20231204
Last updateSze, 01 nov. 2023 2pm

rovas logo

2013 január 18, péntek

A Magyar Holokauszt-2014 Emlékbizottság részére

Szerző: Ismeretlen

„Tégy a magyargyűlölet ellen" Mozgalom

PETÍCIÓ!

Tisztelt Címzettek, minden MAGYAR ember!

Aki a mellékelt szöveggel egyetért, az a http://www.peticiok.com/a_magyar_holokauszt-2014_emlekbizottsag_reszere web oldalon csatlakozhat egy országos (nemzetközi?) mozgalomhoz!


 

Tisztelt Emlékbizottság!

Mi, ma élő magyar emberek sem 1944-ben, sem azóta és különösen 2014-ben nem tartjuk magunkat felelősnek a zsidók II. világháborús deportálásáért. Személyünk elleni kollektív bűnösséggel történő megvádolásnak tekintjük, ha a nevünkben bárki, bármilyen bocsánatkérést fogalmaz meg vagy fizet a mi adónkból bármilyen összegben kártérítést a zsidóság felé. Mi nem követtük el azt, amit az emlékbizottság a magyarság egészére terhel rá!

Tudomásunk szerint létezik olyan zsidó érdekeltségű szervezet, amely feladatának tekinti, hogy az általuk bűnösnek tartott személyek után nyomozzon. Nincs tudomásunk viszont arról, hogy e szervezet bármilyen bizonyítékot talált volna arra, hogy a ma élő mintegy 10 millió magyar embernek 1944-ben köze lett volna valamely zsidó halálához!

Éppen ezért követeljük, hogy a vádlók és a bocsánatot kérni szándékozók tételesen, személyenként mutassanak fel bizonyítékokat. Amennyiben nincs bizonyíték, nincsenek bűnösök sem!
Mindezek alapján mi, 10 millió ártatlan magyar ember, nem kívánunk bocsánatot kérni a zsidóságtól és nem fogadjuk el, hogy a mi munkánkból származó adóból akár egyetlen fillér kártérítést is fizessenek, mert nincs miért! Vezekeljenek és fizessenek a bűnösök! De csak ők!

Ha az emlékbizottság tagjai a zsidóságtól bocsánatot akarnak kérni avagy kártérítést akarnak fizetni, ám tegyék, de csak a maguk nevében, a saját anyagi forrásaikból! De miért is? Talán mert ők maguk elkövettek valamilyen bűnt? Akkor viszont miként lehetnek az országunk közéleti személyei? És vajon mit követtek el? A magyar közvéleményt kötelesek e kérdésben tájékoztatni!

Megjegyezzük továbbá, hogy Magyarország 1100 éves történelmének tragédiáit a magyar nép az egyetemes magyar nemzet elleni támadások, erőszakos cselekedetek szerint tartja számon, mint például a mongol-tatár támadás, a török uralom, mely alatt magyar gyerekek tömegét vitték el janicsárnak és vált az ország nagy része lakatlanná. De ugyanilyen tragédiának tartjuk a Habsburgok vérengzéseit, különösen a '48-49-es szabadságharc leverése után avagy a kun (kohn) béla banda 133 napos szadizmusát, a trianoni gyalázatot vagy a II. világháború utáni kommunista terrort, abban az ávh-s, ávo-s gyilkosok kegyetlenkedéseit az ártatlan magyar emberek tömegével szemben. Jelen helyzetben nem kívánjuk a magyar nemzeten belüli kegyetlenkedéseket (kun (kohn) béla és rákosi terrorja) faji alapon vizsgálni, mivel ez a mostani tiltakozásunknak nem tárgya, pedig érdekes és fontos összefüggéseket tárna fel az emlékbizottság által kezelt témával.

Felhívjuk az emlékbizottság tagjainak figyelmét, hogy az önök által szervezett rendezvényt, annak költségeit és eseményeit csak az e témához olyan, ÖNKÉNT csatlakozó személyek körében szervezzék, akik ezen ügy mellett személyesen kiállnak és saját anyagi forrásaikból fizetnek rá hozzájárulást! Mi, ártatlan magyar emberek nem vagyunk hajlandóak ennek a műsornak semmilyen formában, sem anyagilag, sem közéleti programként a részesei lenni.

Éppen ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy erre a programra is csak a más nemzetiség számára e célra biztosított mértékű támogatást nyújtson, annak ellenére is, hogy a zsidóság, mint népcsoport nem is szerepel a magyar nemzetiségek listáján!

Kelt, Budapest, 2013. január 17.

„Tégy a magyargyűlölet ellen" Mozgalom


 

Beküldte: Horváth Ferenc

Megnyitva 3804 alkalommal

Hozzászólás   

#13 Nem mindegyleszerelt 2014-01-13 22:28
Idézet - kyx:
...Jó lenne ha már ugyanugy mi magyar emberek elfogadnánk azokat akik élnek a mi országunkba legyen az zsido,vagy roma származásu.....vagy nemi identitás szempontjából meleg Ugyan nem mindegy?????Mára biblia megirta az és az igazság nálam van SZERETET AZ LÉNYEG


Szép dolog a szeretet; jómagam is tanácsolom. De első az igazság. Aki pedig az igazságot keresi, az azt csak istenadott gondolkodóképességével remélheti megközelíteni, s nem mások által kiagyalt vallás-dogmák megtanulásával.

A gondolkodás kizárólag szellemi munkája a gondolkozás, s annak egyike az érvelés. Ezen utóbbi munka nem csak a következtetésre hasznos, hanem a képtelenségek kiszűrésére is.

És itt térek hozzászólásodra. Képtelenség két, egymást kölcsönösen kizáró fogalmat egybefonni. Semmi és senki sem lehet egyben világos és sötét, jóságos és gonosztevő, szerető és gyűlölő, igazmondó és hazug, becsületes és becstelen, megbocsájtó és bosszúálló, kegyelmes és kegyetlen, fölsegítő és elgáncsoló, teremtő és pusztító, stb. Így két, egymást kölcsönösen kizáró érdeket és értékrendet sem lehet egybevetni anélkül, hogy valamelyikük meg ne semmisüljön. Továbbá, az efféle Világegyetemet átható valóságokat semmiféle eszmével sem lehet megváltoztatni, mert a valóság az igazság részbeni tükre, az igazságra pedig senki és semmi sem hat. Mivelhogy a magyar és a zsidó érdekek és értékrendek egymást kölcsönösen kizárják, képtelenség föltételezni, hogy a szeretet vagy bármi más egyesíteni tudná az emberiség fölemelkedéséért küzdő magyarságot annak ellenkezőjével, az emberiség gátlástalan lesüllyesztését terjesztő és erőszakoló zsidósággal. A zsidókkal való közös társadalmi próbálkozások eddig mindig, mindenhol egy életképtelen – s amiatt, tarthatatlan – abszurd állapotot hoztak létre, mert lehetetlen sötétséggel világítani, gonoszsággal jót tenni, gyűlölettel szeretni, hazudással igazat mondani, becstelenséggel becsületet gyakorolni, bosszúval megbocsájtani, kegyetlenül kegyelmezni, gáncsolással fölsegíteni, vagy pusztítással teremteni.

A héber-zsidóság a történelem színpadján megjelenése óta, kb. négyésfélezer éve ember- és természetellenes ideológiája szerint gondolkodik és viselkedek. Ha bármiféle kapcsolatot föl akar venni a magyar néppel, gondolkodjon és viselkedjen, ha nem is a magyar értékrend, de legalább az emberiség normái szerint ezer éven át, és aztán majd leülhetünk tárgyalni esetleges társadalmi kapcsolatokról.

Alapvetően hibásnak tartom azon érveléseket, amelyek a hibásan úgymondott „jó zsidó”(*) viselkedéséből összeférhetőséget következtetnek. Épp úgy, mint ahogy a nemzsidók közt is található judaizmust gyakorló gonosztevő, úgy a zsidóság soraiban is található az emberiség normái szerint élő ember. Ezek, viszont, kivételek, melyekből téves - rosszabb esetben, szándékos megvezetés - következtetni, hogy ez a két, egymással alapvetően ütköző érdeket űző nép összeférhető. Nem összeférhető. Összeférhetetlen, mert a zsidóság túlnyomó többsége gazdatestek - Hazánkban a Magyar Föld és a Magyar Nemzet - megcsapolásából tartja fönn önmagát és szaporodik, míg a gazdatest fönnmaradása és szaporodása részben az élősködők ellen való sikeres védekezésen alapszik. Bár egy néhány parazita nem veszélyeztet egy embert vagy egy nemzetet, minden élősködő faj legalapvetőbb ösztöne önmaga szaporítása a gazdatesten vagy benne. Ezért nem tűrhető meg egyetlen egy zsidó sem egy nemzsidó társadalomban. (Lásd, Wass Albert, A Patkányok honfoglalása, itt: magyarmegmaradasert.hu/szerzok/t-zs/wass-albert/item/3860)

Amikor pedig egy elszabadult általános fertőzés – pl. jelen állapotunk – már Nemzetünk létét fenyegeti, akkor buzdítások azon fertőzés súlyosbítására meggondolatlanságról, felelőtlenségről vagy rosszindulatról tanúskodnak.

__________________

(*) Saját törvényei szerint zsidó az, akinek anyja zsidó. Szerintem ezen túl zsidó az, aki a judaizmus ideológiái szerint gondolkodik és viselkedik. Tehát ahhoz, hogy valakit zsidónak lehessen tekinteni, mindkét tényező szükséges. A „jó zsidó” kifejezés helyes értelme a terjesztett értelmezés ellenkezője. Jó zsidó az a zsidó származású illető, aki a judaizmus eszméinek hűséges elkötelezettje, azaz, aki a magyar értékrendet és a magyarul gondolkodást meggyőződésből (s nem félelemből vagy másforrású önérdekből) ellenzi.
#12 Hernádi Tibor könyveBoróka 2014-01-12 00:13
Hernádi Tibor 2008-ban magánkiadásban jelentette meg könyvét, amelyben a magyarországi zsidóság ezeréves védelmének tényeit sorakoztatja fel. A könyv olvasható és letölthető az alábbi linkről:
www.magtudin.org/Hernadi_Tibor_A_magyarorszagi_zsidosag.pdf

Nem minden állításával értek egyet, de összességében korrekt képet rajzol a zsidóság ezeréves helyzetéről hazánkban. És ez a kép egyáltalán nem szégyelleni való! Az előszó végén pedig megállapítja:

"a zsidóság hazánk ezer
éves írott története során soha sehol másutt annyi
védelmet nem élvezett, mint nálunk. A maga
módján szereti is Magyarországot. A nemzet iránti
elvárható hálája azonban, hogy finoman fogal­mazzunk, hagy némi kívánni valót maga után."
#11 SZERETETkyx 2014-01-11 19:36
Sziasztok !
Laikus szemmel olvasom a tényeket.nem kell aggodnia magyarság soha nem fog elveszni hiszen mindenhol ott vagyunk!!!mindenhova még ATTILA idejében bevoltunk biztositva ...kicsi az ország???azt mondom nem igaz az csak a térkép!
Más:Jó lenne ha már ugyanugy mi magyar emberek elfogadnánk azokat akik élnek a mi országunkba legyen az zsido,vagy roma származásu.....vagy nemi identitás szempontjából meleg Ugyan nem mindegy?????Mára biblia megirta az és az igazság nálam van SZERETET AZ LÉNYEG !!a magyarok istenére esküszöm csak az hiányzik elfogadni mindenkit mert magyarul beszél !!!!!!MAGYARUL!kérem isten nevcében jézus által innen messzi Bavariáról ,hgy ez az év 7 es összegü (2014)változások éve jó irányba egy nagy titok:_ha mindenki kimenne az utcára és megfognáa kezét teljesen pozitiv energiával szeretve egymást és összefogna kérné istent MEGTÖRTÉNE
félelelmet elüzni ,és ugy tekinteni fel a magasba egymás kezét láncba fogva ....ahogy az megvan irva!!!és akkor áldná meg isten a MAGYAR
(mario fellini)
+1 #10 Tiszaföldvár. Suondi ut 39A-Györgyné 2013-02-01 23:34
Kitünö az elképzelésed M.Miklós München !!!
Mért nem rugjuk ki azokat a kormény tagokat akik kirabiltatták az aljas törvényükkel az országunkat, és még továbra is engedjük hatalmon öket. Mérhetetlen bün ez miránk nézva, majdan az utódaink elött hogyan számoluk el a jellemünkel ? A ravasz hazudozó gyilkos Zsidó még mindég szedni szeretné a hazug sápjait nem volt már elég a zsarolásából ? amiért mi Magyarok nem bünhödhetünk mert a zsidó ción társadalom tervezte meg és vitte végbe saját vértestvéreivel a gyilkosságokat, akinek pénze, aranya volt azokat munkatáborokban rakták dolgozni akiknek nem volt csak a népes gyerekei azokat nyomorgatták a lágerekben mindaddig még megnem haltak, vagy felnem szabaditotta a dicsi szovjet csapatok amit szintén a cion-banda megszervezett és a magyar honvédséget ellenük vezényelték , nyári öltözetben a 35-fokos hideg DÓN-kanyarba, ahonnak egy Magyar testvérünk sem jött vissza, nincs olyan magyarcsalád ahonnan 1-2 családtag ne maradt volna a dónkanyarban megfagyva, akiket szerettei nem tudtak becsülettel eltemetni, eddig nekünk nem lehetett megemlékezni a Magyar holokausztról, de a zsidót tulharsogták ami a zsidók büneik voltak, és annak is egy része volt igaz, a többit hozzá hazudták, akkor honnan került ez a sok zsidó közénk, talán az égböl potyoltak mint a kisbékák vihat idején . ELÉG !-ELÉG !-ELÉGlegyen már a gyülöletes hazugságukból, a nemzeteket ne cukkolják tovább magukra, egyre jobban mert csak is maguknak ártanak vele, éppen ugy mint az egyiptomi FÁRAÓ idejében történt, csak annyival más lesz ez a kivonulásuk, hogy nincs már olyan puszta, aki senkiföldje, HÓÓÓHÁ MENNEK - akkor TEEESÉÉK moóóndani ? Az én megitélésem szerint nem a kis zsidó emberekkel van baj, hanem a cion ( szabadkömüves páholyal ) akik már nem tudják féken tartani a selejt géngörcs gyilkos szándékukat a pénzszezésen. NE FÉLJETEK MAGYAR TESTVÉREIM , jóbban fél ez a gyáva pénz hatalom, mint mink, nézzetek csak magatok körül a zsidót megismeritek már a külalakjáról, jobra-balra tekinget az utcán az is akinem nincs mitöl félniük, éppen olyan keservesen megdolgoznak a minden napi kenyérért mint mi keresztények. A magyarok nagy Istenében biznak ök is, nem a cion vértestvérükben. Istenünk nem gondol gonosz gyilkosokra és magukra hagyja elpusztulni, és a világ megszabadul a rosztól, mert az emberiség legnagyobb kártevöje a zsidó, és a vérrokon cigány.
:sigh:
+1 #9 Szekszárd Ady E. u. 7.Rochi lászló 2013-01-29 17:06
Nagyon jó és időszerű az írás, de ki kellene egészíteni azzal, hogy kik provokálták és robbantották ki /kiknek állt érdekében/ a háttérből az I. és II. világháborút és természetesen az ezzel járó zsidó deportálásokat. Ehhez anyagul szolgálhat pár irás pld. cion bölcseinek
jegyzőkönyvei és az a tény, hogy a német zsidók mentésével amerikai parthoz hajózott kapitány hajóját miért nem engedték kikötni. Nyomatékosan követelni kell kutassanak föl minden adatot és dokumentumot annak érdekében, hogy igazolható legyen feketén fehéren, hogy az EU.-i zsidók (kivéve persze a kiválasztottakat) holokausztja kiket terhel.
Elég legyen már ebből az oktalan bűn-áthárításból és oktalan zsarolásból. Vezekeljenek azok akik ezt kifundálták és végrehajtatták. Magyarországon nem állt senkinek érdekébe, hogy a magyar nemzethez asszimilálódott és szocializálódott zsidó származású honfitársainkat halálba küldje. Viszont pontosan ismert az a ma is működő európai és amerikai "Titkos Szervezet és Hatalom" akik a gazdasági és politikai pókerasztalon úgy játszottak, hogy a holokauszt bekövetkezzen úgy hogy közben tiszta maradjon a kezük és zsarolni lehessen vele a világot mert hogy ez is céljuk volt. Nyomatékosan ki kell jelenteni és követelni, hogy szűnjön meg ez a mindennapos hisztéria a holokauszttal kapcsolatban.
+2 #8 4032 debrecen Verseny u.38Fülöp Adél dr 2013-01-29 16:25
Egyetértek a Petícióval!
Nem vagyunk bűnösök ! ! !
+1 #7 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S.Tejfalussy András 2013-01-27 17:48
Jel: holokausztvedelem-nebih-130128
Budapest, 2013. 01. 28.
Hivatalvezető részére!

