Print this page
2011 március 21, hétfő

Sound „boncol”: A rák és az étkezésről.

Szerző: Kósáné K. Mária

Már többen jelezték, és kérték tőlünk, hogy a következő magánlevélként „körlevelet” alkotó szöveget adjuk tudtára az itteni olvasóknak. Mivel már az utóbbi időben, óvatosabbak vagyunk az ilyen jellegű közlésekkel, megelőzendő a félreinformálást, vagy a későbbi levételét, vagy későbbi megmagyarázását az ilyen gyorsan felröppenő cikkeknek, most előre kifejtjük, illetve módosítjuk az erről való ismereteinkkel ezt a körlevelet, hogy ténylegesen hasznára legyen mindenkinek, az erről való tudás.

Sound „boncol”: Hírlevelek, körlevelek. Most a rák és az étkezésről.

(Mióta ezen körlevél anyagával foglalkoztam azóta már három helyről kaptam meg ugyanezt a szöveget másoktól, azzal a megjegyzéssel, hogy milyen okos és igaz dolgok vannak ebben a körlevélben leírva. - megj.: sound)

Az eredeti szövegrész idézőjelbe van foglalva, majd az egyéb magyarázatok, utána vannak leírva, amik egyrészt lehetnek elfogadások, vagy némi kiegészítések, vagy cáfolatok is akár, aszerint, ahogyan az eredeti cikkben foglaltak helyes, vagy csak félig helyes, vagy ellentétes információkat tartalmaznak.

Természetesen még ezek után is akadnak majd észrevételek a cikkel, vagy akár a már kiegészített részekkel kapcsolatban is, s ha előfordul majd a hozzászólásoknál, az is remélem mindenkinek tanúságul fog szolgálni, hogy kritikai érzékünk ne feledjük, s tudásunkat osszuk meg másokkal a témával kapcsolatban.

Ezt a cikket, azért tartottuk érdemesnek kifejteni, mert tudományos alapokra utalva építi fel mondandóját, míg a tudományos állásfoglalások között is nagyon nagy eltérések vannak ezzel kapcsolatban. Másrészt nagyon sok téves információt is sugall ez a cikk, mégpedig kijelentő mondatokban, hogy elhiggyük kimozdíthatatlan igazságként a róla írtakat.

Persze, alapvető dolgokkal kellene kezdeni, például a szövetekre ható degenerációt előidéző folyamatokkal, melynek csak egyik formája a ráknak nevezett megbetegedés. Ennyire részletesen azonban mi most nem foglalkozunk ezzel, csak éppen a rákkal kapcsolatos pár dolgot mondunk el, bár nem ártana ezzel a témával is, hisz akkor sokkal jobban megértenénk a szervezet számára a méreganyagok hatását is, amivel szintén sokat foglalkozunk ezeken az oldalakon az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az oltások, a só, a nyomelemek és a víz, a sugárzások, az életkörülmények embertelenné tétele kapcsán is. Ezekhez még vennünk kellene az urbanizáció (városodási és a hozzá tartozó infrastruktúra, vagyis minőségi ellátási rendszer) folyamatait is, - ami ugye a társadalmi csoportkülönbségek folyamata is, - ami viszont már az emberiség társadalmi fejlődéséhez is kötődik. Az már más kérdés, hogy ezt a fejlődési folyamatot, csak ezen az egy módon tudnánk-e elképzelni, - mint ahogyan most zajlik körülöttünk, - vagy más módon is képesek lennénk akár aktív tagjaként is megélni, beleegyezésünkkel és részvételünkkel, élő folyamatokként, nem úgy, mint a jelenlegit, ami, egy fejünkre épült rendszerként működik.

Bármely adatot, vagy tudást, melyre szert teszünk, sose feledjük összekötni más ismereteinkkel, mert különben minden egyes számunkra küldött információnak mindig lesz meghatározott igazságtartama is, s észre sem vehetjük a közé bujtatott egyéb nem tiszta értéket képviselő mondatokat, amik azonban tudatszintjeinkbe szép lassan szivárognak és kötődnek be, s mire észrevesszük, már önmagában kelnek életre maguk a résztudások, alapként, értéktelen adathalmazzal ellátva, s elfoglalva azt a kapacitást az agyunkban, ami az egészre való rálátást szolgálhatná nekünk!

Az eredeti cikk linkjét is megtaláltam, és „Forrás és fordítás: Munkácsi Zsuzsanna, Lektorálás: Assoc.prof.mag.dr.Dávid Tamás. Ehhez képest, hogy tudományosan lektorált is a cikk fordítása, kitartok állításaim mellett, bár orvosi doktorátussal nem rendelkezem, ezt kérem figyelembe venni, viszont a téves informálásomért épp ezért nem vagyok felelősségre vonható, mint „laikus”, míg, az orvosoktól azért többet várna az ember, ha már arra buzdítanak, hogy adjuk tovább ezt a cikket, körlevélként, teljesen egyszerű, és a rákról mit sem tudó embertársainknak. Az eredeti cikk itt található (még most): http://www.codteainfo.hu/rakkutatasihirek22.htm

Amint megkeressük a fejléc szerint a főoldalt, sok minden levonható belőle, hogy miért is fontos a rákkal kapcsolatos cikk, hisz egy gyógytermékeket árusító MLM közösség honlapjáról van szó, tiszta kereskedelmi szinten, mely ugyan szintén felszólal az orvosok, a kemo és műtét ellen, de miért is? Termékek hosszú felsorolásai miatt, ami ugye megint csak üzlet, de a teák és egyéb dolgok megvehetők. Ilyenkor mindig felmerül bennem a visszatérő kérdés, hogy a magunk környezetében nem lelhetők fel ezen gyógytermékek hazai társai?

Ezek után nézzük meg, hogy tényleg volt-e, és pont ezzel a szöveggel kiadva egy Kutató intézet általi „levél”. Az előbb adott linken ugyanis nem találni egyéb utalást az eredeti cikkre. De azért mi adjuk tovább körlevélként? Hát...?


S következzen maga a „neten keringő cikk”:

„A rák és az étkezés –J. Hopkins Intézet szerint.

Miután évekig azt mondták az embereknek, hogy a kemoterápia az egyetlen módja a daganatok (a kulcsszó: megpróbálják) megszüntetésének, a Johns Hopkins kutatóintézete végre elkezdett beszélni arról, hogy van más választásunk is!”

Kiegészítés:


Helyesen úgy szólhatna ez a bekezdés, kissé „magyarabbul”, hogy:

Miután a tudomány és az orvosok évekig, (sőt évtizedekig azt mondták az embereknek, - s ezt teljes egészében, mára sikerült is elhitetni velük, s már a kis gyermekek gondolkodásába is teljesen beleivódhatott, - szerkesztői megjegyzés) hogy a kemoterápia az egyetlen módja a daganatok megszüntetésének, akkor a Johns Hopkins Kutatóintézet (, végre,) elkezdett beszélni arról, hogy van más választásunk is.

Ezen kívül, ebben is főleg a kulcsszó úgy szólt, hogy megpróbálják ezzel az eljárással megszüntetni a rákos megbetegedéseket.

Ezek után még mindig ott van az a szófordulat, hogy „van más választásunk is”. Ebben viszont nem egyértelmű, hogy most a többes szám kikre is vonatkozik. Az orvosokra, mint kivitelezőkre, vagy talán a betegnek is megadatik-e a beleszólás joga, a betegségére vonatkozó alkalmazások közötti választásban?

Itt még mindig ne álljunk meg, mert azt mondja, hogy Johns Hopkins Kutatóintézet, de ha ennek a névkeresésnek, akár csak a magyarul fellelhető google lapjait elolvassuk, akkor most melyik kutatóintézetéről van szó, annak a szerteágazóan kiépült egyetemi rendszernek, aminek a fő lényege, hogy van egy olyan politikai egyetemrésze is, aminek a lényege a következően foglalható össze:

„A kutatóközpontok nagy száma megfelelően példázza az intézmény széleskörű kutató tevékenységét. A Foreign Policy Istitute-ot 1980-ban alapították. Fő profilja, hogy a tudományos kutatást és a nemzetközi politika elemzését integrálja és adekvát válaszokat adjon az Egyesült Államokat és a világot érintő nemzetközi politikával kapcsolatos kérdésekre.

Ezen intézményben a kutatók és professzorok a hallgatók számára rávilágítanak a politikát irányítók tevékenységének főbb mozgatórugóira.”

Ezen kívül még mit tudunk erről az 1876-ban alapított egyetemi rendszerről? Hogy tanulói között nagy érdekeltsége volt és van azon köröknek, akik a jelenlegi USA jövőépítő, tudományos és politikai vonalon majdan irányt adó személyeinek felkutatásával foglalkozik, azokat felkarolja és megfelelő munkaterületekhez juttatja őket, mégpedig nem éppen emberbaráti cselekedetként, hanem a majdani „valamit kérünk majd cserébe” elv alapján.

Tudom persze, hogy ezeken kívül, sok egyszerű ember is végez ezen intézményekben és kap diplomát, de... Kell tudnunk, hogy egy hír, egy cikk mögött kik és talán milyen szándékkal állnak, vagy állhatnak. Egy hírnek vagy adatnak, vagy tudásnak az elfogadási lehetőségei itt kell, hogy kezdődjenek a számunkra. A szavahihetőség megkeresése, nem egy rossz befektetési alap egy-egy cikk olvasása közben. Az tény, hogy így olvasva egy cikket, sokkal időigényesebb a napi hírek olvasása, de egyúttal a szűrés lehetőségét is megadja a tudatunk számára, hogy kell-e a továbbiakban is tárolnia az itt elolvasott adatot vagy közlendőt, vagy nem.

