20220705
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2015 november 25, szerda

A csalit már bekapta a földrész

Szerző: Bene Gábor

Tucatnyi alapos elemzést lehet már olvasni a „migráns" ügyről, ami alapvető változásokat fog gerjeszteni Európában. Egy fontos véleményt azonban még nem elemeztünk ki eléggé, s ez a Kopt.

Ortodox Egyház magyarországi vezetőjének írása, aki szerint a migránsok nem menekültek. Szerinte zömmel, hátsó célzattal érkező megszállók, akiket a gazdag arab országok pénzelnek. Youssef Khalil azt is elárulta, hogy céljuk az iszlám terjesztése Európában, ami nem új keletű törekvés, hiszen hazánk jelentős része volt már iszlám hódoltsági terület, s a végvári vitézeink évszázadokig küzdöttek ellenük. Az alábbiakban tehát elemzés alá próbálom venni a Magyar Nemzetben megjelent írásának főbb gondolatait, majd az egész írást is.

A gazdag arab országok pénzelte migránsok jelentős része azon országokból érkezeik, ahol valamilyen külső erő által pénzelt és szervezett „forradalom” zúzta szét az államrendet, s megpróbálta fegyverekkel bevezetni a fél világot már tönkretevő és alaposan elfajzott népuralmi rendet – a demokráciát – bevezetni. Szerintem a gazdag arab országok csak washingtoni utasításra és a Wall Street és a FED pénzeit utalják át a mingránsoknak, mert nekik nem volt közvetlen céljuk az elfajzott népuralom bevezetése, bár a muszlim hit terjesztésétől valóban nem állnak távol. E láthatóan szervezett népvándorlás tehát valóban óriási veszély Európára, de sajnos leginkább hazánkra. Mert mi ugyan ma nem vagyunk még közvetlen célpontjai a terrortámadásoknak, de ha kiszorulnak a nyugati országokból – ami előbb utóbb megtörténik – akkor bizony visszatérnek majd Budára, Szegedre, Pécsre, stb. Náluk ugyanis egészen más történelmet tanítanak, s a „testvéri magyar nép” egyszer már útjukat állta a történelemben, amikor az igaz hitet terjeszteni akarták Európa szerte. Most azonban nincsenek Dobó Istvánjaink, Jurisich Miklósaink, de még Szondi Györgyeink se.

Az ember azt hinné, hogy ma már a muszlimok nem ellenségeink, s be kell őket fogadni és segíteni kell őket. A magyarság eddig is befogadott mindenkit, csak azt kértük, hogy az értékrendünket tiszteljék. Erre 1920-ban következett be Trianon, amit szintén a titkos szabadkőművesség talált ki és francia vezetéssel erőszakolt ránk. (Az nem békeszerződés, hanem diktátum!)

Ráadásu, ha nem tudjunk megfelelő módon kezelni e kérdést, úgy csak idő kérdése, hogy mikor lesz hazánk és Európa is muszlim többségű, ami a kereszténység teljes kipusztulását eredményezi. Az EU vezetése abban a hitben ringatja magát – amit Merkel is gondol -, hogy Európában az iszlám hívők szépen integrálhatók. Ez azonban már a gyakorlatban is megbukott, hiszen pl. Párizs környéke tele van muszlim gettókkal, ahonnan nem elsősorban a munkaerő, hanem a bűnözés és a terrorizmus származik. Persze ennek több oka is van. Egyrészt a modern pénz-kapitalista viszony gátlástalansága, emberetelensége, másrészt az a hit, hogy Európa muszlimmá alakítása miatt Allah a mennyországba juttatja híveit. E tényezőket pedig, sajnos rövidtávon megváltoztatni nem tudjuk, legfeljebb imádkozni tudunk a mohamedánok lelki üdvéért, hogy ne az erőszak, hanem a krisztusi szeretet térjen vissza közénk! Vagy - ha a politikusaink észhez térnek – akkor ki kell lépni az EU szorításából, s 56 álma szerint visszavenni a függetlenséget.

"Akik megérkeztek, már bőven elegen vannak. Számoljon utána, mennyibe kerül az államnak, ha valakinek négy felesége van, és mindegyiktől születik öt gyereke, a kormány mindannyiuknak fizeti az iskoláztatást, egészségügyi ellátást.

Azután átveszik a magyarok helyét. (.)Meg fogják szállni egész Európát. A csalit már bekapta a földrész."

Szeged, 2015-11-24                       Dr. Bene Gábor

Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője szerint a sátán kihasználta, hogy Istent kiutasították Európából

Velkei Tamás riportja dr. Youssef Khalil egyházi vezetővel.

Mélyen egyetértek Orbán Viktor intézkedéseivel, mert az Európát elárasztó migránsok nem menekültek, a gazdag arab országok küldik őket földrészünkre, hogy a kontinenst is mohamedán hitre térítsék – mondta lapunknak adott interjújában dr. Youssef Khalil, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője. Hozzátette: meglátása szerint idővel nemcsak Németországot veszik célba a mohamedán migránsok, hanem a teljes földrészt. A főpap ugyanakkor nem hallott arról a több ezer koptról, akiket a magyar állam telepített le Magyarországon.

– Mióta létezik a kopt egyház Magyarországon, s mi hívta életre?
– A kilencvenes években kopt fiatalok dolgoztak Magyarországon, akik arra kérték a kopt pápát, III. Senudát, hogy küldjön papot számukra, aki lelki életüket ápolja. Így érkeztem Magyarországra 2004-ben.

– Hány híve van az egyháznak?
– Száz-száztíz család, a többségben lévő egyiptomiak mellett libanoniak, szírek, irakiak, szudániak.

– A napokban Szijjártó Péter külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Magyarország ezres nagyságrendben fogad be koptokat Egyiptomból. Találkozott ön ezekkel a családokkal?
– Nem.

(Akkor lehet, hogy nem is kopt keresztényeket fogadunk be Közel-keletről, hanem esetleg hébereket, vagy izraeli kazárokat? Lehet, hogy nem is túloznak azok, akik már régen „zsidó hódoltsági területnek” mondják hazánkat?)

– Abban az esetben nem is hallhatott róluk, ha életük veszélyben volt Egyiptomban, és hazánkban álnéven élnek.
– Ha valaki a koptoknál nagy veszélybe kerül, akkor eljön a templomba. Lehetetlennek tartom, hogy egy Magyarországon élő egyiptomi keresztényről az egyház ne tudjon. Ha valaki nem annyira vallásos, ha nem is jár templomba rendszeresen, amikor külföldre kerül, az első dolga, hogy felkeresi az egyiptomi kopt templomot. Ezt felelősségem teljes tudatában ki merem jelenteni.

Erőszak és kereszténygyűlölet

– Az arab tavasz során Egyiptomban milliónyi keresztény élete került veszélybe. Manapság milyen állapotok uralkodnak hazájában?
– Most sokkal jobb a helyzet. Egyiptom keresztényei kétféle vallási üldözést szenvednek el, amióta az iszlám az ország területére behatolt, a keményvonalas mozlim nép, illetve a mozlim vezetők részéről. Kegyelmi állapot, ha utóbbiak mérsékeltebbek és megértőbbek a keresztények iránt. Amikor a Mozlim Testvériség uralkodott egy éven át, az a legsötétebb korszak volt, üldözték a keresztényeket. S hogy miért? A gond az iszlámban van, a Korán a probléma forrása: olyan fejezeteket tartalmaz, amelyek megparancsolják a mozlimnak, hogy megölje a hitetleneket.

– Aki nem keresztény?
– Nem csak, mindenkit, aki nem mozlim, azért, mert nem mozlim, és nem úgy él. Ebből következtethető e réteg kereszténygyűlölete is, mert Egyiptomban a lakosság kisebb, de jelentős része írástudatlan. Nem csoda, ha ezek az emberek elfogadják azokat a tanításokat, amelyeket egy mozlim prédikátor átad számukra. Ha a „tanító” erőszakra hajlamos beállítottságú, és felszólítja híveit arra, hogy alkalmazzák ők is az agressziót, akkor kiépít egy olyan bázist, amelynek tagjai a nem mozlimok irányában folyamatosan erőszakosak lesznek.

– Hány kopt volt kénytelen elmenekülni Egyiptomból a 2011-es válság során?
– Nincsenek pontos adataim. Azok közül azonban, akik a Mozlim Testvériség miatt elmenekültek, a testvériség bukása után sokan visszatértek hazájukba.

– Az Iszlám Állam miatt ugyancsak milliók kénytelenek elmenekülni szülőföldjükről. Hogyan lehetne megfékezni a terrorszervezetet?
– Magyar állampolgárként mondom most a véleményem, nem mint vallási vezető. Mélyen egyetértek Orbán Viktor intézkedéseivel, amelyeket a bevándorlással kapcsolatban hozott. Olvastam azt a szöveget, amelyet a kormányfő a külföldre akkreditált nagykövetek előtt mondott; nagyon örültem annak, hogy van egy európai politikus, aki ennyire tisztában van a kialakult helyzettel, és érti is, mi történik. Azok, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. Ha azok lennének, mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, azokba az országokba, amelyek dúskálnak a pénzben.

Ugyanaz, mint 1400 évvel ezelőtt

Amennyiben helyesek a médiában forgó információk, nem is engedik be a menekülteket ezek a gazdag országok.
– Miért nem engedik be? Tudja? Azért, hogy ide jöjjenek, és megszállják Európát. Ugyanaz megy végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelőtt történt Egyiptomban. Megszállták az országunkat. A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés szándékkal érkeztek és szeretnének az országban letelepedni. Mintha csak újraolvasnám a történelmet, csak most sokkal gyorsabb a ritmus. Tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban.

(Valójában az aranyborjú – tehát a pénzdiktatúra – áll az egész ügy mögött. Erre viszont azt mondaná OV, hogy az összeesküvés elmélet túl egyszerű válaszokat ad a világ bonyolult problémáira. Csakhogy az elmélet gyakorlatát, naponta tapasztalhatjuk, s ha majd a németek kimazsolázták a beilleszkedésre alkalmas muszlim és keresztény szakembereket, akkor a problémásabb tömeget szét fogják teríteni az EU országai között. Így nem oldódott meg a méregdrága kerítés építésével semmi, az EU gyarmata vagyunk!)

– Kissé sötét prognózis.
– Valóban borús a jövő. Kihasználják az európai mentalitást, az emberi jogokat, azt, hogy a keresztény értékeket betartják, csak éppen Krisztust veszik ki belőle. Az EU-ban számos kártékony lobbi létezik a keresztény tanítás ellen. A sátán kihasználta, hogy Istent kiutasították Európából. Azok az alapvető keresztény értékek (a másik ember elfogadása, segítése), amelyeket az európai mentalitás még mindig elfogad, okozzák, hogy a földrész megnyitotta a kapuit az iszlám térhódítás előtt.

A szír polgárháború miatt több milliónyian voltak kénytelenek az ország határain kívülre menekülni. Kérdés, hogy akik útra kelnek, mind szírek-e, vagy sok ezren csapódnak hozzájuk olyanok, akik szerencsét próbálni érkeznek a kontinensre. Vagy hódítani, ahogy ön mondta.
– Törökország nem csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Erre a törökök úgy reagáltak: akkor ők viszik be az iszlámot Európába, s kiderül, ki uralja majd a másikat. A törökök miért nem istápolják a menekülteket?

(Ne feledjük, hogy a török állam a szabadkőművesség terméke, s az Izrael ellenessége is csak egy látszat, amivel Erdogan akarja megtéveszteni a muszlim világot. Így ha kivándorolnak tőlük a kemény iszlamisták, s Európába jönnek, neki kifejezetten jól jön)

– A hírek szerint kétmillió szír van az országukban.
– Ennél bonyolultabb, veszélyesebb a kérdés. Az, hogy Törökország befogad menekülteket, nem jelenti azt, hogy biztosít nekik lakást, élelmet, orvosi ellátást, munkát, egyebet, ahogy Európában képzelik. A migránsok sátrakban tengődnek, télen fáznak, kevés ellátást biztosítanak nekik, azt is inkább önkéntesek, nem az állam. De Libanonban és Jordániában is hasonló a helyzet. Európai naivitás, hogy egy menekült kétszer annyiba kerül, mint egy magyar munkanélküli. Nem is beszélve a különböző nyelvről, értékrendről, vallásról.