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.


Tárgy: Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, a Ptk. 484-487. §. alapján, nyilvános közérdekű bejelentésekkel és megoldási javaslatokkal folytatott holokausztvédelem.

Tisztelt Hivatalvezető!

Szíveskedjenek megírni az érvényes MSZ-01-10007-82 magyar szabvány szerinti étkezési só helyettesítésére a Napfényes Élet Alapítvány által ajánlott valamennyi alábbi anyag (tól-ig) nátrium, kálium és klór tartalmát.

A Napfényes Élet Alapítvány, Váradi Tibor és társai által országosan terjesztett “Áttérés a természetes táplálékokra, életmódra” című, „A természetes életmódnak megfelelő táplálkozás 12 aranyszabálya” tárgykörű kiadványában a sómentes étrendet, s ehhez az (NaCl) étkezési só (tengeri só) elhagyását, és a helyettesítésére sörélesztőpor, fűszerek, petrezselyem, zeller, hagymafélék, teljes gabonák, pirított szezámőrlemény, kíméletesen feldolgozott vagy hőkezeletlen zöldségek, (átállásig max. szójaszósz, tamari, zellersó, szezámsó) használatát ajánlják.

Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos úr (lásd: Google: HUN TV, Műsorok, Archívum, Marosi Pál) szerint, nemrég tényként adták elő egy televíziós (DUNA TV?) műsorban, hogy a háború során, miután a férfiakat agyonlőtték, a falu többi lakosát, valamennyi asszonyt és gyerekeket, egy internáló táborba zártak, ahol a jó minőségű alapanyagokból, de konyhasó nélkül készített szokásos mennyiségű étellel mindegyiküket legyilkolták. „Holokausztvédelmet” javaslok ez ellen a módszer ellen!

Tejfalussy András
+1 #6 Szegvár Rózsa u 1Tamás Pál 2013-01-24 18:26
A petíció megfogalmazója a szívemből beszél! ENNEK A MAGYAR EMBERNEK IGAZA VAN!!!!!!!!!!!!!!!! "NEM VAGYUNK BŰNÖSÖK ÉS NEM IS ÉREZZÜK MAGUNKAT ANNAK!!!!!!!!!!!!!!!˝
+2 #5 MünchenM.Miklós 2013-01-20 19:14
Bünösek vagyunk mert nem rugjuk végleg ki azokat a kormánybol kik ide jutatták a hazánkat.MMM.
-1 #4 Kaposvár, Ezredév u. 8.NTK Horváth Sándor 2013-01-20 15:05

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások