Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

P2019Jul19

2018. Október 03., Szerda 11:03

Valóban hazaárulók vagyunk ?

Írta:  v Kövér György
Értékelés:
(11 szavazat)
Az Ukrán felső vezetés hazaárulással vádol minket - magyarokat itthon, az ezeréves magyar földünkön élőket.

 Jó lenne, ha minden magyar (nem csak a kárpátaljaiak) bátran merné kimondani, s ezt a nagyvilág és az ukrán politikai elit is tudomásul venné: mi annak idején önhibánkon kívül lettünk szovjet, és önakaratunk ellenére vagyunk ukrán állampolgárok. Az ukrán állam  a sokadik ország, amelynek  az oroszok megkérdezésünk nélkül átengedte ezeréves magyar szülőföldünket(amit a SZU = CCCP tartott megszállás alatt). De mindezek ellenére mi vagyunk egyik legtörvénytisztelőbb, fegyelmezett, szorgalmas, becsületes európai műveltségű polgárai. A bűnözés részaránya köztünk szinte elenyésző. Szeretnénk, ha ez így is maradna… A sok állam közül, melyeknek állampolgárai voltunk, melyiknek tartozunk a leghűbb hűséggel?

Tisztázzuk – voltaképpen mi is a mi Hazánk? Ez az a térség, mely földjén születtél, ahol felnevelkedtél, ahonnan származnak őseid, ahol élni akarsz, ahol annak az ott lakó nemzethez tartozónak vallod magadat, mely nyelvén beszélsz, mely nemzet himnuszának hallatán megdobban a szíved, könnyezik a szemed. A kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége lokálpatrióta, Hazájának – a szülőföldjét Kárpátallját számitja. Tehát milyen hazaárulásról lehet szó?!

Aggasztó az, hogy az egyre gyakoribb magyarellenes kirohanások, a médiában megjelenő minket sértő közlések, kifogások , rágalom miatt a magyarság körében mind növekszik azok száma, akik az ukránokban már nem jó szomszédot, hanem ellenséget látnak, akiktől tartani kell…

1946-ban Kárpátaljának kb. 5 - 600 ezer lakosa volt.

Ukrán nemzetiségiek – nulla, zéró. Most, kb. 1 300 000. Tehát körülbelül hét-nyolcszázezren ránk települtek Ukrajnából, elhagyva szülő hazájukat. Ezeknek egy részét egyes ukrán nacionalista vezérek sikeresen a magyarok ellen hergelik. Miért? Mert rövidlátók, elfogultak, ostobák… 

Igyekeznek ránk erőszakolni a kultúrájukat, szokásaikat, életmódjukat. Korlátozni akarják édes anyanyelvünk használatát.

Mit is kaptunk ezidáig? - járhatatlan gödrös utakat, járdákat, korrupciót, bűnözést, az elszegényedést, szentélyeink meggyalázást, fenyegető, agresszív nácimódra szervezet fáklyás meneteket a hatóságok hallgatós engedélyezésével – vagyis amit szeretnek, amit elfogadhatónak tartanak. És az idegenekkel szembeni intoleranciát. Nem szűnnek a magyarellenes fenyegető kirohanások. 

Egyes túlbúzgó naci vezér hangoztatja, hogy a magyarokat minden áron ukránositani kell. Képtelenek megérteni, hogy mint az ukránok semmiféleképpen nem változhatnak oroszokká(a legközelebbi rokon nemzet), annál inkább mi - magyarok soha nem változhatunk ukránokká. „A vér nem válik vízzé”.

Igazán megérthetnék végre, hogy kényszerből nem lehet megkedveltetni semmit és senkit… Mi a végsőkig kitartunk az igazunkért. Hősiesen ellenállunk minden erőszaknak, fenyegetésnek., megfélemlitésnek.

Mégis hinni akarjuk, hogy az igazságos békés, bátor, hősies ukrán nép végül is magára talál, megszabadul az idegen befolyástól, és legyőzve az akadályokat naggyá, példamutatóvá teheti országát. Olyanná, amelyben békésen egymást tisztelve élnek különböző nemzetek és eltérő kulturáju régiók lakosai, gazdagitva egymást, és együttesen szolgálva a saját és az állam érdekeit.

Kövér György.

2018.10.02.

Megjelent: 442 alkalommal

Hozzászólások  

 
Madarász László
#1 Valóban hazaárulók vagyunkMadarász László 2018-10-04 00:33
Tisztelem, és nagyra becsülöm Kárpátalja – egyre fogyatkozó - magyar lakosságát! Vendégszeretetüket, mindennapi megélhetésük érdekében folytatott küzdelmeiket, magyarságtudatukat, jó magam is megtapasztaltam úgy hat évvel ezelőtt. Amit Kárpátalja magyar és ruszin lakossága kiállt az elmúlt közel száz évben, az önmagában szinte hihetetlen, egyúttal minden elismerést megérdemel! Ha jól számolom, az elmúlt száz év alatt öt ország állampolgáraivá váltak a nélkül, hogy szülőföldjükről kitették volna a lábukat! Magyarként Csehszlovákiához csatolták őket Trianonban, majd rövid ideig ismét magyar állampolgárok lettek. A II. világháború után a Szovjetunióhoz, majd annak felbomlását követően Ukrajnához kerültek! Mindezek tetejében átvészelték a kitelepítéseket, a tömeges gulágra hurcolást, az éhezést, a nyomort. És mégis őrzik hagyományainkat, megmaradtak magyarnak!
A továbbiakat a cikk szerzőjének, vitéz Kövér Györgynek, a NEEM párt egyik alapítójának címzem:
Öntől, aki korábban karakánul megfogalmazta a pártokról szóló véleményét - mellyel mélységesen egyetértek –, többet vártam: történelmi kritikát és gondolkodást! Mielőtt folytatnám, emlékeztetésként idézem a pártokról alkotott nézetét: „A legbecsületesebb, hazafiasabbnak tűnő is egyoldalú hamis ideológiai irányelvű. És ha hatalomra kerül, nem válogat az eszközökben, félre lök minden erkölcsi, etikai normát, a legaljasabb módszereket bevetve igyekszik az oly édes, és jól jövedelmező hatalmon megmaradni.”
Így egyfelől elvártam volna Öntől, mint volt kárpátaljai, pontosabban Ungvári lakostól, hogy felemlítse az Antall kormány 1991 évi bűnét, amikor is az lemondott Kárpátaljáról, annak ellenére, hogy a szovjet vezetés - a Szovjetunió felbomlásakor - Kárpátalja visszacsatolására tett nekünk javaslatot.
Másfelől: Ön nem gondolkodott el arról, miként lehetséges, hogy egy ukrán határőr videofelvételt készítsen a beregszászi magyar konzulátuson? Hol volt a magyar elhárítás? Vagy az csak ennyire lenne képes? Kizárt! Esetleg az ottani „magyar” elhárítás, parancsra aktívan, vagy passzívan közreműködött a videó létrejöttében? Ugyanis tudtommal a konzulátus Magyarország területét képezi a nemzetközi egyezmények értelmében, tehát a konzulátus védelme a nemzetközi jogi normák szerint is helytálló! Próbálnék én videót készíteni bármely állam magyarországi konzulátusán! Szerintem úgy távoznék onnan, hogy a lábam nem érinti a földet! Továbbá: Miként lenne lehetséges, hogy egy videót is készítő ukrán határőr állampolgársági esküre legyen hivatalos? Nincs ellenőrzés? Bárki lehet magyar állampolgár? Ha bűnöző, ha gyilkos, ha csak menekülni akar hazájából? Valami itt nagyon nem stimmel! Mondhatni: kilóg a lóláb! Önt idézve, de a jelenlegi „magyar” kormányra is kiterjesztve: „…a legaljasabb módszereket bevetve igyekszik az oly édes, és jól jövedelmező hatalmon megmaradni.”
Halkan, nagyon halkan, hogy senki meg ne hallja, felteszem a kérdést Önnek: Nem arról lehet szó, hogy a még munkaképes, jelenleg szülőföldjén dolgozó kárpátaljai magyar lakosságot rávegyék az áttelepülésre, a hazai munkaerőhiány csökkentése érdekében? A tömeges áttelepülés jól jönne Orbánnak, úgymond az Európai Bizottság „elleni harcában”.
Várom válaszát!
Madarász László
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 68.1%Serbia 1.4%
Romania 5.5%Canada 1.1%
United States 3.7%Norway 0.4%
Russian Federation 3%France 0.4%
Ukraine 2.6%Switzerland 0.3%
Sweden 2.4%Netherlands 0.3%
Slovakia 2.2%Kuwait 0.3%
United Kingdom 2.1%Australia 0.3%
Germany 1.9%Spain 0.2%
Austria 1.4%Italy 0.2%

Today: 37
This Week: 1997
Last Week: 3606
This Month: 9461
Last Month: 20479
Total: 2113211

Belépés