20220815
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2009 július 27, hétfő

Rovásemlékek nyomában Székelyföldön 2

Szerző: Friedrich Klára

Rovásemlékek nyomában Székelyföldön 2

Folytatjuk utunkat Székelyföldön, rovásemlékek nyomában. Következő állomásunk Nyikómalomfalva volt, ahol több rovásírásos székelykaput fényképezhettünk.

Az 1997-es első rovásírás versenyünk után Szakács Gábor ide hozta a győztes tanulókat, hogy megismerkedjenek az ősi írás forrásvidékével.

fk_rovszekely18

Máréfalva festett székelykapuiról híres, ám a gyönyörű színes faragásoknak bizonyára nem tesz jót a főutcán dübörgő forgalom.

Farkaslakán Tamási Áron író (1897-1966) síremlékéhez és sírjához rovásfeliratos székelykapun át jutunk.

Ezen jól megfigyelhetjük, hogy Székelyföldön a rovás A és Á betű között többnyire nem tesznek különbséget, a régi rovásemlékekhez hasonlóan. Tamási Áron fejfáján neve rovásírással is olvasható.

fk_rovszekely19

Farkaslakán Tamási Áron író (1897-1966) síremlékéhez és sírjához rovásfeliratos székelykapun át jutunk.

Ezen jól megfigyelhetjük, hogy Székelyföldön a rovás A és Á betű között többnyire nem tesznek különbséget, a régi rovásemlékekhez hasonlóan. Tamási Áron fejfáján neve rovásírással is olvasható.

fk_rovszekely20

Firtosváralján rovásfeliratos helységnévtábla fogad, azonban a fénykép tanúsága szerint már rászorul az újrafestésre, nem olyan ragyogóan színes, mint újkorában. Székelykapun, kerítésen is találkozunk ősi írásunkkal, egy kerítésrészlet látható a fényképen.

fk_rovszekely21

fk_rovszekely22

Mivel errefelé lakott a jó Firtos tündér, talán nem túlzás kijelenteni, hogy utunk következő állomása, Énlaka, nem csak Székelyföld, de az egész Kárpát-medence legtündéribb települése. Már az is mesés volt, hogy a templomi gondnok urat nem egy kutyuska, hanem egy libuska kísérte, aki tisztelettudóan megállt a templom előterében és a pöttyintéstől is tartózkodott. Az énlakai unitárius templom a XV. században épült, azonban a tatárok felgyújtották. Az újjáépítésre 1668-ban került sor, amikor gyönyörű festett fakazettás mennyezetet kapott az épület. Egy nagyszerű ember díszítetette a kazettákat, Musnai György, aki a legméltóbb helyre, az orgonához közel festette fel rovásbetűkkel az unitáriusok jelmondatát: Egy az Isten. Hogy ki volt a 341 évvel ezelőtt élt Musnai György, diakónus, diák, vagy a Musnáról származó Dakó György, ez azóta is a rovásírás kutatóinak kedvelt vitatémája. Pedig inkább azzal törődnének, hogyan védjék meg a feliratot egy apró, de mégis hatalmas ellenségtől, a szú-tól. Az értékes emlék ugyanis telis-teli van szúrágással, és ha továbbra is csak elméleti viták folynak róla, könnyen úgy eltűnhet, mint a bögözi felirat. (lásd előző rész)

fk_rovszekely23

Az énlakai templomot övező temetőben útitársunk, Csuka Katalin olyan sírkövet fedezett fel és fényképezett le, amelyről csaknem bizonyossággal állítható, hogy rovásfeliratot véstek le róla, szerencsére meglehetős hanyagsággal.

fk_rovszekely24

Énlakát szívfájdalommal elhagyva, Korondra indultunk tovább, ahol az itteni unitárius templomban is találtunk rovásfeliratot, a „Békességet" szót olvashattuk egy szépen faragott táblán a szószéken, 1984-ből.

fk_rovszekely25

Sajnálatos, hogy a híres korondi kerámiákat nem díszítik az ősi székely-magyar betűkkel. Bizonyára nagy keletje volna a személyneveket hordozó korondi bögréknek, amelyekbe egy rovásábécét is elhelyezhetne készítője.

fk_rovszekely26

fk_rovszekely27

Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső Múzeumban tettünk látogatást, keresve a Firtos várból lehozott két rovásjeles kőtömböt. Ezeket a múzeumban folyó átalakítás miatt nem tudtuk megtekinteni, viszont egy szép ládán összevont rovásjeleket fedeztünk fel, amelyekben valószínűleg a tulajdonosok névjeleit rejtette el készítője.

Székelyudvarhelyen az Emlékezés Parkjában többek között a következő személyiségek szobrait láthatjuk: Báthori István, Bem apó, Bethlen Gábor, Bethlen István, Csaba királyfi, Fráter György, Hunyadi János, Kós Károly, Nyirő József, II. Rákóczi Ferenc, Szent László, Vesselényi Miklós, Vándor Székely.

Hazafelé jövet a Kolozsvári Történeti Múzeumban (Daicoviciu u. 2, a régi Bástya utca) alkalmunk volt alaposan megszemlélni a híres Tatárlakai Táblákat, amelyekről oly sokan, oly gazdag képzelettel írtak, anélkül, hogy igyekeztek volna megtekinteni a sírlelet egyéb darabjait is a múzeum állandó kiállításán.

Útitársunk, Vargáné Magdi nagyon helyesen úgy gondolta, hogy rovásemlékeket rovásfeliratos viseletben illik megtekinteni. Remélem már sokan el tudják olvasni a ruháján lévő szöveget.

fk_rovszekely28

Aki kedvet kap a székelyföldi templomok rovásemlékeinek megtekintéséhez, keresse a templomok lelkészeit, papjait, gondnokait. Szíves fogadtatásban, értő magyarázatban fog részesülni. És kifelé menet ne kerüljük el a perselyt, mert adományunkkal őseink értékes hagyatékának pusztulását akadályozhatjuk meg.

Fényképek: Csuka Katalin, Habedank Mariann, Friedrich Klára, Ifj.Forrai Márton

Összeállította: Ifj. Forrai Márton

Irodalom

Bokor Imre: A Fehér Nyikó forrásától a Nagy Küküllőig (2008)

Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek (1977)

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (1994)

Fujer Tibor: Székelyföld üzenetei (2000)

Ráduly János: A rovásírás vonzásában (1998)

Megnyitva 2406 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások