Print this page
2010 október 31, vasárnap

„Veletek nem kell elszámolni”

Szerző: Plósz Sándor

A „rendszerváltásnak” nevezett hazugságot a bolsevik országgyűlés az MSzMP-KB irányította, a bolsevikok által kijelölt kerekasztal-lovagok, lakájok, nyaloncok és nyerészkedők hajtották végre, maguk javára. Az ellenőrzést, az einstandot a frissen megalkotott az 1949. XX.-ra a tákolmányra és az Alkotmánybíróságra bízták. A bolsik ezt már lerendezték, nem kell evvel foglalkoznia az új parlamentnek! Ők uralkodnak majd a (majdnem) szabadon választott parlament felett. „A múltat végképp eltörölni!”, már majdnem sikerült. Ez a Rózsadombi paktum.

 

Plósz Sándor: 2010. első szám: „VELETEK NEM KELL ELSZÁMOLNI”

Orgazdatársadalmi szemle

Mottó: „Adjátok vissza hegyeimet!”

Szerkeszti: Plósz Sándor, tulajdonnélküli tulajdonos

„orgazdatársadalom”

Beütöm a keresőbe, - magam vagyok. Magam vagyok a NaPuT-on, egyedül, az „Átöltözések korá”-ban 2006. – ma 2010-ben is,- talán több helyen is megtalálom, magamtól, vagy magamtól az Antitól, az Anti Orgazdától.

„orgazdatársadalom”, a szónak van értelme! Csak ennek a társadalomnak célja van a szóval, irányítóinak a kezdetektől, 1919, 1946-47. 1948-52, azután végig a vidám akollá alakított gulág szigeten, majd 1989 – 2010. napjainkig célja van,- a cél a szavak értelmének elvesztése, összekeverése, - elorozása, mint a tulajdon és tulajdonos, nemzet, stb. - minden szinten.

Szó, értelem. A szóval, a szavakkal, megnevezünk valamit, valakit és a másik fél felé közlésre használjuk. A szónak értelme tulajdonságai vannak, amit a másik fél velünk együtt azonos módon, azonos fogalomra, megért.

Értelem, értelmiség. A szavak, jelenségek, felfogására szolgáló tulajdonsága az embernek. Aki ezt érti, gondolkodik, értékel és mérlegel, az értelmiségi, - azaz gondolkodó ember. (Az értelmiség tehát, nem iskolához kötött tulajdonság!)

Nézzünk néhány példát, hogy könnyebb legyen a megértés:

… „1947.-1952. az államosítások kora” írják, mondják mindenütt, még - az egyébként gondolkodók is. NEM IGAZ. Ez a kor a rablás és elkobzások kora. - Miért?

Az „államosítás”, az állami tulajdonba vétel a közjóért, természetesen kényszerből, de KÁRTÉRÍTÉSSEL A TULAJDONOS felé. Számtalan példát találunk szerte a világban ahol demokrácia vagy ahhoz hasonló társadalmi berendezkedés volt, vagy van. Az államosítás, közösségi célból, a kár megtérítésével,- normális.

„Rablás, elkobzás, megfosztás”, az kártérítés nélküli eltulajdonítása a tulajdonnak, javaknak. Mindez párosulhat, mint tapasztaltuk, a tulajdonos és annak leszármazottainak negatív értékű megkülönböztetésével, beleértve Recsket, Hortobágyot és más hasonló nyalánkságot, a káruk fokozására, megsemmisítésükre. Ugyebár, ez történt a jelzett korban, 1947- 90. Majd jött, 1989-90. Akkor jött a módszerváltás, az Átöltözések korának következő lépése, a totális ORGAZDATÁRSADALOM kialakítása, 2010-re a szavak értelmének teljes elvesztése.

„orgazda” = lopott, rabolt, elkobzott holmik vásárlója. Fokozottan veszélyes és súlyosbító tényező a demokráciák jogrendjében, ha a vásárló tudja, hogy lopott, rabolt holmit vásárol.

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata: ENSZ, III. közgyűlés 1948. december 10. (Magyarország is aláírta, ratifikálta, törvénybe, tákolmányba iktatta. Állítólag ma is érvényben van.) 17.cikk, 1. "Mindenkinek joga van a tulajdonhoz mind egyénileg, mind másokkal közösen." 2. "Senkit nem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani."

A „rendszerváltásnak” nevezett hazugságot a bolsevik országgyűlés az MSzMP-KB irányította, a bolsevikok által kijelölt kerekasztal-lovagok, lakájok, nyaloncok és nyerészkedők hajtották végre, maguk javára. Az ellenőrzést, az einstandot a frissen megalkotott az 1949. XX.-ra a tákolmányra és az Alkotmánybíróságra bízták. A bolsik ezt már lerendezték, nem kell evvel foglalkoznia az új parlamentnek! Ők uralkodnak majd a (majdnem) szabadon választott parlament felett. „A múltat végképp eltörölni!”, már majdnem sikerült. Ez a Rózsadombi paktum.

Szóval itt van a szó, a szavak értelme. – Érted. - Érted? - Ha nem érted, tedd le most!

A szónak nincs értelme: „Felvilágosodás”

Kép

A „nagy” Francia forradalomban lerombolt templom kapuja

A Jakobinusok tere bejárata egy francia kisvárosban.

Az ORGAZDATÁRSADALMI SZEMLE egy internet folyóirat, amelyet szeretnénk évente két –három nagyobb terjedelmű számban és több aktuális cikkben megjelentetni. Cél a hiteles kor és kórrajz. Hozzászólásra itt a bevezető után van módod.

Szívesen köszöntöm a társszerzőket!

2010. első szám: „VELETEK NEM KELL ELSZÁMOLNI”

Megnyitva 43381 alkalommal