Print this page
2010 november 28, vasárnap

Nyílt levél és jegyzet

Szerző: Bene Gábor

Sajnálatosan, éppen a politikai osztály jeles képviselői nem akarják értékeinket és hagyományainkat lefordítani a világ által beszélt új nyelvre, hanem el akarják feledtetni velünk, hiszen nem tanítják az iskolában, nem írnak róla az újságok, nem foglakozik vele a közszolgálati televízió. Ha véletlenül mégis, akkor olyan szakértők írnak róla, vagy jelennek meg, akiknek a világnézetébe nem fér bele az igazságos természetjog

Aktív legyen a várakozásunk, mert tétlenül nem jön csoda!

(Jegyzet és nyílt levél)
Így advent előtt azt ígérte a „szocipárt” elnöke nagygyűlésükön, hogy kárpótolják a magán-nyugdíjpénztári tagokat. (sic.) Ám csak akkor, ha lehetőségük lesz rá. A hiénák készülnek tehát visszatérni!

        Így működik a politikai színház 2010 novemberében, ahol a „kollégák” nem fogják börtönbe csukni egymást, hiszen ugyan annak a „cégnek” az alkalmazottai, sőt az a legjobb kolléga, akivel élvezetes a színpadon együtt játszani! A szónok gyönyörűen beszélt. Megígérte, hogy megvédi a demokráciát és a szabadságot. (sic) Kell ehhez kommentár? Szerintem épeszű embernek nem, de az agyhalottak millióinak nagyon is. A visszamenőleges hatályú törvények elítélése közben persze nem említette, hogy az erkölcs a fontos, s ha valami erkölcstelen lenne bármelyik oldalon, azt bizony még visszamenőlegesen is rendezni kell! A színészi teljesítményekben bővelkedő magyar közélet, annyira vicces, hogy már csak a nemzet drámai helyzete miatt nem nevetünk az egészen. Ám én, a „szocipárt” hazudozóit még értem is, hiszen nekik egy velejéig romlott világban kell visszaszerezniük a „nézőik” bizalmát, s így az álságos hazudozásra nagy szükségük van. A kormányoldalt is értem, hiszen nekik feltétlenül kell az őket szidalmazó ellenzék, mert azok nélkül nincs szereposztás, nincs siker, nincs gázsi, de nincs elismerés a pénzhatalmi globálnyikoktól sem!

Akit viszont nem értek, az Balás Béla kaposvári püspök.
Ő az, aki figyelmeztette Schmitt Pál államfő hivatalát arra, hogy fogalmi tévedések vannak az új alkotmányról szóló javaslatban. Ami egyébként tény, de nem ezt kifogásolom. A püspök többek között óva intette az államfőt attól, hogy az alkotmányozás jogát Istentől eredeztessék. (?) Először azt hittem, hogy káprázik a szemem. Mert ha ezt a mondatot a nagyeszűnek éppen nem mondhatók egyike, pl. Mesterházi írja le, akkor nem problémáznék. De nem ő írta, hanem az én egyházam egyik jeles képviselője. Ráadásul hibásan, ő is „új” alkotmányról beszél, ami nonszensz egy olyan államban, amelynek ezer éves, bevált és a természetjogi igazságosság elvein alapuló alkotmánya van. Csak az információhiányban szenvedők írhatnak arról, hogy "új" alkotmányra van most szükség, amikor az ezer éves alkotmányt senki sem hatálytalanította, csak éppen agyonhallgatják! A sok bolsevik emlőn nevelkedett jogtudós pedig - félve az igazságtól - azt állítja, hogy a történeti alkotmány poros és folytathatatlan! Ám a történeti alkotmányunk szerves jogfejlődés eredménye, tehát akkor is fejlődött, amikor azt agyonhallgatta/hallgatja a mindenkori politikai osztályok sorozata!

Azt persze megértem, hogy aggódik a püspök úr és leírja: „..politikai, vallási feszültséget gerjesztenénk, továbbá időt, erőt veszítenénk, ha nem vennénk figyelembe az elmúlt évszázadok változásait" Én azonban mindig az évezredes jogfejlődésről beszélek, de ezt teszi: Pozsgai, Zétényi, Varga, Patrubány, Tóth Zoltán, sőt talán még maga az államfő is. Márpedig a jogfejlődés nem lehet ósdi és poros, s nem is gerjeszthet félelmet csak és kizárólag a bűnözők között.

Ám a bolsevik rablóbanda és globalista lakájaik éppen ezért nem akarják a bevált régit, hanem vagy ragaszkodnak az (1949. XX. tv) ál-alkotmány első és második változatához, vagy  arra építve akarnak egy "új" de szintén globalista ál-alkotmányt! Az igazitól, a szerves jogfejlődésbe visszakapcsolásától ugyanis úgy félnek, mint ördög a tömjénfüsttől! Ugyan tessenek már elgondolkodni, hogy: miért?

Kedves Püspök úr!

Sajnálatosan, éppen a politikai osztály jeles képviselői nem akarják értékeinket és hagyományainkat lefordítani a világ által beszélt új nyelvre, hanem el akarják feledtetni velünk, hiszen nem tanítják az iskolában, nem írnak róla az újságok, nem foglakozik vele a közszolgálati televízió. Ha véletlenül mégis, akkor olyan szakértők írnak róla, vagy jelennek meg, akiknek a világnézetébe nem fér bele az igazságos természetjog. Lassan világossá lesz a hozzáértők számára, hogy ki akarnak minket forgatni a magyar közjogi alkotmányosság visszatérésének a lehetőségéből. El akarják hitetni, hogy nincs jó és rossz, hanem minden relatív.

Ádvent első vasárnapján arra kérem a püspök urat, hogy ne  attól féljen, hogy az alkotmányozás jogát Istentől eredeztetné a Fidesz. Sokkal inkább kell félni attól, hogy sem Isten, sem a természetjog nem mértékadó a mai politikának, hanem majd az összeomlás előtt álló európai jogrendek hibás koncepcióját fogják átvenni, a hagyományos magyar közjogi gondolkodás megőrzése helyett.

Nem az ősi forma betű szerinti folytatása a reális veszély a magyar állam és alkotmányosság részére, hanem a liberalizmus elfajzott őrülete! Nem az ősi, igazságos, szokásjog gyűjtemény betű szerinti folytatása a fenyegető, hanem a bevált ősi jogelvek helyetti „modern jogászkodás” hamisága, amely sem az alkotmányos jogrendnek átadott népszuverenitást, sem a bolsevikok által megszakított jogfejlődést nem kívánja visszaállítani, hanem szigorúan ragaszkodik az 1949-tól napjainkig uralkodó – külsőségeiben változó de elveiben többnyire – változatlan, ateista diktatúra jogfolytonosságához. A mai jogrend ugyanis a Rákosi-kádár diktatúrával jogfolytonos! Hihetetlen? Ám sajnos igaz! Az (ál)baloldal pedig él és készen áll a cselekvésre - jelentette ki Mesterházi Attila. Legyünk tehát mi is készek és csatlakozzunk a megtartó erőhöz a nemzetihirhaló.hu honlapon megjelent Magyarok Szövetsége felhívásához! http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=jogfolyton

Az adventi várakozásunk tehát legyen aktív, s csatlakozzunk a hagyományhoz, a történelmi, és az ősi magyar jogrendhez való jogfolytonosság visszaállításához!

Következzen tehát a három egyszerű, de jelentős mondat:
A magyar nemzetnek történelmi lehetősége van visszatérni ezeréves történeti alkotmányához.
A Magyarok Szövetsége ebben látja a magyar nemzet biztonságos jövendőjének megteremtését.
Szövetségre hívunk mindenkit, aki egyetért a jogfolytonosság helyreállításával.
Magyarok Szövetsége

Kedves Püspök úr!

Én nem írok a „szociknak”, pedig valószínűleg köztük is sok olyan személy van, aki szívesen csatlakozna, ha megértené, hogy ez minden magyarnak az érdeke. Önnek azonban írok, hiszen ez egy nyílt levél, amely biztosan eljut önhöz.

S ebben arra kérem, hogy ön is csatlakozzon a felhíváshoz, mert aki nem veszi észre, hogy bár eltelt 60 esztendő az első ál-alkotmány - ami egyébként egy törvénytelen törvény - megszületése óta, de nekünk kötelességünk eldobnunk a másét, s magunkhoz ölelni a sajátunkat! Eddig csak pár ezer ember csatlakozott, de ha ön is a szerves jogfejlődést akarja, s nem az idegen jogrend továbbépítését, akkor higgye el, hogy sok százezren leszünk. Akkor lehetséges lesz az is, hogy a templomok is megteljenek. De a lelkek biztosan meg fognak telni, advent alatt.

Arra kérem, kattintson oda, s csatlakozzon ön is!
Csak arra kell gondolnia, hogy Kína és Oroszország már régebb óta nem akar dollárt használni, s ennek jóval nagyobb a jelentősége, mint ahogy a sajtó hírt ad róla. A gazdasági szakemberek pedig tudják, hogy ha ez ismertebbé válik, akkor ki fog törni a pánik. Ez a dollárnak a végét jelentené, de általános világválságot is okozna. No ebben a helyzetben, csak a magyar Szentkorona tud megmenteni minket. Ám nekünk nem csak akkor lesz igazán szükségünk az ősi alkotmányra, amit most el akar venni tőlünk a politikai osztály, hanem minden pillanatban, mert a hit és a tudás egységét szeretnénk mi végre visszaszerezni. Le kellene számolnunk végre az aranyborjú őrületével, amelyet most éppen neoliberális piacgazdaságnak hívnak, s amelyet nem advent várakozása, nem a jogrendi hagyomány érzése, hanem a világpiac rezdülései fognak most összetörni!

S mi lesz, ha bedől a dollár? Akkor, az euro sem fog megmenekülni! Viszont nekünk megmarad a hitünk, a koronánk és a két dolgos kezünk.

Honfiúi szeretettel: Dr. Bene Gábor S.
jogász-közíró, a Szent Korona Lovagrend tagja.


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 2723 alkalommal