól kapott sebeiteket, s utólag majd lesz időtök elmerengeni a világban sodródó-örvénylő politikai eseményekről s a Szabadságról. S mi nem sírni fogunk, hanem nevetni. Működésbe hozzuk a rekeszizmainkat, s a szánk sarkából még a nyálunk is ki fog csordulni jókedvünkben.

kl7Yankees, Meet Mr. J. F. Kennedy. The only President of the US elected in free elections in the 20th century and assassinated for the same reason. Listen to him talking about democracy and best practices back at home in the country of the World Champions of Democracy in the USA that is. It is interesting, isn’t it?

thanks to Wiki, the free encyclopedia, for the photos we’ve used.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy

[Jenkik. Ismerkedjetek meg J. F. Kennedy elnökkel, az USA – XX. században egyedüliként szabadon megválasztott – elnökével, aki éppen ezen okból vált politika gyilkosság áldozatává. Hallgassuk meg, amint a hazátokban, a Demokrácia Világbajnokának számító USA-ban uralkodó állapotokról s a demokráciáról beszél. Ugye, érdekes?]

Meghallgatható: JFK-Secrecy_And_Secret_Societies_And_MI_complex.mp3

Quote

«The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret proceedings.»

"For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations."

Unquote

Az az érzésünk, hogy ha nincs 1956, az amcsik nem tudták volna Kennedyt megválasztani. Ne legyenek illúzióink. Ő is olajban utazott, s minden hájjal meg volt kenve, akárcsak a többi politikus. De a népe, amely megválasztotta, már az életében a szentség erejével ruházta fel, s mi ezt nagyon is méltányoljuk.

A sors egyik különös fintora, hogy megválasztása után eltelt mindössze röpke két évnyi elnökségére esett feltételezhetően az az atomháború, amelyet a háttérből politikai ellenfelei éppen az ő megbuktatására robbantottak ki a SZU ellen. Az orosz szabadságharcosokat (főleg Alekszej Kungurovot, a kérdés elmélyült szakértőjét) nagyon komolyan kell venni, mert az internetre feltöltött videóin mutatja, hogy az általa megtalált és leltárba vett kráterekben hol s mekkora sugárzás mérhető, mind a mai napig.) S még ha nem is lenne igaza, nagyon ellentmondásos a kubai Disznó-öbölbeli válság lefolyása, s különösképpen a végkimenetele. Az észszerűségnek ellentmond. A megállapodás semmiből sem következik, ha valóban úgy történt volna minden, ahogy állítják.

A sors másik különös fintora, hogy Marilyn Monroe-t (Norma Jeane Mortenson-t) JFK szeretőjét a CIA azért ölte meg, mert lefeküdt Fidel Castro-val is, a Disznó-öbölbeli válság egyik főszereplőjével. (Erről a gyilkosa beszélt halálos ágyán, ha hinni lehet neki, s persze a sajtónak, amely erről beszámolt.)

Tehát a Kennedy-ügy s 1956 nagyon is összefügghet egymással. A szabadság az összekötő kapocs, s 1956 a hiányzó lánczszem a Kennedy-aktákban.

Yankees, go home. The sooner, the better. The longer you delay your surrender, the worse.

 5. szög

(1956-2015. október 28.)

Korvin-puszi #01 Magyarország nem tagja az EU-nak sem

Említettük, hogy a sátánfajzatok minden egyes szösszenetünket szőnyegbombázásként élik meg. S joggal. Téphetik a szakálluk, jó szokásuk szerint, hamut szórhatnak a fejükre, akár a fejüket a Sirató falba is verhetik, s akár öngyilkosok is lehetnek, miként a Jézust ártatlanul elítélő Kajafás s Annás főpap, miután a feltámadott Jézus megjelent nekik, ill. a Jézust 30 ezüstpénzért eláruló Iskariótes Judás, mert a történelmet nem ők csinálják, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) De akár meg is térhetnek. Elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet az ő megtérésüket szolgálná. Ha hajlandóak lennének azt végre-valahára észrevenni. Surrender. The sooner, the better. Say – „Jesus, give us mercy. Please do.”

 1. 1956 Ez a győzelem napja volt. (Első hullámban)

Erről a napról, október 28-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

A forradalom győzelme (1956. X. 28 – 1956. XI. 3).

forradalom győzelme

 

Az EU-ról ezt írtuk be történelmi jegyzeteimbe.

1956 külpolitikai helyzete

1956 külpolitikai helyzete

Magyarország nem tagja az EU-nak sem. Még a szűkebb értelemben sem, ha is elfogadjuk (persze nem fogadjuk el), de ha elfogadnánk az akkori „műalkotmányt”, amikor Magyarország csatlakozott az EU-hoz. A népszavazás 2003 Húsvétja előtt volt. Sidoú szombaton Paszkakor. Mi, magyarok voltunk az áldozati bárányuk. A döntés Magyarország s a 9 többi ország csatlakozásáról Nagyhéten, szerdán született. (Tehát 4 nappal később.) Vajon miért nem a többi 9 ország valamelyikében tartott népszavazás után? Vajon miért nem, mondjuk a csehekhez, vagy a lengyelekhez igazították ezt a valóban történelmi döntést? [S emlékezzünk, hogy ez egy évvel a 2002-es budapesti államcsíny (puccs) után volt.] Mert a Magyar Alkotmánybíróság jogi döntést hozott arról, hogy a Paszkára kiírt népszavazás törvénytelen, kicsúsztak ugyanis az erre adott határidőből. Nem kicsit, hanem nagyot. S erről a tényről Wittner Mária 56-os halála ítélt a lakóhelye szerinti szavazókörzetben (Dunakeszi Zöld Iskola) fénymásolatot nyújtott be, s jegyzőkönyvbe vetette. A szavazó biztosok kővé dermedtek. Persze nem történt semmi. A rablógyilkosok (mert azok, ölnek is, ha érdekük fűződik hozzá, mondván: The show must go on) nem vettek róla tudomást, vagyis nem történt semmi. Pedig nemzetközi jogilag a nemzeti szuverenitás kérdéséről volt szó, s itt a népfelség joga ne gyerekjáték. Azzal nem szabad játszani. Tehát még a szűkebb keretek (1989-es Alkotmány) közt sem tartják be a játékszabályokat. Pedig mindig a joggal takaróznak.

Ez azért érdekes, mert így Magyarországnak (a magyar szabadságharczosoknak hatalomra kerülvén) jogi lehetősége van arra, hogy

 • egyrészt EP-képviselők már ma is jogellenesnek nyilváníttassák a magyar EU-csatlakozást,

 • másrészt pedig Magyarország pénzügyi kártérítést kérjen az EU-tól az immár 11 éves gazdasági-politikai megszállásért. S ez nagyon sokba fog nekik kerülni. Nagyon sokba. Akik állandóan azt papolják, hogy nincsen ingyen ebéd, az általuk ingyenesen, a mi kárunkra elfogyasztott reggelijük, ebédjük s vacsorájuk árát ki fogják fizetni.

A kérdés szakértői azt állítják, hogy hazánk mindössze 2-3 %-át kapja vissza EU-támogatás alakjában annak, amit az elmaradt vámok, s adók alakjában elveszít. S közben azt hazudják, hogy nélkülük összeomlana a magyar gazdaság. Persze a levéltetű is azt mondja, hogy a fa összeomlana, ha ő nem szívná el a fa többi részének (pl. a leveleknek) szánt éltető tápoldatot, nedvet. Csak éppen nem mond igazat.

A politikusokkal nem vitázni kell, fölösleges, nem érdemlik meg, hanem jogi útra kell terelni a kérdést. Az EP-ben ülnek állítólag nemzeti érzelmű képviselők. Nosza, rajta, ucczu neki. Minden eszköz a rendelkezésükre áll, hogy érvényesítsék a magyar érdekeket. (Erre alkalmas az EP, másra nem nagyon.) Feltéve persze, hogy tényleg magyar nemzeti érzelműek.

Hogy mit fog ehhez szólni az EU-Bizottság? Nem fog tudni szólni semmit. Ha Magyarország kinyitja a száját, akkor abba belereng az egész világegyetem, s hosszú évek szívós kamarilla-politikájával (1956 óta) lassan felépített világbirodalmak dőlnek össze kártyavárként nagy döngéssel s robajjal egy pillanat alatt. Mi személyesen ismerjük Junckert (nem kell rólunk rosszat gondolni), s ez csak azért érdekes, mert lelki szemünkkel látjuk azt a pillanatot, amikor az arczizma megrándul, amikor Korvin-puszinkat benyalja. (Ökölvívó nyelven így hívják a találatot. A Korvin-puszi nem koki, nem saller, hanem ökölcsapás. Fájdalmas, nem lehet kiheverni.) Látjuk azt a pillanatot, amikor Junckerbe s csapatába belehasít a tudat, hogy a magyarokkal szemben tehetetlen. Ahogy Jézus mondja tanítványainak: „Ti (azaz Mi) nem e világból valók vagytok (azaz: vagyunk).” Életét-életüket arra a téves feltevésre alapozta-alapozták, hogy a történelmet ők csinálják. Hát nem.

A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) Tehát nem az EU történelme a világmindenség fényének a működésrendje, hanema magyar történelem.

Hogy ez mit jelent?

Azt, hogy édesapám nemzedéke még forgótáras fapuskákkal futamította a ruszkikat, s egy ilyen 12-16 éves fapuskás siheder kb. 1000 orosz hivatásos katonával ért fel, addig ezt a szerepet ma már az óvodások töltik be, mivel 12 éves korára a média (pl. TV) a gyerekek lelkét tömeghipnózissal (indoctrination) megöli, megmérgezi.

Édesapám dédunokáinak a nemzedéke (az óvodások) 2011-ben a magyar elnökség idején, majd után, amikor az EU-Bizottság és az IMF bennünket támadott, vízi pisztollyal lövöldözték a TV-ben mutogatott politikusokat, mert egész nap az ő nevüket hallották a rádióban is. S tudták, hogy gonosz emberek. S nem mondtuk nekik azt, hogy „Gyerekek, mit akartok azzal a vízi pisztollyal, menjetek haza, játszatok mást.” Mert tudtuk Rácz Sándortól, Magyarország sokáig egyetlenegy hiteles, mert Forradalom által választott politikusától (vezetőjétől), hogy erre úgyis azt válaszolták volna, hogy „A bácsi ehhez nem ért.” S nekik lett is igazuk: az IMF rövid időn belül elkotródott s az EU is el fog. Nem kicsit, hanem nagyon.

Ja, majd el is felejtettük: a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az EU vezető politikusai személyes vagyonukkal feleljenek a törvénytelen cselekedeteikkel okozott kárért.

The game is over, Mr Juncker and the Gang, surrender. The sooner, the better

Zenei aláfestés: meghallgatható: Győzünk, győztünk, tavasz lett az őszünk. Ez a győzelem napja volt. Kormorán 12 Szám 12.mp3

 6. szög

(1956-2015. október 29.)

Korvin-közi „Gitár" #01 Operation „Fort Knox" (No Hungary, No Cry)

Skulls & Bones! A történelmet nem Ti csináljátok, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása." (vitéz Mezőkövesdi) Akár meg is térhetnétek. Már éppen itt lenne ideje, elvégre, legalábbis elvileg, az üdvtörténet a Ti megtéréseteket szolgálná. Ha hajlandóak lennétek végre-valahára már észrevenni. Surrender. The sooner, the better. Say – „Jesus, give us mercy. Please do."

 1. 1956

1956-ban erről a napról történelem-jegyzeteimbe ezt írtam.

1956 külpolitikai helyzete

szog31aszog31bszog31c

1956-ban a fegyveres harczok kipattanásakor a szovjetek közül csak kevesen tudták-sejtették, de hamarosan megtudták, hogy a magyar felkelőknek (szabadságharczosoknak) milyen nehézfegyvereik vannak. Először jöttek az ütős hangszerek (forgótáras fapuska, Csepel teherautó, Molotov-koktél), majd amikor az ellenfél lankadt, s azt gondolta, hogy Pongrátzékkal s csapatával ha nem is olyan hamar, mint amilyen hamar eredetileg szerették volna, de azért még így is viszonylag könnyedén elbánnak, előkerültek a pengetős hangszerek, pl. a „gitár”. S nagyon sok ruszkit puszilt át a túlvilágra, úgy hogy azt sem tudta, hogy most hol van: Szuezben-e vagy Budapesten. (Katonaság részéről öreg hiba alábecsülni a polgári lakosság harczi ütőképességét. S a ruszkik ebbe a hibába estek.)

 1. 2015

A két Korvin-puszi után a „GitárA két Korvin-puszi után a „Gitárt” is megszólaltatjuk, hogy hadd szóljon, mert a világ lélegzetét visszafogva figyel, hogy megtudhassa, szól-e még „Amerika hangja”: „Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság. Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert most számon fogjuk kérni rajtuk a saját Alkotmányukat (az USA-ét), s kapzsi politikusaik mohóságát. S lesznek még később billentyűs hangszerek is („orgona”) (nov. 4-ig belefér), nem is egy (három fokozat, s előre bejelentjük, mert egyik fokozatnak sincs ellenszere. A három fokozat emelkedő ütőerőt képvisel).

Most 2015-ban már nem „Amerikai hangja” szól, hanem „Magyarország hangja”. Üzenjük az amerikai szabadságharczos barátainknak: „Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság. Tartsatok ki, tartsatok ki, fel nem adni, véget ér a rabság.” Mert mi valóban elhozzuk a segítséget, mihelyst tudunk, küldünk az USA-ba 310 millió forgótáras fapuskát. 310 millió Csepel teherautót. S 310 milliárd Kennedy-koktélt. Azért Kennedy-koktélt, hogy emlékeztessük az amerikai népet arra, hogy mi is a „szabadság” szó igazi értelme, s hogy megtudhassák, ki is volt az egyetlen igazi elnökük.

Csak a stratégiai kérdésekben jártas szakértőknek van betekintésük a világpolitikai igazi bugyraiba. „A ma érvényben lévő Vegyifegyver-tilalmi Egyezménya Genfi Leszerelési Értekezleten 40 állam részvételével 24 éven át tartó tárgyalási folyamat eredménye. 1997. április 29-én lépett hatályba, amikor a 65. ratifikációs okiratot – ami éppen a magyar volt – letétbe helyezték az ENSZ főtitkáránál.” Eddig a Wikipédia. 1997 óta létezik tehát az ún. Vegyifegyver-tilalmi Szervezet, amelyet N. B. Magyarország léptetett életbe. Ha hinni lehet az internetnek, az amcsik s az oroszok köpni-nyelni nem tudtak, mert nem szerették volna még hatályba léptetni. Hogy miért nem? Mert a szerződés olyan hatalmat biztosít a benne részes tagállamoknak, amely révén 1997 óta a Földön gyakorlatilag nem létezik többé rejtett hely. A részes államok ugyanis vállalják, hogy a többi részes állam hivatalos képviselői bármikor bármely helyre bebocsátást nyernek, hogy megnézzék, nincs-e ott vegyifegyver előállítására alkalmas anyag. S gyakorlatilag két mosópor kombinációja már annak számít. Tehát bárhova kérhetnek bekukkantást. S nem kell indoklást tenni, hogy miért oda kér a szemlét végző ország s nem máshová. Ez a kártya stratégiai jelentőségű.

