Print this page
2012 szeptember 26, szerda

A „Vadbarmok” kiűzése.

Szerző: Dr. Bene Gábor

Ismét új előadást tűztek műsorra a fiatal demokraták. A debreceni polgármester szép logikai rendben „magyarázta” el a televízióban nekünk -naiv magyaroknak-, hogy mi a regisztráció lényege az új választási rendszerben. Egy fontos körülményt azonban nem hallottam tőle, pedig szerintem az a legfontosabb célja ezzel, az arisztotelészi értelemben vett „demokraták” felső vezetésének.

Nevezetesen arról van szó, hogy azon állampolgárokat, akik nemcsak átlátják a globalista világ aljas manipulációját és hívei a magyar történeti alkotmányosságnak, sőt nem tartják legitimnek sem a jelenlegi „hazugságállamot”, ezen ügyes trükkel, be szeretnék csalogatni majd az állami regisztrációba.

Ezzel akarják tehát törvényesíteni azt az „idegen jogrendet”, amelyet először köztársaságnak, majd népi-demokráciának, s újra köztársaságnak neveznek.

S amelynek a jogrendje köszönő viszonyban sincs azzal, amit a Fidesz képviselők szerinti „Vadbarmok” értelmisége: igazságos jognak, azaz Szent Korona alkotmányosságának hívunk! A jelenlegi – immár a Kádár korszakkal együtt 56 éves idegen jogrend – ugyanis nemcsak „idegen jogrend” a számunkra, hanem a teljes tönkretétele is a hazánknak, kifosztása a nemzetnek, a népnek és a társadalomnak is. Mert ne higgyük el, hogy ez a hatósági nyilvántartás csak arra jó, amire a Fidesz vezérszónoka felsorolta. Jó arra is, hogy az illegitim és idegen eredetű jogrendet megpróbálja velünk legitimizálni, azaz törvényesnek elismertetni.

Velünk az ősi alkotmányos hagyományainkhoz ragaszkodó állampolgárokkal is szeretné tehát az idegen érdekű és eredetű –tehát hazugságon és csaláson alapuló – ún. „demokratikus” jogrendet és ennek folyományán a közvagyont kifosztó és ún. privatizációs tolvajlásokat elfogadtatni, hogy később nyugodtan a szemünkbe vágja majd: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!” (Ismerős?)

Azt a rendszert akarják tehát, egy gátlástalan cseles-csalafintasággal legitimmé tenni, amelyet elmulasztottak a Húsvéti alaptörvény kapcsán visszatéríteni a magyar múlt bevált rendjéhez: a magyar megmaradás évezredes valóságához.

Mindez pártpolitikai színházként persze jól működik, hiszen azonnal rárontottak az ellenzéki pártok és szétszedték az érveket, visszájára fordították még a tisztességesebb gondolatokat is, de csak is a maguk pártpolitikai hasznára, mert erről szól a parlamentáris demokráciának nevezett szisztéma. Ez a „Vadbarmok” által követhetetlenné tett színielőadás lényege,s a pártpolitikai megosztás végső célja is.

Most - hogy láthatóan nem sikerült kirántani az ország szekerét a gyurcsányi-IMF kátyúból - szeretnék végre a kormánypártok törvényesíteni a rendszert, próbálkoznak is ezen idegen jogrendben a bolsevikok számonkérésével, de nem merik felvállalni annak egyetlen törvényes formáját, amely a jogfolytonosság helyreállítása lenne a történelmi magyar államok évszázados sorozatával. (Gyávák?)

Nem merik vállalni sem a Magyar Királyságot, sem a Monarchiát és semmit, ami a történeti közjogunkban – a korszakok szintjén – mindig is a gyarmatosító nyugat országai előtt járt a monetáris diktatúra megfékezésében. Inkább az Arisztotelész által is felismerten hibás demokráciát, sőt annak a még hibásabb liberális változatát erőltetik az országra, mert valószínűleg ez a globális bankárkaszt közvetlen, vagy közvetett parancsa számukra. (Parancskövetők?)

Ám hiába próbálkoznak.

Lassan ugyanis felismeri a magyar társadalom, benne a magyar nép, amit a népből szerveződő nemzet, már régen tud: kellene végre már az a rendszerváltás, amely eddig még – minden ellenkező médiamanipulációs hazugság ellenére – elmaradt!

Sajnos ez a nagyképűen kioktató Fidesz stílus, kizárólag az MSZP lelepleződött hazudozóinak és tolvajainak kedvez, mert ismét az igazmondók álorcájában szerepelhetnek majd, s a magyar társadalom megmentőiként tűnhetnek fel a képernyőkön az ATV-től a Hír Televízióig, mert ez a társadalom túl könnyen felejt!

Elismerem: a magyar naivitás is hozzájárul mindehhez.

A nemzet pedig… egyenlőre, még csak készülődik. (Meddig?)

Szeged, 2012-09-25 Dr. Bene Gábor


A szerzőhöz kapcsolódó videó : A Szent Koronáról a szegedi VTV-ben

Megnyitva 2799 alkalommal