„Meg fogják szállni egész Európát”

– Meg lehet állítani a migránsáradatot?
– Már késő. Akik megérkeztek, már bőven elegen vannak. Számoljon utána, mennyibe kerül az államnak, ha valakinek négy felesége van, és mindegyiktől születik öt gyereke, a kormány mindannyiuknak fizeti az iskoláztatást, egészségügyi ellátást. Azután átveszik a magyarok helyét.

– Inkább a németekét vagy a svédekét, leginkább oda tartanak.
– Meg fogják szállni egész Európát. A csalit már bekapta a földrész.

– Integrálhatók még ezek az emberek?
– Egy ateista társadalomba? Az érkezők azzal a szándékkal jönnek, hogy terjesszék az iszlámot, idő kérdése, de Európa mohamedán kontinens lesz. Mert akik érkeznek, abban hisznek, hogy ha nekik köszönhetően az európaiak felveszik az iszlámot, ők a mennyországba kerülnek.

Már bent vannak a terroristák

– Szavai szerint a jóléti társadalmak biztosította segély csak az első lépcső?
– Igen, ugyanaz a kéz, amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk fordul. Ami most történik, azt már azóta mondom, hogy idejöttem. Mindig azzal vádoltak, hogy gyűlölködő vagyok. És tessék, most minden valóra vált. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani: a mozlimok nem ellenségeink, de nem szeretem azokat a tanításokat, amelyek erőszakra szólítanak. Krisztus a békére, a szeretetre hív, mi ezért követjük őt. Jézus azt tanítja: szeresd felebarátod! Ezért sajnálom a mohamedánokat, és imádkozom értük.

– Tart attól, hogy a migránsokkal terroristák is beszivárognak Európába?
– Már bent vannak, képek, videók tanúskodnak erről.

– Mit tanácsolna ebben a válságos helyzetben Európa vezető politikusainak?
– A politikához nincs közöm, az egyházaknak viszont azt: közeledjenek még inkább Krisztushoz, híveiket vigyék közelebb Istenhez. Kopogjanak be az emberekhez, kérdezzék meg, hol van a Szentírás és Jézus az életükben. Tanítsák meg az embereket, hogyan kerüljenek közelebb Krisztushoz, és a hitük megerősödik. Nemrég huszonegy vértanú halt meg Líbiában, akiket az Iszlám Állam fejezett le. Túlélhették volna, ha áttérnek az iszlámra, de ők Istent választották, és kitartottak a hitük mellett. Ez annak a gyümölcse, hogy már a gyerekeknek is Jézus szeretetét tanítjuk, mert nincs más megmentő rajta kívül, valódi békét a szívekbe csak ő adhat, mert azt mondta: a békességet adom nektek

2. rész →


Prev Next »

Megnyitva 24969 alkalommal

Hozzászólás   

#1 A csalikról csalizásrólZoli 2015-11-28 09:43
Ne legyen igazam, de mégis leírom hogyan látom én a csalizást. Vagyis csalidobálásból nincsen hiány, sem világszinten sem európai szinten de nem-elhanyagolható magyarországi szinten sem. Akár említhetek is néhányat; ellenőrzött határ, engedélyezett bevándorlás, kerítés, iszlámveszély, terrorveszély, földtörvény, privatizálás, stb. Hogy hol és mi itt a csali? Talán kezdhetem az eddig még nagyon jól bevált magyarországi "határzárral". Lassan valamennyi érintett ország követi ezt. Hajrá magyarok hajrá Magyarország! Vagy még korai lenne a lelkesedés? Tudja valaki mi lesz akkor ha az áradat visszafelé indul, hisz a szétosztást (Merkel-kvótát) sem tudták megakadályozni a lengyel árulás végett? Ezért egyenlőre talán jobb ha a határtalan lelkesedésünket tartalékoljuk még a jelenlegi orbánkormány látszólagos "hőstettei" iránt is.
Attól tarok mindez a szakszerű szemfényvesztés egy jól kidolgozott országfoglalás befejezésének utójátéka lehet, melynek elsődleges célja a csonka-Magyarországunk, majd később az egész Kárpátmedencénk bitorlása. Ezért kellett a maradék magyarság figyelmét olyan pontra terelni amitől nem láthatják mi történik a másik irányban. Ez a pont lett a "hős" Orbán. Előbb jól megrugdosni felülről, belülről, majd "kiemelni" mint egy ragyogó pontot, nagy szavakat adni szájába amit a nép akar hallani. Ilyenek mint; Megvédem az Iszlámtól a magyar népet, ettől védem meg Magyarországot a magyar embereket, megvédem Európát, de azt nem kötötte az orrunkra, hogy az iszlám kizárása, az egyenlő a Magyarországunk átmentése a zsidóság számára.
Megint csak azt kívánom ebben sem legyen igazam, de olyan jelek mutatkoztak/nak, hogy Orbángyerek a nagyszámú muzulmán bevándorlók megállítására kaphatott szabad kezet azért mert a nagy muszlim áradat nem kedvezett volna zsidóságnak. Veszélybe kerülhetett volna a magyarországi zsidóság! Ez lett az igazi gyújtózsinór Orbán Viktor és hordájának aktiválására.
Megálljt kiáltott és pengésdrótot húzott" Így lehetett több legyet is egycsapásra... Például a vándorló tömeg irányváltoztatása, így több országba való szétszórása, a csatazaj mögött a magyar-földárverések nyugodt mederbe terelése és így tovább... Ugyan kinek jutna eszébe mondjuk egy "nemzeti hőst" félélőségre vonni "holmi árverések fontosságáért" pont egy ilyen ember-áradatmozgatás és terrorveszélyes időkben? De hogyan védheti meg Viktor a veszélyeztetett zsidóságot egy olyan országban ahol az ország még jogilag a MAGYAROK nevén szerepel mint Magyarország és egyenlőre még papíron a magyarság van a többségben is?
Ezért kellett átformálni a kiáltványt: VESZÉLYBEN VAN MAGYARORSZÁG ÉS VELE EGÉSZ EURÓPA! Csodálatos. Nemde? "A magyar nép választott" - ismerős szólás? A kormány teljesíti a nép akaratát... Így lett Orbán Viktor az aki kiállt a magyarokért Magyarországért Európáért! "Ne azt figyeld mit mondok hanem, hogy mit teszek..." - Hogy mit mond azt hallani de nem mindent látni mit tesz...
De őkelme láthatóvá tette a magyarság számára mindazt amit láttatni akart, hogy örülhet a csonka-országi maradék magyarság is mert Orbánkormány létrehozta az általa ellenőrzött határátlépést amely így megfordította (elterelte) az emberáradatot, hiszen a tömegmozgatók is tudták, hogy ezek zöme csak érvénytelen módon tudnak haladni nyugat felé, ki-ki a maga előre megadott célországába. Emlékszünk még? A haladó tömeg mind Ausztriát akarta elérni, amikor oda jutottak, akkor már egyes csoportok Németországot követelte, majd onnan pedig Dániaiba, majd Svédbe innen Finnbe és így tovább. Minden csoport tudta előre kinek mi a végállomás. Miért nem ment senki Romániába? Mert ez egy zsákutca számukra. Onnan megint csak az ellenőrzött magyar határra mehetnek mert minden más határon le is lőhetik őket.
Így lett Magyarország magyarsága is haszonélvezője annak a rendeletnek, hogy megkellet védeni már a bent jól-élő zsidóságot és előkészíteni a helyet a már úton lévőknek is. Erre lesz jó továbbra is a csiki-csuki kerítés, határellenőrzés, ahol kedvükre szűrnek és válogatnak.
Ha nem így akarták volna, akkor sok minden egész másképp lenne. Tudvalevő, hogy a háttérhatalomnak minden módja megvolt mindenkor és meg is van arra, hogy a saját bábjai közöl bármikor és bárkit haladéktalanul levegyen, ellehetetlenítsen, eltüntessen vagy megsemmisítsen ha az nem az ő terveit hatja végre, vagy éppen bármiben is ártana a forgatókönyvnek.
Nem is olyan rég volt az amikor maga Orbán Viktor meglepően magabiztosan kezdett beszélni a "sorosféle" bevándoroltatásról, DE tette (tehette) mind ezt, CSAK AZUTÁN amikor már előbb Soros Gy. kénytelen volt elvállalni ezt, miután az osztrák titkosszolgálat felfedte bűnösségét ebben az embertömegek mozgatásában.
Ha Orbán ezt a hírt Soros beismerése előtt tette volna, akkor sokkal nagyobb súlya lehetett volna az ilyen "bátorságnak", de valószínűleg addig nem volt ez megengedve, pedig Orbán is tudhatta, mert akit nem a fősodrású média butít, mind ezt már tudta. Persze ugyanakkor az is tudnivaló, hogy a sorosféle civilszervezetek is csak eszköz/ök ebben a mozgatószerkezetben, (a háttérhatalom kezében) Sorosnak jutott ki ama feladat, hogy többek-közt itt Európa szívében korlátozza az iszlám bevándorlást Magyarországba ugyanakkor helyet biztosítson a máshol "veszélyeztetett zsidók" további betelepítésere. Azoknak kell a hely nem a kvótáknak. Az iszlám vándoroltatottak többségével máshol és más a terv.
Talán ezért engedhették meg már az elején a csiki-csuki határzárat? (Vajon tudjuk tudhatjuk kiket engedett be hova, és kiket Magyarországon keresztül? Ki tudja? Mennyit?) Az országok többségében több tízezrek tűnnek el az országon belül akikről fogalmuk se nincs hova lettek. Például csak Svédországban (amit elismertek) 14000 kiutasításra szánt bevándoroltatott éltűn!
Tervezett lehetett a többi országokba való szétszórásuk, a pontos vándorutak kijelölése, ezért a csonka Magyarország határait folyamatosan keríteni kellett. Ha nem ezt akarták volna akkor Orbán megtehette volna ezt? Egyidőben ahogy a bevándoroltatás folyt jöttek a NATO csapatok teljes felszereléssel de azokat nem határra vezényelték ám. Kik is vannak a határokon? Keverten katonák és rendőrök a környező országokból a magyar katonákat rendőröket pedig szétszórták szintén más - más országokba. Nehogy már megengedjék, hogy egy erős nemzeti határ jöhessen létre! Akkor könnyen kieshet kezükből a határ teljes ellenőrzése.
Ugyan miért bukhatott meg a visegrádi négyek ereje mikor a kvótákról kellett szavazni? Pedig ők négyen előre egyeztetettek. Azért mert a háttérhatalom azt akarta, hogy NE sikerüljön és el is érte. Ekkor a lengyelországi képviselőt rántotta be a "bumbus". - Így maradt továbbra is egy látszólagosan magányosan kuruckodó Magyarország ahol a háttérben nagyon furcsa dolgok készültek és készülnek. Ne legyen igazam, és bánjam meg minden itt leírt soromat, mert én is azt szeretném legjobban ha ez lenne az a várva várt idő amikor kiröppen az a bizonyos magyar-madár a Karpátmedencéből amely megindítja magyarság s vele az összemberiség felemelkedését is amit Pió Atya megjósolt nekünk.
Nem bánnám ha ezt a madarat akár Orbánmadárnak is neveznék csak már látnánk jelét a nemzetünk felemelkedésének, de amíg ezt nem látom - látjuk, addig esetleg a "jómadár" minősítést kaphatja. Teszi a dolgát mert leláncolt rabmadár ő is mint a többi. Szolgálja a koncot-osztó gazdáit amíg csak szükség lesz rá. Vajon meddig lesz rá szükség? Eszébe jut neki ilyesmi? Szerintem igen. Nem annyira buta gyerek ez a "jómadár", hogy ne tudná de addig is dolgozik a koncért mert abból sosem elég. Várja a további utasításokat, és folytassa az ügyes szemfényvesztést.
Tovább sugdossák neki, hogy vállalja a sok diplomáciai támadásokat, kritikákat, majd jól megrugdossák, de csak állja bátran és pofázhat is vissza, majd idővel pont ezeket a rúgásokkal lendítik fel a kerítések csúcsra, ezekből a szitkokból lesz hős. A pofázásokból azt a látszatot keltik, hogy ő az egyedüli aki megtudja védeni Magyarországot és evvel Európát is. Még csak feltételezni sem merné a fősodrású médiákkal tömött tömeg, hogy mindezt nem a magyarságért teszi hanem a zsidóságét. Hogy is mondja? "Ne azt nézzétek mit mondok, hanem mit teszek" És mit lát a nép vajon mit tesz? Azt lát amit az általuk felrakott szemzőkön keresztül láthatnak. Hajrá! Orbán megmerte állítani a bevándorlókat, ő az aki megmerte mondani, hogy ebben Soros György a bumbus...
A nép ujjong és csak ráfigyel, de nem-lássa (mert nem láthassa) azt sem, hogy ebben a látszatgyőzelmi szemfényvesztések mögött a maradék földeket is húzták - húzzák ki alólunk. huntv.info/tv/a-fidesz-foldjateka/ Teszik ezt az új és már Magyarországban élő úgynevezett átmentett, vagy máshol veszélyeztetett bevándoroltak - kettős állampolgárok... A pontos létszámukról a nép még nem tudhat és nehéz is lenne kideríteni mert még nem jött el a felfedés ideje. Idézek:
"A napokban Szijjártó Péter külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy Magyarország ezres nagyságrendben fogad be koptokat Egyiptomból." De erről a kopt Ortodox egyházvezetője nem tud semmit! Igaza van Dr. Bene Gábor honfitársunknak amikor ezt írja: "Lehet, hogy nem is túloznak azok, akik már régen „zsidó hódoltsági területnek” mondják hazánkat"
Megroppantsák Európát ugyanakkor a Kárpátmedencében egy szigetet teremtenek magunknak mert várnak még Izraelből jó-néhány százezer betelepülőt akiknek a helyek már el is készültek. Most ezt a tervet kell Orbánéknak ápolgatni, megvédeni és fenntartani amit ebben a zűrzavarban kiválóan meg is tehet. Majd amint a történelem már megmutatta, a hátrahagyott területeiken a sajátjaikból nagyon sokat feláldoznak a hólóbizniszek életben tartására.
Közben ne felejtsük el, hogy a másik legfontosabb céljukat is (a szabad kereskedelmi maszlagot TTIP-et) továbbra is igyekeznek letömni az emberek torkán. Erre nagyon is jól jön a terrorveszély egész Európában.
Már lassan egy hónapja a fősodrású médiákban mind-erősebben hangoztatják és csöpögtetik a "transzatlanti" szó használatát. Szokjon csak hozzá az ember, vésődjön a tudatába ez a fontos szó. Ahol csak lehet már nem az egyesült Európáról beszélnek sem NATO sem ENSZ hanem a "transzatlanti" szövetség fontosságát. - Feledjék is az emberek az Európa-közösséget, az ENSZ-et hiszen ez nem fér az újvilágrendbe ahol csak néhány ember dönti el mit szabad és mit nem a világon. Most az a cél, hogy rettegjen a nép és maga kérje a transzatlanti bubust még ha azt sem tudja igazából mit tartalmaz az a bizonyos "transzatlanti valami" de ha már olyan erős akkor akár ha maga a sátán is de mentese meg őket...

Befejezésül még azt írom, hogy rúghatnak még rajtunk, de már ártani nem tudnak, felébredt a magyar, rázza már rozsdaette rabláncokat, gerince is egyenes újra és jobb ha nem várja be a ez ármány gonosz azt amikor szabad-kezét-öklét is a magasba emeli!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások