Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Szo2020Aug15

2013. Január 16., Szerda 09:08

Tüzet kéne rakni

Szívszorító, és nem szégyenlem, hogy elsírtam magam! Köszönet Molnár Péternek, Aki gondolatait közreadta.  Mivel én csak piacra járok-kerülve a "nagy bevásárló központokat" -naponta találkozom a leírtakhoz hasonló "esetekkel",és mivel nem tudok mindenkin segíteni,azért ha tudok én is megteszem amit a szívem diktál,és akinek tudok én is kiegészítem a kiegészíteni valót.Kérem,hogy Ti is ezt tegyétek,mert az a nap valahogy,valamitől SZEBB LESZ-a szomorúsága ellenére is!      Dobrova Éva
2013. Január 05., Szombat 09:40

Wass Albert: Hagyaték

EGYSZERŰ BEVEZETÉS - EGY KÜLÖNÖS KÖNYVHÖZ - Cserkészgyerek koromban,1921 nyarán, megmart a kurta kígyó. Háromszor is belém fecskendezte a mérgét, mert, nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökénybokorból, ahova ügyetlenül alá fittyentem a meredek vízmosás peremérol. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem, vége a világnak. Kékült is gyorsan. Sztána felett táboroztunk, a "Lügetes" szélén, Kalotaszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben a kövekkel megjelölt tábortuz helye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tuz égette a lábamat, torkomat félelem szorította és nagy messzeségben feltunt cserkészvezetonk megdöbbent arca.
Kategória: Wass Albert
2012. November 22., Csütörtök 21:07

Dr. Robert Gyula CEY-BERT Atilláról írt könyvről

Dr. Robert Gyula CEY-BERT Atilláról írt könyvét Budapesten 2012. november 8-án mutatták be a nagy nyilvánosságnak.b Ezt megelőző írásomat küldöm.Előzékeny tisztelettel, Pásztori Tibor Endre
Kategória: Olvasóink írják
2012. Június 08., Péntek 21:10

Gyónom a mindenható istennek

Hullafoltos, vénhedt, homályos imádságház ez a mi kis templomunk, melyben első bírói ítéletemet ki kell mondanom. Szürke, kietlen kőcsontváz, nedves falain kiütött a zöld nyirok. Repedezett, vedlett, szúette, homályos, amelyben minden porba szakadt. A vörösre mázolt faszentek idétlenül előrenyujtják kezeiket, melyekről letöredeztek az ujjak, s a primitiv képek szemeit megette a salétrom. Az oltár feletti ismeretlen szentbarát szobor kámzsájában félvak verébfiókák tátogatnak sárga csőrükkel. Egyik tövében a harangozó, másik tövében a halál alszik a hívesben.
2011. December 13., Kedd 00:49

Magyar-magyar viszonyok

Jómagam húsz éve foglalkozom néplélektani kutatásokkal, számos könyvet publikáltam az interetnikai viszonyokról, nemzeti karakterológiánkról, különösképpen a kisebbségi léttel összefüggő pszichopatológiai sajátosságokról. (Táj és lélek, A nemzeti identitás zavarai, Kisebbségi létértelmezések, Légüres térben, Jugoszlávia bombázása, Magyarok a forrongó Szerbiában).
Kategória: Olvasmányok
2011. December 10., Szombat 11:31

Az őrült

− Vegye tudomásul, hogy maguknak semmi joguk nincs már ebben az országban, feleslegesen töri magát. Elvettük azt már maguktól, legyőztük a buta népüket, mert annyi eszük sem volt, hogy észrevegyék, mi folyt itt évtizedeken keresztül a háttérben. Bevezettük a demokráciának elnevezett totális uralmi rendszert, amit a magukfajta ostoba barmok szabadságnak hittek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori jelöltet állítóé a hatalom. Vagyis a miénk. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni, és persze kire nem. Gondolhatja, hogy soha nem maguk közül kerültek ki a döntéshozó pozícióba kerülők!
Kategória: Olvasmányok
2010. Július 09., Péntek 15:18

Kazárföldön

Ezek után nem tűröm, hogy bárki is holmi vallási türelmetlenséget lásson soraimban. Éppen ezért nem is használom a zsidó szót azon nép megnevezésénél, amelyről írok. Még a látszatát is kerülni óhajtom annak, mintha általánosítani akarnék. Megkülönböztetem a kazárt, aki idegen, a zsidótól, aki magyar és nem a zsidókról írok, hanem a kazárokról. Teszem pedig ezt a nem a szépítgetés, hanem az igazság okából. A szépítgetés úgy se tartozik se jó, se rossz szokásaim közé.
Kategória: Olvasmányok
2009. Június 29., Hétfő 22:26

A magyar nép kialakulásának története

Majd alább bizonyítani fogom, hogy a török nép Kr. u. a VI. század közepén született meg, a vogulok pedig Kr. u. a XII. században kezdtek szórványosan felszállingózni a mai hideg hazájukba. Majd alább azt is megírom, hogy miért kellett ezt a magyar népet lealacsonyító vogul mesét kitalálni és az egész világ elé kitálalni. - E mű megírásának ösztönző ereje sokat szenvedett és saját íróitól is leócsárolt, de balsorsában is nagyszerű fajtánk szeretete és nagyrabecsülése. - Tudom, hogy milyen nehéz egy megrögzött szokást elhagyni. Még nehezebb egy szenvedélyről lemondani. De legnehezebb egy téves felfogást, egy helytelen tudományos meggyőződést az emberek széles rétegében, de különős en a szakemberek tudatában megváltoztatni.
Kategória: Igaz történelmünk
2009. Április 10., Péntek 09:08

Nyújtsd a kezed!

- Szeretet! Emberek, ne feledjétek! Csak a szeretet, és semmi más. Tisztesség, becsület, a mindezekbe, s az egymásba, a közös jövőbe vetett, rendíthetetlen hit. Legyőzhetjük azokat, akik a vérünket szívják. Gondoljatok csak bele! Öt és félmilliárd ember, a fennmaradó félmilliárddal szemben, akiknek érdeke hogy ti éhezzetek, nyomorogjatok. Iszonyatos erő, iszonyatos tömeg, és tétlenül tűr??? Miért? Miért? Félelemből? A szeretet, a bizalom legyőz minden félelmet. Csak bízzatok egymásban, és adjatok egymásnak okot a bizalomra! És soha, de soha ne az ÉN, hanem mindig a Mi vezessen, soha de soha ne kelljen csalódnia bennetek senkinek!
Kategória: Olvasmányok
2008. Április 10., Csütörtök 16:27

Két kézzel öleljétek a kisdedeket, magyar anyák!

Lenyeli a haragját, elfojtja a büszkeségét, hamu alá rejti izzó magyarságát, mert fél, hogy még azt is elveszik tőle, amije megmaradt. Félti a magyar anya a családját, a gyermekeit, a jövőt. Mert nem maradt más nekünk, mint gyermekeink, akikre sötét jövő vár. Testi, szellemi nyomor… És egy anya öleli, csak öleli mind a két tehetetlen kezével a gyermekét, mert fél, hogy őt is elveszik tőle…
Kategória: Olvasmányok
5. oldal / 5

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.1%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 3.9%France 0.7%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 213
This Week: 2688
Last Week: 3265
This Month: 7015
Last Month: 16898
Total: 2450018

Belépés