20210124
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

szerda, 03 október 2018 11:03

Valóban hazaárulók vagyunk ?

Szerző: v Kövér György

Az Ukrán felső vezetés hazaárulással vádol minket - magyarokat itthon, az ezeréves magyar földünkön élőket.

 Jó lenne, ha minden magyar (nem csak a kárpátaljaiak) bátran merné kimondani, s ezt a nagyvilág és az ukrán politikai elit is tudomásul venné: mi annak idején önhibánkon kívül lettünk szovjet, és önakaratunk ellenére vagyunk ukrán állampolgárok. Az ukrán állam  a sokadik ország, amelynek  az oroszok megkérdezésünk nélkül átengedte ezeréves magyar szülőföldünket(amit a SZU = CCCP tartott megszállás alatt). De mindezek ellenére mi vagyunk egyik legtörvénytisztelőbb, fegyelmezett, szorgalmas, becsületes európai műveltségű polgárai. A bűnözés részaránya köztünk szinte elenyésző. Szeretnénk, ha ez így is maradna… A sok állam közül, melyeknek állampolgárai voltunk, melyiknek tartozunk a leghűbb hűséggel?

Tisztázzuk – voltaképpen mi is a mi Hazánk? Ez az a térség, mely földjén születtél, ahol felnevelkedtél, ahonnan származnak őseid, ahol élni akarsz, ahol annak az ott lakó nemzethez tartozónak vallod magadat, mely nyelvén beszélsz, mely nemzet himnuszának hallatán megdobban a szíved, könnyezik a szemed. A kárpátaljai magyarok túlnyomó többsége lokálpatrióta, Hazájának – a szülőföldjét Kárpátallját számitja. Tehát milyen hazaárulásról lehet szó?!

Aggasztó az, hogy az egyre gyakoribb magyarellenes kirohanások, a médiában megjelenő minket sértő közlések, kifogások , rágalom miatt a magyarság körében mind növekszik azok száma, akik az ukránokban már nem jó szomszédot, hanem ellenséget látnak, akiktől tartani kell…

1946-ban Kárpátaljának kb. 5 - 600 ezer lakosa volt.

Ukrán nemzetiségiek – nulla, zéró. Most, kb. 1 300 000. Tehát körülbelül hét-nyolcszázezren ránk települtek Ukrajnából, elhagyva szülő hazájukat. Ezeknek egy részét egyes ukrán nacionalista vezérek sikeresen a magyarok ellen hergelik. Miért? Mert rövidlátók, elfogultak, ostobák… 

Igyekeznek ránk erőszakolni a kultúrájukat, szokásaikat, életmódjukat. Korlátozni akarják édes anyanyelvünk használatát.

Mit is kaptunk ezidáig? - járhatatlan gödrös utakat, járdákat, korrupciót, bűnözést, az elszegényedést, szentélyeink meggyalázást, fenyegető, agresszív nácimódra szervezet fáklyás meneteket a hatóságok hallgatós engedélyezésével – vagyis amit szeretnek, amit elfogadhatónak tartanak. És az idegenekkel szembeni intoleranciát. Nem szűnnek a magyarellenes fenyegető kirohanások. 

Egyes túlbúzgó naci vezér hangoztatja, hogy a magyarokat minden áron ukránositani kell. Képtelenek megérteni, hogy mint az ukránok semmiféleképpen nem változhatnak oroszokká(a legközelebbi rokon nemzet), annál inkább mi - magyarok soha nem változhatunk ukránokká. „A vér nem válik vízzé”.

Igazán megérthetnék végre, hogy kényszerből nem lehet megkedveltetni semmit és senkit… Mi a végsőkig kitartunk az igazunkért. Hősiesen ellenállunk minden erőszaknak, fenyegetésnek., megfélemlitésnek.

Mégis hinni akarjuk, hogy az igazságos békés, bátor, hősies ukrán nép végül is magára talál, megszabadul az idegen befolyástól, és legyőzve az akadályokat naggyá, példamutatóvá teheti országát. Olyanná, amelyben békésen egymást tisztelve élnek különböző nemzetek és eltérő kulturáju régiók lakosai, gazdagitva egymást, és együttesen szolgálva a saját és az állam érdekeit.

Kövér György.

2018.10.02.

Megnyitva 994 alkalommal

Hozzászólás   

#3 ORBÁN VÉRES CIGÁNY ÚTJA: KILAKOLTATOTT MAGYARORSZÁG!!!Pálos Trend 2019-09-07 16:40
A VALÓDI HAZAÁRULÓ: ORBÁN VIKTOR!!! :-x
NÉMETÜL "MAGYARÁZZÁK" EL AZ ORBÁN MAFFIA MŰKÖDÉSÉT A GYAKORLATBAN‼️⚠️
NANÁ, HOGY CSAK AZ OSZTRÁK TV HÍRADÓBAN‼️
MAGYARORSZÁGON ILY MÉRTÉKŰ TEREGETÉSÉRT MÁR SZÓ NÉLKÜL GYILKOLNAK...- LÁSD AZ MSZP EX-PÉNZTÁRNOKÁNAK LIKVIDÁLÁSÁT
A német szerző, Jürgen Roth már régóta foglalkozik a szervezett bűnözéssel és annak politikához való kötődésével, különösen Kelet-Európában. Az új könyvében, a Piszkos demokráciában a tekintélyelvű rendszereket és az azokban megjelenő korrupciót írja le. Egy különösen benyomásteljes példa Magyarország. Roth egyrészt leírja az illiberális tekintélyelvű demokráciához vezető utat, másrészt a Fidesz-politikusok maffiához fűződő kapcsolatait. Harald Jungreuthmayer olvasta a könyvet és maga is utánajárt a dolgoknak. Budapest a 90-es években, a kommunizmus vége után nyüzsgött az üzletemberektől, maffiózóktól és politikusoktól, akik a változásból profitálni akartak; köztük a mostani államfő, Orbán Viktor és belügyminisztere, Pintér Sándor is. Jürgen Roth a Piszkos demokráciában megmutatja az Orbán-párt példáját, a szervezett bűnözéshez való kötődést a korrupcióban, és szerencsére egy koronatanúja is van erre: a német Dietmar Clodo. Clodo a 90-es években Budapesten élt, biztonsági vállalata volt és a legjobb kapcsolatai a szervezett bűnözéshez. Bizalmasa volt az akkor épp Budapesten élő ukrán-orosz maffiavezérnek, Semion Mogilevichnek. Mogilevich az egyik leghatalmasabb és legveszélyesebb maffiafőnök volt, az FBI legkeresettebb bűnözőinek listáján az első tíz között szerepelt. Fegyverkereskedelem, csalás, zsarolás és prostitúció. Clodo egy eskü hatályával bíró nyilatkozatban jelentette ki, hogy az akkori Fidesz-delegált Orbán Viktornak 1994 tavaszán, a parlamenti választások előtt nem sokkal egy kampányharci támogató adományt adott át Mogilevichtől. Ez az adomány egymillió német márka volt. A pénzátadások mindig Clodo saját lakásában történhettek. a könyvtárszobaban, ahol titkos videó felvétel is készült a pénzátadásról álítólag! Ez a videó és a Viktoria nevű Orbán spicli dossziéja van az oroszok kezében! Amivel zsarolni is tudják! Magas rangú rendőrök is kaphattak Mogilevich pénzéből, többek közt az akkori magyar rendőrség főnöke, egyben a mostani belügyminiszter, Pintér Sándor. Ez 10000 német márkát jelentett havonta Pintérnél. Mire volt a pénz? Arra, hogy az ukránok és oroszok mesterkedésein tartsa a kezét. Pintér erre nem reagált. Orbán irodája egy írásbeli állásfoglalást adott ki. "Az e-mailükben kimondott vádak nevetségesek, ilyen sohasem történt." Clodo a mai napig Mogilevich barátja és Bayernben él. Jürgen Roth a könyvéhez más informátorokkal is beszélt a német rendőrtisztektől kezdve egészen a magyar tényfeltáró újságírókig. Clodo kijelentései számukra is hitelt érdemlőek. A magyar kormány Clodo szavahihetősége ellen szól, a férfit Magyarországot elítélőnek tartja. Clodo ezzel szemben Pintér Sándor intrikája áldozatának tartja magát. Pintér eközben 1998 tavaszán a biztonsági üzletágba beszállva 51 százalékot akart átvenni Clodo cégéből. Clodo vonakodott, így kialakult egy nézeteltérés közte és Pintér közt. Két hónappal később Pintér belügyminiszter lett. Egy nappal később jött a rendőrség rohamosztaga és őrizetbe vették Clodo-t. Ekkor egy bomba építése miatt 10 évre elítélték. Állítólag a házában egy gyújtószerkezetet, egy gyutacsot találtak, ami a bíróság előtt a bizonyításkor már nem létezett. A periratok alapján ez nem lett felülvizsgálva. A bírósági eljárás máig titkosítva van. Bódis József, egykori államügyész, aki a 90-es években egy különbizottságot vezetett a szervezett bűnözés ellen, hisz Clodo szavahihetőségében. Bódis akkoriban Pintér és a többiek ellen nyomozni akart, de az ügyet elvették tőle. A zib2 televíziós interjújában azonban nem erősítette meg Bódis a könyvben talált adatokat, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi magyar helyzetben ez veszélyes volna számára. A jelenlegi magyar rendszer Jürgen Roth szerint egy korrupt rendszer, amiben Orbán rokonai és bizalmasai az állami megbízásokból profitálnak. Nincs áttekinthetőség, ez csak annak jó, aki nem csak hogy a Fideszhez közel áll, hanem hozzá is tartozik, és ez természetesen csak akkor megy, ha a demokratikus nyilvánosság már nem létezik. Jürgen Roth a könyvében egy kemény ítéletet mond ki, amit alá is támaszt sok példával.