Pár szót szóljunk a kemoterápiáról is, mert ennek pontos ismerete nélkül nem tudunk állást foglalni a cikk ezen bekezdésének igazságtartamáról.

A kemoterápia lényege az, hogy a legfrissebben fejlődő szövetállományok és sejtek roncsolásával, életkörülményeinek rombolásával küszöbölje ki, ezen sejtek fejlődését, segítse elő ezek megsemmisülését az emberi szervezetben. Ezt, szövetfejlődésre ható mérgekkel vagy méregként viselkedő anyagok bevitelével érik el.

A rákos sejtek, a legaktívabban fejlődő szövetállományok a szervezetben, hisz el szeretnének uralkodni, át szeretnék venni a teret, a szervezet normál szövetállományait kitúrva, vagy azoknak anyagait beépítve önmagukba. A rákos sejt ilyen értelemben az élő szervezeten élősködik, és nem gondol arra, hogy fejlődése által, saját életben maradásának végét hozza létre, az alapszervezet esetlegesen előforduló halálával.

A rákos szövetek azonban nem egységesek és rengeteg fajtájuk van jelen a szervezetekben. Az átlagember, amikor a rákról hall, akkor egy és „egyetlen” dolgot ért rajta, pedig megjelenési fajtája akár 1000 is lehet. Mint egészséget pusztító, tényleg egy, de mint szövetállomány sokszor függ attól, hogy milyen eredeti szövetállomány mutálódása által jött létre, vagy milyen eredeti szövet alkotórészeiből veszi anyagait. Nem mindegy ezáltal, a területi elhelyezkedése sem.

A kemoterápiát úgy alkalmazzák, hogy az eredeti szövetállományokra, vagy azok területi elhelyezkedésére nem mindig vannak tekintettel, hanem olyan kémiai anyagot alkalmaznak, ami az összes szövetállományban kifejti hatását. Ebbe természetesen beleesnek az emberi test bármely más részén fellelhető fejlődő szövetállományok is, melyek éppen a normál szöveti növekedési fázisba kerültek, épp kicserélődési szakban vannak, és nem is rendelkeznek eldeformálódott jellemzőkkel.

Itt kapunk választ arra is, hogy már egy évszázada miért nem találják meg a kutatók a rák „ellenszerét”, hisz, globális rendszerben gondolkodnak, ami alapvetően kizárja, hogy a rák egységes ellenszerét megtalálhassák, hisz az egyediség elvének törvényét lépi át ez az alapgondolat. Ha utána olvasunk, az „Immunrendszer” című cikkben megtaláljuk sok mindenre a magyarázatot, s megtalálhatjuk a legfrissebben fejlődő szövetállományokat, hisz a reproduktív szervek azok, melyek állandóan megújuló szövetállományokat hoznak létre.

A peténél és a spermiumnál gyorsabban fejlődő szövetállományaink, márcsak a baktérium és vírustörzsekkel, valamint a gombák által átalakított szövetállományaink lehetnek, hisz ezek „virulensebbek” az emberi szövetállományoknál, vagyis gyorsabban fejlődnek a normál szöveteknél, - ha már annak alapjai fennállnak, - míg a normál szövetállományok kialakulása még gátoltabb, hisz életfeltételeik egyértelműen háttérbe szorultak, ha már a másik fél életfeltételei erősebbek. Egy téren belül, mindkettőnek nem lehet azonos feltételrendszere, hisz az emberi szervezetre nézve, a fizikai létben, ellentétes irányvonalúak, bár mindkét félnek célja ugyanaz, épülni és fennmaradni szándékozik. Az irányvonalukat azonban magára a térre kell kivetítve szemlélni, s ez, ebben az esetben az emberi test, s mindaz ami ennek a testnek, belső térnek, nem az épülésére van, hanem azt leépíteni szándékozik, egyértelmű, hogy a térrel ellentétes irányultságú jellemet takar, tehát ellene a belső egységen belül védekezni kell, és a negatív irányultság életfeltételeit kell gátolni, s az építők életfeltételeit erősíteni.

Természetesen a jelenlegi kutatások is foglalkoznak a ráksejtek egyediségével, mint DNS, mint RNS tekintetében, valamint a jelenlegi ráksejtek megfigyeléseinél és folyamatainál már találkozunk olyan elméletekkel és szakdolgozatokkal, hogy a rákos sejtek magjaiban egyéb baktérium, vírus és gombaállományok vannak a háttérben, amikhez azonban a köré, „védelemként” nőtt, egészséges szövetállományok miatt nehéz hozzáférni, és azokat felbontani és megsemmisíteni. Sőt, több mint valószínű, hogy ennek köszönhető a nehezen felfedezhetősége is a rákos szövetállományoknak, a korai szakaszban.

Ezek az elvétve fellelhető tanulmányok, már némileg közelebb vannak azokhoz a megfigyelésekhez, melyek alapján a néphagyomány már évezredek óta gyógyítja a most rákként ismert betegségeket, bár lehetséges, hogy több néven találkozunk velük a szájhagyományban.

(Nem tudom, miért jut mindig eszembe, az emberi szervezetben lejátszódó folyamatokról való tudásom alapján, az emberi társadalom felépítettsége, vagy az, ahogyan kellene élnie ennek a társadalomnak...? Hogy körbevegye a megtámadott tagját, és ezzel a körgyűrűvel védje, hogy ki ne szabaduljon köréből az, ami körében zavart támaszt, hogy védje a távolabbi részeket ugyanettől a bajtól, addig is amíg a bajt magán belül fel nem számolhatja, s hogy ebben, a még mögötte felsorakozók is támogassák, és életfeltételeiben elősegítsék, erősítsék...

Fentiek alapján, persze felmerül még egy kérdés, hogy csak az immunrendszernek van-e elzáró és felszámoló szerepe az emberi test védelmében, vagy ez a sajátosság bele van kódolva talán a szövetek rendszerébe is, mint ahogyan a továbbiakban az egész rendszerbe, hogy mindig az életfeltételek alapjait biztosító rendszereket védi a legjobban, akár feláldozva önmagának épségét és rendszerét is, mondjuk az agy és a szív védelmében?)

A kemoterápiával kapcsolatban még fel merül az is, hogy minél tágabb szélességben szeretnénk alkalmazni egy gyógyítási rendszert, annál magasabban szinten kell keresnünk azt a közös életjelenséget, amire hatva, ez teljesülhet. A kemoterápiában ez úgy érvényesül, hogy a sejtromboló hatást, egyértelműen élő szöveti rendszerekre építi és egyértelmű, hogy minden élő szöveti rendszer tartalmaz azonos genetikai anyagokat (RNS). Ha egy olyan anyaggal kezdünk egy szervezetet befolyásolni, ami egyértelműen negatívan hat ezekre a rendszerekre, akkor egyértelműen, csak is eredményesek lehetünk az ellenük való felszámolásban, akár annak tudatában is, hogy ez a hatás nem válogat a szövetrendszerek között, és ezt mint velejáró következményt könyveljük el. A kemoterápiák tulajdonképpen sugárterápiaként működő szövetpusztító eljárások, vagy szövetépítési láncreakciót akadályozó anyagok használata a szervezetben.

Nagy vonalakban ezzel a hosszabb bevezetővel körvonalaztam is a lényeget, s a cikken végighaladva bemutatom a rák megbetegedés folyamatát, valamint egyéb fontos tudnivalókat.

Folytatás a körlevélből:

„HÍRLEVÉL, friss hírek a rákról a John Hopkins Egyetem RÁK-kutató Intézetéből:

(Ezt a részt most illesztettem be ide, mert a linkben adottban szerepel, de amíg nem találtam meg az eredeti linket, (ami viszont még eredetibbre nem mutat rá,) nem tudhattam, hogy az egyetem melyik kutatóintézete adhatta ki. Tudomásomra csak most jutott, de a körlevélben ez a szövegrész nem szerepelt.)

1. Minden embernek vannak ráksejtek a szervezetében. Ezek a ráksejtek nem mutathatók ki a szokásos vizsgálatokkal egészen addig, amíg számuk több milliárdra fel nem szaporodik. Amikor egy orvos a kezelés végeztével azt mondja a betegnek, hogy nincs több ráksejt a szervezetében, ez csak annyit jelent, hogy a tesztek nem képesek észlelni a ráksejteket, mivel azok még nem érték el a kimutatható mennyiséget.

2.Egy ember élete során a ráksejtek átlagosan 6-10 vagy még ennél is több alkalommal bukkanhatnak fel.

3.Ameddig az ember immunrendszere erős, képes arra, hogy elpusztítsa a ráksejteket, és ezzel megakadályozza, hogy azok elszaporodjanak és daganatokká fejődjenek.”

Kiegészítés:

A jelenlegi étkezési lehetőségeinket ismerve, és a mérgezett környezeti ártalmak figyelembevétele alapján elmondható, hogy minden civilizált körülmények között élő emberben, és annak minden életpercében, vannak degenerált egyedi szövetek vagy akár szövetállományok is, s amikor azokat az orvosok megállapítják, akkor már a szervezet immunrendszere és teljes rendszere, elkezdte az ellene való felszámolást, amihez azonban már nem biztos, hogy kapott megfelelő külső segítséget a szervezet, s akár már kimerülhetett az ehhez szükséges feltétel is.

Itt tehát csak az a pontatlan megállapítás, hogy amennyiben az immunrendszer ezen degenerált szöveteket még képes felismerni és felszámolni, nem is beszélhetünk még rákos megbetegedésről, csak egy olyan szövetről, amelyik az eredeti szervezet számára idegen rendszerfelépítéssel rendelkezik, s amikor arra negatív hatását kezdi kifejteni, akkor a szervezet felszámolja. A degenerált szövetállománynak, mint olyannak, a besorolása csak akkortól negatív, ha már olyan mértékben elhatalmasodik, hogy az egész rendszer valamely rendszerének működését nagy mértékben akadályozza, ami azonban hatással van az egész rendszer egészének összhangban való létére is, s egyben még egy feltételnek is meg kell felelnie, hogy a szervezetből, egyszerűen alkalmazható külső segítség nélkül, fel nem számolható.

Tehát, biológiai ismérvei alapján, szövettanilag, „rákos” maga a sejt, de nem képes hatást gyakorolni a szervezetre, tehát addig ez csak egy szervezetbe nem illő sejtállomány.

Megfigyelt dolog pl. hogy a daganat és a rák fogalma összefut az emberek tudatában, pedig van köztük különbség. Ugyanezt a hibát követte itt el, a fordító, vagy maga az eredeti cikknek az írója.

Folytatás a körlevélből:

4. Amikor valakinél kimutatják, hogy daganata van, az azt jelzi, hogy annál a személynél összetett táplálkozási hiányosságokkal állnak szemben. Ezek hátterében lehetnek genetikai, környezeti, táplálkozási és életmódbeli tényezők.”

Kiegészítés:


Kezdjük az első mondattal:

„Amikor valakinél kimutatják, hogy daganata van, az azt jelzi, hogy annál a személynél összetett táplálkozási hiányosságokkal állnak szemben.”

(Először is, ez egy nagyon „magyartalanná” fordított mondat. Aki ennek olvasása közben nem szisszen fel, vagy nem érez fájdalmat a bensejében, nyelvünk megcsúfolása miatt... Tudom, az utóbbi időszak, sajnos nagy hatással van mindenkire, főleg bizonyos nyelvi fordulatok teljesen belénk ivódtak, és már észre sem vesszük, hogy mennyire helytelenül alkalmazunk szófordulatokat, sőt sokszor már azt sem tudjuk, hogy hogyan kellene kifejezni magunkat.)

Hoppá! Ez érthetetlen, hogy az egyikből, hogyan vonható le a másik. Ennek a mondatnak így, sem eleje-sem vége, arról nem beszélve, hogy a daganat, mint olyan, nem egyértelműen táplálkozási hiány eredménye, hanem nagyon sok egyéb oka lehet. Daganat alakulhat ki pont azért, mert az idegen anyagot körülvevő fehérvérsejtek zárt rendszert alkotnak a sérült állomány köré, de az, ezen a körbezárt rendszeren belül tovább létezik, mivel a jelenlegi fennálló körülmény, nem engedi meg a teljes felszámolásának lehetőségét. Talán, más feladatai is vannak jelenleg az immunrendszernek, ami fontosabb szerveket érintő védelmi feladat, de az is lehetséges, hogy a daganat egy olyan anyag köré alakult, amit nem képes azonnal eltávolítani magából a szervezet, pl. egy szövetek közé került szög, vagy varrócérna, szervezeten belül vándorlásra is alkalmas tárgyak, stb. Ezeknek a daganatoknak ugyan nem sok köze van a táplálkozáshoz, bár azért nem tagadható, hogy válhat belőlük rákos daganat is.

Viszont előkerült a már említett fogalmi zavar, hogy a daganat, meg a rák hogyan kerül egy fogalmi rendszerbe. Az előbb még minden degenerált sejt egyben rákos sejt is volt, most meg minden daganat rák is egyben, és ráadásul mindez a táplálkozás miatt alakult ki. Vannak érdekességek ebben a cikkben, ez már tény, de attól, hogy megállapító módban van valami leírva, nem biztos, hogy fedi a teljes valóságot!

Ezek után fussunk neki ennek a pontnak még egyszer szövegértelmezés szerint is:

„Amikor valakinél kimutatják, hogy daganata van, az azt jelzi, hogy annál a személynél összetett táplálkozási hiányosságokkal állnak szemben. Ezek hátterében lehetnek genetikai, környezeti, táplálkozási és életmódbeli tényezők.”

Tehát a táplálkozási hiányosságok hátterében táplálkozási tényezők lehetnek. Ez már szinte világos is mindenki számára! :)

De hogy a táplálkozási hiányosságok hátterében hogyan fedezhetők fel a genetikai tényezők, azért ezt, kissé meg kellene magyarázni, a mit sem sejtő olvasónak. Mert ha már genetikáról beszélünk, akkor már nem beszélhetünk simán táplálkozási hiányosságról, hanem talán valamely olyan tényezőről, ami örökletesen hiányállapotokat hoz létre egyes személyeknél, pl. felszívódási zavarokat előidézve, vagy enzimhiányos állapotokból adódó lebontási képtelenséget okozva, vagy akár beépülési lehetetlenséget előidézve a szervezetben. Itt azonban nem a táplálkozási hiány az elsődleges, hanem, hogy a táplálkozási lehetőség ellenére sem képes a szervezet létrehozni a hiányállapotok megszüntetését. Így, ebben az értelemben, a genetikai hátterű hiányállapotokat ebbe a körbe, automatikusan nem szabadott volna besorolni. Tény viszont az, hogy a hiányállapot ettől függetlenül ennél is fennáll, de nem táplálkozási hiányként, hanem genetikailag megszabott lehetetlenségként. Ezekben az esetekben, a hiányokat, kész termékekkel kell pótolni, ez egyértelmű.

Táplálkozási hiányállapotokat „környezeti és életmódbeli tényezők” viszont, igen is, képesek létrehozni. Ezeket nem részletezném, hisz közismert többünk előtt.

Folytatás a körlevélből:

5. Ahhoz, hogy e sokrétű táplálkozási hiányosságokat megszüntethessük, az étrend megváltoztatására és étrend-kiegészítők bevitelére van szükség, ezekkel fogjuk megerősíteni immunrendszerünket.”

Kiegészítés:


Ezzel a ponttal teljesen egyetértek, talán némi megjegyzést azért hozzáfűzve.

Nem szeretnék teljesen visszaugrani a „paradicsomi állapotokig”, de amennyiben a több évszázados népi élelmezési szokásokat nem borította volna fel a fogyasztói társadalom reklámhadjárata, akkor most sem kellene táplálkozási hiányosságokról beszélnünk.

Amennyiben a vegyipari termékeket reklámozói hadjárat, nem befolyásolta volna a mezőgazdasági növénykultúrák termelési szokásait, és nem borította volna fel a több évszázados növénykultúráinkat, akkor szintén nem kellene táplálkozási hiányosságokról beszélnünk.

S végül, ha maga a törvényalkotói rendszer nem kényszerítő hadjáratot indított volna el, a még szokásjogi rendszer alapján gazdálkodó és táplálkozó népekkel szemben, szintén nem kellene táplálkozási hiányosságokról beszélnünk, nemhogy rákos megbetegedésekről, vagy bármely eluralkodott mai betegségnevekről, a szokásos, évszakonkénti vagy környezetből eredő betegségeken kívül, s akkor nem kellene most visszaállítani az étrendünket ugyanarra a rendszerre, ami eredetileg is volt, s nem kellene étrendkiegészítőkre sem külön költenünk, ami maga az étel, vagy alkotórészeket is tartalmazó növényi ital, melyet régen az erdő és mező nyújtott a népeknek ingyen.

Folytatás a körlevélből:

6. A kemoterápia során tulajdonképpen megmérgezik a gyorsan növekvő ráksejteket, de ezzel elpusztítják a csontvelőben, a bélrendszerben stb. lévő egészséges sejteket is, sőt egyéb szervek: a máj, vese, szív, tüdő stb. - károsodását is okozhatják.

7.A sugárterápia, miközben elpusztítja a ráksejteket, elégeti, roncsolja és károsítja az egészséges sejteket, szöveteket és szerveket.”

Kiegészítés:

Megint visszatértünk a kemoterápiához.

A 6-7. ponttal kapcsolatban megint nézzünk bele „Az immunrendszer erősítése és gyógyítása” című cikkbe és olvassuk el az immunrendszer alkotóelemeinek a rejtett helyeit, valamint ott találunk arra is választ, hogy a folyamatos méregtelenítéshez, milyen szervekre (és azok minimum jó állapotára) van szüksége a szervezetnek.

Az hogy a sugárterápia esetén milyen szövetállományok és milyen sorrendben pusztulnak erről részletesebben a Kisvirágú fűzike címszó alatt olvashatunk.

Tehát a pusztulás súlyossága és mértéke a gyermekeknél a leggyorsabb, a felnőtteknél azonban az éppen anyaméhben lévő embrióra és születendő gyermekre, valamint az állandóan megújuló spermiumra és petére és ezeket létrehozó ivarszervekre, majd egyéb, éppen épülőben lévő szövetállományokra, előbb a vérképzésre, - tehát az immunfolyamatokra is,- és a hormonok képzésére is, majd az érzékenyebb gerinc, máj és hasnyálmirigy szövetekre, vesére, majd egyéb izmos szervre és szövetállományra, végül a csontszövetre van hatással. Amennyiben az agyban található a fellelt rákos szövetállomány, akkor az ottani egészséges szövetállományokra hatást gyakorol, hisz területileg irányított lesz maga a kemoterápia is. Normál körülmények között, azonban az infúziós kemoterápia nem érinti az agyat, csak a hormontermélést, de a szövetállományát nem, mert a vér-agy-gáton még kisebb dózisban, nem jut keresztül.

Folytatás a körlevélből:

8. A kemoterápia és a besugárzás kezdetben gyakran csökkenti a daganat méretét. Azonban a kemoterápia és a besugárzás hosszan tartó alkalmazásával nem lehet több daganat elpusztulását elérni.

9. Amikor a kemoterápia és a besugárzás hatására testbe túl sok méreg kerül, az immunrendszer meggyengül vagy összeomlik, miáltal a beteg szervezete képtelen ellenállni a különféle fertőzéseknek és komplikációknak.

10. A kemoterápia és a besugárzás hatására a ráksejtek mutációval ellenállóvá válhatnak, ami megnehezíti elpusztításukat. Sebészeti beavatkozások ugyancsak a ráksejtek továbbterjedését okozhatják a szervezet más részeire.”

Kiegészítés:

Mint ahogyan már említettem a daganatokat erős egészséges szövetállományok is körbeveszik, ezek egyben akadályozzák a daganathoz való további hozzájutást is, ezért a mérete egy idő után tényleg nem változik ezzel az eljárással, viszont annál nagyobb lehetőséget ad arra, hogy e beavatkozás hatására még jobban körbevegyék ezt az elzárandó rendszert a még egészséges szövetek is, és jobban tömörüljenek egymáshoz és magához a daganathoz is. Gyakorlatilag, kisebbségük, egyben sűrűbbségük által is, tűnhet átmérőben kisebbnek. Maguk a mutálódott szövetek, még tovább mutálódnak a sugárfertőzés hatására, és új továbbélési jellemzőket alakítanak ki magukban, így ellenállóvá válnak a megszokott mennyiségű sugárkezelésnek, míg magát a dózist az egészséges szervezet rovására már orvosilag nem szabad tovább növelni, hisz az egészséges szövetállományok egyértelmű pusztulását érnék csak el vele, míg a tumorsejtek életképessége ezzel ellentétben már növekedett. Megjegyzem még, hogy normál jelenségként nem szokott előfordulni a sima emberi szövetek mutálódási képessége.

Az immunrendszer összeomlása magának a besugárzásnak az eredménye, hisz a vérképzés falósejt állományai sem képesek a kezelés alatt létrejönni, sőt a szövetsejtekben lévő endotelsejtek is károsodnak. Talán a csontvelőben lévő fehérvérsejt kezdemények és a máj, lép rendszereiben lévő endotelsejt állományok még nem, s innen indulhatnak majd megint a kezelések befejezése után újra, az egész szervezetbe szét. Immunrendszer nélkül, a szervezet saját ellenálló képessége egyáltalán nem működik, s míg magától újra nem rendeződhet, addig a beteget állandó fertőzés elleni védelemmel kellene ellátni. Ez egyértelmű.

A sugárzások hatására az elhalt szövetállományok belső mérgezettséget is okoznak, s ezek elszállításáról is ennek az immunrendszernek kellene gondoskodnia, bár ebben segítségére lehet a szervezet nyirokrendszere is.

A sebészeti beavatkozások alkalmával, amikor nem egy teljesen zárt rendszer egyben való kiemelésével állunk szemben (pl.méh), hanem a test valamely pontjáról való részek eltávolításáról van szó, akkor mindig a degenerált sejtek szétszórásával is tisztában kell lennünk, mert oly kicsiny részek ezek, melyek szemmel nem láthatóak, de akár egy sejtecskéje is csíraként hathat az átkerült, odapottyant szervrészben, s ott továbbterjedést hozhat létre, vagy önálló sejtburjánzási gócot alkothat. Aki már kertészkedett az tudhatja, hogy a félreesett, észre sem vett magok is kikelnek, akkor is, ha azok nem a barázdába esnek. Mondható erre az is, hogy hisz ez is természetre rendje szerint való törvényszerűség.

Folytatás a körlevélből:


11. A rák elleni harc egyik hatékony módja a ráksejtek kiéheztetése oly módon, hogy nem juttatjuk hozzá azokhoz az élelmiszerekhez, amelyekre a burjánzáshoz szükségük van.”

Kiegészítés:

A rák elleni harc egyik hatékony módja a ráksejtek kiéheztetése...” Megint egy kijelentő mondat, ami nem tűr ellenvéleményt, pedig sajnos akkor maga az egészséges szövet is kiéheztetésnek lesz kitéve. Ez is egyértelmű, de erről valahogy elfelednek szólni.

Ezt az eljárást a kemoterápia nélküli eljárások esetén szabad csak alkalmazni, s akkor is, a szervezetnek kis mennyiségben biztosítani kell alapvető élelmiszereket, melyek erősítik az immunrendszert. Kemoterápia alatt és utána, amíg a szervezet magához nem tér, ezt az eljárást nem szabad követni.

Folytatás a körlevélből:

12. A húsokban lévő fehérje megemésztése nehéz, amihez a szervezetnek rengeteg emésztőenzimre van szüksége. A belekben maradó emésztetlen hús romlásnak indul, és további mérgező anyagok lerakódását okozza.

Kiegészítés:


Ez a megállapítás azonban a kemoteriás kezelés alatt is, és az immunrendszert igénylő eljárási folyamat alatt is igaz lehet. Viszont az első mondatból, nem következik a második mondat, csak ezt sokszor nem szoktuk észrevenni olvasás közben, hogy bizony egy pár magyarázó mondat talán kimaradhatott.

Az első mondatból a második mondat csak abban az esetben következhet, ha a beteg kemoterápiában részesült és az a hormonrendszerét és enzinrendszerét is roncsolta. Tehát a beteg enzimhiánnyal küszködik, ezért a fehérje emésztése gátolt, ami rothadási folyamatokat indít meg a belekben, melyek további mérgezettséget okoznak, vagyis lefoglalják a szervezet méregtelenítési rendszerét, és az immunrendszert. De akkor még mindig ott van, hogy mindezekből még nem egyértelmű az a következtetés, hogy a méregtelenítés nem sikerül és ez további méreganyag lerakódását eredményezné a szövetekbe.

A méregtelenítési folyamatokat ismerve, a mindig frissen felszabaduló méreganyagok megsemmisítésével és eltávolításával foglalkozik elsősorban a szervezet, s amennyiben a napi méregtelenítéssel végzett, akkor folytatja előbb a májban felgyűlt, majd a szövetekben lévő méreganyagok kivonását, megsemmisítését, és kiürülését. Ehhez azonban sok természetes nátriumra van szüksége a májnak..., de ebbe talán most nem mennék bele részletesen.

Kemoterápiában nem részesülő rákos betegnek sem ajánlott azonban, a nehezen emészthető húsok fogyasztása, mert sok energiát igényel, melyet az immunrendszer erősödésétől és munkafolyamaitól von el. Ezért nagyon megfontolandó a helyes diéta alkalmazása a rákos betegnél.

Folytatás a körlevélből:


13. A daganatsejtek falát erős fehérjeréteg fedi. A húsevéstől való tartózkodás vagy kevesebb hús fogyasztása több enzimet szabadít fel, amelyek megtámadják a ráksejtek falát, ezzel lehetővé teszik a szervezetben lévő ölősejtek számára, hogy a rákos sejteket elpusztíthassák.”

Kiegészítés:

„A daganatsejtek falát erős fehérje réteg fedi.”

Ezt elhihetjük. DE:

„A húsevéstől való tartózkodás, vagy kevesebb hús fogyasztása több enzimet szabadít fel, amelyek megtámadják a ráksejtek falát,...”

Hoppá! Tehát ha nem eszünk húst, akkor helyette ezek a gyomorban és bélfalban lévő enzimek kilépnek és elkezdik keresni a daganatfehérjéket, mert mindenképpen rákfehérjét akarnak támadni, illetve bontani?

Nem, természetesen nem erre gondol e szavak írója, csak egy kicsit összezavarodott az enzimek és az immunrendszert alkotók világában. Amint már az előbb írtam, ha nem terheljük le az emésztéssel a szervezetet, akkor több energiát tud fordítani az immunrendszer a betegség felszámolására. Ugyan a hús emésztésében is részt vesznek enzimek, de ezek nem ugyanazok az „enzimek”, amik, a már immunrendszer által felfedezett és körbezárt idegen anyagok felbontásában részt vesznek.

„A falósejtek miután megteltek, a magukba zárt anyagokat megemésztik, vagy egyéb a szervezetben megtalálható enzimek segítségével lebontatják és kiengedik magukból. (Ez a jelenség zajlik le a májban, a belekben, a lépben és a vérben is.) Ezen a területen erős bőrpír vagy, gyulladás alakul ki. A további eloszlatásáról, elszállításáról más fehérvérsejtek, és a szövetekben lévő nyirokutak gondoskodnak.” (Lásd Immunrendszer cikket.) Feltételezhető, hogy ilyen fellelhető fehérjebontó enzimekre gondol a cikk írója, de ez sajnos nem úgy zajlik, ahogyan ő írja, hanem úgy, ahogyan az időzőjelben foglaltakban van írva, tehát semmilyen enzim nem készíti elő, és nem támadja meg a daganat külső, erős fehérjefalát, és nem szabadítja fel az utat a falósejtek számára. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem kellene a kemoterápiás eljárást sem alkalmaznunk, s nagyon hamar gyógyítható lenne a rákos burjánzás betegsége, ugyanis a sejtközötti terekben, normális körülmények között, nem nagyon találunk fehérjebontó enzimeket, mert maga az enzim, nem tenne különbséget a saját szövetek és az idegen szövetek között, így saját magát emésztené fel a szervezet, méghozzá pl. a belet kívülről, illetve a hasfalon belülről. Viszont találunk olyan fehérvérsejteket, amiknek az a feladatuk, hogy a bekebelezett anyagok emésztésében vegyenek részt, de ezek a granulocitáktak nevezett fehérvérsejtek, nekik nem a ráksejtekkel és daganatokkal van dolguk, hanem a baktériumos fertőzésekkel és az élősködőkkel, illetve az allergének felismerésével és a hisztamin anyag kibocsátásával. Tehát a kisebb horderejű gyulladások alkalmával dolgoznak a szervezetben.

A daganat körívét, bizony szintén fehérvértestek, falósejtek (fagociták: monociták és makrofágok) bontják meg, elszállítják azon helyekre, ahol találkoznak ezekkel a speciális „enzimeknek” kikiáltott, de szintén fehérvértestekkel, a limfocitákkal, amik lehetnek B- vagy T-sejtek. A T-sejteknek van nagyobb szerepe a daganatok felszámolásában, illetve egyes fajtái a „természetes ölősejtekkel” is megegyező tulajdonságokkal is bírnak, s most jutottunk el oda, hogy a természetes ölősejtek képesek megölni azokat a sejteket, amelyek erre jelet adnak nekik, mivel megfertőzte őket egy vírus vagy rákossá váltak. Valamint még azt kell tudni, hogy a (fagociták) falósejtek nemcsak bekebelezik, hanem be is mutatják a T-sejteknek a kórozó, vagy idegen szövetállomány darabjait, hogy az legközelebb felismerhesse azt, és felszámoló rendszert is indíthasson legközelebb az ilyen típusú kórokozó, vagy szövetállomány ellen.

A falósejtek és a T-sejtek találkozási helye, pedig nem más, mint a nyirokutak, a nyirokrendszer és a vér.

Ha már enzimekről beszél a cikk írója, vagy fordítója, akkor már egyszerűbb lett volna leírni a szabad gyökök miatti rákosodási hajlamot. Szabad gyökök akkor keletkeznek a szervezetben, ha oxidációs folyamatok zajlanak benne, vagyis „égés”, vagyis szerkezetátalakulás. Ilyen az emésztés, a méregtelenítés is. A szabad gyökökre szüksége van a szervezetnek a kórokozók elleni harcban is, de ha a normál egyensúly felborul, akkor az egészséges sejtektől is akar elektronokat elrabolni, ami a sejt megbetegedéséhez vezet. A szabad gyökök megtámadhatják a nukleinsavbázisokat, amelyek együtt alkotják a DNS-t. A sérült DNS, vagy mutáns gén pedig, a rossz biológiai információ megkettőződéséhez vezet, ezek lesznek a ráksejtek. Amikor az egyensúly felborul, akkor a szabad gyökök elleni védekezési lehetőségünk egyedül csakis a telítetlen zsírsavak fogyasztása, és az antioxidánsok magunkhoz vétele lehet. Mindkettő esetén jönnek létre a szervezetünkben bizonyos posztaglandin nevű enzimek, melyek nagyon hamar jönnek létre, de ugyanilyen gyorsan feleződnek és beépülnek a szabadgyökrendszerű állományokba, ezzel megkötve őket. Ugyan, ezeknek is köze van a húsuk emésztéséhez a belekben, de ezek sem támadják meg a ráksejtek külső falát.

És egy kicsit, még most se haladjunk tovább, mert azt írtam az előbb, és ezt nagyon fontos dolognak tartom, hogy „a természetes ölősejtek képesek megölni azokat a sejteket, amelyek erre jelet adnak nekik, mivel megfertőzte őket egy vírus vagy rákossá váltak.” (Megjegyzem, ez is milyen érdekes jelensége a szervezetnek.)

Lehetséges ez? Igen lehetséges. Azonban ez, csak a degenerációs folyamat első lépcsőjében lehetséges, ugyanis amikor már a vírussal megtévesztett sejt, vagy a degenerált sejt önmaga kezd szaporodni, - sejtburjánzás, - akkor ugye ilyen jelzést, biztos, hogy nem küld már az immunrendszer felé, hogy jöjjenek, fedezzék fel, és öljék meg. Ekkor lép azonban életbe a „B-terv”, hogy a már egy-két falósejtek által szállított sejtmaradványból, a T-sejtek felismerjék a megbetegedést, és mozgósítsák a falósejteket az egész szervezetben, az ilyen típusú elváltozások felfalására, és a megsemmisítő helyekre szállítására.

Azonban mint már említettem, a ráksejtek sokkal gyorsabban regenerálódnak és fejlődnek, mint a természetes szövetállományok, hamar képesek saját érhálózatot is létrehozni belefolyva a szervezet érrendszerébe, ezért nagyon erős harcot vív a szervezet egy ilyen folyamatban, mert szinte „túlszüli” a rákos sejt a természetes szöveteket, s ráadásul, maga a falósejtállomány is sokszor elhal ebben a sejtek közötti harcban, önfeláldozva önmagát a szervezet megmentése érdekében.

(Hogy miért jutnak eszembe ezzel kapcsolatban is a társadalmakban előforduló folyamatok? Érthetetlen.)

A rákos sejteket körülvevő erős fehérjefalat azonban meg lehet gyengíteni, ha az erősségét elősegítő savas közeget lúgosítjuk. Ezáltal könnyebben hozzáférhetővé válik a falósejtek számára, mivel a lúgosságban fürödve, a rákos sejteket körülvevő egészséges szövetek gyűrűje is meglazul és átjárhatóbbá válik, mert eltávolodnak a magukból savas közeget kibocsátó rákos sejtektől, hisz közöttük a Ph-érték különbség egyre jobban növekszik, ezért az elhatárolódás is egyre nyilvánvalóbb a két típusú szövetállomány között. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a környezeti szövetek is rádöbbennek a ráksejtek különbözőségére, s attól kezdve már nem közölük valóként ismerik fel, s ezáltal nem is kívánják a továbbiakban támogatni.


Kiegészítés utáni kiegészítés:

Itt had ragadjam meg azt a lehetőséget, hogy miután ilyen szépen levezettük a rákkal kapcsolatos fejtegetéseket, visszatérjek a cikk elején található egyik pontra és még egyszer bíráljuk meg a szavahihetőségüket, mindenki aki ezt a cikket most olvassa.

„1. Minden embernek vannak ráksejtek a szervezetében. Ezek a ráksejtek nem mutathatók ki a szokásos vizsgálatokkal egészen addig, amíg számuk több milliárdra fel nem szaporodik. Amikor egy orvos a kezelés végeztével azt mondja a betegnek, hogy nincs több ráksejt a szervezetében, ez csak annyit jelent, hogy a tesztek nem képesek észlelni a ráksejteket, mivel azok még nem érték el a kimutatható mennyiséget.”

A rák jelenlétét, a fent leírt immunrendszeri leírásban szereplő fehérvérsejtek számának megnézésével a vérben, igen is, hogy ki lehet mutatni, bár ehhez még az immunrendszerhez tartozó mutatók kimutatását is kérni kell. Tehát az IgG-IgA-IgM közül melyik van jelen a vérben, és a T-sejtek közül azt kell vizsgálni hogy a CD8 +citotoxin nagy mennyiségben jelen van-e a vérben. Az immunrendszerre vonatkozó vizsgálatok megmutatják, hogy van-e a szervezetben immunreakciós válasz épp abban az időszakban, és az mire vonatkozhat, a T-sejt vizsgálat pedig beszűkíti a fellelt immunreakciók beindulását a vírus és a daganatsejtek általi fertőzésre, mert ezek azok a bizonyos ölősejtek, de lehetséges „Természetes-ölősejt” megállapítást is kérni a vérben, mert ilyenkor felszaporodottan van jelen, alakos formában a vérplazmában. Ugyanis ezek száma a vérben, több millióra felszaporodik rák előfordulása esetén.

A fent leírt összes ponthoz írt, összes kiegészítésemmel, egy kutató biztosan tisztában van, de úgy tűnik, hogy a cikk írója nem, tehát, igen kérdésessé válik, hogy ez a cikk egyáltalán tudományos cikk-e, és azt tényleg „a Johns Hopkins” szakkutató intézete adta-e ki, illetve, hogy a fordított cikk egyezik-e azzal, amire utal?

Folytatás a körlevélből:

„14. Egyes táplálék kiegészítők felsorakoznak az immunrendszerben (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidánsok, vitaminok, ásványi anyagok, esszenciális zsírsavak - EFA-k - stb.), hogy lehetővé tegyék a szervezet saját ölősejtjei számára a rákos sejtek elpusztítását. Más táplálék kiegészítők, mint pl. az E-vitamin, a CoD tea , köztudottan apoptosist (programozott sejthalált) okoznak, ami a szervezetünknek a normális eljárása arra, hogy megszabaduljon a sérült, nemkívánatos vagy felesleges sejtektől.”

Kiegészítés:

Ez azért így, nem teljesen igaz!

Hogy melyek ezek az „Egyes táplálék kiegészítők”, amik „felsorakoznak az immunrendszerben” (?), míg más táplálék kiegészítőknek pedig, nincs ilyen tulajdonságuk, az kérdés marad, s maga a kifejezés is, hogy hogyan sorakoznak fel az immunrendszerben.

A vitaminokkal kapcsolatban pedig, lehetnek ugyan alkatrészei a táplálék kiegészítőknek, de azért magukban, nem azonosak a táplálékkiegészítők fogalmával, hanem a vitaminok, azok vitaminok, és talán elősegíthetnek egy tapadási megkötőrendszert, de erre csak akkor hathatnak, ha előtte ezt a kötődési-rendszert már nem befolyásolták kemoterápiával. Tehát nem maga az E- vagy A-vitamin hozza létre a programozott sejthalált a rákos sejt ellen, csak elősegíti egy, a szervezetben lévő receptorral rendelkező anyagnak, hogy a ráksejt falához csatlakozzon és ott pusztító folyamatot hajtson végre a ráksejt ellen.

Inkább mondható el az E-vitaminról, hogy sejteket védő hatással rendelkezik, minthogy sejteket pusztítana, hisz megvédi a szervezetünket a káros szabad gyököktől, - a már előbb említett antioxidánsok közé tartozik, - hozzájárul a szívizmok erősödéséhez, valamint elősegíti az infarktus utáni regenerációt. Az E-vitamin kiválóan gátolja meg a véralvadást, valamint tágítja az ereket. Tehát mindannak ellentétjét teszi, amit a szabad gyökök tesznek a szervezetben.

Nem kétlem azonban azt, hogy én sem tudhatok mindent minden anyagról, viszont a programozott sejthalál alkalmazási lehetőségeiről a rákgyógyításban már olvastam, s az bizony csak két anyag együttes alkalmazása esetén lesz talán kivitelezhető, ha a kutatások sikerrel járnak, nemcsak az egereknél, hanem a humán sejtállományok esetén is. (A veseszöveteknél azonban, képesek már megállítani a sejthalált is, egy egyszerű kalcium készítménnyel.)

Részlet ezzel kapcsolatban egy cikkből, mármint a rákkal és a programozott sejthalállal kapcsolatban:

„Gyógyszergyári kutatók ígéretes válaszokat találtak egy a rákkutatókat több mint egy évtizede izgató kérdésre: Hogyan lehet kijavítani az elromlott molekuláris hulladéklerakó rendszert? A figyelem középpontjában a p53 nevű protein áll, amely felfedezi a rákossá váló sejteket, és beindítja az apoptózisnak nevezett programozott sejthalál folyamatát.

Arról, hogy a p53 ne pusztítsa el a jó sejteket, egy másik protein, az MDM2 gondoskodik. A 90-es évek közepe óta tudják a kutatók, hogy az MDM2 interferálhat a p53-nak azon kísérleteivel, hogy elpusztítsa a rákos sejteket, de arra, hogyan lehet leállítani ezt az interferenciát, még senki sem talált megoldást.”

A lényege a dolognak, hogy két hullámhosszú anyag létrehozhat egy harmadik erősebb vagy gyengébb rendszert, ami azonban együtt képes, nemcsak felfedezni, hanem el is pusztítani a rákos sejteket, azonban ez a p53 nevű protein ezek szerint olyan anyag, mint az atommag, s ha ezt a folyamatot elindítják, akkor ez a rákos sejtek után a normál szövetállományt is képes lesz elpusztítani, mert nem tudják, hogy ezt a folyamatot, hogyan lehet majd leállítani, és a két alkotórészt egymástól elkülöníteni. Hát ez nagy felfedezés lesz, legalább olyan mint az atommag héjtalanítása, és utána hasadásra bírása, s azt is el tudom képzelni, hogy erre már 20 éve mennyi kutatási összeget elköltöttek!

Visszatérve az E-vitaminhoz:

És megint felmerül a kérdés, ha ez ilyen egyszerű lenne, csak E-vitamin szedése által, ami majd megöli a rákos sejteket, akkor miért kellenek a műtétek, a kemoterápia, és még mindig, miért nem találták fel a rák ellenszerét, hisz már felfedeztük az E-vitamint, s mint most megtudhattuk, ez még programozhatóan pusztítja a ráksejteket is. (?)

Tovább nem is akarok kitérni egyenként a 14. pontban felsorolt anyagokra, hisz más-más kémiai összetételben, de tulajdonképpen a szabad gyökök elleni, természetes folyamatrendszer tartozik hozzájuk, és hatásaikat aszerint váltják ki az immunrendszerre, és a szervezetben feltalálható rákos szövetekre. Ezt pedig már fentebb elmagyaráztam, hogy egy pillanat alatt jönnek létre, elvégzik dolgukat, de pont az baj velük, hogy ha éppen nincsenek kéznél, mert azonnal el is tűnnek a szervezetből, tehát nem állhatnak az immunrendszernél sorban, hanem folyamatos feltöltésükről és mindig jelenvalóságukról, a nap 24 órájában gondoskodni kell a rákos szervezet számára.

Biztos, hogy mindenki előtt ismertek a végnélküli gyógynövény tea-ivókúrák rákos betegeknek ajánlva, bár megjegyzem, hogy a lényeg nem abban rejlik, hanem az óránkénti 4-5 alkalommal a flavon, és a hatástani besorolásában a rákra valahogyan ható, azt megszüntető anyagok beviteléről, míg a napi 2-3 liternyi folyadék a már elhalt anyagok eltávolítását és kimosódását hivatott elősegíteni a szervezetből, tehát a méregtelenítés elvégzését. A kettő nem biztos, hogy köteles egy menetben létrejöjjön. Sőt nem kell és nem szabad, hogy egy rákos beteg pl. éhezzen és csak folyadékot fogyasszon, azonban élelmeinek, szintén gyógyítóként kell hatnia betegségére, tehát flavonban, színekben és vitaminokban, elemekben gazdagnak kell lennie, természetes a „legbióbb” kivitelben. Valamint ezen anyagok kombinálása, különböző időben való sűrített alkalmazása sem zárja ki a végleges gyógyulás lehetőségét. Azt se feledjük azonban, hogy nem csak szájon át lehetséges a szervezet feltöltése, hanem akár bőrön, vagy végbélen, vagy infuzió adásával is lehetséges anyagokat juttatni a szervezetbe, vagy átmosódását elősegíteni, s hogy természetes körülmények között, minden táplálékunknak is van legalább 20-70%-nyi víztartalma is.

Folytatás a körlevélből:

„15. A rák a szellem, a test és a lélek betegsége.

A proAKTÍV és POZITÍV szellemiség segít a rák ellen harcolóknak, hogy túlélőkké válhassanak. A düh, a megbocsátásra való képtelenség, valamint az elkeseredettség a szervezetünket a stresszel teli, savas környezetté teszi. Tanuljunk meg szeretetteljes, megbocsátó lelkületű emberré válni. Tanuljunk meg lazítani és az életet élvezni.”

Kiegészítés:

Egy hónapja „ülök” ezen pontján ennek a körlevélnek, s nem tudtam igazából eldönteni, hogy felkérésem a véleményezésére, kiterjed-e erre a pontjára is a részemről, hisz ehhez megint egy egész könyvet kellene írnom, ahhoz, hogy minden egyes szavát kifejtsem és elmagyarázzam... Nagyon egyszerű leírni ilyen szavakat, hogy legyünk szeretet teljesek meg megbocsátók, s aztán már biztos, hogy minden rendben lesz? Meg ugye „tanuljunk meg lazítani és az életet élvezni”? Elég tág fogalmak társíthatók ezen szövegrészekhez.

Az egész szövegkörnyezetből úgy tűnik, egyedüli kifogásolhatók mi magunk lehetünk csak, ha rákosokká válunk. Természetesen igen, van ilyen a rákbetegség hátterében, de nem ez a mérvadó. Tény, hogy gondolkodási, vagyis szellemi betegségek lehetnek a háttérben, illetve logikai képtelenség valaminek a felfogására, és megoldására, ami aztán megnyilvánulhat a testi szinteken és a lelkivilágunkban is, de biztos, hogy mindezt csak önmagunkon keresztül kell boncolgatnunk? Én ezt a részt most nem is így fogom tenni, mert annyi fájdalmat és bánatot, szenvedést és rákot láttam már életemben, hogy ágál ellene a lelkem, hogy elhitessem veletek, hogy mindezért egyedül csakis az egyéni ember a felelős, vagy a vele hirtelen megesett dolgok hatásai, s hogy az embernek egyedüli lehetősége, ha úgy fogja fel, mintha 100%-ban csak tőle függne minden, ami őt éri, pedig dehogy... S míg a környezete megszabott útja nem változik, ő legyen csak optimista és lássa rózsaszínnek a világot akkor is, amikor pedig csak kosz és hamu veszi körül, csak azért, hogy ne savasodjon tovább a szervezete, és öngyógyítási erőt legyen képes felgyújtani önmagában? Hol van a szembenézés realitása ezen a pontján, a rákkal szemben az embernek, hisz a folyamat lényegéről sokan azt sem tudják, hogy hogyan zajlik? Az emberek nincsenek tisztában önmaguk lényegével, és a bennük végbemenő pillanatokként végbemenő dolgokkal sem, nemhogy saját lelkükkel, gondolataikkal. És ha csak azt nézem, - nem nagy kérés, - csak simán élni engednék az embert emberhez méltóan, az már nem is elég? Mit akar sugallni azzal, hogy az „életet élvezni”?

A kérdéseket nem fogom megválaszolni, csak felhívnám a figyelmet, hogy egy beteg közösségben, egy beteg és elferdült társadalomban és világban, csak beteg emberek képesek létrejönni, vagy azzá képesek csak válni, szellemi, testi, és lelki értelemben egyaránt, s önámításuk az életben maradásuk része, s a jövő nemzedékbe vetett hitük reménye. Sokszor, semmi más. Mire egy ilyen beteg „túlélővé válik”, ezerszer hangzik fel érte a mélyen átélt mormoló szavak hangja, vagy a gondolathullám: „Sajnálom! Szeretlek!”, mert e két szó nélkül, ez a baj nem gyógyítható.

Természetesen a rákterápiák része a teljes egység rendbehozása is az egyénnél, s ebbe beletartozik a mentálhigiénés és a lelki gondozás is, mely már alapvetően adja is magát, s gyakorlatilag az egyik változása nélkül a többi sem változik a szervezetben, s ne feledjük az egyéni döntés szabadságának törvényét sem, hogy maga felett az egyén úgy dönthet, ahogyan joga neki, születése folytán megadatott.

Folytatás a körlevélből:

„16. A ráksejtek oxigéndús környezetben nem tudnak burjánzan A napi rendszeres testmozgás és a mély lélegzetvétel segít több oxigént eljuttatni a sejtek szintjére. Az oxigénterápia is egy olyan eszköz, ami bevethető a ráksejtek elpusztítására.”

Kiegészítés:


Mint tudjuk az oxigén a szervezetünkben lezajló folyamatokban is nagy szerepet játszik. A levegőben meghatározott gázkeverék formájában van jelen az oxigén, erre azért legyünk figyelemmel, valamint még azt is vegyük figyelembe, hogy a felgyorsított oxidációs folyamatok hatására a szövetekbe lerakódott egyéb méreganyagok is nagyobb súlyban fognak kiáramolni a vérbe, amit a szervezetnek méregtelenítenie és eltávolítani is kell, tehát a folyadék bevitelt ilyen eljárásoknál okvetlenül nagymértékben kell növelni, sőt beöntés és fürdők, zuhanyoztatások is szükségesek ezeknél az eljárásoknál, s az ezzel elvesztett elemek pótlásáról is azonnal gondoskodni kell, különben csak a szervezetet még jobban kitesszük az elsavasodás veszélyeinek, és gyógyulás helyett még egy stresszhatást hozunk létre a testünkben. Akár kómás állapotok is létrejöhetnek, ha nem körültekintően járunk el az ilyen eljárások alkalmával.

A következő rész egy táblázatot tartamaz a körlevélbe ágyazva. Ezt a részt csak érintőlegesen látnám el megjegyzésekkel, csak annyira amennyire ezt fontosnak találom.

Folytatás a körlevélből:

„ A ráksejtek táplálékai:

a. A cukor táplálja a daganatot. A cukorbevitel megszüntetésével az egyik legfontosabb táplálékától fosztjuk meg a ráksejteket. A cukorhelyettesítők, pl. a NutraSweet, az Equal, a Spoonful stb. aszpartamot tartalmaznak, ezért károsak. A természetes cukorhelyettesítők, pl. a valódi méz vagy a melasz (a répa- vagy nádcukorgyártás mellékterméke) használata javasolt, de ezek is csak nagyon kis mennyiségben. Az asztali só kifehérítésére vegyszereket használnak. Jobb megoldás a tengeri só.”

Kiegészítés:


Ezek olyan igazságok, amik aztán az emberi szervezet teljes fizikai leépülését hozhatják végeredményül. Közben azonban nem gondolunk az egészséges sejtek hatalmi pozícióba való juttatására, és azoknak bizony a fejlődéshez cukorra is szüksége van. Tény, hogy a rákos betegeket teljesen kiéheztetik cukorral, fehérjével, és minden nyomelemmel kapcsolatban, ami épülési és védelmi esélyeiket teljes egészében kivérezteti.

Igyekezzünk természetes, nyers zöldség vagy gyümölcs formájában ellátni a szervezetet gyümölcscukorral és nyomelemekkel, valamint a növényi fehérjék pontos megválogatása által is elérhető, a napi fehérjebevitel minden alkotóelemét eljuttatni az élő szövetsejtekhez. A sóról, s annak szerepéről már több cikk is fent van a honlapon, ezért arra nem térnék ki.

Folytatás a körlevélből:


„b. A tej a szervezetet nyálkaképződésre serkenti, különösen a gyomor-bél traktusban. A nyálka táplálja a daganatokat. A tej megvonásával, esetleg helyette édesítőszer-mentes szójatej fogyasztásával a ráksejtek éhezni kényszerülnek.”

Kiegészítés:

A tejnél nem maga a nyákképzés a negatív hatású, hanem a fehérje, ami azonban mind az egészséges, mind a rákos sejteknek is építő anyaga.

A szójáról is volt már szó ezen a honlapon, s bizony a szójával nagyon csínján kell bánnia a közép és nyugat- európai embernek, mert nem nagyon tudja megemészteni. Ugyanez vonatkozik a nagyon távoli vidékeken termő gyümölcsökre, zöldségekre és mégy a gyógynövényekre is.

A szójában található nagy mennyiségben a glutamát, kérem keressétek meg ehhez kapcsolódó cikkünket is.

Véleményem szerint, aki teheti az ne fogyasszon tej és termékeket, ha allergiás, vagy ízületi beteg vagy daganatos betegségben szenved.

Folytatás a körlevélből:

„ c. A ráksejtek (gombák, mikrobák) virulnak savas környezetben. A hús alapú étrend savas, és ezért jobb, ha marha és sertéshús helyett inkább halakat és kis mennyiségben csirkét fogyasztunk. A vágóállat-húsok antibiotikumokat, növekedési hormonokat és parazitákat is tartalmazhatnak, amelyek mindegyike ártalmas, különösen a rákban szenvedők számára.”

Kiegészítés:

Itt megint a hús, vagyis a fehérje bevitel kerül a porondra, mint negatív hatás, s ezzel a még egészséges sejtek sem jutnak megfelelő fehérjéhez, így azonban a sejtek egymást kezdik lebontatni, hogy kevés részük még hozzájuthasson megfelelő fehérjéhez. Ez a rákosok esetében megfigyelt és ismert jelenség. Az éhezőknél is ez a folyamat indul be, kb. a fehérjeelvonás utáni 6-7 naptól. Természetesen figyelembe kell venni, hogy minden tömegtermelésben részvevő növény és állatállomány veszélyes alkotórészeket és mérgeket tartalmazhat a számunkra, de ez teljesen független attól, hogy most vagyunk-e rákosak, vagy majd csak leszünk ezektől az élelmiszerektől.

A savas közegről: Az eldeformálódás lehetőse, vagyis a rákosság folyamatának a kezdete maga az elsavasodott szervezet. Ez is olyan hatás, ami a szövetek determitását idézheti elő nagy mennyiségben, tehát maguk a rák szövetek, mivel létrehozottságuk függött a savas közegtől, természetes, hogy ebben a savas közegben élik szép életüket, s kötve vannak ehhez a létfeltételükhöz. Amennyiben azonban a szövetek Ph értéke eltérővé válik, a létrejött Ph értéktől pozitiv irányba, akkor életfeltételük is csökkenhet, azonban itt is kell számolni a rákos sejtek saját virulens hatásmechanizmusától, vagyis, hogy képes az életfeltételeit módosítani, vagy a kis mértékű változáshoz alkalmazkodni. Tehát, a terápiánál egyértelműen nagyon eltérőnek kell lennie a Ph eltérésnek a szervezetben, az eredeti állapotokhoz képest. Szinte bele kell fojtani a rákos sejtet, a lúgos sejközötti létbe.

Folytatás a körlevélből:

„ d. A 80% friss zöldségeket, zöldségleveket, teljes kiőrlésű gabonát, magvakat, csonthéjasokat (dió, mogyoró stb.) és gyümölcsöket tartalmazó étrend segít a szervezetet átállítani lúgos kémhatású környezetté. Az étrend mintegy 20%-a állhat főtt ételekből, köztük a babot is tartalmazó ételekből. A friss zöldséglevek biztosítják az élő enzimeket, amelyek könnyen felszívódnak, és 15 percen belül eljutnak a sejtek szintjére, hogy táplálják és erősítsék az egészséges sejtek növekedését. Az egészséges sejtek építéséhez szükséges élő enzimek bevitele érdekében próbáljon friss zöldségből készült leveket fogyasztani (mindenféle zöldségből, ideértve a babcsírát!). Azon kívül, naponta két-három alkalommal fogyasszon nyers zöldségeket is. Az enzimek már 104 F fokon (40 Celsius) elpusztulnak.”

Kiegészítés:

A bab, mint olyan, nem éppen a legjobb, ha nem hangsúlyozzuk ki, hogy zöldbab. A babok nagyon nehezen emészthetők, bár sok mindent tartalmazó növényi élelmiszereink, így rengetek növényi fehérje, nyomelemek, és szénhidrát is található bennük, de nem a legmegfelelőbb élelmiszer egy rákos részére. Nem értem, hogy miért fokozza fel annyira a bab jelentőségét, hisz nem találtam erre vonatkozó kiemelt pozitivitást a rákra vonatkozóan, sőt a túlzott bab és babcsíra fogyasztás egyoldalúságot okozhat a szervezetnek és az amúgy is étvágytalan betegnek.

Van ugyan egy vörös babfajta, amit ajánlanak rák esetére, de az nálunk nem honos. Lehetséges, hogy erre való utalás lehet.

A zöldséglevekről azonban én is csak a legjobbakat tudom mondani rákos megbetegedés esetén, főleg a sötétzöld, a piros, az erősen sárga színű élelmiszer növények esetén. Ugyanez nem vonatkozik a gyümölcsökre. Azokból alma esetén csak a héja, vagy az almahús, de csak kompótként fogyasztva ajánlott. Viszont nagyon jó a szilva, de napi 9 szemnél több ebben az esetben sem ajánlott. A gyümölcsök a citrom, a cseresznye, a görögdinnye kivételével savasító hatásúak, de a nagyon erős színezettségűekből az erős egyéb hatásaik miatt ajánlott pár szemet fogyasztani, pl. fekete ribizli, fái fekete szeder, vadszeder, vadmeggy, paradicsom, piros színű zöldpaprika.

Folytatás a körlevélből:

„ e. Kerülje a kávét, teát és a csokoládét, mert ezeknek magas a koffeintartalma. A zöld tea jobb, és rákellenes hatású. Víz. Csak tisztított, szűrt vizet fogyasszunk, hogy elkerüljük az ismert toxinokkal és nehézfémekkel szennyezett csapvíz bejutását a szervezetünkbe. A desztillált víz savas, ezért tanácsos kerülni.”

Kiegészítés:


Jó akkor nézzük a kávét, Napi két csésze kávé védi a szívet a szívinfarktustól. A fekete tea növeli a perifériás erek nyomását, a csokoládénak hangulatjavítói szerepe van egy beteg és legyengült ember életében, és mindezek, külön-külön is, rengeteg flavont tartalmaznak. A zöld tea is flavont, azaz színanyagot tartalmaz, ugyanúgy, mint ahogyan a zöldségek és az abból készült levek is, melyek egyben lúgosító hatást is kiváltanak a szervezetben, tehát persze, hogy hatást gyakorolnak a rákos sejtekre.

A vízről van már fenn egy pár cikk ezeken az oldalakon, ezért erre nem térnék ki, de ! ...azt mondja, hogy „A desztillált víz savas, ezért tanácsos kerülni.” Hát kérem ez nem igaz, mert akkor egyes népcsoportba tartozók, miért is ezzel gyógyítják a rákot a saját honfitársaiknak?

Tanultam a desztillált vízről, sőt gyártottam is laboratóriumi közegben Aqua destillatát. Levegőtől elzárt körülmények között lejárata 7 nap, de már lehet kapni gumival lezárt 500 g-os üvegekben is a gyógyszertárban, melyből akár injectiós tűvel is tudunk kivenni kevesebb mennyiséget. A frissen legyártott, tiszta patikai dest. víz Ph-ja pont 7,00. Baktérium és vírus mentes. Maradványszerű nyomelemtartamát meghatározza az az alapvíz, melyből az üzemben az legyártják, de alapvetően szinte nincs is nyomelemtartama, hisz a desztillálási eljárás tényleg hatékonyan eltávolítja a baktériumokat és egyéb kémiai szennyezőanyagokat, ugyanakkor a létfontosságú ionokat, vitaminokat is, tehát ezektől megfosztjuk a szervezetünket. Ez különféle hiánybetegségekhez vezet, amiket emiatt pótolni kell a szervezetbe juttatva, különben úgynevezett vízmérgezést hoz létre, vagyis: Vízmérgezésnek hívják azt a betegséget, amikor hosszú időn keresztül csak és kizárólag nagy mennyiségű desztillált vizet visz be valaki a szervezetébe, (ilyen az esővíz is, kilúgozott,) ugyanakkor az izzadással és ürítéssel eltávolított ionokat nem pótolja. Ez a betegség izomgörcsökhöz, szívritmus zavarokhoz, extrém esetben halálhoz is vezethet, ez is mutatja, hogy nem mindegy, milyen minőségű vizet iszunk. A dest.víz a levegőben található egyéb atomszerkezetű anyagokkal való reakció hatására savasodik el. Ilyenkor elérheti a Ph. 5.8 értéket is. Ezért fontos, hogy a dest. víz, a felhasználás előtt minél frissebben készített legyen.

Dest. víz alkalmazása esetén, a nyomelemek beviteléről külön gondoskodni kell.

Folytatás a körlevélből:

„ Végül még néhány praktikus tanács:

Ne használjunk műanyag edényt a mikróban.

Ne tegyünk műanyag vizespalackot a mélyhűtőbe.

Ne tegyünk műanyag fóliában ételt a mikróba.

Ezeket a Johns Hopkins Egyetem/Kutatóintézet a közelmúltban tette közzé a hírlevelei útján. Ezeket az információkat a Walter Reed Katonai EÜ Centrumban is terjesztik. (Az utolsó mondat az eredeti szövegállományban benne van, de a körlevélben nem volt olvasható ! - én megjegyzésem és utólagos beírásom a szövegbe.)

A dioxintartalmú vegyszerek rákkeltő hatásúak, elsősorban mellrákot okoznak. A dioxinok rendkívül mérgezőek az emberi testsejtek számára. Ne tegyünk vízzel telt műanyag palackot a fagyasztóba, mivel a műanyagból dioxinok szabadulnak fel.

Nemrégen Dr. Edward Fujimoto, a Cast le Kórház Wellness Program Managere egy TV program keretében magyarázta el ezt az egészségügyi kockázatot. Ismertette a dioxinok veszélyességét és azok ártalmait az emberek számára.”

Kiegészítés:

A dioxinokkal kapcsolatban és a műanyagokkal kapcsolatban nem vitatkozom, mert bizony ártalmasak és folyamatosan engedik ki a méreganyagokat magukból. Megjegyzem, hogy az alufóliás belsővel rendelkező tartós tejek sem jók semmire, s még fémmérgezést is okozhatnak, valamint a tej csak pasztőrözetlen és forralatlan formában tartalmazná mindazt, amire az emberi szervezetnek szüksége lenne, így bárhol is veszünk csomagolt tejet, vagy tejterméket, és az tartalmaz valamit, akkor azt művi úton tették bele, mert annak a terméknek már semmi köze nincs az állattól levett tejhez. Különben, maga a frissen lefejt tej, külön ételnek számít, önmagában, s minden ízesítés nélkül fogyasztva.

Folytatás a körlevélből:

„Nem szabad mikróban ételt melegíteni műanyag edényben.

Ez fokozottan igaz a zsiradékot tartalmazó élelmiszerekre. A zsiradék, a hőhatás és a műanyag kombinációja dioxint szabadít fel, ami bejut az élelmiszerbe, majd végül a szervezetünk sejtjeibe.

(Azt javasolja) Használjunk műanyag helyett üveg- vagy kerámia edényeket az ételek melegítéséhez. Ugyanaz lesz a végeredmény, csak dioxin nélkül. Tehát a félkészen kapható TV-vacsorákat, leveseket stb. át kell tenni a csomagolásból valamilyen más edénybe. A papír nem rossz, csakhogy nem tudjuk, mit tartalmaz a papír. Biztonságosabb, ha üveget használunk. (Elmondta, hogy) A gyorséttermek áttértek a papíredények használatára styofoam helyett. Ennek az egyik oka a dioxin-probléma volt.

Azon kívül a műanyag fóliák ugyanilyen veszélyesek, ha a mikróban főzött ételt ilyennel fedjük le. Amint az étel forrni kezd, a nagy hő hatására a mérgező anyagok kiolvadnak a csomagolóanyagból, és belecsepegnek az ételbe. Takarják le az ételt papírtörölközővel inkább.”

Kiegészítés:

Úgy emlékszem, hogy már van fenn egy cikk arról, hogy egyáltalán használjunk-e mikrót, így úgy gondolom, hogy ezeket a sorokat már nem is részletezném, de had jegyezzem meg, hogy egyrészről felhívja az emberek figyelmét valamire, aztán meg mégis tanácsokat ad, hogy hogyan védekezzenek valami hatás ellen, hát...

Folytatás a körlevélből:

„Ezt a cikket mindenkinek küldd el, aki fontos az életedben.

Forrás és fordítás: Munkácsi Zsuzsanna, Lektorálás: Assoc.prof.mag.dr.Dávid Tamás”

Kiegészítés:

Idáig tartott a cikk.

Ezek után már csak azt mondanám, hogy mindenki maga döntse el, hogy milyen körleveleket küldözget azon ismerőseinek, akik fontosak az életében. De ha elküldi valamelyiket is, előtte nézzen utána, hogy mit is küld tovább, igazából miről szól, s mennyi annak igazságtartama, vagy nem egysíkú-e, vagy nem sugall-e olyan mondatokat, amit a már mostani biológiát tanult kisiskolások sem fogadnak el a rákkal kapcsolatban, nem hogy egy olyan, akinek ugye van internetje, s bárminek utána nézhet, még akár úgy is, hogy napokig olvassa a különböző állásfoglalásokat a témáról, s utána dönti el, hogy kinek, mit is hihet el. S ha már ő végignézte az egészet, akkor jó lenne, ha megjegyzéseit hozzáfűzné az eredeti szövegrészhez, s így küldené tovább azoknak, akik fontosak a számára. Szép és szeretetteli gesztus lenne. Mindenesetre én kételkedem abban, hogy ezt a körlevelet szaktekintély adta volna ki, vagy ha igen, akkor nagyon alacsony szinten van valahol, valami, vagy minket néznek nagyon alacsony értelmiszínvonalúaknak.

(sound)

Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 25795 alkalommal