Print this page
2010 december 18, szombat

A csakrarendszer és az aurarendszer

Szerző: Sound

Az emberi test másik nem látható rendszere a csakrarendszer és az aurarendszer

Összekötő és bevezető rész:

     Mint ahogy már a bioritmus elméleténél említettem, minden élőlény rendelkezik bioenergiával, melyet az élelem hasznosításával nyer. Az élőlények az energiát szervezetük fenntartása, és az életvitelüknek megfelelő cselekedetek elvégzésére használják fel. Fejlettségi szintjüktől függően más a táplálékforrásuk, és mások a napi cselekedeteik, ettől függ a napi energia bevitelük is. Minél fejlettebb egy élőlény, annál több szervvel rendelkezik, és szervezetében annál több fizikai és kémiai reakció zajlik le élete folyamán.

     A szervezetünket egy másik energiaforrás is helyén tartja és táplálja: a környezet.

Ezek a szél, a nap, a föld mágneses tulajdonsága, levegője, és egyéb életünkre ható erőik, összefoglalva, a földet körülvevő, létünket, életben maradásunkat alapvetően meghatározó, a Földet, mint bolygót, körülvevő „energiamező”. Ebben az energiamezőben, ebben a környezeti hatásokkal telített közegben váltunk a mostani emberré. Az emberré válás folyamán fokozatosan egyre nagyobb fizikai, erőnléti és környezeti hatások értek bennünket. A testünket felépítő anyagforrások a Föld anyagai („Ember, emlékezz, porból vagy és porrá leszel”). A Földet helyén tartó hullámok és egymásra ható erők, a bennünket helyünkön tartó és fizikai testünket kialakító erőkkel megegyezik. Részei vagyunk a Földnek, és a buddhista tanítások szerint, részei minden előttünk létrejött teremtménynek is. Ez most a kereszténység tanaihoz képest eltérően hangzik, de most nem a hitről írok, hanem alátámasztott, kimutatott tényekről. Különben a teológiai filozófia (hittudományi bölcselet) szerint, a lényeg, hogy a teremtés, és az emberré válás, valamilyen formában kötődjön az Istenatyához, és a most bemutatni kívánt elmélet ennek egyáltalában nem mond ellent. Ugyanis a természet egymásra épültsége, és maga az emberi test is egy csoda. (Lehetett földenergiából gyúrt, és teremtő energiából „lehelet”, lehetett energiából táplálkozó, nem éhes Ádám, és a bukás után fájdalmat érzékelő fizikai testű ember. Hogy hogyan jön ide az alma, és a kígyó, erre most ne térjünk ki. Ennek a témának több tízezres tanulmánya, könyve található világszerte, és az istenhez való kapcsolódás már évezredek óta foglalkoztatja az embert.)

     Az ember, környezetben maradásának és felépítésének szoros összefüggésére, az első ember űrbe való kiküldésekor jöttek rá a tudósok. Gagarin megkerülte a Földet. Földet érése pillanatában már alig állt a lábán. Karanténba került. Az akkori Szovjetunió nagyon titkosan kezelte ezt az esetet. A vizsgálatok után kiderült, hogy Gagarin földkörüli pályán való űrutazása következtében, a teljes vérkeringése szétesett. Az erekben a vér, nem a hagyományos rendszer szerint folyt, hanem, hol ellentétesen, hol az ereken belül örvényesen, hol megállt. A szív, és a szívet beidegző ideg ennek hatására szintén, többször leállt. Életének megmentésén tudósok és orvosprofesszorok hada munkálkodott. A Szovjetunió kormánya nem engedhette meg a halálát, a fennálló helyzetet hatalmi, tekintélybeli kérdésként kezelte. A tudósok, kizártak már minden vírusos és bakteriális fertőzést, és nem találták az okát a rendszer szétesésének. A megoldásra több nap után jöttek rá. Gagarin napról, napra kicsit jobban érezte magát, tehát a betegség a földtől való elszakadás következménye lehet. A vér összetétele, főleg fémes elemekből épül fel (vörösvértestképzés, vas). A föld mágneses hálóval rendelkezik, e szerint alakult ki az érrendszerünk is. Az űrhajóban semmilyen mágneses rendszert Gagarin, közvetlen személyes terében, nem vitt magával. A beteget nagy kisugárzású mágnessel kezelték. A vér a megfelelő helyen és ütemben kezdett folyni. Űrutazásának következményeként megbecsült, de beteg „nyugdíjasként” élhetett, korán meghalt. Hogy balesete igaz volt-e, sokan kétségbe vonják.

     Manapság „nagy üzlet” a mágneses termékek eladása. A termékforgalmazók, és ügynökök, de maguk a gyárak is nagy profitot termelnek belőle. Én részemről a köveimet a Mátrában sétálva, vagy kőfejtőkben szerzem be, a mágneseimet pedig autóbontókban. A termékforgalmazók, és előadók igazat beszélnek a mágnes hatásaival kapcsolatban. Magam is több előadást meghallgattam. (A masszírozó ágyakkal és fotelekkel már nem teljesen értek egyet.)

     A földtörténet több millió éves. Ennyi idő alatt alakult olyanná, amilyen kb. i.u. 1700-ig volt. A XVIII. században, oly mértékben megindult a városodás, az iparosodás következményeként, és indult meg a természeti kincsek kibányászása, hogy ez, a föld hagyományos energetikai vonalait megzavarta. A megtört, meggyengült és eltérült mágneses vonalak, a föld törésvonalai, és az átrendeződött vízfolyások, a sűrűn lakott területeken egyre negatívabban hatnak az emberi szervezetre. A várostervezés miatt nem engedhetők meg, hogy a lakóhelyek építésénél figyelembe vegyék ezeket a negatívvá vált kisugárzásokat. Az emeletes házakban, egymás fölött, az összes emeletre kiterjed hatásuk. Mivel a lakások belterülete is elég kicsi, ezért alig lehet találni pár négyzetmétert, ami ne lenne valamilyen sugárártalomnak kitéve. Ráadásul a földsugárzás alapvonalai, bizonyos időközönként, napi ciklusokban, eltolódnak, majd bizonyos idő után eredeti helyükre visszatérnek. (A sugárzások felméretésénél ezt okvetlenül tudnunk kell, hogy az ágy az éjszakai órákban ne legyen sugárzás alatt.) A földsugárzásokon kívül, még az elektromos vezetékek, és árammal működő készülékek sugárzását is figyelembe kell venni (elektroszmog), így már egy kis lakásban nem is marad természetes, sugárzásmentes terület. Az ilyen lakásban élők testi egészsége egyre hanyatlóbb, és sajnos egyre fiatalabb korban jelentkezik. Mivel a városok levegője is olyan mértékben szennyezett, hogy a természetes impulzusok, az Egyetemes Energia részecskéi, azon nem tudnak átjutni, az emberek energetikai rendszere legyengült, és már alapvetően rosszabb esélyekkel indulnak a romboló sugárzások hatásaival szemben. Vannak olyan házak, utcák, melyekben nagyobb a halálozási, vagy érrendszeri betegségek aránya, de tudunk olyanról is, hogy meddőséget, potenciazavarokat, bénulásokat okoznak sugárzások, majd az abból való kikerülés gyors gyógyulást eredményez. A negatív sugárzások kivédésére, köveket, érceket, mesterséges mágneses tereket alkalmazhatunk.

     A földet körülvevő energiamező, olyan finomságú anyagokból épül fel, amit már nem határozhatunk meg anyagként (nem kézzel fogható, nem egyértelmű kémiai vegyület, normál szemmel nem látható, jelenlétét életünkben tudatosan nem észleljük). Az energiamező, egy bizonyos, eddig meg nem határozott energia megnyilvánulása. Különleges műszerekkel (vagy különleges látással rendelkező emberek, „látók”) megfigyelése alapján, elszigetelt, lüktető pontokból, szikrákból és felhőkből álló, meghatározott forma, szövedék. Frekvenciában mérhető elektromos töltéseket tartalmaz. Fizikai tanulmányaink és insmereteink alapján, ezen sincs semmi kivetnivaló.

     A földet körülvevő felső rétegek masszívnak tűnnek, búrát alkotnak, mely védi a Földet a külső világegyetem hatásai ellen, és nem engedi kimenni a világűrbe a Föld életelemeit. Ózonrétegnek hívjuk. A földön megtalálható elemek atomi, és még annál kisebb bontású részecskéit is tartalmazza. Az ózonréteg alatti és a Földfelszín közötti rétegekben, különböző mennyiségben található az Energiamező. A Földön lévő minden, élő és élettelen testen áthalad, ezeket összeköti egymással, egy teljes egységbe foglalva a Földön lévő összes ismert vagy ismeretlen testes anyagot, élőlényt. Ezért a kutatók Egyetemes Energiamezőnek nevezték el. A Földön minden létező anyag összeköttetésben áll ezzel az Egyetemes Energiamezővel. Ebből a szinte magasan szervezett szövedékből, rendszeres kiválások és újbóli visszatérések jönnek létre, örvénylő, vagy felhőszerű fonatok formájában az anyagok, élőlények és az Energiamező között. Egy kicsit olyan, mint a TV vagy rádió. Van az adást közvetítő, s ha van hozzá készülékünk és antennánk, amivel lehozzuk, megfogjuk a hullámot, vehetjük az adást. Az adás vételének semmilyen mennyiségi korlátja nincs. Ha van sugárzás, nincs megkötve, hogy csak 100 készüléknek megfelelő vételt biztosít, számtalan háztartás élhet vele a sugárzás körén belül. Így van ez az energiával is. 


A csakra és a csakrendszer:
     Az emberi szervezet antennája a csakra, készüléke a test. A csakra annyiban különbözik a TV antennától, hogy nemcsak veszi az adást, hanem a szervezetében átalakítja és mások részére felvehető formában, továbbsugározza, vagy visszaküldi eredeti adójához az Energiamezőbe. A TV esetében, ezt is a készülék végzi el.

     A csakra, szanszkrit szó, és kereket, kört jelent. Külalakja hasonlít a papírból készült tölcsér alakjára. Állandó, körkörös, szívó és kidobó mozgást végez. Olyan, mint a szélörvény, vagy a vízörvény. A csakrák elnyelik, beszívják a légtérben jelen lévő Egyetemes Energia, számukra megfelelő rezgésű töltéseit. A hozzájuk tartozó szervnek előkészítik, megfelelő állapotra és rezgésszámra bontják, és így továbbítják a szervnek, vagy szerveknek, kisebb energiapályáknak, mirigyeknek, hogy táplálja őket (energiával lássa el).

     Az emberi szervezet az Energiamezővel rendszeres energiacserét folytat a testén lévő „örvényeken”, csakrákon keresztül. A gerinc vonalában és a koponyában helyezkedik el a hét fő csakra, ezek energiaközpontok. Maga a gerincoszlop pedig, a legerősebb energiaáramlással rendelkező energiacsatorna, Spirituális (testetlen, anyagtalan) csatornának nevezik, vagy Susumnának is hívják. Az energiacsatorna köti össze a csakraközpontokat. Az energiamozgás iránya a fejtetőből fut lefelé, a törzs aljáig. Maga a csatorna minkét végén töltődik energiával. (Az energiacsatornában, egyenes gerinccel ülve, felgyorsul az erők áramlása, ezt vegyük figyelembe, amikor több energiára van szükségünk, fizikai, szellemi vagy lelki tevékenységeink közben. Régen a gyermekeknek, hátul össze kellett fonniuk kezüket tanítás közben, ha már nem írtak, ezáltal csak egyenesen tudtak ülni, és a levegőt is jobban vették. Koncentráló képességük a legjobb fokon működött. Figyelmükkel és viselkedésükkel nem is volt annyi probléma, mint manapság, és kevesebb volt a gerincferdüléses gyermek is. Ha pihenni akarunk, akkor egyenes gerinccel feküdjünk.)

     Az energiaközpontokat vehetnénk speciális szerveknek is, ugyanis a bekerülő magas frekvenciájú energiát átalakítja a kisebb frekvenciájú csakrák és szervek részére felvehető formára, és mindegyiknek a megfelelő energiaszintet továbbítja. Képes a túltelítődést, vagy romboló energiákat elkerülni, önmaga kapuinak lezárása által (védőernyő). Az energiaközpontok az emberi szervezet fizikai és lelki folyamatait egyaránt irányítják. A fizikai testünkben azon pontokban találhatók, ahol a test, a fő idegfonatokat tartalmazza. Ez nem lehet véletlen egybeesés. Míg a fő idegfonatokat látjuk (fizikai megnyilvánulás), a csakra örvényeket nem.

     A csakrák által létrehozott örvénymozgást azonban látható formában is észlelhetjük, ha ingát helyezünk a csakra fölé. A nyugalmi állapot elérése után az inga, szabályosan működő csakra esetén, jobbra indulva köröket ír le, illetve az óramutató járásával megegyezőket. Amennyiben ez nem történik meg, a csakra és a hozzá tartozó szervek, és lelki megnyilvánulások, nem működnek, vagy csökkenten működnek, részben, vagy teljes egészében betegek, még annak ellenére is, hogy más, egyéb rendszerek ezt az állapotot igyekeznek kiegyensúlyozni, vagy máshonnan feltölteni, így sokáig a megbetegedés nem is észlelhető. Az ingának a csakra fölött különböző mozgásai lehetnek, ezek a hozzáértő „ingadiagnózist” adók számára, megfelelő útmutatást adnak a csakra és a hozzá tartozó szervek állapotáról. Maguk a szervek is tartalmaznak kisebb átmérőjű csakrákat, sőt testszerte különböző szövetgócoknak is van kisebb csakra örvénye, hogy a szervezet soha ne eshessen ki az energiacseréből, akkor sem, ha a fő csakra „eldugul”, nem működik.

     A kisebb átmérőjű csakrákat, energiapontokat, melyeket egy kezdő és egy végső pont között, energiavonal fog össze, meridián pontnak, a vonalat pedig, meridián vonalnak nevezzük. A meridián vonalak a szervezet, már adott biológiai, és az Egyetemes Energiamezőből kapott nem finomtestes energiáit (elektromos, az anyag és finomtestes energia közötti impulzus) közvetíti, osztályozza, osztja szét és veszi vissza a körforgásba. Tehát minden egyes csakraleágazás, minél messzebb esik a fő csakráktól, ami szellemi energiát hordoz, annál fizikálisabb energiaszintre bontódik.

     Az energiaközpontok (fő csakrák), különböző rezgésszámú finomabb energiát vesznek fel, és adnak vissza a környezetükben lévő Egyetemes Energiamezőnek, amit később egy másik anyag vagy élőlény szippant be magába, mivel erre a rezgésszámra van szüksége energiapályájának feltöltésére. Ezt a finomabb rezgésszámú Egyetemes Energiamezőből származó energiát nevezik „isteni energiának”, orgonnak, pránának, kínek, csínek. Ezek a rezgésszámok bizonyos fényként és színként jelennek meg a látás, érzékelés világában. Ennek felismerése segít aurafotózás alkalmával.

     Minden csakraközponthoz kapcsolódik egy belső elválasztású mirigy, egy fő idegfonat (mely a szervekkel van összeköttetésben), és egy vagy több érzelmi megnyilvánulás. Ugyanis a szervek (és ez által a csakrák is), egyben az ember érzelmi életével is összefüggnek. Valamint mind az öt érzékszervünk kapcsolódik egy fő csakraközponthoz.

     A csakraközpontokat, (de a kisebb csakrákat is,) névvel és számokkal különböztetik meg, elhelyezkedésük szerint a gerincoszlop aljától, felfelé haladva a koponyatetőig. Az első (1.) csakra a két láb közötti gátnál található, és lefelé, álló helyzetben, a föld felé nyitott tölcsér. Gyökér-csakrának hívják. A koponyatetőn lévő Korona-csakra, álló helyzetben, az ég felé nyitott. Ő a hetedik (7.) csakra. A többi fő csakraközpont, az emberi test elülső, és háti részén is nyit csakra örvényeket. Az elől lévő csakra örvények a fizikai test érzőközpontjaival vannak kapcsolatban, míg a hátulsó az akarati központokkal. Lehetne úgy is fogalmazni, hogy a tudatos és tudatalatti (ösztönös) megnyilvánulásokkal vannak összefüggésben. A Korona-, a Harmadik Szem- és Torok-csakra az értelmet irányítja. A többi csakráknak az elülső része inkább érzelmi vezérlésű, és a megértésre, míg a hátulsó része inkább akarati vezérlésű, és a megvalósításra irányul.

Csakra

hozzá tartozó mirigy

hozzá tartozó érzékszerv

testtáj és szervek

1. GYÖKÉR

Mellékvese

érintés

gerincoszlop, vesék és a hólyag, koponya, vegetatív idegrendszer

2. KERESZTCSONTI (vagy Köldök)

Ivarmirigyek

 

szaporodási rendszer, medence, láb és lábfej

3. NAPFONAT (Solar plexus)

Hasnyálmirigy

 

gyomor, máj, epehólyag, lép, idegrendszer, hasüreg az emésztőrendszerrel

4. SZÍV

Csecsemőmirigy

 

szív, vér, bolygóideg, keringési rendszer, tüdő alsó része, és mellkasüreg

5. TOROK (Mellkasi)

Pajzsmirigy

hallás, szaglás ízlelés

tüdő, hörgők és hangképző szervek, száj, torok, vállak, karok, kezek, és a nyirokrendszer

6. HARMADIK SZEM

Hipofízis (Agyalapi mirigy)

látás

alsó agyrészletek, kisagy, bal szem, fülek, orr, központi idegrendszer

7. KORONA

Tobozmirigy

 

felső agyi részek, nagyagy, jobb szem

 

 

Csakra

Érzelmi, szellemi, vagy lelki funkciók

1. GYÖKÉR

Fizikális akaraterő és nemzés, fizikai élni akarás, fizikai küzdőszellem

2. KERESZTCSONTI (vagy Köldök)

Fizikai és szellemi erőképesség, alaposság, sexuális energia partnerkapcsolatok és önbecsülés 

3. NAPFONAT (Solar plexus)

Személyes erő, vágy, érzelmi erőforrás

4. SZÍV

Szeretet, együttérzés, az emberek szolgálata, tudat, egység, harmónia

5. TOROK (Mellkasi)

Önkifejezés, másokkal való megértetés, közlés képessége (kommunikáció), az önkifejezés alkotásban való 

6. HARMADIK SZEM

Magasabb képzelőerő (fantázia), ösztönös megértés (intuíció), és a legfelsőbb igazság nem tanult, és nem tapasztalt, ösztönös felismerése (megvilágosodás)

7. KORONA

Szellemi tudat és tetterő, a megértés által, minden helyzetben elfogadott élni akarás, az élet végigélésének akarása, tudatos és kívánt „sorselfogadás”

  A csakrák szerinti beosztások nem teljesen egyeznek a meridián beosztásokkal, ez senkit ne zavarjon meg, mindkettő teljes és igaz elméleten és gyakorlaton alapszik. A meridián rendszerrel a testet fizikai formában gyógyítjuk. A biológiai, és az alacsonyabb, „nehezebb” rezgésszámú, féltestes, nem látható, de mérhető és pontosan meghatározott pályán működő, elektromos energiát (csít, pránát, kít) tartalmazza. A kínaiak minden élet-erő energiát Csí-nek neveznek. Az indiaiak különbséget tesznek a Pránán belül, hogy finomabb vagy durvább testrendszerekre összpontosulnak-e, és mit irányítanak, beosztásukban öt Prana van. A Japánok az élet-erőt Kí-nek nevezik, és a pontokat cubóknak.

Az emberi test másik nem látható rendszere a csakrarendszer és az aurarendszer / II.

 


Az emberi test másik nem látható rendszere a csakrarendszer és az aurarendszer / II.

A csakrarendszer és az aurarendszer:

A nagyobb csakrák, és az aurák gyógyítása finom-energetikus, vagyis az Egyetemes Energiamező magasabb energiáit tartalmazó, - egyáltalában nem fizikai, de színnel, és frekvenciával (=egy időegység alatt leadott rezgések száma) rendelkező erők átadásával, csakrákon keresztüli áthullámoztatásával megy végbe. A gyógyítás, vagy a legyengült energiacsatornák „feltöltése”, általában az energiát átadó kezén lévő csakrákon keresztül történik meg, melyet előtte Szív-csakráján átengedett. Az átadni kívánt energiát nem önmaga energiáiból adja, hanem tágra megnyitott Korona-csakráján és egyéb csakráin szívja be, a Szív-csakráján engedi átlényegülni a kívánt frekvenciára (rezgésre), melyre az energiát kérőnek (betegnek) abban a pillanatban szüksége van. Alapszabály, hogy az energetikai kezelést, a „betegnek” kérnie kell. Az energiát adó, ilyenkor felindítja magában a segítés akarását, imádkozik vagy meditál. Az átadáshoz szükséges csakrái ilyenkor nagyobb szélességben megnyílnak.

     Szentjeink, és a régi energetikus gyógyítók, (és a mai gyógyító jógik is,) csak rendszeres testi és lelki gyakorlatok árán voltak képesek megnyitni csatornáikat. Mai világunkban egyszerűbben lehetséges energetikussá, energiát közvetítő személlyé válni. Egy magasabb energiát átbocsátani képes Mester, a „beavatást” kérő meghatározott tanulása után, képes kitisztítani, kitágítani a megfelelő csatornákat, csakrákat, így bárkiből lehet energiát adó. A Reiki inkább az alacsonyabb, bionergetikus hullámok átadására képes, a Prána a magasabb, finomabb energiával is gyógyít, ezért képes fizikai és auragyógyításra is. Szellemiségük és alapjaik eltérőek. A Reiki-nek nincs nagy múltja (vagy az megszakadt), a Prána azonban évezredek óta létezik és fejlődik. Kelet ajándéka, nyugatnak. Mindkettő kézrátételes, vagy test fölé helyezett gyógyítási rendszer, de lehet meditációs gyógyítás is, kézrátét nélkül. Sőt, lehet, hogy a két személy, helyileg teljesen máshol tartózkodik („küldő gyógyítás”, imádkozás valakiért.)

     Az energia, aurán keresztüli kibocsátása, és átadása is ismert jelenség. Az anya, apa vagy felnőtt ember, magához öleli a nyűgös, beteg vagy sérült gyermeket. A felnőtt, magasabb energiájának burkával védi a gyermeket, és csökkenti a gyermek testi vagy lelki bajait. A kisgyermekeknek még nem minden csakrájuk nyitott, ezért energetikai segítségre szorulnak, ők, jó indulattal mondott, „energiafalók”. Mindent megfogdosnak, befekszenek anyuék ágyába, foglalkoztatják, leterhelik a rokonszenves vendéget, ezáltal jutnak olyan energiákhoz, mellyel még nem rendelkeznek, vagy kevesellnek. Vannak, akik, bárhová mennek, örömet, jó légkört visznek magukkal. Jó a közelükben lenni. Ismert a legyengült emberek ragaszkodása fizikailag, lelkileg aktív emberekhez, akikhez igyekeznek minél közelebb kerülni, és aurájukból részesülni, megfürödni, megnyugodni, és reménnyel megtelni belőle. A legyengült emberek közül, vannak, akik kifejezetten „energiarablókká” válhatnak. Megtanulják, hogyan vehetik rá a másik felet, hogy energiáit kilövellje. Az „energiavámpírok”, pedig már egy másik fogalom, mivel ezek képesek a másik ember aurájából is, kiszippantani az ott található energiákat. Az ilyen emberek látogatásai után, a meglátogatott, vagy a környezetében élő, általában nagyon fáradtnak, gyűröttnek érzi magát.

     Ismert az is, hogy Jézus auráján keresztül is gyógyított. „Amerre csak járt, a falukon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.” Márk 6,56.

     Az Egyetemes Energiamezőből mindenki részesül, akár akarja, akár nem. Ha nem részesülne, nem is élne. Ha csakrái nem működnek, és nem veszik fel az energiákat, a szervezet a jó táplálék ellenére is sorvad, majd egyik szerv a másik után lassan csökkenti működését és leáll.

     Az emberi szervezet számára felvehető energiát, különböző népek egymástól függetlenül, és egymástól távol eső, elzárt földrészek esetén is felismerték, nevet adtak neki, vallási hitükbe, vagy orvoslásukba beillesztették. Ismertebb megnevezései prána, csí, Kí, orgone, Kozmikus vagy Univerzális Energia, Teremtő Lélek.

     Minden nép körében fellelhető volt olyan személy, aki ilyen energiát képes volt átadni, továbbítani a körülötte lévőknek. Voltak, akik saját bioenergiájukat oly mértékben fel tudták erősíteni, hogy azzal gyógyítani tudtak. Ezeknél megfigyelhető volt, hogy a gyógyítás után legyengültek (sámán). Azok, akik nagy hittel rendelkeztek, pozitív hitviláguknak megfelelően (és a pozitivitás kiemelése, ebben az esetben nagyon fontos), gyógyításuk után nem merültek ki, sőt sokszor feltöltődtek. Ilyenkor a közelben lévők, látható, fehér vagy más színű burkot, vagy lebegő kört láttak körülöttük. Ilyen körformával találkozunk saját hitvilágunk szentjeinek megfestésénél, ahol a kör a fejtető fölött lebegő formában van megfestve. De a Margit-legenda olvasásakor, találkozhatunk Árpád-házi Szent Margit teljes teste körül leírt fehér burokkal, és egyben a test földtől való felemelkedésével is. Jézus körül is többször említenek fehér tündöklést, sőt teljes fehér lénnyé válást is, még halála előtt. Mostani tudásunk és technikai felkészültségünk alapján, egyértelműen kimondható, hogy az energiával gyógyítóknál alapkövetelmény a szeretet felindítása, a jót-tevés akarása, és a szellemi és lelki tisztaság.

     A szentek körül megjelenő fényburkokat a Szentlélek megjelenésével azonosították (Szentlélekkel övezett), mi ezentúl a keleti hitvilágból átvett aura szóval fejezzük ki.

Az aura és az aurarendszer:


Az aura az ember saját testének energetikai kisugárzása, mely egyrészről belső védelmi vonal a külső magasabb, vagy alacsonyabb rezgések roncsoló hatása ellen, másrészt a test sajátos „otthona”, melyben önmaga létezik, és a legszűkebb környezete.

     Az aura, az ember fizikai testét körülvevő, finomszerkezetű energiával rendelkező alakforma. Az emberi testet több auraréteg veszi körül, de nem úgy, mint a vöröshagymánál, amit húsos levelei alkotnak egy teljes egységgé, vagy nem úgy, mint az egymásba rakható hordócskák. Ezek a rétegek egymáson is áthatolva ugyanazt a teret töltik ki. Ezek az auratestek, tartalmazzák a tudatunkat, különböző szinteken.

Az ember személyes fejlődése során, tudata tágul, és magasabb rezgésszámon képes létezni. Az aurarétegek mindegyikének sajátos feladata van az emberi test védelmében és élete leélésében. A fizikai test egészségmegőrzésétől kezdve, az érzelmi és szellemi megnyilvánulásokig. Az aurarétegeket az emberi testhez hasonlóan testeknek nevezték el.

     Az aurarétegek egymás fölött, és a testtől különböző távolságokban helyezkednek el, de sokszor összefolyt egységet alkotnak. Az egyik réteg alatt tartózkodó másik réteg megkülönböztetésük eléggé zavarja. Mindegyik auratestnek más a frekvenciája (energetikai töltése), így egymástól határokkal megkülönböztethetők. Ezek a rétegek egymás között, közvetlenül nem képesek egymásra hatni, közvetítő rendszer segítségével, erre a célra alkalmas csakrával, azonban igen. Így az aurarétegek között, az energia, képes úgynevezett „csakrakapukon” keresztül, mind lefelé materializálódni, mind felfelé finomabb, szellemibb formában keringeni.

     A 7 fő csakraközpontról már tudunk a fenti részek alapján, s most megtudhatjuk, hogy a csakrák és az aurák között milyen szoros összetartó kapocs van. A csakrák elnyelik, beszívják a légtérben jelen lévő Egyetemes Energia, számukra megfelelő rezgésű töltéseit. A hozzájuk tartozó szervnek előkészítik, továbbítják, hogy az táplálja őket (energiával lássa el).

     Minden egyes energiaközpont (fő csakra), egyben egy auratest fő csakrája is. A fő csakra, az aurarétegek közötti különböző energiákat és életképleteket közvetíti, bontja, lényegíti, és adja át, más hullámú rétegek számára, úgy, hogy az energiák a rétegek között mindig egyensúlyban legyenek. Minden egyes aurarétegnek megvan mind a 7 fő csakraközpontja is. A következő rétegbe átfutó fő csakrák, úgynevezett csakra kapukkal is rendelkeznek, és ezek megnyílása biztosítja, és felügyeli, szabályozza, a rétegek közötti energiáramlást, melyen keresztül ki- és beáramlás egyaránt végbemegy. A legerősebb, legnagyobb, és legfinomabb rezgésszámmal rendelkező auratest, a mi esetünkben, a Keterikus-test.     Egyszerű vázlattal megpróbálom bemutatni.

1. csakra 1. auraszint  Étertest
2. csakra 2. auraszint  Érzelmi test
3. csakra 3. auraszint  Mentális test
4. csakra 4. auraszint  Asztráltest
5. csakra 5. auraszint  Éteri test
6. csakra 6. auraszint  Mennyei test
7. csakra 7. auraszint  Keterikus test

 

Keterikus test                  7777777       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                                     ▼
Mennyei test                   6666666       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                                ▼
Éteri test                         5555555       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                            ▼
Asztráltest                      4444444       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                       ▼
Mentális test                   3333333       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                                  ▼
Érzelmi test                     2222222       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                              ▼
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

  Az ábrán nem látható, de a csakrakapuk megnyílásának egyik feltétele az is, hogy minden alattuk meglévő auratest, minden csakrája, és csakrakapuja, nyitott és harmónikus legyen. Például a következők szerint:

    Csakrakapu jele                        =        ▼

                            Egyéb nyitott csakrák               =        Y
 
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼ Y   Y   Y Y   Y   Y
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 
vagy,
 
Érzelmi test                     2222222       1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         Y   ▼ Y   .    Y   .    Y
Étertest                          1111111        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
                                                         ▼ ▼ Y   Y Y   Y   Y
Fizikai test                      +++++++     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

Élete során, nem minden embernek nyílik meg, minden szinten, minden csakrája. Vannak genetikai adottságok, melyeket, öröklünk. (Ez egyben egyik sors alapunk is.) Ha az öröklésnek nem megfelelő hatásoknak tesszük ki magunkat, nagy kárt szenvedhet szervezetünk. Ez vonatkozik, a csakra megnyitásokra is.

    Az aurák testjei, életfeladatainkkal, testünk és lelki megnyilvánulásainkban betöltött szerepeik szerint, nagyon sokrétűek. Az Étertest, a Mentális test és az Éteri test a fizikai test lenyomatai és a testi életfeladatokkal vannak elsősorban összeköttetésben, míg az Érzelmi test, az Asztráltest és a Mennyei test, az ember gondolati és szellemi, valamint a lelki megéléseivel vannak összekötettésben, az egyik mégis a másikra épül, attól el nem függetleníthető. Tehát a test megélései, valamint a gondolati és lelki élet, egymásra épülő folyamatrendszer, egy egész életen keresztül. Folyamatos testi, szellemi és lelki fejlődést feltételez. Ezek alapján viszont feltételezhető az is, hogy sokszor nem is a test, nem is a csakra, hanem az auratest az emberi lét végső kiterjedése, s egészen ezen "szellemi testek" tökéletességének eléréséig kell dolgoznia az embernek, önvalójának alakításán.

Befejező gondolatok:

Nagy divat manapság, a Buddhista tanok fél-ismerete alapján, erőszakoskodva, csakranyitási technikákat tanulni. Főleg felügyelet, tanító (vagy guru), és türelem nélkül, nagyon veszélyes. Csekély tudású guru is, nagy károkat okozhat tanítványaiban. A buddhista szerzetesek, egy-egy magtanított lépés, és beavatás után, csak megfelelő idő, és látható testi, és lelki fejlődés további felmutatása után engedélyezik, tanítványaik továbblépését. Vannak időben együtt kezdett tanítványok, akik között, több szintkülönbség alakul ki, mivel egy részük, nem érett a továbbhaladásra. Vannak, akiket nem is engednek további szellemi szintek megtanulásában, mert az veszélyeztetné a tanítvány testi vagy szellemi egészségét.

     Vannak bizonyos energetikai szintek, melyek egyértelműen károsak az emberi szervezetre. A nagy, tanító Mesterek közül, sokan halnak meg rákban, vagy más hasonló betegségben, mivel a gyakori „felső szinteken járás” gyengítheti testi rendszereiket. Feltételezhető, hogy a közösség érdekében, ezt fel is vállalták. Egy bizonyos „szinten élés”, pedig, alkalmatlanná teszi az embert, a földi dolgok elintézésében, akadályozza testi szükségleteinek kielégítésében is. Ez megtapasztalható már kisebb szinteken is, például az eszükkel dolgozók, szellemi munkások, nem esznek rendszeresen, feledékenyek a csekkek befizetésének időpontjával, vagy bármely határidővel kapcsolatban. A nagy elmékre jellemző, hogy élhetetlenek, elvesznek a világ dolgainak intézésében, és nem tudják érvényesíteni lehetőségeiket. A sietetett csakranyitások, bármilyen auraszinten, az egész rendszer összeroppanásához, megmagyarázhatatlan fizikai megbetegedésekhez, és végül az emberi élet halálához vezethetnek. Az ilyen beteg, egyedüli segítséget, az aurarendszer helyreállítására, a prána nadi tanítványoktól, vagy egyéb spirituális gyógyítóktól remélhet.

     A misztikusság utáni vágy, és a különleges dolgok megtevésének, vagy birtoklásának vágya, esetleg felhevült lelki vágy, sok embert késztet arra, hogy akár erőszakkal is, hozzá jusson, különleges képességekhez, anélkül, hogy tisztában lenne azzal a ténnyel, ennek mi lesz a következménye. A helyes úton haladók, mire látókká, vagy gyógyítókká válnak, már átértékelik a világ dolgait, és általában, képtelenek ebből gazdaggá válni. Anyagi gondjaik vannak, fenntartásukról sokszor mások (szerzetesrend, közösség, tanítványok, feleség, testvér) gondoskodnak, adományokból tartják fenn magukat, mivel földi hivatásukat egyre nehezebben tudják ellátni, és munkanélkülivé válnak. Előre szólok, aki gazdag akar lenni, az ne nagyon nyitogassa a mennyei kapukat, hacsak nincs egy üzleti érzékkel megáldott hozzátartozója, aki majd a számlát jó vastag ceruzával írja meg. És arra is felhívom a figyelmet, hogy aki, mégis látó és gyógyító akar lenni, az igyekezzen minél előbb gazdag lenni, még azelőtt, hogy megnyílnak az égi kapuk.

     Amikor valakinek, minden előzetes tanulmány, vagy beavatás nélkül, különleges képességei lesznek, az nem válogathat. Attól a pillanattól kezdve, felelőssé válik, adományának használatáért. Előbb kapta, és utóbb kell megtanulnia, használni, uralni. Ezek az emberek, feltételezhetően, valamilyen okból, születésüktől fogva másmilyenek lehettek. Az emberi átlagtól való eltérésnek, mind a kettő, szélsőséges megnyilvánulási csoportjaiból, képviselve vannak. Érdekes, hogy pont a középátlagba tartozók közül, nagyon kevés embernél mutatkoznak spontánul kialakult képességek. Ha mégis előfordul, a képesség megjelenésével egy időben, ezeknek az embereknek a személyiségében, szembetűnő változások mennek végbe, szélsőséges viselkedési formák kíséretében. Ez a folyamat, rövid ideig tart, majd leáll. Míg az előző csoportba tartozóknál, ez a személyiségi változás egyáltalán nem mutatkozik, vagy az nem szembetűnő, hanem inkább belső átalakulás, ami később mutatkozik meg. Azért észrevehetetlenebb, mivel az érzékeny típus, érzékeny marad, esetleg kissé hallgatagabb, ami környezetének nem tűnik fel, a drasztikusabb, keményebb típus pedig, szintén ugyanolyan marad, esetleg rapszódikusabb, kissé erőteljesebb megnyilvánulásokkal, amit még mindig képes a környezete elviselni. Ez a belső folyamat viszont, szép lassan, mindkét szélsőséges típust ugyanarra a tapasztalati szintre állítja, és egyéniségüknek megfelelően, vagy határozottsággal, és tűrőképességgel, vagy megértéssel, és lágysággal egészíti ki személyiségüket. A hirtelen jelentkező képességek, sokszor félelemmel, nem értéssel, haraggal, a mi ez?, és a miért?, kérdésével foglalkoztatják tulajdonosukat. Előbb-utóbb döbbenten jönnek rá, hogy képességüket, nem csak kapták, hanem annak használatát számon is kérik tőlük. Élethelyzeteik, ettől kezdve úgy alakulnak, hogy a képességükre szorulókat szinte vonzzák magukhoz. Ezeket az embereket „fényküldöttek” néven is említik.

Megnyitva 42253 alkalommal