www.youtube.com/watch?v=IpBH4eLz-Cg
#2 Madarász Lászlónak : VálaszKövér György 2019-09-01 11:30
Kérem a T, Madarász László elérhetőségét.
az enyém :
mob.tel: 06 30 3683341
#1 Valóban hazaárulók vagyunkMadarász László 2018-10-04 00:33
Tisztelem, és nagyra becsülöm Kárpátalja – egyre fogyatkozó - magyar lakosságát! Vendégszeretetüket, mindennapi megélhetésük érdekében folytatott küzdelmeiket, magyarságtudatukat, jó magam is megtapasztaltam úgy hat évvel ezelőtt. Amit Kárpátalja magyar és ruszin lakossága kiállt az elmúlt közel száz évben, az önmagában szinte hihetetlen, egyúttal minden elismerést megérdemel! Ha jól számolom, az elmúlt száz év alatt öt ország állampolgáraivá váltak a nélkül, hogy szülőföldjükről kitették volna a lábukat! Magyarként Csehszlovákiához csatolták őket Trianonban, majd rövid ideig ismét magyar állampolgárok lettek. A II. világháború után a Szovjetunióhoz, majd annak felbomlását követően Ukrajnához kerültek! Mindezek tetejében átvészelték a kitelepítéseket, a tömeges gulágra hurcolást, az éhezést, a nyomort. És mégis őrzik hagyományainkat, megmaradtak magyarnak!
A továbbiakat a cikk szerzőjének, vitéz Kövér Györgynek, a NEEM párt egyik alapítójának címzem:
Öntől, aki korábban karakánul megfogalmazta a pártokról szóló véleményét - mellyel mélységesen egyetértek –, többet vártam: történelmi kritikát és gondolkodást! Mielőtt folytatnám, emlékeztetésként idézem a pártokról alkotott nézetét: „A legbecsületesebb, hazafiasabbnak tűnő is egyoldalú hamis ideológiai irányelvű. És ha hatalomra kerül, nem válogat az eszközökben, félre lök minden erkölcsi, etikai normát, a legaljasabb módszereket bevetve igyekszik az oly édes, és jól jövedelmező hatalmon megmaradni.”
Így egyfelől elvártam volna Öntől, mint volt kárpátaljai, pontosabban Ungvári lakostól, hogy felemlítse az Antall kormány 1991 évi bűnét, amikor is az lemondott Kárpátaljáról, annak ellenére, hogy a szovjet vezetés - a Szovjetunió felbomlásakor - Kárpátalja visszacsatolására tett nekünk javaslatot.
Másfelől: Ön nem gondolkodott el arról, miként lehetséges, hogy egy ukrán határőr videofelvételt készítsen a beregszászi magyar konzulátuson? Hol volt a magyar elhárítás? Vagy az csak ennyire lenne képes? Kizárt! Esetleg az ottani „magyar” elhárítás, parancsra aktívan, vagy passzívan közreműködött a videó létrejöttében? Ugyanis tudtommal a konzulátus Magyarország területét képezi a nemzetközi egyezmények értelmében, tehát a konzulátus védelme a nemzetközi jogi normák szerint is helytálló! Próbálnék én videót készíteni bármely állam magyarországi konzulátusán! Szerintem úgy távoznék onnan, hogy a lábam nem érinti a földet! Továbbá: Miként lenne lehetséges, hogy egy videót is készítő ukrán határőr állampolgársági esküre legyen hivatalos? Nincs ellenőrzés? Bárki lehet magyar állampolgár? Ha bűnöző, ha gyilkos, ha csak menekülni akar hazájából? Valami itt nagyon nem stimmel! Mondhatni: kilóg a lóláb! Önt idézve, de a jelenlegi „magyar” kormányra is kiterjesztve: „…a legaljasabb módszereket bevetve igyekszik az oly édes, és jól jövedelmező hatalmon megmaradni.”
Halkan, nagyon halkan, hogy senki meg ne hallja, felteszem a kérdést Önnek: Nem arról lehet szó, hogy a még munkaképes, jelenleg szülőföldjén dolgozó kárpátaljai magyar lakosságot rávegyék az áttelepülésre, a hazai munkaerőhiány csökkentése érdekében? A tömeges áttelepülés jól jönne Orbánnak, úgymond az Európai Bizottság „elleni harcában”.
Várom válaszát!
Madarász László

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló