20211207
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2012 január 02, hétfő

A 2.Börtönkoalíció forradalma?

Szerző: Gonda László

A történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságát a nemzeti hitvallásban kimondó, a kommunista alkotmányt megtagadó, a Bíróságok és az Ügyészség feladatában, a 25. és 29.cikkben az igazságszolgáltatást kimondó részek reményt keltőek. Nem véletlen, hogy a Börtönkoalíció meg akarja semmisíteni.

Bajtársaim!

Ma este 7-kor találkozzunk az Opera mellett, a Hajós utcában. Színpad, kihangosítás lesz, de a lényeg hogy ott legyünk! Nem a beszéd most a fontos, hanem a jelenlét. Akik örülnek, hogy van egy új Alaptörvényünk annak ott kell lennie. Ezért ki kell állnunk, mert soha a történelmünkben nem volt ennyire megalapozva egy Alaptörvény. Nem mindenben felel meg annak, amit szerettünk volna, de ha csak ezt az egy mondatot olvasom:

"Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

tudom, hogy az irány helyes.

A történeti alkotmányosságunk jogfolytonosságát a nemzeti hitvallásban kimondó, a kommunista alkotmányt megtagadó, a Bíróságok és az Ügyészség feladatában, a 25. és 29.cikkben az igazságszolgáltatást kimondó részek reményt keltőek. Nem véletlen, hogy a Börtönkoalíció meg akarja semmisíteni.

Ne hagyjuk! Most félre kell tenni a nemzeti oldalnak az ellentéteket! A mellé kell állni aki elindult a helyes úton. Az úton tovább kell menni. Nagy erők akarnak visszafordítani!

Még nem látjuk, hogy az új
Alaptörvény, az
Alaptörvény átmeneti rendelkezései, az
Emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények elévülhetetlenségéről szóló törvény, a
32 sarkalatos törvény
mit eredményez, de ezt meg kell becsülni. Meg kell védeni.

Nem engedhetjük át az utcát "azoknak" úgy mint az történt 1918 őszén! Akik az Andrássy úton tüntetnek ma, azok most megint külső hatalomhoz való igazodást várják el a kormánytól, kerül amibe kerül. Az erkölcsi és politikai hullák most a parlamentből nem a börtönbe, hanem az utcára vonulnak.

A mellékelt cikket felraktam az MTI Országos Sajtószolgálatra. Remélem hamarosan olvasható lesz.

Gonda László
MVSZ-, MSZ-tag
KJE alelnök, szóvivő
Néptribun 2006
 


A 2.Börtönkoalíció forradalma?

A demokrácia azt jelenti, hogy a többség akarata érvényesül. A Parlament 4/5-e, a Fidesz-KDNP és a Jobbik az elmúlt 1,5 évben egy új Alaptörvényt alkotott. Az a tüntetés amit ma este az Operával, a kormánnyal és az új Alaptörvénnyel szemben szerveznek, az a kisebbség uralmának kierőszakolási kísérlete a többség felett. Diktátum, demokrácia mázába rejtve. 2006-2010-ben erről a mai politikus demonstrálók vezetőinek egész más volt a véleményük mint most. Emlékezzetek!

Az eddigi három ún. Köztársaság egyikét sem alapozták meg demokratikusan. Az elsőt Károlyit maguk előtt tartók kiáltották ki 1918.okt.16-án a Kossuth téren. Ezt Népköztársaságnak nevezték. Sem előtte sem utána senkit nem kérdeztek, semmilyen népszavazást nem tartottak. Hazánk a drámai események sodrában, megszállással területének 2/3-át elvesztette. Majd az akkori váci börtönben megalakították az első Börtönkoalíciót a Magyarországi Szocialista Pártot, az első MSZP-t. Majd puccsal megszerezték a hatalmat és kikiáltották a proletárdiktatúrát, az ún. Tanácsköztársaságot. Ami a dolog természetéből fakadóan szintén semmiféle demokratikus alappal nem rendelkezett, de arra jó volt, hogy erre való hivatkozással majd egy évig nem hívták meg Magyarországot a Párizs melletti béketárgyalásokra. Németországgal és Ausztriával 1919 nyarán, kora őszén megkötöttek a békediktátumokat.

Aki nem érti mi folyik itt és most, annak ajánljuk, hogy feltétlenül olvassa el Tormay Cecil „Bujdosó könyv”-ét. Ebben az írónő 1918-1919 drámai történéseit, napló formájában vetette papírra. Az orosz megszállás és a proli diktatúra uralma alatt ez tiltott könyv volt. Részlet:

"... A térparancsnokság épülete mellett, a csupasz fák alatt, csoportba verődve, katonák álltak. Egy vörös-fehér-zöld zászló szövetjét tartották kifeszítve maguk között. Úgy tartották, mintha játszanának. És közben egy görbelábú, kócos kis ember a bicskájával sebesen nyiszálta ki a szövetből a koronát a címer fölül. "

Az MSZ(M)P újabb szimbólumváltásában felfedezte a korona nélküli magyar címert. Ezt választotta magának a 4K!, a Negyedik Köztársaság nevű szervezet is, aki egyike a ma este 7 órai demonstráció, ún. "civil" tüntetés Börtönkoalíciónak. Tehát céljuk ezzel világos, a Szent Koronánk történelmi süllyesztőbe való visszahelyezése, annak szakrális és eszmei értékeivel együtt. Majd az 1949.évi XX törvény, az ún. Alkotmány érvényességének visszahelyezése, a kormány által követett történelmi jogfolytonosság helyreállítási folyamatának újabb megszakítása.

Mire is hivatkoznak? A 3.-ik köztársaságra. Mikor is kiáltották ki ezt? 1989.okt.23-án. Tehát az egypárti diktatúra teljes anyagi és erkölcsi csődje következtében közelgő népharag és a kényszeredett módszerváltás közeledtére való tekintettel, gyorsan "rendszert" váltottak. Ők határozták meg szinte mindent. Demokratikus felhatalmazásuk nem volt. Majd az 1989.évi XVII. törvény 7.§-a alapján népszavazáson kellett volna az 1989.évi.XXXI.törvény alapján teljesen átírt Alkotmányról népszavazással eldönteni, hogy a nép elfogadja vagy nem. Miért nem volt népszavazás? Mert zárt ajtók mögött, a pártállam 2/3-s fölénnyel az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokon eldöntötte, hogy nem kap új számot az új Alkotmány, hanem marad az 1949.évi XX. törvény száma. Törvénymódosításról pedig nem kell népszavazást tartani...

Az egy napja érvényben lévő Alaptörvényt nyilvános parlamenti vitákkal készítették elő, alkották meg. Jól lehet több kifogás is felmerült ebben a folyamatban, de ennyire demokratikusan még nem történt alkotmányozás történelmünkben. Ezt pedig becsülnünk kell. Több tucat javaslatot küldtek állami ás civil szervezetek, magánszemélyek az Alkotmány előkészítő bizottság honlapjára, ami mind fel is került rá. Bárki elolvashatta. Az egyik, a 2010.dec.10-i parlamenti nyilvános konferencián elhangzottakról az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága, "Történelmi tradíciók és az új Alkotmány" címen, könyv formájában is kiadta. Ebben a mi, dr.Bene Gábor és Gonda László is hozzászólásunk is olvasható, pedig mi csak hallgatók voltunk. Az új Alaptörvényben az általunk képviselt gondolatok is felfedezhetők. Sőt a 2006-ban Orbán Viktornak átnyújtott petíciónkban szerepelt a piros-fehér-zöld szín szimbolikus jelentése is; erő-hűség-remény. Ennek viszontlátása is azt jelzi számunkra, hogy az alkotmányozók igyekeztek a szinte áttekinthetetlen sok ötletből átvenni.

Most mi a gondja a „Börtönkoalíciónak”? Az alapvető gondja a parlamenti kisebbséget képviselő kevesebb mint 20%-nak, különösen az MSZ(M)P és DKP-nek, hogy veszélybe került a visszatérési lehetőségük a hatalomba. Félnek az erkölcsi megsemmisüléstől. Tudniillik az új Alaptörvényhez tartozik még 32 sarkalatos törvény is, de ami kiverhette a biztosítékot azoknál, akik jogelődje egy haza- és nemzetáruló diktatórikus párt volt, az a „Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései”. Ez az új Alaptörvény szerves része, tehát az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja. Erről híveik előtt mélyen hallgatnak. Ezért hamis érvekkel operálnak. De ilyen vörös posztó lehet az „Emberiesség elleni bűncselekmények elévülhetetlenségéről törvény is!

Egy kis ízelítő az elsőből:
„3. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott egyéb politikai szervezetek bűnöző szervezetek voltak, melyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet elárulásáért .
4. A demokratikus átmenet során jogi elismerést nyert Magyar Szocialista Párt a Magyar
Szocialista Munkáspárt jogutódaként, a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a
diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként,
valamint régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán
osztozik mindazon felelősségben, mellyel az állampárt terhelhető.
5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó
bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, mely lehet őség — a jogfolytonosságot
megszakító alkotmányos fordulat híján — az első szabad választás után sem nyílt meg .
Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi értelemben is .
Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére. ...”

Amiért, mi a Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete, főleg a 2006 őszi állami terrorizmus áldozatait összefogó szervezet, itt felemeljük a szavunk, az a vérlázító erkölcstelenség ahogyan kezelik az MSZ(M)P, DKP képviselői ezt az általuk elkövetett súlyos jogsértéseket. Mind a mai napig nem ismerik el felelősségüket sem jogi, sem erkölcsi téren, sem kártérítési kötelezettségüket nem teljesítették önként és emberséggel, amíg kormányon voltak. Az általuk oly indulatosan és megbélyegzően támadott jelenlegi kormány mindezt helyettük felvállalta és döntő mértékben teljesítette. A mai „civil” demonstrálóknak tudniuk kell, hogy Gyurcsány Ferenc nem jelent meg a parlamenti vizsgálóbizottság előtt és rideg embertelen arroganciával nevezik „élcsapatukban” mind a mai napig a parlamenti vizsgálóbizottságot pl. „inkvizíciónak”. A Nemzeti Jogvédők és a KJE sikeresen bebizonyították, hogy a Kossuth tér 2006.okt.23-i kiürítése jogtalan volt. Bebizonyítottuk, hogy a délelőtti Nádor utcai oszlatás rendőr erőszak volt, és még folynak a tárgyalások az Alkotmány utcai, délutáni oszlatás jogtalanságának kimondása érdekében. Egy biztos, hogy az utca végéig tartó oszlatásig a Kossuth térre jogszerűen bejelentett tüntetők békések voltak és a további oszlatás értelmetlen volt. Egyetlen célt szolgálhatott, a Fideszes megemlékezésre rátolni az „elzavart” tüntetőket, a lakosság megfélemlítése, az 50-ik évforduló megkeserítése.

Gyurcsány Ferenc elleni terrorizmus vádja miatt is vizsgálat folyik és mi még nem nyújtottunk be mindent amit összegyűjtöttünk. Gyurcsány és bűntársai megbüntetésére most az új Alaptörvény és annak új szellemisége komoly reményt ad. Az új Alaptörvény 25.cikke kimondja, hogy a „Bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. ..” Eddig jogszolgáltatásnak hívták...

Az új Magyar Nemzeti Bankról hozott és támadott törvényét pedig aki elolvassa, az láthatja, hogy az Európai Központi Bank fiókvállalata, és mindenki mástól független. Csak beszámolási kötelezettsége van. A fizetésükről és éves veszteségeiről pedig a magyar állam gondoskodik …

Mi a mai napon este 7 órára az Opera, az új Alkotmány és a Kormány mellett, a Hajós utcában leszünk. Mindenkit óvunk, hogy ne üljenek föl a politikusi szirén hangoknak. A mai tüntetés annyira „civil” mint amennyire független a ál-balliberális politikus a befektetőktől.

Véleményünk szerint az ál-baloldali és ál-liberális, erkölcsileg és politikailag bukott politikusok hasznos eszköznek használják a civileket a mai demonstráción.

Gonda László KJE
alelnök, szóvivő
dr.Bene Gábor 
jogi tanácsadó
 

 

Megnyitva 2859 alkalommal

Hozzászólás   

#7 szeged, Dugonics u 14.drbenegabor 2012-11-30 09:27
A "vígjáték" gondolatait tudom követni és egyértelmű is. Ám arra kérek minden olvasót, hogy az Én véleményemet próbálja meg a nemzeti hírhálós rovatomból megtudni, mert ott biztos kapaszkodókat talál. www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=beneg#cikk
Egyes kérdésekben ugyanis lehetséges az eltérés még a legkitűnőbb küzdőtársak között is. A figyelmes vagy avatott olvasó el tudja dönteni, hogy ki mit olvas ki az alaptörvényből, így azt is, hogy mi az amit én írok le, s mi az amit nem. Mert nem minden arany ami fénylik, s nem csak ott szerepel a nevem ahová én írom oda.
Honféltő szeretettel javaslom e próbát, mindenkinek: Bene Gábor
#6 sound 2012-01-05 13:29
Érdekesen alakulnak a dolgok. Ma két cikket osztanék meg veletek a további történésekből ezzel a cikkel kapcsolatban.
Az első, hogy hogyan kell már a gyermekeket előre idomítani csúsztatott és nem valós felvilágosítással. A cikkbe beépített videó érdekes az egészben:

origo.hu/.../...

A másik szintén egy origo cikk, mely arról szól, hogy milyen kényszerítő körülményekkel kényszerítik a világ országait, hogy nehogy kikerülhessenek a mostani banki rendszerből:
"...José Manuel Barroso személyesen adott ukázt a felügyelete alatt dolgozó biztosoknak, hogy tartsák "erős nyomás alatt" a magyar kormányt. "
origo.hu/.../...

Itt most ne azt nézzétek, hogy ki van éppen most 2/3-on, vagy hogy ki nincs, hanem a sima eljárásra élezzétek ki gondolataitokat, ha lehetséges!
#5 sound 2012-01-04 17:04
Idézet - vendég:
Tanuljatok már végre magyarul!

"... itt felemeljük a szavunk, ..."

Hol maradt a tárgy ragja? A magyar aglitunáló (ragasztó) nyelv, mondatrészeket nem ruház fel alanyt, állítmányt, tárgynak! AZ SVO szabály az indoeurópai nyelvcsalád sajátja! Ez érthetetlenné, kétértelművé teszi a mondottakat, ráadásul nyelvrombolás!

És még egy apróság! A kormány nem állította helyre a Magyar Történelmi Alkotmányt, sőt annak folyamatát sem indította el, ahogy azt sulykoljátok!

"...a kormány által követett történelmi jogfolytonosság helyreállítási folyamatának ..."

Igen, olvassátok el Ti is azt a förmedvényt, amit ráerőszakolnak a nemzetre! A zárórendelkezést is, ahol a '49. XX-asra hivatkozva alkották meg az újabb diktatúrájukat. Ezt nem vetted észre Dr. Bene Gábor, a TAHSZ "lelkes híve"!
Avagy ezt sem ti írtátok: "...Az új Alaptörvényben az általunk képviselt gondolatok is felfedezhetők..."

Fantasztikus eredmény! És ezzel máris éltessük a kormány! (vajh' ezt is így kellene írni, a tárgyrag nélkül?)

"...Mindenkit óvunk, hogy ne üljenek föl a politikusi szirén hangoknak...."

Nem ülünk fel!


Kedves Vendég!
Igazad van. Ki fogja fizetni a taníttatásunk és a családunk ellátását addig az időig? Tudod hányan vagyunk itt, akik már több mint 40 éve végeztünk és fogalmunk sincs arról, hogy mi az a SVO. Igyekszünk itt magyarul beszélni és írni, tanulgatunk is, de hogy az egyetemre már nem fognak minket felvenni az is biztos, pedig most ráérnénk épp beülni megint az iskolapadokba... A régi rendszerben az volt a jó, ha minél kevesebbet tudtunk és csak immel-ámmal tanították még az érettségihez is a nyelvtant, a szakmunkásban pedig nem is volt oly érdekes a kérdés.
Ma már a tájnyelv használatát nyelvrombolásnak veszik, meg a helyi nyelvjárások szóhasználatát is.
Persze a megjelent írott szó legyen figyelmesebben írva, ez igaz, de azért az sem árt, ha sima embernek is érthető.

A többivel kapcsolatban pedig, mit tehet az ember, mond? A rendeletet a fejünk fölé rakják, s beleszólásunk sosem volt.
#4 sound 2012-01-04 16:53
Túl gyorsan fut felfelé ez a 4K pártot majd májusban megalakítani akaró Istvánffy András, kis nemesi származék és bajkeverő, aki kommunikáció szakon végzett felsőfokú végzettséget. Igazi szociáldemokrata pártot szeretne létrehozni, természetesen a szó eredeti értelében véve, és nem a LPM típús szerint, de hát akkor is... Még Gyurcsánnyal is összeállna a Fidesz ellen. Kép és videó alpaján való kiértékelése ennek a személynek, éppen nem mondható pozitívnak.
+1 #3 vendég 2012-01-04 13:43
Tanuljatok már végre magyarul!

"... itt felemeljük a szavunk, ..."

Hol maradt a tárgy ragja? A magyar aglitunáló (ragasztó) nyelv, mondatrészeket nem ruház fel alanyt, állítmányt, tárgynak! AZ SVO szabály az indoeurópai nyelvcsalád sajátja! Ez érthetetlenné, kétértelművé teszi a mondottakat, ráadásul nyelvrombolás!

És még egy apróság! A kormány nem állította helyre a Magyar Történelmi Alkotmányt, sőt annak folyamatát sem indította el, ahogy azt sulykoljátok!

"...a kormány által követett történelmi jogfolytonosság helyreállítási folyamatának ..."

Igen, olvassátok el Ti is azt a förmedvényt, amit ráerőszakolnak a nemzetre! A zárórendelkezést is, ahol a '49. XX-asra hivatkozva alkották meg az újabb diktatúrájukat. Ezt nem vetted észre Dr. Bene Gábor, a TAHSZ "lelkes híve"!
Avagy ezt sem ti írtátok: "...Az új Alaptörvényben az általunk képviselt gondolatok is felfedezhetők..."

Fantasztikus eredmény! És ezzel máris éltessük a kormány! (vajh' ezt is így kellene írni, a tárgyrag nélkül?)

"...Mindenkit óvunk, hogy ne üljenek föl a politikusi szirén hangoknak...."

Nem ülünk fel!
+1 #2 sound 2012-01-03 17:18
Éreztem, hogy nem lesz ez jó, hogy tüntetés, meg másik tüntetés, meg mégis egyről.
Itt van egy a mai helyzetet teljesen félreírt cikk. Na hol? Kanadai Magyar Hírlap. Ha elolvassátok a hozzászólásokat is, akkor el tudom képzeli, mi mehet ott a magyarokkal szemben:
kanadaihirlap.com/2012/01/02/orban-beveti-az-elitcsapatait/#comments

A cikk egy előre megírt vízió lenne, hisz már 14.26-kor felkerült az újságra?
#1 vígjáték 2012-01-03 09:40
Mondtam én midig,hogy akkor lesz itt forradalom,vagy népfelkelés,ha valaki igényt tart a hatalomra.Az emberek maguktól nem csinálnak semmit,max morognak,egymás között szidják a kormányt,de nem mennek ki az utcára.Most is megszervezik a cionisták,mint mindig a történelemben hogy káosz legyen,és ezt ki tudják saját céljaikra használni.
Sajnálom azokat az embereket,akik hiszik hogy a másik kormány jobb lesz.Ezt egyszerűen nem engedik a gazdáik,akik hatalomhoz segítik őket.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások