20210623
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2017 március 07, kedd

Vészes helyzet a magyarsággal.

Szerző: Polyák Endre

Nagyon fájdalmas ki is mondani, de az igazság az, hogy a magyar anyák elveszítették Magyarországot! Méghozzá úgy, hogy nem szültek elég magyart! Persze ezért nemcsak az anyákat kell okozni, mert az anya önmagától nem szülhet gyermeket.

De alapjában a nagy bazi egyenjogúságban, bizony sok anya elvetette gyermekét és nem is egyszer, többször és kíméletlenül. Többször a kényelem miatt és azért, hogy a gyermek kárára szerezzen anyagi javakat. Sok anya csak úgy akart gyereket, hogy előbb már kocsi lett. Akinek lett. Soknak nem lett, így gyermek sem lett.

Magamról csak annyit, hogy itt ahol én születtem, éltem és dolgoztam, majd nyugdíjba mentem, amikor elemista indulós voltam, akkor két iskolai tagozatra való diák volt. Egy tagozatban 66 gyermek volt. Így külön volt a 66 leánygyermek tagozat és külön a 66 fiúgyermek tagozat. Bizony akkor 132-en indultunk. Az igaz, hogy ebből a 132 induló diákból a kisérettségig már csak 46 maradtunk, de a többi is még itthon volt, csak nem járt iskolába. Sajnos a szülők miatt, akik úgy vélték, hogy a gyermeknek elég az, ha tudja a betűket és alá tudja írni a nevét. A számtant meg majd megtanulja, ha pénzt kezd keresni. Akkor majd megtanulja számolni azt.

Ma a 21. század kezdetén ugyanez településen a jövő évre már csupán 3 gyermek beíratkozó diák akad. A temető tele öregekkel, a fiatalok elvándoroltak és az újszülöttek már máshol látnak napvilágot, máshol kezdenek iskolába járni és ide a Délvidékre már bizonyosan nem térnek vissza.

Szerbia óriási eszközöket öl bele abba, hogy visszaszerezze Koszovót. Az igazság az, hogy a hozzá való pénzeket Vajdaságon vasalják be, merthogy a Dunától és Szávától délre alig akad valaki aki rendszeresen fizeti az adót.Történt ez hasonló módon, mint velünk magyarokkal a Délvidéken. Igaz, hogy Raska mint a szerbek őshazája Koszovó területén terült el, de csak ott is létezett.

Észak felé mindig és mindenkor magyar terület volt (kivétel csak a török uralom volt) 1456-ban még Nándorfehérvár magyar volt és a török hódítástól a két János mentette meg (Hunyadi János és Kapisztrán János vezette harc a török ellen) a mai Belgrádot és így lettek megállítva legalább  100  évre a törökök a további északi hódításban.

A szerbek elvonultak északra és Magyarországon elértek Csernojevics érsek vezetésével egészen Szentendréig. Az elhagyott Koszovó elveszítése elkezdődött már akkor. Aztán megkezdődött a nem szerb népesség betelepülése. Törökök, albánok és a keletről jövő cigányok telepedtek le nagy számban. Hiába volt az a terület a szerbek bölcsője, a bölcsőbe nem szerb gyermekek születtek. Bár a Balkáni háborúkban az 1912-13 években elűzték a törökök zömét, mégis a helyükre már nem költöztek oda vissza a szerbek. Akik pedig még ott maradtak, lassan, de akaratosan elvándoroltak onnan észak felé. Hiszen a Koszovón élő albánok nagy szaporulata gyors ütemben teljes kisebbségbe juttatta a szerbeket.

Újabb balkáni háborúk a XX század végén azt eredményezték, hogy az elmenekült szerbek, akik Koszovót otthagyva, Boszniában és Horvátországban telepedtek le, most nem Koszövóra tértek vissza, hanem a sokkal ígéretesebb termő és gazdag Vajdaságba ahová a magyarok tömérdek beruházással építettek ki mindent. Nagyobb volt a vasúti hálózat akkor a XX század elején mint ma. Új vasút nem is épült, de elég sok vasutat megszüntettek.

Sajnos ez idő tájt Vajdaságból a magyarság elvándorolt, előbb a nyugateurópai államokba mint vendégmunkás. Aztán ott felejtették magukat. Gyermekeik már ott születtek, ott jártak gyermekeik iskolába, ott házasodtak és végleg ott is maradtak. Így a magyarok zömét nyugat Európa asszimilálta. Még többen mentek Kanadába és főleg Ausztráliába. Nem akadt közben senki, aki még ígéretet is tett volna arra, hogy újra Magyarországhoz tartoztak volna. Elmentek. Ma 3 gyermek már nem hozhat létre még magyar tagozatot sem. Marad csupán a szerb iskolába járás.  Nem kell nagy jósnak lenni, hogy az ember megállapítsa azt, hogy itt a magyar hamarosan kihal.

Szomorú, de ez a valóság. Lassan már 100 éve lesz, hogy a tragédia megtörtént és a fő okozója annak, hogy megtörténhetett az volt, hogy 1919-ben volt egy Khon  és egy Samuel és akik megcsinálták a nagy népirtást Magyarországon, lefegyverezték a magyar katonaságot és megteremtették annak lehetőségét, hogy a román hadsereg bevonuljon Budapestre.

Ma hasonló a helyzet az idegen bevándorlókkal és ez most az utolsó esély, hogy megmentsük a még maradék Magyarországot. Minden eszközzel le kell győzni azokat akik hazaárulók módjára a migránsok befogadását ösztönzik és követelik. 1919-ben is és most is azok a kommunista szellemű kifajzottak miatt történik a magyar tragédia. Végleg eljött annak az ideje, hogy a még maradék magyar valóban tönkre verje a nem magyar pártokat.

Isten óvja Magyarországot!

A kiemelések a MM szerkesztőtől)

Megnyitva 1462 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások