Print this page
2022 április 06, szerda

Törvényes úton?

Szerző: Bene Gábor

Az USA-ban lassan 100 százalékos az áremelkedés az élelmiszerek vonatkozásában. Az üzemanyag ára viszont csak háromszorosa lett! (sic) Készüljünk tehát fel arra, hogy komoly lesz az áremelkedés nálunk is!

A VÁLASZTÁSOK után 2 NAPPAL ÜZENEM MINDENKINEK!

Lao Ce mondta:”A bölcs, aki az emberek előtt akar járni, mögéjük áll.”

Üzentem is minden magyarnak a facebook-on, hogy ne legyen önfeladó, hanem menjen el szavazni, és a két X közül az egyiket adja arra az egyéni jelöltre akit jól ismer, és akiben meg is bízik!

Ám a másik X-et ne tegye egyik nagy szekértáborra se, hanem csak arra a pártlistára, amely a covid-diktatúra ellen lép fel.

Így talán megússzuk a WHO és a gyógyszerlobbi világdiktatúráját. Igaz sikerült is bejutni egy pártnak választásokon az Országgyűlésbe egy ilyen programmal, ám nem kaptak akkora felhatalmazást ami biztosítaná, hogy ne tudja őket megkerülni a kétharmados kormánytöbbség. Pedig történelmi időket élünk, mikor nagy szükség lenne olyan nemzeti erőre, mely nem pártos érdekeket képvisel és nem lehet pénzpórázra fűzni. Csak remélem, hogy ennek ellenére lesz eredménye az egyetlen Covid diktatúra ellenes frakció fellépéseinek!      

Pár napja hívott meg egy facebook csoportba az általam nem ismert Guba Ferenc, s így megnéztem az egyik megosztott Facebook bejegyzését.

Meglepve láttam ott, hogy az 2021. május 19-én internetre felkerült, Pálinkás József írásának címe: TÖRVÉNYES ÚTON

Mivel egy ügyügyű – vagyis csak az őseink által beváltan használt igazságos alkotmányosságot kutató közjogász vagyok – tehát egyetlen ügyem van a magyar alkotmányosság, ezért ki kell elemeznem az egykoron a Fideszt támogató tudós sorait, hiszen magam is törvényes útra kívánom terelni a hazai közéletet, vagyis a politika álszent világát.

Nézzük hát egyenként Pálinkás úr mondatait, s az első így szól!

PJ: Új Alkotmány és új törvények megalkotására kell felhatalmazást kérni a 2022-es választásokon.

BG: Minek nekünk új alkotmány, amikor a miénk Európában a legrégebbi és az bizony, 1944. március 19-ig igen jól működött? Sőt még a Fidesz alaptörvénye sem ismeri el annak  történeti alkotmányosságnaa felfüggesztését!

PJ: Ehhez új kétharmadra van szükség, amely csak egy szélesebb összefogással teremthető meg.

BG: Ez bizony tévedés! Ugyanis a törvények alkotásához elegendő az egyszerű többség, vagyis az 51 százalék! Alkotmányt pedig a magyar törvényhozás – vagyis az alsóház – egyszerűen nem írhat! Nem teheti meg, mert nekünk (ellentétben a nyugati államokkal) - olyan sajátos alkotmányunk van, amelyet csak a szerves jogfejlődés tudna változtatni úgy, hogy az ne sértse a jövő nemzedékek érdekeit! Ez ugyanis nálunk egy rendíthetetlen alapelv!

Nézzük a következő Pálinkás mondatot!

PJ: Csak egy új kétharmad hozhatja el az áhított biztonságot, a társadalmi békét, és teheti hitelessé a szabad és emelkedő Magyarország ígéretét.

BG: Itt megakadtam, mert Pálinkás József ezen írása ugyanazt akarja elérni amit én, és sokan mások is az országban, vagyis a valódi, magyar alkotmányosság boldogságát. Ezért szeretném idézni most, hogy mit írnak a honlapjukon:

PJ: Az ’’Új Világ Néppártot ’’ azért hoztuk létre, hogy 2022-ben kormányzóképes polgári alternatívát nyújtsunk mindazoknak, akik kormány- és politikai irányváltást szeretnének. Ez a foglyul ejtett társadalom kiszabadításának polgári programja.

Magyarországon a kormányzó pártot foglyul ejtette egyetlen ember. A kormányzó párt pedig foglyul ejtette az államot és a társadalmat. Mindent a végrehajtó hatalom vezetője kontrollál. A kormány nem szolgálja, hanem irányítja a társadalmat

BG: Csak hogy Pálinkás József az MTA elnökeként sem szolgálta a magyar nemzetet szerintem megfelelően, hiszen nem emelt szót egy sor tudománytalan őstörténeti nézettel szemben, s a FIDESZ kiszolgálása is tökéletesen működött akkoriban. Így miért is kellene neki hinni? Talán valamilyen sértett irigység beszél belőle, vagy valami más?

Nézzük ismét a következő mondatát!

PJ: A jogalkotással folyamatosan visszaélő magyar kormány és a parlament jogbizonytalanságot teremtett.

BG: Ez igaz ugyan, de a jogalkotással már a kommunista korszak is jócskán visszaélt, de azt nem kritizálta meg Pálinkás úr sem régen, sem az MTA elnökeként?    Bizony nem, s így nem is hiteles a mostani kritikája sem, mert az alapja könnyen lehet az ego, vagy a sértődöttség! 

S íme a következő Pálinkás mondat!

PJ: Senki nem érezheti biztonságban magát. A parlament, a kormányfő bábjaként jogalkotási felhatalmazását kihasználva jogtalanságok sokaságát foglalta formálisan jogszabályokba, sokszor kétharmados törvényekbe.

BG: Ez azonban találat lehet, mert nem régen módosította a Fidesz a Honvédelmi Törvényt, ami a honvédség hatáskörének nagy átalakítása! Lényegében a belső lázadások leverése, vagy a WHO által bevezetni kívánt kötelező beoltás kikényszerítésére születhetett jogszabályról van szó! Mert felhatalmazza a kormányfőt – az államfő helyett – arra, hogy irányítsa a Hadi Tanácsot! Ezzel a kormányellenes sztrájkok, tüntetések is lázadásnak lesznek minősíthetők. Így az 1944 óta hazánkban működő pénzügyi megszállók továbbra is fenntarthatják a jelenlegi államunk jogfolytonosságát a kommunista diktatúrával, ami napjainkban már a globalista pénzhatalmi diktatúra részbeni, vagy egészben történő kiszolgálását jelenti!

A részbeni kiszolgáló Fidesz, az egészben történő kiszolgálás vezetője pedig Gyurcsány! Persze felmerülhet a kérdés, hogy miért gyűlölik oly sokan Orbánt? Vajon tudjuk-e, hogy mekkora a mozgástere? Mit tehet meg a világkormányt akaró bankárkaszttal szemben?

A választ önökre bízom, s íme a következő Pálinkás mondat!

PJ: A kormányfő hatalma szinte korlátlan, a jogállam lényegét felszámolták.

BG: Ez is igaz, de nem Orbán tette ezt, hanem már Sztálin parancsára Rákosiék: 1946 és 1949 között!

Nem véletlenül hirdeti Gurabi Ági következőket: ÁLLJ KI AZ IGAZSÁGÉRT! NEM "JOGOT",- HANEM IGAZSÁGOT KELLENE SZOLGÁLTATNI A BÍRÓSÁGOKNAK A HATALMI ÉS PÉNZURALMI ÉRDEKEKKEL, TÖREKVÉSEKKEL SZEMBEN!

AZ ALAPTÖRVÉNY NEM VÉDI A TULAJDONHOZ ÉS A LAKHATÁSHOZ VALÓ JOGUNKAT

SZERVES ALKOTMÁNYREFORMOT KÖVETELÜNK!

IGAZSÁGOT KÖVETELÜNK A HATALMI ÉRDEKEKET KISZOLGÁLÓ JOGSZOLGÁLTATÁS HELYETT, MINDEN ESETBEN ÉS TERÜLETEN !

NEM KÉRÜNK A WHO PANDÉMIÁS TERVÉBŐL, A QR KÓDOS IGAZOLVÁNYOKBÓL ÉS A KÉNYSZEROLTÁSOKBÓL , sőt  választások után, de legkésőbb szeptemberben újra kezdődő  SZANKCIÓKBÓL SEM !

Ám jöjjön a következő Pálinkás mondat!

PJ: Ellenzéki politikusok, civilek, véleményformáló gondolkodók, közírók és jogtudósok keresik a kiutat.

BG: Ennyi tudós ember csak megtalálja akkor, ha nem Gyurcsány közelében keresik! S főleg akkor, ha figyelembe veszik, hogy nem a véreskezű francia forradalom alkotmányosságát, de nem is a szovjet által ránk kényszerített alkotmányosságot kell követni, hanem a sajátos magyar utat! Vagyis a történeti alkotmányosságunk alapelveit kell végre visszahozni! Egyébként erről született az új dolgozatom, amit csak a Covidnak köszönhetek, hiszen a lábadozásom alatt tudtam befejezni a hét éve elkezdett anyagot! Egyébként ajánlom Pálinkás úr figyelmébe, mert talán ha elolvassa, akkor nem kell tovább keresgélnie!

Ám nézzük csak tovább Pálinkás úr mondatait!

 PJ: A 2022-es országgyűlési választásokon elérhetőnek látszik egy új többség megteremtése. De a foglyul ejtett társadalom, a foglyul ejtett állam felszabadításához az egyszerű többség aligha lesz elég. Kiváló jogtudósok, gondolkodók, közírók fogalmaznak meg javaslatokat a teendőkre egyszerű többség esetén. Ilyenkor az Alaptörvény (Magyarország alkotmánya) C) cikk (2) pontjára hivatkoznak, amely szerint „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.”

BG: Nos ez  gondolatsor éppen 800 éves! Ez Aranybullánk ellenállási záradéka, ami azt mutatja, hogy nincs új a nap alatt! Vagyis a polgárok is erre, de még a balliberálisok és a kommunisták is csak erre tudnak hivatkozni mostanában!

Ám érthetetlen, hogy miért nem merik kimondani, hogy ez bizony a magyar történeti alkotmányosság egyik alapelve?

Talán szégyellik?

Vagy nem tudnak róla?

Vagy csak a sajtot akarják kiénekelni a nemzet valódi képviselőinek a szájából?

De miért nem kérik számon a Fidesztől, hogy az alaptörvény bevezetőjében benne van ez a bűvös mondat: NEM ISMERJÜK EL A TÖRTÉNETI ALKOTMÁNYUNKNAK  

A MEGSZÁLLÁ SOK MIATTI FELFÜGGESZTÉSÉT.

Nem ez lenne a legfontosabb ma?

Pálinkás úr írásának végét azonban gyorsan olvassuk végig!

PJ: Sajnos, gyakran csak azt hangsúlyozva, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló tevékenység ellen mindenki jogosult, sőt köteles fellépni.

A C) cikk (2) pontjának második mondatában azonban az is szerepel, hogy „TÖRVÉNYES ÚTON”. Sokan gondoljuk úgy, hogy ez a törvényes út egy új kétharmad lehet, azzal a világos választási ígérettel, amely felhatalmazást kér az Alaptörvény és a kétharmados törvények megváltoztatására.

Bizonyára más út is lehetséges. De az egyenes út, a tiszta jogállami megoldás ez lenne. Minden más bizonytalan és felettébb kétséges.

BG: Én viszont közjogászként üzenem nekik, hogy csak a történeti alkotmányhoz való visszatérés lehet törvényesen legitim megoldás!

Ám ezt már 1990-ben meg kellett volna lépni!

Ismételjük csak meg ezt, mert ez a lényeg!

BG: Közjogászként üzenem mindenkinek, hogy csak a történeti alkotmányhoz való visszatérés a megoldás! Ám ezt már 1990-ben meg kellett volna lépni! Mert ha ez megtörtént volna, akkor nincs ma pénzdiktatúra, nincs gyógyszerlobbi, nincs az előre megtervezett Greet Reset.

Legalábbis ezeket Magyarországon biztosan ki tudtuk volna védeni!

Ez a lényeg, kedves Pálinkás Úr!

Igaz csak egy vidéki parasztember vagyok, de sajnos így látom!

S remélem ön is látni fogja mostantól!

A választások után két nappal ezt üzenem tehát mindenkinek: Lao Ce mondta:”A bölcs, aki az emberek előtt akar járni, mögéjük áll.” 

 A nemzeti oldalon tehát nagy szükség lenne arra, hogy az ego félre legyen téve, s szót értsünk egymással a nemzeti értékrend jegyében! Rajta magyarok!

 E szerző közjogász és nemzetépítő segédmunkás 

Megnyitva 398 alkalommal