Hogy jön a képbe a III. Világháború és 1956? Nos, úgy, hogy az már az Interneten nincs fenn, csak az élet titkaiba „tiszta forrásból” (értsd pl.: Pap Gábor „Csak tiszta forrásból” c. művéből) beavatást nyerő szabadságharczosok tudhatják, s a „Skulls & Bones” is azért nem tudott köpni-nyelni, s most sem fog tudni levegőt kapni, mert ez a tény (már mint az, hogy Magyarország léptette életbe az egyezményt) bizony azt jelenti, hogy ebben az egész politikai cirkuszban (a stratégiai Vegyifegyver-tilalmi egyezmény körüli politikai játszma) egyszer majd Magyarország fogja játszani a főszerepet. S ezt a szerepet nem nekünk szánták, de mennyire hogy nem. Hogy hogyan? Türelem, türelem, rózsát terem. Íme, tessék továbbolvasni. Máris kiderül.

A következő pengetős hangszerünk lágy hangulat-varázsló eleme az, hogy kezdeményezzük Magyarország kormányánál, mit több, egyenes felszólítjuk rá, pl. a nem létező külgazdaság felelősénél (nincs is olyan, hogy külgazdaság, mint ahogy külhon sincs, a hon mindig belül van, s magyarul úgy hívják: haza), illetve a külügyek tárczagazdájánál, Szíjjártó Péternél, hogy egyszer az életben már ne a nem létező külgazdaságot képviselje, hanem a miénket, magyarokét. Azaz gyalogoljon át azon a keskeny pallón, amelyről azt állítjuk, hogy ha több mint 50 éves késéssel is, de az 1956-os Forradalom és Szabadságharcz ügyének győzelméhez vezet s nagyvártatva ugyan, de kivívja a szabadságot. A szabadságharczról a nemzeti ünnepeken a dugig tömött köztereken, amikor hullámzik a magyar zászló s a vezető politikusok nevét éljenzi a tömeg, s ezzel azokat a szentség erejével ruházza fel, amint ez történt JFK-vel is, nem beszélni kell, hanem gyakorolni is kell azt (mármint a szabadságharczot), ha annak ideje érkezik el. S elérkezett, mert az USA azt tervezi, hogy télvíz idején (januárban-februárban) hazánkat belerángatja az ukrán-orosz konfliktusba azzal, hogy Kárpátalján is lövöldözni kezd, mint a Majdanon. A szó, akárcsak a hírnév, elszáll, de az Írás, az üdvösség koronájának letéteményeseként, örökké megmarad. S az Úr számon fogja kérni, mire használta fel a magyar külügyminiszter a magyar nép által reá ruházott szakralitást.

S ez a győzelemhez vezető keskeny palló nem más, mint az Operation „Fort Knox”.

 „Fort Knox”.

Elvileg az a hely, ahol az USA aranykészleteit tárolja. Elvileg, mert ha lehet hinni az amerikai szabadságharczosoknak, a mohó s kapzsi amcsi politikusok kilopták onnan az aranyat, s már csak arannyal futtatott fémtömbök vannak, amelyek belsejében az aranynál súlyban könnyebb, de jóval értéktelenebb fém van. Erre szoktuk mondani azt, hogy a termeszek belülről kirágják a termést, csak a belseje marad. Az aranykészlet eltűnéséről állítólag a helyi lakosok számoltak be. Arról, hogy a sötét éj leple alatt „valakik” titokban megrakott teherautó-konvojokkal távoztak onnan. S belső emberek állítják, már nincs meg az arany. [Az „állítólag” a „jólértesültség” varázsigéje (jelszava). S mi elvetjük a jólértesültséget.] Nem tudjuk bizonyítani, akár igaz is lehet, de azt viszont már igen, hogy az USA aranykészlete elsikkasztásához (ellopásához) kiknek s milyen érdeke fűződhetett.

Azoknak az USA-elnököknek, akiket – Kennedy-től eltérően – nem szabadválasztásokon, hanem az USA alkotmányának sárba tiprásával, az eredmények manipulásával (meghamisításával: ugye ismerős a magyar történelemből, a magyar „Skulls & Bones” az ÁVÓ börtöneiből), s vele az amerikai nép szembeköpésével választottak meg. Nekik fűződhetett hozzá érdekük. Ugyanis az MSZK ottlétekor (1944-1977) megolvasztotta az ott lévő aranyat. Az összest. Az MSZK nem evilági s nem tárgy, hőt képez, ezért is tartották mindig zárt helyen, ládában, a legszigorúbb biztonsági intézkedések közepette elzárva 1000 évig, hogy senki sem láthassa. Konkrétan a Bush juniorról tudható (emlékszünk rá, ő szervezte a 2002-es budapesti államcsínyt), hogy amikor Budapesten járt, egész egyszerűen beleőrült, amikor tudatosult benne az MSZK és a magyar történelem kapcsolata. (Abból, hogy junior őrült, Hollywood nem csinált titkot, s ha ők nem csinálnak belőle, mi miért tennénk?) Az MSZK veszélyes üzemmód, nem „kiskirályoknak” való, hanem csak tiszta lelkű embereknek. Magyarország államformája nem kiskirályság, hanem nagykirályság. A földkerekség, sőt a világegyetem legnagyobbja.

A sidoú jog szerint, s ők csak a saját jogukat nézik, az MSZK a többi aranyrúd megolvasztásával „birtokba vette” az ott lévő aranyat, tehát Őt illeti. Egy dologról viszont híresek. Amire egyszer ráteszi a kezüket (mármint a sidoúk, közülük is a megátalkodottak), inkább meghalnak, mint hogy azt onnan (mármint a markukból) kiengedjék. Most kénytelenek lesznek, mert Magyarországot, a nemzetközi jog alanyát, kártérítés illeti meg azért, hogy az USA a nemzetközi jogba ütköző módon másik ENSZ-ország államfőjét gyakorlatilag 33 évig föld alatt rabságban tartotta. [S 1978-ban nem jó szántukból adták vissza, hanem mert rádöbbentek arra, hogy a háborúikat (pl. a vietnámit) sorra vesztik el.]

Tehát, nem lenne meglepő, ha már nincs ott az arany, mert a véges hatalmuk (értsd kiskirályságuk) égbekiáltó jeleit-bizonyítékait tüntették volna így el.

Azért fontos az Operation „FORT KNOX”, s most a NATO-ábécével is betűzzük, hogy még az amcsi követség is, amely hivatalból olvassa ezt a szösszenet is, megértse a számukra rossz hírt (Operation Fort Knox, that’s right Letter F for Foxtrott, Letter O for Oscar, Letter R for Romeo, Letter T for Tango, Letter K for Kilo, Letter N for November, Letter O for Oscar again and finally X for x-ray.) Mert a világot megrengető 1956-os Forradalmat s Szabadságharczot véghez vivő magyar népnek joga van szobrot állítani azon a helyen, ahol államfőjét az állítólag „szövetséges s baráti állam (az USA) 33 évig tartotta fogva.

Letter K (Kilo): az USA aranykészlete, ha igaz a netes pletyka, már csak egy KILO, a fémtömbök befuttatott felülete mindössze már csak egy kilót (1000 grammot) tesz ki.

Letter N (November): mindig Novemberben vannak a választások, J. F. Kennedy-t is novemberben választották meg, mint ahogy az 1956-os forradalmat is novemberben fojtották vérbe.

Csipkelődő megjegyzés. Nem lennénk meglepődve, ha az elnök már most kiállna a Fehér Ház (White House) erkélyére s két pontban bejelentené, hogy (1) egyrészt a 2016-os választások okafogyottá válnak, mert már most lehet tudni, hogy azt úgy is Pongrátz Gergely fogja megnyerni (pedig már nem is él, tesszük hozzá), illetve (2) másrészt pedig, hogy Alkotmánymódosítást fog kezdeményezni, hogy Washington D.C. nevét Csepelre módosítsa a Kongresszus, New Yorkét pedig Soroksárra (itt folytak ugyanis a legelkeseredettebb harczok). Jó hír: az USA fővárosa új nevet kaphat. (A piaczi verseny jelszava az állandó megújulás. S ha ezt valakinek, nos, az amerikaiaknak feltétlen tudniuk kell.) Nosza, rajta, ucczu neki. Hajrá Kongresszus. Az 1956-os magyarok (Amerikai Magyar Koalíció) úgyis mindig a mérleg nyelvét képezik a választásokon, most éppen jövőre. Nem kicsit, hanem nagyon.

Letter O (Oscar): azon sem lennénk meglepődve, ha a következő Oscar gálán valamennyi kategóriában a „Szabadság, szerelem” jönne ki győztesként.

Letter X (X-ray): a Korona ott hagyta a sugárzását, s az mind a mai napig mérhető. Nem kicsit, hanem nagyon.

Yankees, go home, the sooner, the better. The sooner you leave, the less you’re going to lose. No Hungary, No Cry.

(Jenkik, menjetek haza, minél előbb, annál jobb. Minél hamarabb elmentek, annál kevesebb lesz a veszteségetek. Ha nincs Magyarország a NATO-ban, nem lesz sírás. Ha ottmarad, s Ti is maradtok, lesz bizony „sírás, jajveszékelés, s fogcsikorgatás”, ahogyan azt Jézus mondja az evangéliumokban.)

A puding próbája az evés, majd megnézzük, mit forgat ki a történelem mindent pörgő csodamalma. Mindez hamarabb meglehet, mint gondolnánk.

P.S. Pedig ma (okt. 29.) még csak a gitárnál tartunk, s hátra van még a háromsebességű-fokozatú Korvin-orgona is (nem Sztálin-orgona, nem félreértés, hanem Korvin a Korvin közből).

Életkép a II-VH-ból. Az öregek mesélték, hogy az amcsik a háború végén bombáztak nálunk a környéken. A magyar légvédelem lelőtte a gépet, s a pilóta katapultált, s ejtőernyővel földet ért itt a falu határában (Szapárfalu). Színes bőrű volt. (Néger.) A helyi parasztok vasvillával körbeállták. Neki pisztolya volt. Nekik nem volt pisztolyuk, volt viszont vasvillájuk. S az szakrális eszköz, a parasztok azzal rakják a szénát az állatoknak, etetik azokat, s az állatok cserében őket is etetik, tejjel, hússal. A vasvillából élet fakad. A pisztolyból nem fakad élet, csak halál. S hiába volt tele az amcsi pilótának tele a tára (akár valamennyiüket is megölhette volna), mert nem tudta elsütni. A pisztoly ravaszán a Jóisten ujja volt. (Ezért nem félünk mi a világ legerősebb hadseregétől, amelynek akkora az ereje, mind a világ összes hadseregéé együttvéve. Kivéve a Korvin-közieket.) Mielőtt az ember meghal, elkezd lepörögni az életének a filmje, mert eldőlt, hogy meg fog halni, már nem marad ideje arra, hogy olyan ’apróságokkal’ törődjön, mint a mások életének elvétele.

Én szeretem a fekete bőrűeket, a sárga bőrűeket, de leginkább szeretem a saját népemet, s még annál is jobban a szabadságot s szerelmet. Mikor középiskolás voltam, Martin Luther Kingből feleltem angolból (I have a dream…), szeretem a fekete elnökjelölteket is, de leginkább azokat, akiket a saját népük, az amerikai nép, törvényesen, az USA alkotmányát tiszteletben tartva választ meg, s az elnöki székbe kerülvén, a saját népe érdekeit képviseli, ha már egyszer éppen ezért választották őt, s nem mást. Ilyen csak egy volt a XX. században az I-VH után: JFK). De az biztosan nem szolgálja semelyik nép érdekét, ha egymás utáni elnökök a saját népük-országuk nemzeti vagyonát éjszaka csak úgy kilopják a kincstárból. Nagyon nem.

A világnak már elege van abból, hogy van egy ország a Föld nevű bolygón (az USA), amely szinte sportot űz abból, hogy ne maradjon a Földön olyan ország, amelyet még nem bombázott. Egyszer ennek vége szakad. S ha a Korona – s általa a magyar nép – szót kér, a történelemben viszonylag visszafogottan, ritkán, akkor az csak egyet jelenthet: valaminek elérkezett a vége, s valamilyen új korszak kezdődik. (Most szót kért, mi meghallottuk a szavát, s feltételezhetően ezzel nem vagyunk egyedül.) S akkor egy dolgot szavatolni lehet: abba beleremeg a világegyetem, s összedőlnek világrendek. K.L.

Zenei aláfestés. Kormorán. „’Tartsatok ki, tartsatok ki, közel már a szabadság.’ Ezt harsogja Amerika hangja, … a művelt Nyugat segít a bajban…” Meghallgatható: 15 Szám 15.mp3

Folytatás (7. 8. 9. 10. 11. 12. koposószög) →


  7. szög

(1956-2015. október 30.)

Megszólal a Korvin-orgona 23.59.59. Operation „Csonti-Bonti" (lebontjuk a Skulls & Bones-ok hatalmát) 

 Skulls & Bones! A történelmet nem Ti csináljátok, hanem a magyar nép: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) A Korvin-köziek – a magyar harcászati hagyományokkal összhangban – értettek ahhoz, hogy hogyan kell rátapintaniuk a rájuk törő ellenségeik leggyengébb pontjára, s ha hallatták szavukat, az ellenségbe nyílalt a tudat: a további ellenállás kilátástalan.

Az 1956-ös Forradalom s Szabadságharcz alatt a döntő mozzanat a Sztálin-szobor ledöntése volt (s még mi is le fogjuk még majd a későbbiekben dönteni a Sztálin-szobrot), mert azzal egyben nagy döngéssel s robajjal hatalmuk megszerzésének s fenntartásának az eszköze dőlt le: a nem gyógyászati czélú hipnózisé (tömeghipnózisé). A Köztársaság (tehát nem Szabadság-) téri MDP-pártház ostromával pedig ledőlt a megdönthetetlenségük mítosza is. S bebizonyosodott, hogy menthetetlenek, s egyben tehetetlenek a nemzettel szemben. Sőt, a megátalkodottak a Forradalom alatt meg is hasonlottak.

Mi magunk hallottuk tőlük a rádióban, hogy nagyon sok ortodox sidoút olyan mélyen megérintett a Forradalom, hogy átálltak az oldalára. Utalnánk Mécs Imrére, korábbi OGY-képviselőre, akit az 56-os Rácz Sándor harczostársának szólított, közben persze bírálta őt, a bűnbandáját (SZDSZ) is. A Sztálin-szobor ledőlése azért nyilvánvalóvá tette, hogy az 1948-ban Magyarországon czionista államot alapító sidoúk azért korántsem egységesek, hisz 1956 náluknál is nagyobb erőt képviselt. Meg is osztotta őket a Forradalom. Pánik lett úrrá rajtuk.

A gonoszságnak azonban különböző fokozatai vannak. Mikor egyszer még jóval fiatalabb fejjel összefutottunk Mécs Imrével a Jászai-téren, s láttuk, hogy tőlünk kb. 6 Sztálin levágott (tehát legyőzött) fejeméterre ő megy az út túloldalán, felismertük, noha ő bennünket nem látott, s valószínűleg nem is ismert, mégis görcsöt kapott, azaz hideglelés rázta ki. (Nem ő volt az első, s nem is volt az utolsó, aki így jár-járt.) A bennük tanyázó gonosz szellem irtózik tőlünk, magyaroktól, a puszta jelenlétünktől is. De ezeknek a gonosz szellemeknek (lidérczeknek) különböző fokozatai léteznek. Amikor 1956-ot ünnepeltük, mármint hogy mi magyarok, még az 1990-es években, az egyik rabbi azt mondta a Forradalom jól ismert képe, a Köztársaság téren felakasztott ÁVO-s képe előtt provokatíve, hogy „a Forradalom csőcselék műve volt” volt. Mécs Imre ezt biztosan nem mondta volna. De az is biztos, hogy ez a rabbi nem mert volna Rácz Sándornak még csak a közelébe sem menni.

Sztálin levágott (tehát legyőzött) feje Köszönet a www.pecsinapilap.hu oldalnak.

Ez azért fontos tétel, mert tudjuk, hogy a senior Bush elnök kezet fogott Rácz Sándorral [tudjuk, akinek a fia, junior Bush léket kapott (azaz megzakkant), s akiről tudjuk, aki a 2002-es budapesti államcsínyt (puccsot) kézi vezérléssel irányította, majd a legújabb termonukleáris fegyvert szeptember 11-én éppen a WTO-kereskedelmi központon próbálta ki (az antennák elporladása egyértelműen erre utal) azért, hogy lerohanja Irakot, majd Afganisztánt]. Vagyis az 1956-os Szabadságharcz lelkében nagyon mélyen megérintette az USA-t, ill. vezető politikusait is. Ez azért is nagyon érdekes és furcsa, tehát nem magától érteődő, mert éppen a gyarmatuk, a SZU (Antony C. Sutton professzor kutatásai és könyvei ezt egyértelműen bizonyítják) – jóváhagyásukkal – fojtotta vérbe a Forradalmat.

Történelem-jegyzeteinkbe erről a napról ezt írtuk:

A forradalom győzelme (1956. X. 28 – 1956. XI. 3).

 

szog12

a két tisztet a feldühödött tömeg megkínozza és megöli.Köszönet a www.fotomuzeum.hu oldalnak.

szog13

(Eddig a jegyzeteink.)

Ezekhez a jegyzetekhez annyi megjegyzést azért fűznénk, hogy a megátalkodottak sohasem beszéltek a Szabadságharcz Páter utczai áldozatáról, aki kézigránátot akart közéjük dobni, s tulajdonképpen az ÁVO-sok helyett halt meg. A Forradalom győzelmeként 1956. X. 27-én megalakult koalíciós kormány betiltja az AVO-t, s mindenkinek amnesztiát ad. Kérdezem a nemzettől, hogy ezt az amnesztiát hogyan értsük? Ez az AVO-sokat is megillesse? (Nyitott kérdés. Nem mi hagytuk nyitva. Nagyon fontos tétel az 1956-os Forradalom erkölcsi tisztasága. Ebből született újjá a nemzet, s ez élteti immár 59 esztendeje.)

Másrészt rendelkezésünkre áll a korabeli magyar sajtóról összeállított gyűjtemény. (Ritkaság, több százezer forintos érték.) Ott tényleg szó esik a földalatti börtönökről. Sőt, kedves ismerősünktől tudhatjuk, hogy foglyokkal Budapesten atom-biztos földalatti bunkereket is építettek a megátalkodottak. Tehát egyes kutatók feltételezései, akikre alapozva jegyzeteinket készítettük, nem feltétlenül pontosak (ill. véglegesek), de hiv. anyag hiányában, egyelőre többet állítani nem tudunk. (Itt azért utalnánk az orosz Alekszej Kungurov amatőr kutató „elvileg” megalapozott tudományos feltételezésére, miszerint 1962-1963-ban az USA s a SZU közt atomháború dúlt, s azt mi tesszük hozzá, hogy akkor mérget veszünk rá, hogy azt az USA indította.) Tehát tényleg elmebeteg volt az ÁVO. Nem kicsit, hanem nagyon.

De annyi azért a jegyzetekből – még így, csökevényesen is – kiderült, hogy az ÁVO a saját czionista államon belüli külön állam volt a megátalkodottak körében. Magyarországi Skulls & Bones. S nemcsak a Duna-parti Fehér Ház börtöneiben van emberdaráló, mert azt a sátánisták építették, s tényleg volt, hanem mérget vennénk, hogy Washington D. C.-ben lévő Fehér Házban is. Ugyanis az emberáldozat a rítusaik nélkülözhetetlen kelléke. Emberi csontot, vért és húst „szomjúhoznak”, mert a megátalkodottakat megszállva tartó (és csak szellemiséggel, de testiséggel nem rendelkező) lidérczeknek (angolul: vámpíroknak) nincs teste, ezért azt hiszik (tévesen), hogy az emberi test elemeiből varázslat segítségével saját maguk is testre tehetnek szert. Nagyon tévednek.

Itt is idéznénk, igaz nem 1956-os, hanem a rendszerváltást jellemző történelemjegyzeteinkből, de voltaképp itt is idézhető:

.szog14

S utólag még – minden rosszmájúság nélkül elmondanék – az általunk egyébként – a magyar szabadság és a magyar Korona védelme érdekében végzett múlhatatlan érdemei miatt különösképpen tisztelt házelnökről.

Egyrészt a 2010-es választások után a harcsabajuszú, sőt kövérharcsa-bajuszú Kövér László azt mondta: „Majd a Jobbik-ot bedaráljuk.” Kövér harcsa bedarál. Aki másokat bedarál, maga daráltatik be, ez az Újszövetség tanulsága. De mivel mimagunk nem „pártpolitizálunk”, ennek bizonyítékát adván a későbbiekben tanúbizonyságot teszünk arról, hogy az ökölcsapásaink az igazság nyomdokán politikusokat, pártokat egyaránt nem kímélnek, a Jobbiknak is kiosztunk majd egy-két ökölcsapást (nem kokit vagy sallert, hanem ökölcsapást), ha majd annak ideje érkezik. De most egyelőre a Kövér Harcsát ejtjük gondolkodóba:

szog3FIDESZ ülősztrájk a Belügyminisztérium előtt, 1989. április 27. Kövér László, ma az OGY elnöke. A kifogásolt tény ma is igaz. Történetesen ma is magasabb a rendőrök fizetése, mint a tanároké. Tehát a FIDESZ is rendőrállamot tart fenn. Saller és koki.

De visszatérve eredeti gondolatfonalunkra a lidérczekről: két közismert szerzőre hivatkoznék.

 1. Elsősorban Tolcsvay Bélára, akinek a Tündér Ilonáról szóló lemezén van is lidérczekkel foglalkozó dal. A művészi (zenei) feldolgozása felváltva nevezi ezeket a lényeket lidércznek-lúdvércznek. (Gyalog nem, csak gépkocsival járnak, csak mikrofon segítségével tudni beszélni, de közvetlenül nem tudnak szólni az emberekhez, hatni az emberekre. Ismerős? Hát hogy a f.nébe nem?)

 2. Másrészt Ipolyi Arnoldra, aki a Magyar Mythologia című könyvében le is írja, hogy mit tud róluk a magyar nép, s hogyan kezelte (tartotta féken) őket. Ma a lidérczek elszabadulva tombolnak a világban. Ami „horror” címszó alatt fut, az szinte minden a lidérczekhez kötődik. A XX. század történelme (s sajnos átcsúszott a XXI. századba) egyetlen egy nagy lidérczes álom. S szerencsére küszöbön áll, hogy ennek a rossz álomnak egyszer végre valahára vége szakadjon. (A főczímben a 23.59.59., az idő múlását jelző óralapon az idő állását érzékeltetendő.)

Azért leírom „tudományosan” is, hogy még azok is megértsék, akik nem az édesanyjuk emlőjéből, hanem a számítógépből szívták az anyatejet.

def[vámpír; Eng: vampire]=def[politikus/színész (test) + lidércz (szellem), s a lelkiség hiányzik, ugyanis az a földbe van taposva]

def[zombi; Eng: zombee]=def[„lidércz nyomott”, azaz „lidérczek által sújtott személy”] = def[„tömeghipnózis hatása alatt álló, magatehetetlen s kiszolgáltatott személy, akinek az akaratát irányítják”]

Ha esetleg még így sem esik le a tantusz, akkor éjszaka kapcsoljuk be nyugodtan a TV-t, ha még van, mi már kidobtuk, s látogassuk el az „Elm street”-re, vagy a videotékában szinte alig van más akciófilmeken s horrorfilmeken kívül.

Sőt, nincs olyan hollywoodi színész, akinek ne ott kezdődne a karrierje. Ez a belépőjegy ugyanis. Így a tiszavirág-életű követasszonyé is, Colleen Bell-é is, aki szintén Hollywoodi „Dáma”. (Yes, that’s right, Ma’am! I’m afraid you’re not going to serve too long in Budapest. War is not for women, but for men. The Bell is ringin’ for you, Ms Bell.)

Hogy miért nem? Nos, az orosz szabadságharczosok megtehetik, hogy annyi pénzt kapnak a honfitársaiktól, hogy a Távol-Keleten csendes szállodai szobában elvonulnak félévre-évre „kutatgatni”, ahol senki sem zavarja őket. (Mi bezzeg nem, de nem is bánjuk. Más szintet képviselünk.) Egyikőjük kutatta ki Michael Jackson hátterét. Kb. hasonló helyzet, mint Ms Bell-lel. Az apuka titkóros (a követségi fordító kedvéért: szabadkőműves), anyuka pedig, jó hogyha egyáltalán van, a gyerek lelke megdermed a gyermeki szinten, sohasem nő fel, s tudjuk, hogy Michael Jackson, aki– azért el kell ismerni, profi volt a saját szakmájában – pedofil is volt. Vagyis a saját tragikus gyermeki sorsának a foglya.

Mit csinál ez a követ asszony, aki nagy valószínűséggel hasonló sorsot futott be? A hollywoodi filmekből egészen pontosan tudhatjuk. Eljátssza a szerepét (vadul támadja Magyarországot), megpróbálja a „mission impossible”-t (szembeszállni Pongrátz Gergelyékkel, akik most újra születtek, s teljes csapatalakzatban újrakezdik, mint 1956-ban), s ha baj van, mint most, s nálánál nagyobb erővel („vis major” a követségi fordító kedvéért) szembesül, akkor a WC-be menekül, felhúzza a térdét, mint egy megrettent kisgyerek, vagy a szekrénybe, s amikor senki sem látja, a térdére borulva zokog. Sohasem vált felnőtté. Ms Bell (I’m 99% sure) koravén lett, örökre, még mielőtt fiatallá serdült volna. Öröme, boldogsága így – tegyük hozzá, tényleg szánalomra méltó módon – sajnos sohasem volt, mert az Amerikában a Mammon (a pénz) az Úr.

[A magyar szabadságharczosok, Pongrátz Gergelyék megtanítottak bennünket arra, hogy hogyan lássunk az ellenség lelkébe az ütközet előtt. Nem nagy dicsőség férfinak nőt legyőzni, főleg olyant, akivel sohasem találkoztunk, mert mi magyarok nem vagyunk velük (amcsikkal) egy súlycsoportban, s valahol szívünk-lelkünk mélyén ezt a kislányt (Barbie babát, Ms Bell gyermekkori és jelenlegi énjét) sajnáljuk, de hát sajnos az USA atomfegyverrel zsarolja a világot. S a szabadságot a tudás, nem pedig a multik munkatáborai hozzák el. Jézus: „Az igazság szabaddá tesz.” Náczi munkatáborok: „a munka szabaddá tesz”’.]

A personal message for Ms C. Bell

Ms Bell. El kell dönteni. Kennedy elnök s az Alkotmány, vagy a Skulls and Bones. Az utóbbi 1956-ban nem tudta megakadályozni sem a Sztálin-szobor ledöntését, sem a Köztársaság téri Pártház ostromát, majd bevételét. („I’m afraid, Ma’am, You’ve got no options left. But you choose. It’s your word.”)

szog4

Megjegyzés: az oroszok számos linkre felhívták a figyelmünket a Youtube-on, ahol a CIA magas rangú, de helyettes vezető gyermeküldöztetés ügyében a Sátánistákkal (Skulls & Bones) szemben foglaltak állást, tehát nyíltan a közvélemény előtt. (Nem ellenőriztük, de ha igaz, egyrészt nem lenne meglepő, sőt inkább magától értetődő, mert Harry Hill Bandholtz szobra Budapestentalán ők is emberből vannak, John Perkins (Emlékszünk még? „Gazdasági bérgyilkos vallomásai”) talán nem az egyetlen amerikai hős, azaz „American hero”, másrészt pedig egyenes szükségszerűség a saját érdekükben is. De főleg bátorság kérdése. Meg is illeti ezért őket az amerikai nép örök hálája. (S ezt most Kennedy nevében mondom, aki lelkének üzenetét az amerikai nép nevében – a Jóisten különös s végtelen kegyelméből s a magyar nép Harry Hill Bandholtz ezredes 19191 iránti hálájából – tolmácsolhattuk, amellyel a Koronánkat számunkra, magyarok számára megvédte (mármint Bandholtz).

← Harry Hill Bandholtz szobra Budapesten, a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség előtt (Ligeti Miklós alkotása (1936)) Thanks to Wiki, the Free Encyclopedia

De ha még mindig nem „vágjuk2”, aki nézzük meg, hogy mitől félnek a „lidérczek”? Oda fogjuk építeni az akasztófájukat3.

horror cirkusz

Magyarázat. Az 1956-os forradalom Szegeden kezdődött a MEFESZ színre lépésével (okt. 16.). S egészen nov. végéig, az Advent kezdetéig (nov. 11-29. közt) folytak a katonai harczok. Igaz, hogy azok viszonylag hamarabb véget értek, tehát nov. közepén, de azt a szovjetek még nem nagyon tudhatták bizonyosan, hogy véglegesen győztek.

A „bohócz” az Isteni teremtő erő egyik legmagasabb szintű megjelenítője emberi közegben. Molnár V. Jóska el-el szokta mondogatni, hogy a gyerekek Atillát, a magyarok nagykirályát bohóczként ábrázolják (egyébként az Ikrek-jegy megjelenítője mindkettő). A Felvonulási téren van a lidérczek történelmi vereségének a helyszíne: az eredetileg Maria Regnum templom, majd a helyére épült Sztálin-szobor, amely helyén 1956-ban csak a csizma maradt, amíg el nem távolították. Ezért hívják ma 56-osok terének. S Kádárék miért nem építették újjá? (Kedves Nemzettársaim, Magyarok, ezen még nem gondolkodtunk el? Pedig el kellett volna.) Mert nem merték. Hol támadnak tehát az amcsik? Lidérczfronton.

2015

Visszatérve szösszenetünk czímére, a Korvin-orgonára. Egyik hozzászólásunkban említettük, hogy idén szeptemberben másodjára is virágozni kezdett az orgona. Erre a nálunk idősebbek hívták fel figyelmünket, mondván: ez annak egyértelmű jele, hogy hosszú s szép ősz lesz. S valóban, rövidebb esős időszaktól eltekintve nem panaszkodhattunk: verőfényes, néha egészen kora tavasziasnak megfelelő idő volt az idén. S egyben nemcsak az orgona virágzott ki újra növényként, hanem az 1956-os Forradalom új csodafegyvere is, a Korvin-orgona.

"Fohászkodó Üdvözítő"Csak emlékeztetőül. A II-VH-ban a szovjetek az ún. „Sztálin-orgonával” nyerték meg a háborút. Nemcsak hatalmas ütőerőt képviselt, hanem a hanghatása iszonyatos csapást mért ellenségeik harci kedvére (harci moráljára). (Az amcsik hasonló hangfegyvert alkalmaztak Irakban, amely egyaránt sújtotta a polgári lakosságot is.) Ezért mi, a dicső 56-os nemzedék (kicsit kései s egyben gyarló) utódai, szintén bevetjük a csodafegyverünket, amely ellenállhatatlan hatást fog kiváltani. A Korvin-orgona billentyűin Csontváry Kosztka (a lengyel „kosty” magyarul: csont) Tivadar, fog játszani: őt idézzük, s ő fogja működésbe hozni az ellenségeinket megroppantó hanghatást, amely sikolyként fog belehasítani a világegyetembe, mint amikor a „8-ik utas, a halál” (ellenségeinket aposztrofáljuk így, a megátalkodottakat) rádöbben, hogy nemcsak csatát, nemcsak háborút vesztett, hanem végérvényesen vesztett, azaz megmásíthatatlan vereséget szenvedett, s a történelem boldogtalanabbik végén várja a megítéltetését, ügyének megtárgyalását.

"Fohászkodó Üdvözítő"  Köszönettel mek.oszk.hu4 oldalnak.

Csontváry önarczképe"Csontváry önarczképe (1900 körül)Köszönettel mek.oszk.hu5 oldalnak.

Üljön felettük ítélkezőként, s idézünk a Csontváry-emlékkönyvből6: „A pozitívum” című írásából. (A műre egyik kedves ismerősünk hívta fel szíves figyelmünket, s antikváriumban be is szereztük, hogy ím, megörökítsük az utókornak. Nevét a szabadságharczosok elevenjébe idegződött óvatosságából nem idézzük, de aki ismeri, tudhatja, övé a dicsőség, nem a miénk de különben is Csontváryé, s végső soron a Jóistené):

„…A háború asszony leányaink a kóbor dámákkal szálltak síkra, ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festő szobrászaink elmerülnek az utánzatokba, ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba.

TITKOS TÁRSULATOK bérletbe vették az Isten imádását s csengős perselybe gyűjtötték a magját.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a történelem meghamisítására, a fajbéli erény elpusztítására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének a megrontására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására.

TITKOS TÁRSULATOK alakultak a tea, a kávé, az ópium, cocain és morphium forgalmára, a tehetetlen kalmárok gazdagítására.

De alakultak TITKOS TÁRSULATOK az arany, gyémánt, s minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak TITKOS TÁRSULATOK emberhús vásárlására, az Isteni teremtmény meggyalázására.

TÁRSULATOK alakultak a fajtalanságra, a testi élvezetek kihasználására.

TÁRSULATOK alakultak a kenyér, a zsiradék, a tej hamisítására s a liszt értéktelen osztályozására.

De kialakultak TÁRSULATOK mindennek hamisítására, csak nem az Isten imádatára.

Miért kötötte határokhoz az Isteni bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? (Mert) Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. …”

Eddig az idézet, s megismételjük a drámai hatás kedvéért az utolsó sorokat, megszállóinkat leleplezve, s Csontváry Kosztka Tivadar szavait értelmezve:

Fajtalan nemzetközösséget (EU, NATO), fajtalan közös szerelmet (homoszexualitás) nem ismer el a természet.

Vizsgáljuk meg a kép egy részletét. Felismerjük benne a „rettegett vallási szervezetet”? A megátalkodottakét? Akitől mindenki fél? (Nos, mi nem félünk tőlük.) S látjuk szájukban a sikolyt?

szog9

A 2002-es államcsíny levezénylésében – jól dokumentálhatóan – részt vett mind a NATO (jr Bush és a bűnbandája) s az EU s a brüsszeli gang. Czéljuk éppen az volt, hogy a 2002-es államcsíny után az éppen 2002-ben indított valóságshow-műsorokon keresztül a tömeghipnózis segítségével lerombolják a társadalom természetes erényeit, s főműsor-időben töményen nyomatják azóta is a fajtalankodást reklámozó műsoraikat. Hiába, mert nem jártak sikerrel. A magyar társadalmat nem tudták megtörni. A tömeghipnózisuk már nem működik.

Mi az EU egyik kinyilvánított alapczélja? Az életszínvonal emelése. Mi történt az EU-tagállamokkal 2004 után? Látványosan összeomlottak gazdaságaik, s korábban sohasem látott nyomorba dőlt az EU-tagállamok legnagyobb többsége. Vonjuk le a következtetéseket. Nem kicsit, hanem nagyon.

Tetemre hívás,

azaz az európai s világtörténelem ártatlanul meggyilkolt életei tetemeinek alkotórészeire (koponyákra s csontokra) való hívás

Éppen ideje ún. Csontváry-felolvasó összejöveteleket szervezni minden EU-fővárosban. Kevesen tudják, de számunkra szerencsére, számukra sajnos tény: a kimondott ige átalakítja a téridő-rendszert s Utolsó ítéletként fog a megátalkodottak fülébe csengeni, s egyben a tudatukba hasítani.

Tanácsoljuk a brüsszeli kleptokratáknak, hogy ne várják meg ezt a végítéletet, mert nem késik (figyelmeztetünk: 23.59.59 az idő), s ha maguktól hagyják el minden ország törvényhozását, akkor majd Csepel-teherautókból álló hadoszlopokat indítunk először a magyar Parlamentbe, ill. minden EU-tagország törvényhozásába, s a hajuknál fogva rángatjuk ki őket s visszük át a Fehér Ház (OGY-képviselőház) alagsorába az emberdarálókhoz, oda, ahol 1956-ban a kádári megtorlások részeként magyar szabadságharczosokat daráltak be élve szőröstül-bőröstül.

Az utolsó szó joga pedig természetesen őket is megilleti, s ezen a jog címen elmondhatják, mit is gondolnak, azaz meg fogjuk kérdezni a véleményüket arról az Újszövetségi vallási tételről, hogy „Ne tégy mással azt, amit magadnak nem szeretnél”. Mert most a számonkérésnek az órája jött el. Nem kicsit, hanem nagyon. Kimerítették a türelmünk (a magyar nemzet türelmének végső határát).

Ha nem hajlandók maguktól azonnal megtérni, s bűnbánatot nyilvánítani, bennünket s a világ többi népét, emberiesség elleni bűncselekményekkel lelkileg s testileg megnyomorítottakat a világ nyilvánossága előtt hangsúlyozottan ŐSZINTÉN megkövetni, akkor mi magunk fogunk elégtételt venni a sérelmeinkért. S megvan rá minden eszközünk. Countdown Twelve …..Five…)

szog10← Köszönet az www.edvard-munch.com oldalnak.

Gyönyörködjünk a megátalkodottak emelkedett lelki állapotában! Ugye káprázatos? Üzenete: „Hogy is jövünk, mi magyarok, gójok ahhoz, hogy rajtuk, a „kiválasztott népen” bármit is számon kérjünk? Még ezt a pimaszságot! Hallatlan! Gyorsan ide vezényelni a NATO-t rendteremtésre.”

Opszi-kokszi. (Amint azt Pap Laczi ökölvívó világbajnok szokta volt mondogatni, amikor ellenségeinek czélzott s egyben talált ütést „osztott ki”.) Ezzel Papp Laczi barátunk azt üzente, hogy profik vagyunk. Nem érdemes velünk, magyarokkal, nagyon kukoriczázni. Persze meglehet, de nem nagyon érdemes.”

Az élet véges, Isten kegyelme végtelen, de az emberi történelem vértől csöpög, s útját húscafatok szegélyezik s emberi csontokból van kirakva. Csonti-bonti. K.L.Countdown Twelve

Folytatás következik (Hha még élünk, s persze míg élünk, nem félünk. Miért is félnénk, ha Isten velünk, ill. Velünk az Isten?)

Köszönet az www.1pageweekly.com oldalnak is.

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Harry_Hill_Bandholtz

2 A magyar Vágod? az angol „(Ha)Ve you GoT iT? mondantból alakul ki, s szüremlett át az amerikai angolból a magyarba az 1990-es évek végén.

6 Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból.Corvina Kiadó, Gerlóczy Gedeon kiegészítéseivel és Németh Lajos szerkesztésében, 1976-ban.

 8. szög

 (1956-2015. október 31.)

VIII. rész Korvin-orgona #02. Operation „Exposing the «Хол-Лог-каст»"

Az orosz szabadságharczosoknál találkoztunk a Hol-Log-kaszt (каст «Холодной Логики») kifejezéssel. (Ez magyarul: a „Hideg Logika, azaz Hideg Számítás” kasztja. Amely 30 millió orosz ölt meg csak azért, mert ez szolgálta érdekeit.) A Korvin-orgona 2. fokozata (vörös riasztás) az ebbe a Kasztba tartozó „skulls & bones”-okat veszi górcső alá (az amcsi követségi fordító kedvéért: exposing), ezzel is csapást mérve az emberiség megszállóira.Noha, először az orosz szabadságharczosok internetes írásaiban találkoztunk a Hol-Log-kaszt leleplezésével, az általuk hivatkozott amcsi forrásokban felbukkant Antony C. Sutton prof. neve. Ez a bátor amerikai szabadságharczos már nem él, de hazája joggal lehet büszke rá, joggal kiérdemli az „American hero” kitüntető címet. S – Kedves Nemzettársaim, a szíves egyetértésetekkel-jóváhagyásotokkal – posthumus megérdemli a „világszabadság rettenthetetlen harczosa” kitüntető czímet is. (Munkahelyén, az egyetemén, ahol tanított, megfenyegették, hogy ilyen kutatásokat ne nagyon csináljon. Ne törődött vele.)Dióhéjban: Prof. A. C. Sutton három könyvet írt (internetről valamennyi eltölthető, videó is van, amely vele készült): 
 1. Az elsőben kimutatta, hogy az USA-t a Wall street 1911-ben kerítette a hatalmába. (Államcsínyt hajtottak végre, Wilson elnökkel aláíratták azt a dokumentumot, amely a Fed-nek (kb. Szövetségi Központi Bank, amely N.B. magáncég!!!) adja az USA pénzügyei feletti uralmat. Hatalmuk az 1929-ben hágott tetőfokára.)
  • Mi magunk ehhez hozzátesszük, hogy az USA Alkotmánybírósága utólag alkotmányellenesnek minősítette Roosevelt elnök New Deal-je egyes intézkedéseit. Vagyis, amit nem hangsúlyoznak a történelemkönyvekben: az USA-ban katonai diktatúra volt a 30-as években.
 1. A másodikban kimutatta, hogy az USA Oroszországot 1917-ben kerítette a hatalmába úgy, hogy az amcsi követség s a Vörös Kereszt volt az államcsíny megszervezésének a gócpontja. [Ugye ismerős képek? „Mr Goodman and the Gang” (2014), akik felrúgják a diplomáciai kapcsolatok nemzetközi egyezményekben vállalt egyezményes szabályait (Bécsi Konvenciók), amelyek szerint a diplomatáknak nem szabad beavatkozniuk a fogadó államuk, esetükben Magyarország belügyeibe.] Akit mi VI. (hatodik) Leninként ismertünk, az nem Uljanov, s nem is Lenin, hanem Boris REINSTEIN1, az USA Szocialista Pártjának az elnöke volt. Jelenleg ő fekszik a Kreml melletti Lenin-mauzóleumba. Mindezt a Szamarában [az állítólag Lenin-Uljanov szülővárosának számító városban élő s a Szamarai Lada-gyárban büntetőjogi szakértőként dolgozó Kalmikov (КОЛМЫКОВ АНТОН НИКОЛАЕВИЧ) nyomozta ki. Oldalának czíme: ant-63.livejournal.com. Aki nem tud oroszul, azt is sokat meg fog tudni, pusztán a képeket végigböngészve.]. Nemzetközi konferenciákat szerveznek a Hol-Log-kaszt leleplezésére, internetről letölthetőek. Büntetőjogász, tehát tudja, hogy hogyan kell a „nehézfiúk”, a mi esetünkben a megátalkodottak „nyelvén beszélni” (bánni velük). Nem orosz, sőt néha hibásan beszél oroszul. Neve beszélő név: Kalmük2. A „kép” szó (image-imago) azonos szógyökről fakad a „varázslás” szóval (magie, magic). Nem szívesen idézzük ide, de ugyebár tetemrehívást ígértünk (ld. 7. szög), s ezért így ez – szívünk legnagyobb fájdalmára – mégis megkerülhetetlen. Tehát Anton Kalmükov-nek hálával adózva idézzük az általa készített igazságügyi szakértői képeket. Sok mindent kiderített, de már önmagáért ezért a tényért neki is kijár a „világszabadság rettenthetetlen harczosa” kitüntető czím.
Azok számára, akik nem az édesanyjuk emlőjéből szívták az anyatejet, vagy eleve tápszert, hanem a számítógépből:
 
def[Nikolaj LENIN] = def[Boris REINSTEIN]
 
 
def[Nikolaj LENIN] = def[Boris REINSTEIN]
 

(Николай Ленин, дата смерти 1918 год)

Nikolaj LENIN
szog17 

(Николай Ленин, дата смерти 1918 год). N.B. Ekkor még nem Vladimir, hanem Nikolaj LENIN3. 1918-ban halt meg.4

Hasonlít Nikolaj Lenin Vladimir Uljanovra? Egyáltalán nem. A Hol-Log-kaszt megbukott. Meet members of the Hol-Log-caste. (Ismerkedjünk meg a Hol-Log-kaszt tagjaival.) 

szog18

 

Ismerkedjünk meg, Mr Trotzkij-jal (Leon Trotsky born Lev D. Bronstein), 1919. március 2-6-án a Komintern első kongresszusán az USA tengerésztiszti egyenruhájában pózol. (Ekkor már levetette az álarczát, annyira biztos volt a bolsik hatalmában5. 

szog19

 1. Prof. A. C. Sutton ben kimutatta, hogy az USA Németországot Oroszországnál 1918-19-ben kerítette a hatalmába. Minden arra mutat, hogy Hitlerék (a Thule-társaság) hathatós amerikai segítséggel jutott hatalomra (megvannak a pártfinanszírozási listák). Fényképén profilból jól látszik, hogy a Gruberhaber (Hitler eredeti neve) sidoú. (Az orra a sidoúk jellegzetes faji sajátosságait hordozza. Ezt a Sidoú Lexikonban a sidoúk saját maguk azonosítására szolgáló ismérvei alapján ellenőriztük.) Még annyit, hogy pl. a németek el sem kezdhették volna Európa lerohanását az amcsik segítsége nélkül, ugyanis tőlük kapták a szintetikus benzin előállítására szolgáló technológiát. (A németeknek nem volt jelentős kőolajforrásuk.)
Összegzés: ahol a megátalkodottak hatalomra jutottak, ott a katonai munkatáborokat vezettek be. A SZU-ban az ötéves tervek az amcsik fejlesztési terveit (olcsó munkaerő, s nyersanyag) szolgálták. Ezt Prof. Sutton több könyvében is dokumentálja. Katonai diktatúra az USA-ban. Katonai diktatúra Németországban.
 
Katonai diktatúra Oroszországban. A New Deal olcsó munkaerő (közmunkák). NEP (=Új gazdaságpolitika) a SZU-ban: olcsó munkaerő (közmunkák). Németországban úgy szintén közmunkák. Ugyanaz a bűnbanda csinálta. A Hollog-kaszt.
2015.
Most, hogy küszöbön áll Trianon felülvizsgálata, csapást mérünk a kiötlőire, az egész I-VH-t a háttérből kirobbantó USA-ra. Ugyanis ha Oroszországban Trotzkijékat az USA küldte, s megszálló hatalmuknak számítottak, akkor ez még inkább igaz Kun (Cohen) Béláékra (pl. Szamueli Tiborra). Így már érthető, hogy a Vörös Hadsereg miért adta fel, azaz engedte át a Felvidéket a tótoknak, miután Stromfeldék kiűzték őket onnan, illetve miért tették le a fegyvert a románok elől. Mérget vehetünk rá, hogy az USA-nak köze volt a történésekhez. S mint ahogy Kalmükov is forrásait a New York Times korabeli példányaiból merítette, nyilván van ott anyag Kun Béláékra vonatkozóan is.
 
S kedves Amerikába menekült 56-os honfitársainkra nagy-nagy feladat vár: hogy igazságot tegyenek az őket ért sérelmekért a velük-velünk álnok módon viselkedő USA-ban. K.L.
 
2 A Tartár Birodalmat kutatva találtunk olyan középkori magyar utazók által magyar nyelven írt könyvet, ahol azt írják, hogy Tibet a kalmükökhöz tartozott. Tehát vallási központ volt. Majd ezt még külön tanulmányban feldolgozva később közzé tesszük.)
4http://anvictory.org/blog/2012/01/09/lenin-v-i-v-otnoshenii-russkix-strelyat-i-veshat/Ленин В.И. в отношении русских: «стрелять и вешать»
  9. szög

 (1956-2015. november 1.)

Korvin-orgona #03. Küszöbön áll Trianon felülvizsgálata

Trianoni hiénák. Ütött az utolsó órátok. Nem fogadtátok meg a figyelmeztetésünket. (Most már késő, pedig időben figyelmeztettünk, s még léphettetek volna, ha nagyon akartok.) Történelmet akartatok csinálni, de a történelmet nem Ti csináltátok-csináljátok, hanem a magyar nemzet: „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.”(vitéz Mezőkövesdi)

Az 1956-os események ismertetésénél sajnos mintha sokszor elsikkadnának a trianoni vonatkozások. Pedig 1956 Trianon ellen is lázadt, hiszen a magyarság az elnyomott keleti blokkon belül is plusz elnyomatásban részesült, börtönben volt a börtönbe zártakon belül is.

Az 1956. október közepén kirobbant Forradalom hamarosan átterjedt Erdélybe, egészen pontosan a Partiumba is. Temesvárott a főiskolások követték a budapesti társaik példáját, s forradalmat csináltak. Ezzel hangsúlyozva, hogy 1956 az összmagyarság lázadása volt az elmebeteg megátalkodottak ellen.

Temesvár, Temesvár, Temesvár. Oly sokszor hallattad a hangodat. Még 1956-ra visszatérve a Wilson Intézet anyagaiból kiderül, hogy az oroszok (szovjetek) a temesvári ezredüket csoportosították át a forradalom vérbefagyasztására.

Érdemes felidézni pillanatokat-mozzanatokat (highlights) Temesvár történelmi szerepéből.

 1. Kupa vezér négyfelé vágott testének egy darabja kerül ide. S ezzel rámutat a Kárpát-medencze egyik fontos szenthelyére (góczpontjára).

 2. Az álnok elmebeteg (s egyben törvénytelen) Kapzsiburg király itt fogad hamis esküt a temesvári vár kápolnájában, hogy nem áll bosszút Hunyadi Lászlón. De esküjét később megszegi. (Itt is vér csöpög.)

 3. Amikor az osztrák hadak kiszorítják a törököt Magyarországról, egyetlenegy darab marad a történelmi Magyarországból a törökök kezén: Temesvár s környéke, s majd csak a Nagyságos Fejedelem (II. Rákóczi Ferencz) szabadságharczának veresége után kerül el a törököktől vissza az akkor már teljesen megszállt Magyarországhoz.

 4. 1956-ban az említett kettős stratégiai szerepet játssza: Erdélyben a Forradalom góczpontja s az idevont szovjet erők szempontjából is egyfajta elosztó szempont.

 5. 1989-ben Temesvárott kezdődik a Kárpátok „géniuszának” bukása is.

S ebből a sorból egyenesen következik, hogy a sor folytatódni fog: Temesvárra még fontos szerep vár majd a magyar történelemben. Ugyanis a Temes név Tamás apostol nevével azonosítható, s mutatja, hogy Temesvár kötődik az MSZK-hoz is. (Tamás ugyanis a feltámadás utáni „hitetlen apostol). Az MSZK-n a Bak (amelyben 180 évig nyakig benne vagyunk, 60 évig szó szerint is (a nyak az emberi test zodiákusában a Bika felségterülete, s mi most a Bak világhónap középső Bika-dekanátusának közepetáján vagyunk) egyetlen jegy, amely két személyben is hangsúlyozódik: Tamás dec. 21. Karácsony előtt, János pedig dec. 27. Karácsony után.

1956-tal kapcsolatban még annyi derült ki számunkra a Wilson Intézet dokumentumaiból, hogy Hruscsovékat aggasztották a cseh-szlovákiai állapotok. Tehát ebből az derül ki, hogy a Felvidéken, ill. egész Csehszlovákiában küszöbön állt az események átterjedése, s ez érthetően aggasztotta a cseh, ill. szlovák komcsi pártvezetést. De sajnos ezt az egyértelmű jelet más dokumentum nem támasztja alá. Nem azért, mert nincs, biztos van, a felvidéki magyar testvéreink tudnak ebben segíteni, hanem mert nekünk nincs erről tudomásunk.

S jöjjön a meglepetés. Tegnapelőtt álmunk volt (éber látomásunk), mely szerint Európa térképéről eltűnt Csehország, Szlovákia, Rumánia, Ukrajna, Oroszország s Szlovénia. Ezen megdöbbentünk. Törtük fejünket, mindez vajon mit jelenthet. Feltételezhetően Ukrajna és Oroszország (együvé tartoznak) az újjászülető Tartária államkeretében fogják a történelmüket folytatni (persze középtávon, ezt bizonyos asztrológiai következtetések sejtetik, nagy jövő áll előttük, hisz a tartárok a griff népe, s a mai orosz területek egészen a XIX. század elejéig oda, azaz hozzájuk tartoztak, a tartárokkal szimbiózisban éltek az oroszok). S természetesen a történelmi Magyarország helyre fog állni, nem is akárhogyan. (Meg vannak a békés eszközök. Minden kéznyújtásnyira van.)

Erről a napról (nov. 1.), ill. az azt megelőző napról (okt. 31.) a következőket írtuk történelem-jegyzeteinkbe.

A többpártrendszer visszállításaszog21

Eddig a jegyzetek, s a tanulság. Mindenszentekkor minden szentek a haza védelmére kelnek, s elhozzák nekünk mindazt, amire kezdetektől fogva vártunk. Amiről soha, egyetlenegy perczre sem mondtunk le, s amiről mindig is tudtuk, hogy vissza fog hozzánk kerülni. Az összes elszakított területünk, s vele elszakított, s a mai napig rabságban élő testvéreink.

Tessék nekünk hinni, igazat mondunk, hiszen tudván tudjuk, hogy a történelemírás nagy erő. Mikor a Demszky-féle „Keleti Éden” „szájkosaras czenzúra” nélküli (azaz igaz valóságot tükröző) igaz bírálatát belefogalmaztuk a rendszerváltás történetébe, annak feldolgozásakor, kb. 2 órán belül össze is futottunk vele az utczán, pedig soha korábban nem találkoztunk vele. (Hófehér haja lett.) Aki ismeri a múlt titkait, az előtt feltárulnak a jövő titkai is. (S még messze nem mondtunk el minden titkot.) K.L.

  10. szög

 (1956-2015. november 2.)

Korvin-orgona #04. Megropiztatjuk a muszkát (medvepuszit adunk nekik)

Trianoni hiénák, ráczok, tótok, oláhok. S a Titeket karöltve támogató Vatikán. USA, Egyesült Királyság (Anglia), Francziaország. Ütött az utolsó órátok. „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi)

59 éves vágya a mai teljesül a magyarságnak, s a Korvin-közieknek, akik november 2-án első teljes napjukat kezdték az előző nap megalakult Nemzetőrségben, karszalaggal a karjukon. A történelmet tanulmányozva, ma már tudjuk, hogy Hruscsov még október 31-én eldöntötte – főleg kínai nyomásra, mivel Csuen-láj, aki maga is titkóros volt, gyűlölte az értelmiséget (intelligencziát) –, hogy a SZU katonailag vérbe fojtja a győztes forradalmat, s a Nemzetőrség által képviselt Szabadságharczot. Az a csapás, amelyet a szovjetek november 4-én pontban hajnali 4.00-kor zúdították a még igazak álmát alvó magyar nemzetre, gyakorlatilag még november 1-én, ill. 2-án megindult.

S nagy vágya teljesül a Trianontól 95 éve nyomorgatott magyar nemzetnek is, mert ha nincs a muszka invázió 1948-49-ben, akkor nincs Bach-korszak, s az elmebeteg Kapzsiburgok módszeresen nem uszítják reánk az 1920-21-ben (a Trianoni Szerződés XXXIII/1921 törvényként lépett hatályba, ismerős számunkra a 33-as szám?) bennünket megcsonkító javarészt szláv államokat. S elég a cseh, szlovák, horvát, szlovén, szerb s a Jugoszláviából kiszakadt államok zászlait, nemzeti színeit megvizsgálni, hogy rádöbbenjünk arra, hogy muszka invázió mély nyomot hagyott a Kárpát-medenczében. A hivatalos magyar Akadémiai álláspontot Bertényi Iván fogalmazta meg (ő maga a Koronáról valótlanságokat is állít, de ez most nem számít): a Kisantant-körgyűrűben felbukkanó fehér-kék-piros színek megjelenése a pánszláv behatás következménye. Az oroszok pedig nemzeti színűket I. (Nagy) Péter czár révén vették a hollandoktól (hollandiai utazásakor). A hollandok pedig a francziáktól. Eddig a hiv. változat Bertényitől. Nincs is ezzel semmi gond.

Maguk az oroszok – legalábbis egyik interneten közzétett tanulmányuk szerint – azt állítják, hogy ennek a három színnek az együttese titkóros jelkép, s így a régi zászlójuknak azt a fekete-fehér zászlót gondolják, amelyet ma az Új-Oroszország néven futó két nagyobb kelet-ukrajnai megyéből álló s határozottan orosz előjelű államalakulat is használ. S mi magunk meggyőződtünk arról, hogy fekete s fehér mágiát egyaránt használnak. A Novorosszijának (Donyeck s Luhanszk) semmi köze az orosz jelenhez, ők már az új orosz jövőt jelentik. S a közkeletű hiedelmekkel szemben a jelenlegi orosz vezetéssel (Putyinékkal) hadilábon állnak, mivel jól ismerik őket, nemcsak a khazarokkal. (Ez utóbbiak a mai Ukrajnát, Közép-Ázsia egy részét, sőt a Kaukázust is maguknak akarják. Minden nagyobb térségi háború mögött ők állnak.)

De – visszakanyarodva eredeti gondolatmenetünkhöz – a történelmi orosz jelképekben rejlő logika szerint sem a Bertényi-féle változat, sem a titkórosságot feltételező, sem az előbb említett ún. új-orosz változat nem hiteles. Amint azt már korábban egyik hozzászólásunkban említettük: a régi középkori hajók felségei között három darab orosz zászló volt [egy db fehér (Fehéroroszországé), egy kék (Kék-oroszországé) s egy vörös (Vörös-Oroszországé). [Persze volt a középkori tengeri zászló-katalógusban két tartár zászló is (griffes s baglyos), mivel ez a két totemállatuk volt a tartároknak. ]

Kérdezlek Benneteket, Kedves Nemzettársaim, hogyha egy országnak háromféle színváltozatban bukkan elő a neve a középkorban, s külön-külön zászlójuk is van, s a mai felségjele (a zászló) is ugyanezt a három színt öleli fel, akkor elképzelhető-e, hogy a mai szín-együttes (fehér-kék-piros) ezt a valaha létezett hármas orosz államalakulatot jelenti? Nyilvánvalóan igen. Akkor viszont a fentebb említett másik három magyarázat nyilvánvalóan megkérdőjelezhető1.

S persze önmagában ez még akár mindössze csak zárójeles következtetés is lehetne. De ott van Famankóék (A. Fomenko prof., ill. Novoszovszkij és csapatuk) statisztikai következtetése, miszerint Dzsingiszkán az egyik orosz czár tatár neve volt, akárcsak Batukán. Az oroszok szimbiózisban éltek a tartárokkal. A tartárok faji hovatartozása egyébként is európai2. A Tartár Vénusz (la Venus Tartar, igazi neve: Barbara KORSZAKOVA) arczát mellékelem ide3, aki nagyon-nagyon hasonlít anyai nagyanyám édestestvérének az arczára, s ma tuczatarcznak számít nálunk Magyarországon is. (Szép nő volt. S műveltségével elkápráztatta a nyugati fővárosokat.)

szog22←Jól láthatóan fehér bőrű nő. S még ezeregy példa van.

Tartárországban százalékos arányát tekintve több oroszajkú élt a XIX. században, mint Oroszország európai részén, amelyhez akkor még nem tartozott az egész Szibériában elhelyezkedő Tartárország. (Azzal szemben, ahogy nekünk tanítják. Éppen tegnap előtt tette közzé következtetéseit az egyik orosz kutató, hogy sem II. Katalin, sem Viktória királynő nem létezett4. S eddig hihetetlen mennyiségű anyagot tett közzé ahhoz, hogy legalábbis komolyan vegyük ahhoz, hogy egyáltalán megvizsgáljuk állításait5.)

Nos, Famankóék rengeteg bizonyítékkal támasztják alá azt az állításukat, hogy az Aranyhorda volt Nagyorosz-ország, a Fehérhorda Fehéroroszország, míg a Kékhorda a mai Ukrajna. (Ez utóbbi zászlójában még ma is benne van a kék szín.)

Egyébként, ha már itt tartunk, a tatároknál, ill. a pusztai népeknél a színek irányt jelentettek (a szélrózsa irányait). Idézet az egyik magyar nyelvű honlapról6 (hálás köszönetünk s bízunk benne, helyesen ismerik a színeket), a színek értelmezési kódja:

* kék = kelet  * vörös = dél* fehér = nyugat  * sárga/arany = közép. * fekete = észak

Ebből viszont már értelmezhető a három orosz állam színkódja. A fehér Észak-oroszo., A kék Kelet-Ororoszo., s végül a vörös: Dél-Oroszo. Ennek a három államnak a zászlaja jelenik meg a középkori tengerész-katalógusokban, illetve a mai zászlón. Egy helyen tér el: az Aranyhorda és a Nagyorosz-ország színe (vörös) nem egyezik, de akkor is, s most is ugyanazt a szerepet tölti be. Ha valaki erre azt veti fel, hogy az égtájak nem egyeznek Famankó megfeleltetésével, tehát bár Fehéroroszország tényleg Nyugaton van Nagyorosz-országhoz képest, de Ukrajna Keleten lenne?

A kézenfekvő válasz az, hogy a színek az eredeti elhelyezkedést tükrözik, s rengeteg mozgás volt. Mint ahogy a magyar törzsek sem feltétlen abban az eloszlásban, illetve elhelyezkedésben voltak a Meotisz mocsaraiban, mint mondjuk a Kárpát-medenczében. Ezt nem nehéz belátni, nyomós érv.

Mindezeket azért írom le, mert sem a világ-, sem az európai, s főleg a magyar közvélemény jelenleg nincs felkészülve arra a megrázkódtatásra, amit az orosz történelemkutatás felszínre hozott. Ahogy ma szokták mondogatni: kultúr-sokk lesz a javából.

TérképMi itt hadakozunk az amcsikkal, de az oroszok már régesrégen becsomagolták őket. Az egész észak-amerikai kontinensen globális kultúra volt jelen, amelynek a nyomait a XIX. század második felében az amcsik módszeresen eltüntették. Hogy hogyan? Hol itt volt egy nagy tűz, hol ott, s akkoriban nagy divat volt a világkiállítás, amelyre felkészülvén a tűzben elpusztított városokat gyorsan újjáépítették. Csak két példát említenénk az orosz-tartár jelenlétre Észak-Amerikában.

Az egyik régebbi, mexikói. Nagyjából Svájc területének megfelelő nagyságú területen létezett a kb. 5 millió főt számláló mo(j)szka nép, amely ma már nem él7, de még nyomokban léteznek a tartár földrajzi elnevezések Mexikóban, s Humboldt német tudós (róla kapta a nevét a berlini egyetem) volt az, aki Mexikó néprajzát tanulmányozva ír a tartár faj nyomairól. Tehát dokumentált tény. S ezt az oroszok nem tudják. (1:0 ide)

Van, amit viszont tudnak, hiszen őket érinti. Az egyik orosz kutató helyszíni épületalaprajzokkal bebizonyította, hogy a ma az USA s vele az egész világhatalmi jelképének számító Capitolium a szt.pétervári szt. Izsák székesegyházat mintázza. Vagy pl. az oroszok tudni vélik, hogy a FED aranykészletének 88 %-át ők (mármint az oroszok) s a kínaiak adták bele még annak idejét, mikor létrehozták. Valószínűsíthetően igazat mondanak, mivel rengeteg esetben ellenőriztem állításaikat s igazat kellett, adjak nekik8.

Az amcsik hiába tüntették el ennek az egész világon megjelenő (globális) műveltségnek a nyomait, az orosz kutatók előásták, s most rendszerezgetik.

Tehát ezeregy kérdőjel van, de hiába van az USA-nak a világ összes többi hadseregénél is erősebb hadserege, az oroszoké összehasonlíthatatlanul kisebb, a kulturális fölény mégis az oroszok oldalán van, tehát az erőviszonyok tekintetében javukra billen a mérleg nyelve. Magyarázatként hagy mondjam el, hogy tavaly év elején együtt imádkoztam amcsikkal a világbékéért. (Éppen a szoci olimpia után voltunk.) Meglepődtem azon, hogy az oroszok nevének említésére összerezzentek, szempillájuk s tekintetük megrebbent: szemmel láthatóan félnek tőlük (mármint az oroszoktól). Ez szöget ütött a fejembe, mert nem értettem, hogy miért? Csak később kezdtem el Famankóék után orosz oldalakat böngészni, s ma már a napnál is világosabb, hogy azért rebbent az amcsik szeme, mert még az utcza közembere is tudja, hogy az országuknak nem tiszta a lelkiismerete velük szemben.

Ezután a tényleg kicsit hosszúra nyúlt, de feltétlen nélkülözhetetlen, s egyben hasznos bevezető után térjünk rá a jelen szösszenet, a 10-ik szög fénypontjára, a medve-puszira9. Ugyanis ez az oroszok hazai pályája, tőle, mármint a medvétől nyerik erejüket. S mi most nagyon meg fogjuk „ropogtatni-szorítani” az orosz medvét, azaz a haza pályáján fogjuk kenterbe verni. Nem kicsit, hanem nagyon. (Ezt szó szerint értjük.) Ugyanis a következőről van szó.

Képzeljük el, hogy a világból valahonnan felbukkan egy ismeretlen nemzet fia, s közli velünk, magyarokkal, hogy neki sikerült megfejtenie nemzeti jelképeinket: nevünk (magyar) igazi jelentését, a magyar zászló s czímer szín- s formakódját úgy szintén. Hogy éreznénk magunkat, mi magyarok? Megalázva. Joggal10. Kedves Honfitársaim! Nagyon jó hírünk van számotokra. A magyarság már nem fog szégyenben maradni, mert jómagunknak sikerült ez. Új keletű szófordulatunkkal élve, hogy még azok is megérthessék, akik nem édesanyjuk emlőjéből, hanem a számítógépből szívták jobb esetben az anyatejet, rosszabb esetben a tápszert. Lássunk a magyar törzsneveket.

def[Magyar/Mogyer]=def[magyaró11]=def[mogyoró]

def[Kér]=def[kar]

def[Keszi]=def[kéz]

def[Nyék]=def[nyak]

def[Tarján]=def[térd]

def[Jenő]=def[jonh12]= def[gyomor]

Vagyis sajnos a Kürtgyarmatot kivéve (kilóg a sorból) sikerült valamennyi népnevünket testrésznévként értelmezni, s ez sokat mond az adott törzsek törzsszövetségen belüli szerepéről. S annyit még feltétlen megemlítünk, hogy a testrészek a Rejtett Magyar Évkörben (RMÉ) viszonylag rövid (180 évig tartó) történelmi korszakokként is ragyogóan értelmezhetők. S a magyarok honfoglalása ott ment végbe, ahol az emberi zodiákusban a comb, ill. férfiúi teremtő erő van: a mogyoróban, azaz a Nyilasban. (A nemzőszerv ugyan a Skorpió felségterülete, de az nem, ahonnan a teremtőerő, azaz maga a nemzés indul, azaz a czomb s a mogyoró13.) Ott, ahol ennek a Nyilas-dekanátus van (600-660 közt, azaz 300 éves csúszással a mai 900-960 közt), történelmünkben három14 hadvezér csoportját találjuk, Bulcsúét, Súrét s Lehelét, de közülük is vállal kimagaslik Bulcsú vezér (Rex Bulcsú)15.

Miután tanújelét adtuk, hogy magyarként magyaroknak szerzünk babérokat, most már tényleg ropiztassuk meg a muszka medvét, de amúgy magyarmiskásan, s vele egyszerre fog megroppanni a kisöccse, a rácz medve is. Ígértük, hogy elsőként a szerbeket-ráczokat fogjuk összeroppantani a trianoni gyilkosaink közül. Íme, itt van a tálalás-kifejtés, álljuk a szavunkat.

Famankóék eddig jutottak, tehát észrevették:

def[Moszkva]=def[mosque, franciául-angolul mecset]=

Csudinov professzor, akadémikus, tényleg zseni, az oroszok legmagasabb szaktekintélye is csak eddig jutott:

def[Moszkva]=def[maszk, azaz álarcz]

Mi pedig már náluknál is tovább jutottunk:

Csupa latin fogalom: def[muszka]=def[muzika]=def[muzsik]= def[mozaik].

Vigyázat: a szóegyezés csak azt bizonyítja, hogy ezek a szavak egylényegűek a muszka népnévvel, de korántsem bizonyítják, hogy a zene (muzika) orosz. De az orosz műveltségre nagyon is ráillik jellemzésként a „mozaik-műveltség” jelző vagy inkább czimke. Az orosz valaha régen létezett, s még így mozaikjaiban, tehát szilánkjaiban is lenyűgöző műveltség, amely még így is kenterbe veri az összes többi nyugat-európai műveltséget (ez mind-mind most kezd felszínre jönni), de nem szerves, s még csak meg sem közelíti a miénket. Az oroszoknak 4-féle ábéczéjük van, s ezeket komolyan kell venni. Többszázezer éves írott (ószláv történelmük) van, s a középkori térképeken, tényleg mozaikszerűen, tehát már csak széttöredezetten, ott van Nagy-Tatárország nyomokban. (Még szilánkjaiban is félelmetes a XIX. században, milyen lehetett, amikor egyben volt?)

Hogy is származhatott az orosz ábécé a görögből, mikor az előbbiben 44 betű van, míg a görögben kb. 25 %-kal kevesebb? Az egész görög s latin műveltség legnagyobb valószínűséggel a középkorban keletkezett, ezt a kijelentést megkoczkáztatjuk. A nyomok egyértelműsítik, hogy az orosz szellemi hagyaték, amelynek mi csak porczikáját ismerhettük meg, jóval gazdagabb. Csak hát kutatni kell.

Folytatva a muszka népnév értelmezését. Csudinov arra a következtetésre jut, hogy a Moszkva szó a Maszkova (tehát maszk-készítő város) szóból alakult ki. De nézzük csak meg:

def[мозг, magyarul agy]=def[Moszk-va]. Az oroszban rengeteg olyan szó van, ahol a –va szótag főnévképző.

S itt elérkezünk addig, hogy nem egy Moszkva volt, hanem vándorló központi mag (agy) volt, akárcsak pl. Jeruzsálem, vagy pl. az ősi magyar királyi városok a Pilisben: Pest, Buda, Fehérvár.

def[Fejérvár]=def[főúri vár]

def[Veszprém]=def[Víz-perem]16

def[Visegrád]=def[vizsgálódó]

Végül, de nem utolsósorban, mert azért máskor is lesz nap, s nem bölcs dolog az összes ütőlapunkat kiadnunk, következzék az utolsó megfeleltetés.

def[Minszk]=def[Moszk-va]

Ebből az utóbbi megfeleltetésből kiderül, hogy a mozg (magyarul agy) szó későbbi fejlemény, mivel az orosz városnevekben általános az -szk végződés. Omszk, Tomszk, Cseljabinszk, Vityebszk, stb. s a történelmi Fehéroroszország és a mai Oroszország fővárosaának neve nyelvészetileg egy s ugyanaz. Az oroszok ezt sem tudják. (2:0 ide.)

def[мозг, azaz mozg]=def[мощ, azaz moscs, azaz magyarul hatalom]

Az oroszoknak még nagyon sok minden van a tarsolyunkban, de a mai napon – Pongrátz Gergelyék nagy-nagy örömére – megleczkéztettük a muszka medvét. Nagyon sok mindent nem vettek észre, a szerbek sem, pedig ők aztán (mármint a szerbek) eléggé naprakészek szláv ügyekben. Mi viszont a nemzetünk nagy-nagy szerencséjére s örömére észrevettünk.

Nem találták meg a zászlójuk értelmét (3:0 ide), sőt mellékvágányra futottak, s nem találták ki nemzetnevük értelmét, mi viszont igen. Tőlünk (a zászló-értelmezésen keresztül) kapták-kapják vissza szellemi értelemben Ukrajnát, mert az tényleg övék, de nem a Kárpátalját. Tőlünk tudtatták meg, hogy a belorusz (szellemiség), az ukrán (lelkiség) s a nagyorosz nemzetrész együvé tartozik, s ezen belül az ukránok adják ennek a három együvé tartozó nemzetrésznek a lelkiségét. (4:0 ide)

Ez aztán a magyar szellemi fölény 59 év elteltével: a nálunk ilyen-olyan számú Ukrán frontokat állomásoztató s a Forradalmat s a Szabadságharczot vérbefagyasztó orosz vörös horda bajban lévén (küzd Ukrajna visszaszerzéséért, mert majdnem elvesztette) tőlünk kapja vissza, nekünk köszönheti lelkiségét.

Ez igazán elégtétel lehet Pongrátzéknek17, mert ez már sejteti a történelem végét jelentő legnagyobb (magyar-muszka) egymásnak rugaszkodás végkimenetelét, pedig még csak a bemelegítő résznél tartunk. Még csak el sem kezdődött a szellemi ütközet, máris két vállra fektettük a muszkát s rajta keresztül a nálánál minden értelemben jóval gyengébb ráczokat.

Lehet pezsgőt bontani, mert ezek után a Korvin-orgona 3. fokozata (a narancs színű riasztás) jön (11. szög), tehát még koránt sincs vége a támadásnak, s legvégül (12. szög) a Korvin-orgona legeslegmagasabb fokozata (az arany színű riasztás) lesz a záró mozzanat. Ott már az a szög úgy ki fog verni minden biztosítékot az elég szé számú ellenségeinknél, hogy az (mármint az áram) soha vissza sem jön. 

A történelmi események (a Forradalom végjátékát) kidolgozott vázlatát pedig majd ömlesztve az utolsó résznél adjuk meg. Ott lesz a helyük. K.L.

1 S különösen úgy, hogy ma az orosz kutatók megkérdőjelezik az – persze csak történelmi távlatokban – egészen közelmúltnak számító XIX. századot. Pedig az időben még viszonylag nagyon közel van
2 Tehát nyugodtan elfelejthetjük a középkori krónikák dajkameséjét, mi szerint a vérszomjas tartárok elözönlöttek bennünket. Valami biztos volt, de a kaukázusi tartárokat kutató Zichy Ödön tartár fia (az anyja tartár volt) könyvet írt arról, hogy a tartárjárás teljesen máshogy volt, mint ahogy nekünk tanítják. Persze veszélyesnek tartjuk őket (a tartár-oroszokat), de ezt már korábban leszögeztük, s éppen ezért fejtjük i ezeket a gondolatokat kicsit részletesebben.
5 Persze az nem feltétlen jelenti majd azt, hogy igazat kell adnunk neki, de nem is zárható ki. Ma az egész XIX. század megkérdőjeleződik. S még maguk a franciák kérdőjelezték meg Napóleon létezését a XIX. században. Tömeghipnózis volt - állítják.
6http://anotherlife2time.qwqw.hu/?modul=blog&a=136604Az Aranyhorda, és megmaradt fővárosuk
7 A nyelvüket viszont a spanyolok számba vették s nyelvészeknek interneten hozzáférhető. Mi is elvileg azok volnánk. Humboldt-tól tudjuk, hogy a moszkák eredetileg tatárok voltak.
8 Persze többször tévedésen is rajta kaptam őket, de a saját vonatkozású kutatásaikat – le a kalappal előttük – tényleg profi módon végzik. A gyenge pontjuk éppen mi, magyarok vagyunk, nem tudnak velünk mit kezdeni. S legtöbbször óriási bakikat csinálnak.)
9 Nálunk a családban a lánygyermekeket is fiúsítva neveltük, katonás neveltetésben volt részük, hogy ne ijedjenek meg saját árnyékuktól, s meg tudják védeni magukat, ha esetleg kell. Kötelező családi szabadidős program volt a ropiztatás, a medve-puszi, amikor is megszorítottuk őket, leány- s fiúgyermekeket úgy, hogy azért ne fájjon nekik, de a csontjaik azért ropogjanak, azaz a csigolyáik a helyére kerüljenek. (Egy idő után igényelték maguktól is.) Ezzel utalni szeretnénk szösszenetünk czímére, a medve-puszira.
10 Meggyalázva nem, mert hiszen nem tilos a saját vagy más népek jelképeivel, ill. azok mélyebb értelmével foglalkozni. [A gyalázat becstelenség, a(z erkölcsi) szabályok sárba tiprása. Itt erről sem lenne szó.]
11 Egyes székely nyelvjárásokban (népmeséinkből tudjuk) mind a mai napig magyarónak mondják a mogyorót).
12 Az Ó-magyar Mária-siralomból van ez a szó, de ha jól emlékszünk Arany János is használja egyik művében, tehát benne volt a szótárában.
13 Csak a rend kedvéért. Heréje csak a lónak van, s a méhkirálynőnek, s ma sajnos tényleg ez a jellemző, de nem a férfiaknak. Nekünk, férfiaknak, mogyorónk van. Mi vagyunk, ill. képviseljük a világban a férfiúi teremtő erőt. Molnár V. Jóska el-elmondogatja, hogy a magyarság a világ legférfiasabb nemzete, a huszárság népe. Minden valamit is magára adó nyugati hadsereg, még az oroszok is, pedig ők keletiek, minket utánozva honosította meg a hadereje kötelékében a huszárságot.
14 A három számossága szintén a Nyilasé.
15 Sőt, paradox kutatási eredményeink szerint Bulcsú vezér személye még Szent Istvánétól is fontosabb, pedig hát aztán tényleg központi személy volt, e felől semmi kétségünk. azt is tudjuk bizonyítani.)
16 Ez utóbbi egy általános diák felfedezése az internetről, tehát nem a miénk.
17 No meg persze jómagunknak, hiszen a mi nevünk is felbukkan a Korvin-közben.

  11. szög

 (1956-2015. november 3.)

Korvin-orgona # 05. Operation „Revolution"

Világ hatalmasságai, államfők, miniszterelnökök s egyéb ’kiskirályok”. Kiskirályságotoknak most vége szakad. Essetek térdre, s adjátok meg magatokat. Velünk szemben minden további ellenállás esztelenség s értelmetlen. A magyarság államformája: Nagykirályság. „A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi) Surrender.

A jelen szösszenetben a „forradalom” szó értelmével foglalkozunk, illetve magának az 56-os forradalomnak az évkörrel való összefüggéseiről ejtenénk néhány szót. Vigyázat!!! Majdnem legmagasabb fokú Korvin-orgona („NARANCS” riasztási fokozat).

Már arra idén januárban-februárban is felfigyeltünk, amikor az 56-os Forradalom és Szabadságharcz egyes mozzanatait, összefüggéseit bonczolgattuk, hogy bizony megváltozik a téridő körülöttünk. Bizony-bizony mi az elmúlt években – senkinek kárt nem okozva, de a nemzet nagy-nagy örömére – hangsúlyozottan nem tudatosan (mert a Jóisten akarta így) végigbarangoltunk a Forradalom legádázabb fegyveres harczainak a helyszíneit s bár mi magunk 56-ban még nem éltünk, tehát később születtünk, s – ha úgy nem is, mint a tenyerünket – elég jól megismertük Csepelt, Soroksárt, Kistarcsát. Erre akkor döbbentünk rá, amikor Marossy Endre „1956 – Fiadnak hagyd örökül” czímű könyvét olvasgatva, annál a résznél tartottunk, hogy az ország 1956. november 4-i lerohanása után kibontakozó utczai harczokban Csepel volt az ellenállás fő góczpontja. S mikor a könyvből olvastuk azt az oldalt, amely arról szól, hogy a magyar nemzetőrök Csepel-szigeten a Szent Imre tér fölött lelőttek egy ellenséges bombázót, akkor utazásunk során éppen ezen Szent Imre téren szálltunk le a HÉV-ről.

Nekünk kései, s egyben gyarló nemzedéknek, az 1956-osok szellemi örököseinek feladatunk van ebben a világban. S éppen arra kellett rádöbbennünk, hogy a történelemkönyvek oldalait lapozgatva elődeink (Pongrátz Gergelyék s társaik) üzenni szeretnének nekünk, közvetlenül s a Jóistenen keresztül is. Mivel elég mélyen beleástuk magunkat a kérdésbe, s meglehetősen felkavaró élmény, azt meg kell hagyni, ma már rengeteg összefüggés egészen tisztán látszik számunkra.

 1. Az első felismerés, amely elemi erővel kell, hasson a magyar nemzetre, az nem más, amint arra Kalmikov írásai hívták fel a figyelmünket, hogy a komcsikkal az amcsik igázták le Oroszországot, azért küldték őket megszállóként, a kommunizmus amcsi ihletésű ideológia. Ebből viszont az is nyilván következik, hogy amcsi részről 1956 csak színjáték volt. Ők maguk nem nagyon akarták megbolygatni a számukra kedvező geopolitikai helyzetet: az európai népek megosztottsága miatt számukra minél nagyobb profitban számszerűsíthető életerőt vonhattak el mindenkitől, aki az általuk (amcsik által) katonailag ellenőrzött területeken él (Ld. az amcsi hitelek törlesztése, európai piaczszerzés), illetve az általuk az amcsi követségről kézi vezérléssel irányított országokban (értsd szovjet blokk) található. Tehát, Trianon előidézéséért is, de 1956 vérbefagyasztásáért is tetten érhető az USA áttételes felelőssége. Egyébként Pongrátz Gergely – amíg még élt – hasonló szellemben nyilatkozott, legalábbis 1956-ról. S ők bizony kinyomozták a szálakat, az USA történelmi gazságát (becstelenségét, aljas képmutatását) a saját bőrükön tapasztalták meg.

Ezt a gondolatsort végigvéve: ha Magyarország szabad akar lenni, akkor meg kell szabadulnia az amcsi fennhatóság alól. Nekünk semmi jót nem hoznak, pedig az amerikai nép a polgárháborúban harczoló magyar huszároknak is köszönheti az Észak győzelmét. Innen tőlünk (Szapárfalutól) nem messze van Karczagon Kováts Mihály huszártiszt emléktáblája. Tehát a Szabadságharcz 1956-ban azért nem érhetett véget, mert nem közvetlenül a bábjátékossal (US), hanem csak az általuk mozgatott bábokkal (marionettfigurákkal) (szovjet komcsi helytartók) hadakoztunk.

 1. A másik nagyon fontos következtetés, hogy a szabadságharcz katonai szempontból nem volt eleve kudarczra ítélve. Erre akkor döbbentünk rá, amikor Marossy könyvét olvasgattuk. Megrázó, s egyben felemelő lelki élmény olvasni a nov.4-i beavatkozást követően kibontakozó utóvédharczokban megedződött harczosok élménybeszámolóit. Nem féltek, nem omlottak össze, hanem olyan erőt éreztek magukban, amit most mi is érzünk, elhitték, hogy győzhetnek. S a magyarság egészének hite, de nem az övék volt kevés, s bár eleink nagyon sokat imádkoztak, mégsem eleget. Íme, következzék a történelem-jegyzeteinkbe ezzel kapcsolatban beírt néhány szakasz.

A fegyveres ellenállás

A drámai hatás kedvéért ebből a rövid bekezdésből kiragadva megismételjük a kulcsmozzanatot, amit olvasva bizony elérzékenyültünk, s ha csak egy röpke perczre is, de így utólag is elhittük, hogy a Szabadságharcz mégiscsak győzhet. (Nem félreértés, nem azt akartuk írni, hogy győzhetett volna, hanem, hogy győzhet.)

„… nagyobb forradalmár egységek működnek s a forradalmárok nagyon fáradtak, de lelkesebbek, mint valaha.”

Ezt bizony úgy kell érteni, hogy amikor az ember az igazságért küzd, a testébe költözik az egész világegyetem életereje, s legyőzhetetlenné válik.

Ez bizony a régóta áhított gyógyír a sokat szenvedett magyar nemzet számára. Ez az a keresetlen néhány szó, amelyre mi, magyarok régóta várunk, s lelkünk mélyén mindig is tudtuk, hogy egyszer eljön. A mi lelkünk ugyanúgy szomjúhozza (ez a legjobb szó rá) az igazság győzelmét, mint ahogy a lidérczek s földi szövetségeseik, a mai politikai elit (csonti-bontik) szomjúhozzák az emberi vért, a húsczafatokat s az emberi csontokat. Mert nekik (lidérczeknek) nincs testük, s tőlünk (emberektől) szeretnék azt elorozni. S most ez a politikai elit a világ minden táján kórusban fogja zengeni: „Jézus, engedd, hogy disznó alakjában a tengerbe fussunk.”

A történelem s vele az emberi élet titka az, hogy az ember az élet mulandóságában, röpke illékonyságában hogyan tudja megragadni a pillanatot. S ez a röpke január végi – február eleji percz, amelyet soha el nem feledünk, amíg élünk, ma (november elején) immár örökkévalóság. Hogy miért? Hogy hogy-hogy?

Az előttünk járó nemzedék elmulasztotta megadni 1956 évköri értelmezését. Ez nem elmarasztalás, nem számonkérés, hanem ténymegállapítás1. Sebaj, mi most megadjuk.

Nos, az évkörben az egyes állatövi jegyek kétszer ismétlődnek dekanátusként. Maga a forradalom Vízöntő-jelenség. Maga a forrás mozzanata teszi azzá. (A Forradalom a magyar forr igéből képzett főnév. Gondoljunk a jó borra. Az forr, jelezvén a minőségi átalakulást. Valami nagyon megváltozik. De ugyanúgy forr a tömeg – a magyar tájszótár szerint – amikor egyszerre sok ember összetolul egyetlen egy térbeli pontra, utczára, térre, amint az forradalmakkor szokás. Tódul a tömeg. Forr. Forradalom.)

Pap el-el szokta mondogatni, hogy „..Ami az év elején a nagy hidegben, a lázas időszak kellős közepén óriási energiakiáradás (ez a Vízöntő), az támad fel a Kosban (Húsvétkor). Ez az az óriási erő, amely a böjti időszakot (Halak) áttörve zsenge fűként három nap alatt még a betonon is áttörő megállíthatatlan erő lesz majd…” (1956-ban ezt a megállíthatatlan zsenge életerőt képviselik a pesti sráczok.) Bár egyszer már korábban képüket lehoztuk, most ismét sokkal kisebb mértben emlékeztetőül, mert itt is tanulságos, a hozzá fűzött szöveggel, amit „1956 – dióhéjban” összefoglalónkba írtunk2.

1956-ban a fentiek ellen fellázadó elemi erőt zömmel, tehát meghatározó módon az éppen hogy csak felcseperedő 12 éves4 fapuskás fiatalok” ma már hihetetlennek tűnő fellépése adja. Az ő erejük a március elején a föld alól ellenállhatatlan erővel három nap alatt a föld felszínére törő fű ereje, amely még a betont is át tudja ütni. Legyőzhetetlen erő. Íme, a földből éppen hogy csak kibújt fűszál:”

fapuskás fiatalok

Nos, a Vízöntő nemcsak januárban-februárban jelentkezik, hanem az Ikrekben is (jún. 11-20.), ez 1956-ban Rákosi pozíczióinak megrendülését jelentette, illetve a Mérlegben (október 1-10.) is. Nos, azt, hogy valami készülőben van, már 1956. október 6-án lehetett tudni (mert ez a nap már arra a bizonyos Vízöntő-dekanátusra esik), a Rajk-temetésen, amikor is éppen annyi ember vonult a Batthányi-örökmécseshez, mint amennyi később okt. 15-én Sólyom László altábornagy s tábornoktársai temetésére, illetve október 23-án a Parlament elé. Erről az összefüggésről (még a Forradalom előzményeit taglaló részbe) ezt írtuk jegyzeteinkbe.

Kettős rehabilitáció

Vagyis az évkört értelmezve. Az évkörben – legalábbis a magyar népművészetben – a szőlő a Vízöntő egyik legtisztább megjelenése. A régi magyarok február 26-án a Béma (Fény) ünnepén fényfelszabadításkor ezt ették a dinnyével együtt. (Ez már ugyan a tiszta jegyérvény-tartamú Halak, de a Vízöntő-paradoxon éppen arról szól, hogy a Vízöntő „ráterpeszkedik”, azaz ráterül a szomszédos jegyeire. A másik a Bak, ott az ünnepe a Vízkereszt, a kiséves Vízöntő ünnepe.)

Ez a szőlő ígéret formájában elvirágzik az Ikrekben, a hátsó kimeneti Vízöntő dekanátusában (jún. 11-20.). (Például nem véletlenül van a szőlősgazdák védőszentjének, N. B. Orbánnak a névünnepe május 25-én, a tiszta Ikrekben.3) Majd az Oroszlánban testet is ölt (az Oroszlán a Vízöntővel szemben álló recziprok, azaz magyarul kiegészítő jegye), vagyis a Vízöntő szellemiségnek az Oroszlánban van a testisége, akkor érleli az Oroszlánban otthon lévő Nap ereje a szőlőt. S végül, október elején, amikor a szőlőt, miután learatták, s kipréselik dézsákban, szabadul fel a Vízöntő-szellemiség, mustgáz formájában. Ha zárt műanyagpalaczkba tesszük, s nem vagyunk résen, hogy még időben fokozatosan, azaz lassan ki-kieregessük ezt a gázt, akkor az bizony utat tör magának, mert a Vízöntőnek minden másnál fontosabb tulajdonsága van. Nem tűri a kötöttségeket, a korlátokat. Letöri azokat. Ellenállhatatlan erővel. S a műanyagpalaczk szó szerint felrobban, ha elkezdjük letekerni a kupakot, s túl nagy belül a nyomás. Volt már, hogy magától is. (A palaczk nem bírta el a belső nyomást, s megadta magát: felrobbant. (Na, majd a csonti-bontik is megadják magukat. Felrobbannak mérgükben.

Tehát október elején nemcsak a borospinczékben szabadult ki a szellem a palaczkból, hanem a Batthyány-örökmécsesnél is (Vízöntő-dekanátus). S ez szökkent szárba Szegeden a MEFESZ-nél a következő Dekanátusban, a Mérleg utolsó dekanátusában, az Ikrekben (okt. 11-21.). (A fiatalság az évkörben az Ikreknek felel meg. A legfontosabb tulajdonságuk, hogy nem félnek semmitől, ezért is nem lehet őket legyőzni. (Tehát a Vízöntő legyőzhetetlensége a dekanátusai szintjén is hat.) Akár a barikádokon harczolnak, akár sportcsapat mezében.

S hát 1956 megmutatta, hogy a Skorpiót miért tartja az asztrológia a legyőzhetetlenség tulajdonságával rendelkező jegynek? Okt. 23. a Skorpióra esik (amely okt. 22-én kezdődik. Ugye emlékszünk a Petőfi Körre, amely okt. 22-én döntötte el a tüntetést, s fogalmazza meg a 16 pontját?) Nos, a magyar hagyományok tudnak a Vízöntő legyőzhetetlenségéről is. Pap Gábor érdeme, hogy megfejtette az Erős János meséjét, azaz évköri értelmezését adta. Erős János a Vízöntő tanmeséje. A Vízöntőnek két fontos tulajdonsága van: legyőzhetetlen, de sajnos manipulálható, azaz megtéveszthető is. (A mai világ hatalmassága – a nem gyógyászati, hanem alantas czélból alkalmazott tömeghipnózis segítségével – ezzel a tulajdonságával élnek vissza.) S vannak is beszámolókaz öreg 56-osoktól arról, hogy 1956-ban a megátalkodottak eleve készültek erre a tüntetésre, s meg is próbálták manipulálni, de végül is a tüntetés nem úgy sült el, ahogyan ők szerették volna. Ma ugyanez a helyzet.

Még annyit befejezésképpen, hogy a Skorpió-jegy legyőzhetetlensége (okt. 22-31.) a kettővel előtte soron következő Vízöntő jegy erejéből táplálkozik. Hétköznapi nyelvre fordítva, a Skorpió fullánkja (Jézus igazsága) a Vízöntő mindent elsöprő (kirobbanó) erejéből táplálkozik.

S az 1956-os Forradalom s Szabadságharcz legfőbb évköri zárótanulsága, hogy a fegyveres harczok éppen nov. 11-én érnek véget. Ez a nap Szent Márton napja, ekkor kezdődik az évkörben az Advent. Én itt most Molnár V. Jóskára hivatkozom, aki a magyar nép szokásrendjéről beszél, s egyértelművé teszi, hogy az Advent (a Nyilas) kicsit korábban érezteti a hatását, mintegy előszele van, mint ahogy az az évkörben egyébként esedékes lenne. [Ennek egyszerű az oka: a Márton-napi lúd a Tejút egyik ágát jelképezi, amely másik ága a (ténylegesen, csillagászatilag valóban nov. 21-án kezdődő) Nyilasban van ugyanis.]

Vagyis 1956-ban a Mérleg jegy közepén kipattant, Skorpióban félelmetes erővel mindent elsöprő Forradalom és Szabadságharcz az Adventhez elérvén újabb (immár 2.) Forradalommá alakult át, s csodákat (igaz viszonylag nagyon rövid ideig élő) csodává alakult át a fegyveres harczok elültével: a Munkástanácsok sztrájkjává.

S örök tanulságul (a Forradalom igazi történelmi örökségéül) hagyta a Forradalom évköri elemzése nekünk, kései s egyben gyarló utódoknak, hogy aki ismeri az évkört, bármikor ki tudja szabadítja szabadítani a szellemet a palaczkból. De igazából az úgyis magától szokott kiszabadulni. Idén, 2015-ben, a Forradalom 59. évfordulóján is éppen akkor szabadult ki, amikor 1956-ban is. Október 16-án, amikor Szegeden a MEFESZ megfogalmazta a követeléseit. Mi is megfogalmaztuk a magyarság követeléseit 2015. október 16-án.

„1. Szabad, szájkosár (5%-os küszöb) nélküli, szabad választásokat. Ha mindenkinek joga az Országgyűlési képviseletre, akkor miért kell kikörülmetélni a Parlamentből az 5 %-os küszöböt el nem érő pártokat? (Mert esetleg a „szalámipolitikának” ez nem érdeke?)

2. A Yankee-k menjenek haza egyszer s mindenkorra, Magyarország azonnal lépjen ki a NATO-ból s az USA fizessen kártérítést az MSZK 33 éves föld alatti (Fort Knox) rabságáért. (A gyengébbek kedvéért az MSZK Magyarország mindenkori államfője az 1100 éves előbb íratlan, majd Werbőczi István óta írott alkotmányunk szerint, a mindenkori király csak az MSZK nevében gyakorolta hatalmát. Az amcsik ezen a jogcímen adták ugyanis vissza. Így a törvényes magyar államot Magyarország államfőjétől való törvénytelen megfosztásért kártérítés illeti meg az USA részéről. S ez a kártérítési összeg tetemes. (Mennyire más lehetett volna a magyar történelem, ha a Korona itthon marad!)

3. Követeljük a MAZSIHISZ s más vele szövetséges sidoú szervezetek felelősségre vonását a magyarság ellen elkövetett emberiség ellenes cselekményekért, amelyeket már akkor is tiltott az ENSZ. s amelyeket az 1948-ban általuk létrehozott czionista állam keretében akkor s később is elkövettek. Recsk. Kistarcsa. Hortobágy. Terror háza. (A magyarság rendelkezésére állnak az MDP azon 1948-as jegyzőkönyvei, amelyek ezt az állítást tanúsítják. Ennyire önhittek voltak a „megátalkodottak”. Öreg hiba.)

Ezért üzenem nektek, megátalkodottak, kívánom Nektek, hogy felemelt fővel tudjatok tiszta lelkiismerettel találkozni az Istennel. Térjetek meg. Jobb nektek egyetlenegy percz tiszta lélekkel, akár czipőpuczolóként is, mint egész további életetekben a lidérczek s a Mammon (pénz) rabságában. Mert még egyetlenegy napotok van arra, hogy megtérjetek. Egyetlenegy. Utána tényleg késő lesz. So beware and behold. And be brave. K.L.

1 Molnár V. Jóska bácsi két évet ült magánzárkában, s csoda, hogy nem őrült bele. Pap Gábornak sem kellett kisebb próbatételeken keresztül mennie.)
2 Ez a hosszabb jegyzetek rövidebb összefoglalója, kvintesszenciája, ahogy a tudálékosok szeretik mondogatni, vagy, ahogy a bürokraták mondogatják: a zanzásított változata.
3 Az idei esztendő különös időminőségét mutatja a rendkívül jó minőségű szőlőtermés.

 

  és a 12. koporsószög

   (1956-2015. november 4.)

szog32

 Az emberi élet véges, a Jóisten kegyelme végtelen, de az emberiség történelme vértől csöpög, útját emberi húsczafatok jelzik s emberi csontokból ill. koponyákból van kirakva. Megátalkodottak, ki-ki maga igyekezzék levonni a tanulságokat. Elérkezett a számonkérés ideje.A magyar történelem a világmindenség fényének működésrendje, emberi történelemmé válása.” (vitéz Mezőkövesdi)

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcz ideje immár betelt, s elkövetkezik a fényfelszabadulás.

Vigyázat. Legmagasabb fokú riasztás: az arany fokozat.

Jól tudjuk, legalábbis valamennyien, akik hosszú éveken keresztül tanulmányoztuk a magyar műveltségnek az évkör működésére vonatkozó összefüggéseit, tanításait, hogy ahol tizenkettességgel találkozunk, ott mindig az évkör tizenkettességéről van szó. Nos, a 11. szögnél kísérletet tettünk a Forradalom kiséves, tehát 365 napos értelmezésére. Az eseményekből kiderül, hogy a Forradalom tágabb értelmezésben nem volt 12 napos. Egyrészt nem is október 23-án kezdődött, hanem október 16-án, Szegeden. Másrészt kettős forradalomról beszélhetünk, s a második forradalom, a Munkástanácsok megalakulása s sztrájkja, amely teljesen új dimenziót vitt az eseményekbe, már az Adventben kezdődött majdnem november közepén.

De a forradalmárok, s itt Rácz Sándorra gondolunk, akit személyesen is ismerünk, hangsúlyozzák, hogy a Forradalom – a nyugati állításokkal szemben – igenis 12 napos, nem pedig 13 napos volt.

Nos, a 12 dicsőséges nap értelmezhető a 26 ezer éves Nagyévben is, még pedig Jézus kálváriajárásban s az – bár 14 stációja van, plusz, a 15-ik, a feltámadás – ragyogóan értelmezhető az évkör tizenkettességében.

S a czionizmus koporsójának utolsó, tehát 12-ik szöge ezt a mozzanatot jelenti, amikor is 1956-ot Jézus szenvedéstörténete s magyar nép történelme (szenvedéstörténete) közti szerves kapcsolatra fény derül, ráadásul éppen 1956 vonatkozásában.

Ennek értelmezésére legjobb tudomásunk szerint 2008-ban került sor. (Vitéz gödöllei Géczi Gábor, vitéz mezőkövesdi Szántai Lajos s vitéz nagykőrösi Pap Gábor munkája.) Ez már csak viszonylag későn, tehát csak akkor jutott a tudomásunkra, amikor nagyjából, igaz nem teljesen, a magunk megfeleltetésével is már végül is készen voltunk. S legnagyobb megdöbbenésünkre a saját megfeleltetésünk eltért a csapatmunka eredményeitől.

Mivel még nem érkezett el a teljes fényfelszabadulás ideje, majd csak Advent idején (tehát hamarosan nov. 11-től), két dologban fejtenénk ki egyelőre a különbségeket. Előtte még annyit elöljáróban, hogy

 • * egyrészt a Pap Gábor mindig el szokta mondani, hogy minden művészeti alkotásnak, s nyilván annak az alkotásnak is, amely Jézus fő műve (Kálvária-járás), több értelmezése, azaz több olvasata is létezik. A különbség egyrészt ebből adódik.

 • * Másrészt pedig abból, hogy mi magunk helyzeti előnyben voltunk a „munkacsoporthoz” képest. Ugyanis rendelkezésünkre állt a magyarság csodafegyvere, s tényleg az, a Rejtett Magyar Évkör, amelyet ők még akkor nem ismerhettek (s mi is csak később 2013-ban fedeztük fel a létezését).

A különbségekből nagyon röviden két dolgot teszek közzé, azaz kürtölök ki a nagyvilágba.

 1. Egyrészt Trianon egyértelműen az MSZK három zomáczképének (Atilláénak, Budáénak s az Istenszülő Asszonyénak, azaz Szűz Máriáénak) kicseréléséhez köthető. Trianon előképe volt a zomáczképek cseréje II. József által, majd testet öltött 1920-ban a magyarság ártatlan meghurczolásával, folytatódott 1956-ban, s végül is mind a mai napig tart. Tehát annyi számunkra a Napnál is világosabb, Jézus szenvedéstörténetét (kálváriajárás) s a magyar történelmet (a magyar nemzet kálváriajárását) tanulmányozva, hogy ami Jézus keresztre feszítettsége a Kálváriajárásban, az a magyar történelemben az MSZK zománczképeinek eltávolítása, s tulajdonképpen a Korona csonka állapota. Amíg az eredeti, de eltávolított zománczképek nem kerülnek vissza az eredeti helyükre, Trianon is fennáll. Mert a kettő egy s ugyanazon jelenségnek két különböző megnyilvánulása. S ez a folyamat, tehát az eredeti állapot helyreállása (mindkét vonatkozásban), hosszú folyamat eredménye lesz ugyan, de jól láthatóak az egyes szakaszai. 1980-ban kezdődött, az akkor keletkezett ún. Fénykorona szertartásokkal. Erről egyelőre ennyit. S biztatásul: mi ennek a folyamatnak minden egyes szakaszát jól látjuk. Az eredeti állapot helyreállása csak tőlünk (mármint a magyar nemzettől) függ, minden rendelkezésünkre áll, csak hit s bátorság kérdése.

Hargitai András barátunkat idézzük az egyik szertartás tanulságait összegezve:

A. Azt gondoljuk, hogy amit mi szeretnénk, nem lehetséges. De nagyon is lehetséges.

 1. Jó, jó, ezt még elhisszük, hogy lehetséges, na de hát nincsenek meg hozzá az eszközök. De nagyon is megvannak.

 2. Jó, jó, ezt még elhisszük, hogy lehetséges, meg is vannak hozzá az eszközök, na de hát nem találjuk meg. Nagyonis megtaláljuk – idézem barátunkat, Andrist – mindig kéznél vannak.

CsontváryEddig Hargitai András olimpiai bajnok úszó nagy-nagy bölcsessége, s köszönjük neki, hogy segített nekünk fáradságos utunkon ezzel a jó tanácsával, a magyar nemzet nevében is.

 1. A második pont, ahol eltérnek következtetéseink Pap Gáborékétól (hárman csinálták a megfeleltetést), az nem más, mint hogy a mi évköri értelmezésünkben 1956-ban Jézus nem meghalt a kereszten, hanem csak lándzsával szíven döfte a katona, s itt most akár Márai Sándort is idézhetnénk. Nem egy dicsőséges s hálás feladat a magyarság egyik legfájdalmasabb (1956) pontján vitába szállni, azaz eltérő álláspontra helyezkedni azokkal, akiket egyébként végtelenül szeretünk s tisztelünk, de hátha egyszer nekünk az évkör ezt mondja, akkor mi ezt az álláspontot képviseljük. S ebből adódóan a megfeleltetésenkben (olvasatunkban) számos eltérés van Papékhoz képest.

Sapienti sat. (A bölcseknek ennyi is elég.)

Viszont a beharangozott jó hír, mármint hogy alapvető változás bekövetkezése áll küszöbön, az nem más, s ez valószínűleg nem jó hír a festménymegátalkodottaknak, ha még időközben nem tértek meg, pedig mi jó előre figyelmeztettük őket, hogy bizony-bizony elkészült az a kápolna, amely Csontváry (tudjuk a VII. részben, szögünkkel ő térdepelteti kukoriczára a csontibontikat) híres festményén, az fohászkodó Üdvözítőn ábrázol. Ezért mindenképpen illik még egyszer ide kiemelni a képét.

Most azonban a festmény más részletét emeljük ki:

Azt, ahol az Üdvözítő Kápolna szerepel, amelyről Molnár V. Jóska el-el mondja előadásain, hogy a csángó imádság megtestesülése: „kívül aranyos, bévül kegyelmes”. Térdükön Istenhez imáikban fohászkodó Istenszerető emberek imáiból született, épült fel minden köve.

szog27Vegyük jól szemügyre, ismerkedjünk meg annak az 1956-os Forradalomnak és Szabadságharcznak az áldozatai kiontott vérének értelmet adó Székesegyház ősképével, amely egyszer a közeljövőben Magyarország területén fog állani. Az önrendelkezését helyreállító szabad Magyarország törvényes elöljárói (államfő, kormányfő) elviszik oda hivatalos vendégeiket az állami protokoll kötelező részeként megmutatni a magyar nemzet történelmi szerepét s nagyságát, azaz Jézus kálváriajárása s a magyar nemzet történelme lényegi azonosságát „Az Utolsó Ítélet templomának” megtekintésére, mert hiszen – talán nem túlzás, hogy – ezt a szerepet fogja betölteni, minden ország államfő s kormányfő meghívást kap, mert az tetemrehívás lesz a javából. Oda el kell majd jönniük. Ebben a templomban látható válik a Kárpát-medencze (térbeli kör) és a Rejtett Magyar Évkör (időbeli kör) szerves összefüggése is. Csak egy-két mozzanat:

 • Nagyszombat nagyjából ott van térben, ahol Nagyszombat az évkörben.

 • Arad ott van, ahol Arad (1849) az évkörben.

 • S végül Szeged ott van, ahol 1956 az évkörben.

Köszönöm olvasóink megtisztelő figyelmét és kitartását, amellyel sorainkat olvasta.

Egyúttal ezúton köszönöm meg felmenő rokonaimnak (különösen édesanyámnak, aki már nem él, de édesapámnak, aki még él, s nagyszüleimnek is) azt, hogy szeretetben nőhettem fel, s magyarként, s támogattak, ahogy tudtak, hogy tanulhattam.

S családomnak, hogy biztattak, s életem nehéz pillanataimban mellettem álltak.

Továbbá a szabadságharczosok ellőttünk járó nemzedékeinek (különösen Papnak, Molnár V-nek, s Szántainak), hogy reánk is hagyományozták őseink tudását.

S végül, de nem utolsósorban a magyarmegmaradasert.hu oldalnak, hogy lehozta 12 részes tanulmányunkat.

S ezennel sorsunkat Isten kezébe helyezzük, akiben eleitől fogva hittünk, hogy mi is megítéltessünk. Vége….

írta: Nagykun-Kovács László


A Magyar Megmaradásért értesítése az olvasóinknak: Mivel néhány erdeti formázási formát sajnos nem tudtam visszaadni a honlapunkra, ezért a szerzőtől kapott eredeti anyagokat, is leközlöm itt alul. .

 1. koporsószög
 2. koporsószög
 3. koporsószög
 4. koporsószög
 5. koporsószög
 6. koporsószög
 7. koporsószög
 8. koporsószög
 9. koporsószög
10. koporsószög
11. koporsószög
12. koporsószög

Megnyitva 12218 alkalommal