Print this page
2009 március 30, hétfő

A pálos rend a magyaroké

Szerző: Geönczeöl Gyula

A Pálos rend a magyaroké. El a kezekkel mindentől, ami a magyaroké

Geönczeöl Gyula

1914 előtt az országnak fájó sebe volt a hadseregben a német vezényszó. A magyar parlamenti élet legvisszataszítóbb jelensége volt Rakovszky István. A Néppárt alelnöke volt, amelyet Ferenc József hozott létre, azért, hogy szláv öntudatra ébressze a Felvidék szláv nyelven beszélőit.

A luteránus egyházgondnok, Prónay volt Rakovszky mellett a másik szereplő. A cseheket az elnémetesedéstől a habsburgok mentették meg, hogy aztán beszivárogtassák őket a Felvidékre. A luteránus vallást KATOLIKUS habsburg Mária vezette be Magyarországra, őrült Johanna leánya, anyja Katolikus Izabella aragoniai királynő, azzal a szándékkal, hogy a luteránus vallás segítségével Magyarországot Németország függelékévé tegye. Dehogy ki ne látszon a valódi szándék a luteránus egyház liturgikus nyelvévé a szlávot tette, nem a németet. Magyar szeminárium felállítását a habsburgok nem engedték meg, aki megpróbált magyarul prédikálni a Felvidéken, vagy Pesten, kiüldözték. Papjaik Jénába kényszerültek, ahol fejüket teletömték pángermán mintára pánszláv tanokkal, mert a kettő ugyanaz a fajelmélet. Igy vált pánszlávvá Stúr Lajos is és az ő jelszavait, tanait viszhangozzák ma Pozsonyban Fico és társai, nyomukban az erőszakos szlávosítás.

A pánszlávizmust a szovjet is felkarolta az ideológia nyelvének a szlávnak védelme alapjául. Igy egyesül a magyarság ellen a spanyol katolicizmus, a habsburg németesítés és a szovjet osztályharc, és a segítségükkel a "tudományokban" a fajelméletek, mint a pángermanizmus és pánszlávizmus, amelyeket a hazai magyarországi magyarellenes fajgyőlölő rezsimek és annak titkosszolgálatai, rendőrsége kétségbeesetten védelmez máig is. Ha kell magyar rendőrruhákba öltöztetett szovjet egységek segítségével, amit 2OO6. okt. 23.-án láthattunk. Mert a legnagyobb veszélyt a II Jozsef által bevezetett neofeudalizmusra és a gyarmatosítok mai rablóbandáira a magyar önismeret és a felvilágosult magyarság egysége jelenti. A jelenlegi rezsim és a holnapok hazaárulói számára a magyarok ideológiai rendcsinálása jelenti a legnagyobb veszélyt. Ott nem lehet rabolni, ahol az emberek feje nincs összezavarva.

A Ferenc József alapítású Néppárt mindenkit összeszedett, aki nem akarta a magyart, mert a vezérelv a német nyelv érvényesítése volt. A mozgalom élén 1914 előtt a függetlenségi, vagy Kossuth Párt állt. Az első világháború idején ők kiáltották oda a parlamenti immunitás védelme alatt Tiszának: "Tudjátok meg, hogy franciabarátok vagyunk". Hová vezetett ez a barátság, megmutatta Trianon.

Mindezt a vallások összefogásának is lehetne nevezni Magyarország ellen. Rakovszkyék mozgalma magára a habsburgokra nézve is ártalmassá vált, de jól szolgálta a német-római birodalmi eszmét, vagyis a Vatikánét. Úgyhogy a bújtogatót ott kell keresni, már 1914 előtt. 1867 után a magyar parlamentarizmus lényege az azok elleni állandó védekezésből állt, akik magukat allították a leghazafiasabbaknak, ugyanakkor programjuk a rombolás és minden hasznos munka megakasztása volt. Ferenc József rájött, hogy ezeknek a hazafiassága üres szólamok csupán és hogy csak egyéni érdekeik vannak. Ezért támogatta őket és mindent megszavaztak neki és már a német nyelv sem lett többé probléma. Ferencz József lenézte őket és az első alkalommal megszabadult tőlük. De az ország meggyöngült és ekkor ért el minket az 1914-es háború.

Remete Pál az egyiptomi sivatagban élt és ő is menekült volt, hogy ne érje őt a hivatalos inkvizició.

Irenaeus püspök 16O körül kanonizálta a szent szövegeket és az egyház kijelentette, más szent szövegek nincsenek. A qumráni, vagy Nag Hammadi szövegek a tanúi, mit roncsolt össze a hivatalos és intézményes egyház. Szent Özséb a Pilisben Remete Pál követőit látta meg és az igazság pislákoló jeleiről beszélt. A veszélyt elhárítandó engedélyezte a pápa a magyar rendet, és hogy ellenőrizhesse őket. II. József pedig azonnal betiltotta ezt a magyar és ősi szellemiséget árasztó rendet.

Az egyház ezer éven át, páratlanul sok kárt okozott nekünk magyaroknak. Ők rontottak neki a Felvidék székely-hun magyarjainak Szent István háta mögül. A mai napig tisztázatlan, ki vezette rá a magyar királyra a mongolokat, ki akarta az Árpád ház kiírtását. Tán azoknak a magyarországi török váruraknak volt igaza, akik a magyarokkal való összefogás hívei voltak a Magas Porta és a Nyugat ellen. Vagy gondoljunk Mindszenty hercegprímás megalázására, amikor kujutott a nyugatra. Milyen szerződéseket köttött a Vatikán a kommunista rendszerrel, az ezeréves magyar szerzett jogok ellenében, és mi volt az a vita, ami a II. János Pál és a magyar püspöki kar között volt magyarországi látogatása idején? Ugyan miért támogatja a pápaság a szlávokat a magyarok ellenében máig is a Felvidéken, vagy éppen Csángóföldön. És elfelejtettük már a Csíksomlyó elleni támadásokat? Mert nem bírják elviselni a magyar egységet?

Nekünk magyaroknak nem szervilis megoldásokat kell kitalálni. Tisztázni kell, hogy kik azok, akik állandóan a szétverésünkel foglalkoznak és ebben egységeseknek kell lennünk. Minden más hazaárulás. A hercegprímás a pápa helyettese volt, csak neki volt joga koronázni, de a szuverén magyar uralkodó mondta meg, ki legyen az esztergomi érsek, aki ezt a tisztséget betölthette. A koronázás jogát és mert a Szent Korona a miénk volt, ezt a jogot nekünk a pápa átengedte és nem vehető el tőlünk kommunista szerződésekkel. Magyarországból nem lehet Rómából irányított gyarnatot kialakítani.Az utolsó Árpádok alatt Ladomér érsek is megakadályozta a pápát abban, hogy törvénytelenségeket követhessen el. Halála után a pápa mégis a nyakunkba ültette Róbert Károlyt és azt a felfordulást, véres cselszövéseket, amire csak Olaszországban volt példa. Machiavelli nem hiába írt ezekről tanulságul, mert Olaszország egyesítése csak ennek kiismerésén keresztül vált lehetségessé és száz évekig tartott. Ez kell nekünk? Ez a nyugati kultúra, neofeudalizmus és a "demokratikus" soros anarchia? Csák Máté megakadályozta az ország szétverését, mert ő Csaba leszármazottja és felvidéki volt. Nem véletlen, hogy Remete Pál ereklyéit, melyeket Nagy Lajos hozott Magyarországra, Trencsénben őrizték addig, míg az osztrákok le nem égették a várat, ahol az ereklyék elpusztultak.

A Pálos rend a magyaroké. El a kezekkel mindentől, ami a magyaroké.

Geönczeöl Gyula, valahol Felső Magyarországon.

Megnyitva 2490 alkalommal