Print this page
2010 november 13, szombat

287 gratuláció Orbán Viktornak!

Szerző: Bene Gábor

Ha valaki nem gyűlölködő, hanem tárgyilagos akar lenni ebben a kérdésben, akkor annak fontos tudni, hogy a kettős mérce rendszere hazánkban, kizárólag Izrael állam esetében működik, mert ők bármit tesznek a szemita arabokkal – akár kirabolják, vagy lemészárolják őket –, rájuk soha senki nem fogja itthon azt mondani, hogy: ez antiszemitizmus, ez szélsőségesség és rasszizmus! Pedig Izraelben, az ott élő zsidóságra vonatkozó törvények mások, mint az általuk erőszakkal leigázott bennszülöttekre vonatkozóak!

Jimmy Charter – volt amerikai elnök – szerint is apartheid állam Izrael, amely most elérte azt a célt, amit nemrégiben államelnöke nyilvánított ki. Ma, hadsereg nélküli hódítást és a felvásárlást „önkéntesen” engedő nemzetközi szerződést zsarolt ki magának a magyarnak nevezett országgyűlésből.

Ezzel egyidejűleg lehetőséget kapott a terrorista állam arra is, hogy állampolgárai minden feltétel nélkül Európa bármely országába meneküljenek karvaly jellegű tőketartalékaikkal, ha arra lesz szükségük.

Az apartheid rendszert üzemeltető állam a szerződés szerint nem csatlakozik ugyan az EU-hoz tagként, de teljesen tagi jogokat kap (kötelezettségek nélkül)- s burkoltan de felügyeleti lehetőséget is - az EU, mint pénzügyi diktatúra fölött. Az Európai Központi Bank ellenőrizhetősége, lényegében a teljes EU ellenőrzését jelenti!

Ehhez az óriási "teljesítményhez", mindenképpen gratulálni kell Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki, bár kicsit késve érkezett ma, de ahhoz éppen jókor, hogy szavazatával megtámogassa a tömeggyilkos izraeli államot. Tette mindezt, a magyar nemzet, a nép és a társadalom érdekeivel teljesen szembenálló módon. Mai nap legyen mementó a nemzet számára, mert ma szavazták meg a rasszista Izrael partnerségét azok a képviselők, akiket a változás reményében küldött a nép – az Isten adta nép – az országgyűlésbe, amely az utóbbi 45+20 évben folyamatosan elárulta a választóit, elárulta a történelmi államunk kötelességét.

Ismét gratulálok Orbán Viktornak, hogy elérte ezt a 287 igen szavazatot!

Ha valaki nem gyűlölködő, hanem tárgyilagos akar lenni ebben a kérdésben, akkor annak fontos tudni, hogy a kettős mérce rendszere hazánkban, kizárólag Izrael állam esetében működik, mert ők bármit tesznek a szemita arabokkal – akár kirabolják, vagy lemészárolják őket –, rájuk soha senki nem fogja itthon azt mondani, hogy: ez antiszemitizmus, ez szélsőségesség és rasszizmus! Pedig Izraelben, az ott élő zsidóságra vonatkozó törvények mások, mint az általuk erőszakkal leigázott bennszülöttekre vonatkozóak! Az ország – azaz Palesztina – eredeti lakossága nemcsak jogfosztottként él, de a demokratikus elveket fennen hirdető világ még azt is eltűri nekik, hogy több mint másfél millió palesztin őslakost zsúfoljon be - az apartheid állam, legkorszerűbb hadserege segítségével -, abba a gázai övezetbe, ahol úgy élnek a palesztinok, mint egy koncentrációs táborban. Sőt, még annál is rosszabb a helyzetük, mert nem gondoskodik róluk az „őrség”, hanem írtja őket, akár fegyverekkel, akár az élelmiszerek és a víz elvonásával. Krematóriumra sem költenek!

Ismét gratulálok Orbán Viktornak, hogy elérte ezt a 287 igen szavazatot!

A ma megszavazott egyezmény bevezető szakaszában így ír: "Figyelembe véve, hogy a Közösség, annak tagállamai és Izrael erősíteni kívánják e kapcsolatokat, továbbá viszonosságon és partnerségen alapuló tartós kapcsolatokat kívánnak létrehozni, valamint elő kívánjáksegíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját;"

A szavak értelmét eltorzító, vagy megmásító mai világunkban, ezt a mondatot érdemes alaposabban kielemezni! Nézzük!

„Közösség”? Tehát nem is az egész EU, csak nyugati államok? Volt szocialista állam nincs is az aláírók között, csak a volt „nemzetiszocialista” Németország?

„Izrael”? Amely állam soha egyetlen olyan ENSZ határozatot nem tartott be, amely rá nézve hátrányos lett volna. Amely megszállva tartja Palesztinát. Amely a faji megkülönböztetés eszközeit alkalmazza az őslakos arabokkal szemben is.

„Erősíteni kívánják e kapcsolatokat”? A Simon Perez által világosan kifejtett felvásárlás, mint új típusú gyarmatosítás hazai erősítésére gondoltak az igennel szavazó képviselőink? Az eddig csak „Sukoróként” megismert panama lenne az a kapcsolat, amit megerősíteni kívánnak „képviselőink” hazánk egész területén?

„Viszonosságon és partnerségen”? Az egyezmény szerint az izraeli befektetők – akik valójában ugye csak gyarmatosítanak –, a tőke, a szolgáltatások, illetve az áruk szabad áramlása, valamint a letelepedés tekintetében ugyanazokat a jogokat élvezhetik, mint az uniós országok befektetői. Tehát nem is kell immár törődni azzal, hogy hányan települnek be hozzánk a közel-keleti „partnerekből”? Had jöjjenek a kaszinóépítők ezrei és tízezrei, zsigereljék tovább az államot, s az majd megszorítja újra a nadrágszíjunkat. Azért, hogy már levegőt se kapjunk?

„Tartós kapcsolatokat”? Vigyázat! A kapcsolat szó: kölcsönösséget feltételez! Ezek szerint tehát mi is annyi bankot, vagy narancstermelő kibucot hozhatunk létre Izrael nagylelkű pénzügyi támogatásával ott, ahány bankot, termelőüzemet létesített, vagy létesíteni fog az izraeli tőke itt? Sőt, már előre átengedik nekünk az izraeli sékel pénzkibocsátási jogát, valamint a nemzeti bank irányítását, sőt az abból származó nyereséget is? Mindezt teszik úgy, hogy a bank függetlenségére hivatkozva senki sem ellenőrizheti majd, sem a pénzügyi műveleteket, sem a kamattrendek mozgásait, sem a profit elvándorlását? (No akkor ébredjünk fel!) De eddig hány olyan új, termelőüzemet építettek itt az izraeli „befektetők”, amely a magyar munkaerőt tisztességgel megfizeti, meg is becsüli, sőt a szakszervezeti munka elé sem állít korlátokat, de az itteni nyersanyagból hozza létre a terméket, amely a magyar munkát és a kreativitást dicséri? No hányat is??

„Elő kívánják segíteni Izrael gazdaságának az európai gazdaságba való további integrációját”?                                                                                   

  Talán ez az első gondolat az egyezményben, amelyet el is tudok hinni annak ellenére, hogy ismerem a magát kiválasztottnak kinevező nép - ősi és íratlan - alkotmányát, amely a zsidó írásos hagyományon: tehát a Talmudon alapul. Ezek szerint ugyanis: a nem zsidónak hazudni, s a zsidók szolgálatára „istenileg rendelt” emberszabású gójokat becsapni, egyenesen zsidó erény! (Ismét gratulálok Orbán Viktornak, hogy elérte a 287 igen szavazatot!)       Mi "magyarok" tehát, kelet-közép Európából egyedül, azért szavazzuk meg ezen egyezményt, hogy az „európai integrációnak” elnevezett új típusú, felvásárló gyarmatosításhoz mi lehessünk az európai hídfőállás? Ne a zsidó pénzügyi machinációkat, hanem a „magyar” terjeszkedést átkozzák majd a nyugati nemzetek? De persze eközben a hídfőállás minden hatalmi és anyagi forrása a talmudi hagyományon nevelkedett „új magyarok” kezébe csordogáljon át? A magyarországi kiszolgáló személyzetnek pedig, semmilyen lehetősége ne legyen többé, se ellenállni, se ellentmondani a fedezetnélküli pénzkibocsátás világcsaló „nagymestereinek”? Ez lenne a cél?                                                                             

Nem rossz a stratégia, csak éppen a legfontosabbról feledkezik el. Arról, hogy ez a nemzet volt az egyetlen Európában, amely mindig ellenállt a pénz, pontosabban a monetáris diktatúra nyomulásának. A jövőben sem lesz ez másképp!  („Bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr!”)

Végül ismét gratulálok Orbán Viktornak, aki elérte a 287 szavazatot, s remélem sikerül is megmagyaráznia híveinek e kiemelkedő teljesítményt! Ez ugyanis vetekszik W. Churchill teljesítményével, bár neki ehhez a drezdai bombázásokra, s a Sztálinnal való folyamatos kvaterkázásokra volt szüksége.

2010-11-11                                                            Dr. Bene Gábor S.

[1] T/1473 Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről - http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1473
 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=1473


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 3209 alkalommal