20230202
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 november 04, szerda

Nyílt levél Horváth Péter és Hámori Péter tankönyvíróknak

Szerző: Szondi Miklós Friedrich Klára és Zoli

Kedves honfitársak, Hunok - Magyarok bárhol is volnátok a nagyvilágban! - Értesítelek benneteket, hogy a Magyar Megmaradásért Honlap szerkesztősége továbbra is tiltakozik a történelmünk mindenféle meghamisítása vagy annak elferdítése ellen. Ennek alapjául Szondi Miklós solti tanár és rovásírás oktató által észlelt történelmi hamisítás, ifjúságunk téves utakra terelése végett megírt nyílt levéllel teljesen egyetértve megjelentetjük itt a honlapunkon, valamint Szakácsné Friedrich Klára nyugdíjas tanár teljes jogú tiltakozását is melynek mondanivalójával szintén teljes egészében melléjük állunk. Ti is segítsetek abban amit e két nagyérdemű szakember is kér tőlünk, hogy aki egyetért a levélben írottakkal, az segítsen abban, hogy az el is juthasson a címzettekhez. - Szeretettel a Magyar Megmaradásért 

Igazságtalanság Mátyás királlyal !

Nyílt levél Horváth Péter és Hámori Péter tankönyvíróknak

Horváth Péter és Hámori Péter

Az Önök által írt történelemkönyvből tanítják az általános iskolás 6. osztályos gyermekeinket, mely az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiadásában jelent meg. Annak 20. oldalán (melléklet) ilyen furcsaságok olvashatóak a Hunyadi János, a törökverő fejezetben:

"A Hunyadiak román eredetű, elmagyarosodott nemesi család voltak."

A Hunyadiak

Ha csak a formaságokat vesszük, mindjárt adódik az első kérdés: Hogy lehetett a Hunyadi család román eredetű, ha azt a népet még a középkorban is vlachnak hívták, s csak a 19. századtól mondja önmagát is románnak?

Mai álláspontok szerint Hunyadi János származása vitatott a havasalföldi Vajk apától kezdődően egészen Luxemburgi Zsigmond királyi származékig. Ahhoz viszont kétség nem fér, hogy ők magukat magyar nemesnek tartották és az életükkel is a magyar királyságot szolgálták.

Most azt kérdezzük a Horváth-Hámori szerzőpárostól: Honnan ez a magabiztos, minden mást lehetőséget lesöprő kijelentésük?
Ugyanezen könyv 27. oldalán (melléklet), a Mátyás az igazságos fejezetben pedig így fogalmaztak:

"A népmesék Mátyása azonban kitalált alak. Mátyás nem járt álruhában, nem tett személyesen igazságot."

 Mátyás álruhában

Mi a bizonyítékuk arra, mire alapozzák azt a kijelentésüket, hogy Mátyás nem járt álruhában a nép között?
Szondi Miklós tanár

Sajnálatos a szerzők tájékozatlansága, annál sajnálatosabb, mivel gyermekeket tévesztenek meg.

Arra, hogy Mátyás király járt álruhában, vannak bizonyítékaink. Dümmerth Dezső levéltáros, több könyv szerzője írja a Két Hunyadi c. könyvében (Panoráma Kiadó, 1985): ".Mátyás még e hónap elején fegyveres haddal indult meg Brünnből, tehát az előnyomulást folytatni akarta. Olyannyira, hogy szokott merészségében és meghökkentő ötleteiben bízva, álruhában, szolgalegénynek öltözve Chrudim városa előtt a cseh őrség fogságába jutott. Szerencsére csak átmenetileg." 187. oldal

"Frigyes brandenburgi választófejedelemhez fordulva azt kéri, hogy zarándokruhában, titokban felkereshesse őt egy szoros szövetség megkötésének megbeszélésére." 189. oldal

Bizonyára ennél több adatot is találnak a szerzők (ha akarnak) az Országos Széchényi Könyvtárban.
Szondi Miklós solti tanár és Szakácsné Friedrich Klára nyugdíjas tanár

Ui.:
Kérem, hogy aki egyetért a levélben írottakkal, az segítsen abban, hogy az el is juthasson a címzettekhez. A levél aláíróihoz csatlakozhat bárki, s az bővíthető saját véleménnyel is.


 (A kiemelések a M.M. szerkesztő)   Beküldte: Bálint Mklós Bendegúz

Megnyitva 3150 alkalommal

Hozzászólás   

#4 Budapest / KolozsvárHámori Péter 2017-03-13 20:19
Érdeklődéssel fogadtam megjegyzéseit, és ezúton (csak saját nevemben) szeretnék reagálni rá.

1. Erdélyben a vlah nemzetiség nem létezett sem a közép-, sem kora-újkorban. A román (helyesebben român vagy romîn) szó nyelvet, nem etnikumot jelentett, mint ahogy a magyar (románul maghiar) szó sem az etnikumot, hanem a magyar nemesi mivoltot jelentette; a románok magukat az oklevelekben a tájegység alapján oltyánnak (olteanu), marosinak (muresan), erdélyinek (ardealanu), máramarosinak (maramureşanu) határozták meg az oklevelek tanúsága szerint.
2. Mátyás álruhás "népkutatásairól" semmiféle hiteles adat nem maradt fenn; az azonban tény, hogy vándormotívumról van szó: hasonló történetek születtek sorban nyugat-európai uralkodókról és Zsigmondról is.
3. Dümmerth Dezső szakértelmét nem kívánom megkérdőjelezni, de tény, hogy a "neves középkorász" munkásságát elég kevesen jegyzik az európai középkortörtészek sorában... Javaslom ellenben Engel Pál és Szűcs Jenő kiváló munkáit.
#3 7400 Kaposvár, Ezredév uNTK Horváth Sándor 2015-11-14 22:41
Történelem oktatásunk alapja a Hunfalvy és Budenz által kreált Finnugrista elmélet, amelynek genetikai alapjait a vizsgálat megcáfolta, és a Finn oktatásban ezt a teóriát törölték. Az MTA azonban jottányit sem enged magyarfób jellegétől, ergo hamis történelmet oktatnak iskoláinkban.
A cikkírók kritikájával egyetértek.
#2 Hitelesség??Subartu 2015-11-07 21:26
Mifelénk az ilyeneket úgy hívják hogy kekec. Mégha a hozzászólás érdemi lett volna, és a tárgyhoz fűz észrevételt, miszerint folyamatosan hamisítják a magyar történelmet...
Persze, a magyar szemléletmód létezik az "idegenek" egyre inkább elhatalmasodó szemléletmódja", de erről nekem valamiért az ékes ősdarázs jut eszembe. Vajon miért?
#1 Budapest 1068 Rippl R u 36Endre 2015-11-03 23:12
A hitelesség érdekében két javítást javasolnék:
"nyílt levelét megjelentessük honlapunkon" -
helyesen
"nyílt levelét megjelentetjük honlapunkon".
"Az Önök által írt történelemkönyvből tanítják az általános iskolás 6. gyermekeinket,"
helyesen
"Az Önök által írt történelemkönyvből tanítják az általános iskolás 6.osztályos gyermekeinket,"
Üdv Endre

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások