Print this page
2009 július 26, vasárnap

Válasz Földes Attilának !

Szerző: őszkatona

Mezopotámiába való bevándorlásuk előtt a héberek nem írtak. Tudósaik viszont rájöttek hogy ha a ...

Válasz Földes Attilának „Tatárlaka titka 4. rész”-re utaló véleményeire

Magán levélben kaptam egy továbbított, Földes Attila névvel aláírt, grafikus szöveg-képet ami azt hiszem "Friedrich Klára: TATÁRLAKA TITKA 4. rész" cikkét, illetve az ott megjelenő hozzásolásokat célozza. Mivel hogy nem tudok hova válaszolni, itt írom le észrevételeimet.

Mezopotámiába való bevándorlásuk előtt a héberek nem írtak. Tudósaik viszont rájöttek hogy ha a szumérnak nevezett lakosság arámi írás rendszerét eltulajdonítják, akkor a hébert is tuják majd írni – arámi írás rendszerrel. Sokkal később, a már olvasó héber az arámi nyelven írt szövegeket próbálta megérteni – természetesen sikertelenül. Egyszerűen nem értette hogy lehet az hogy a (szerinte) "héber betűkkel írt héber nyelvű szöveg" számára érthetetlen, azaz "nyelvzavarba" hozta.

Úgy néz ki hogy Földes Attila hasonló nyelvzavarban kötött ki. Ő egy 7,000 éves Kárpát-medencei magyar nyelven írt írást próbál megfejteni egy 2-3,000 évvel későbbi, Mezopotámiai, arám nyelven írt írás rendszert alkalmazva. Habár a két nyelv ugyanabba a (ragozó) nyelv-családba tartozik - és hasonlítanak is egymásra - a két nyelv nem tekinthető azonosnak. Ez olyan mint ha ma egy 2,000 éves kelta írás rendszer alkalmazásával próbálna megfejteni egy 5,000 éves székely (rovásírással írt) föliratot.

Az efféle tévedéseket használják föl a zsidó írnokok a tévhit terjesztésére. Ennek nem régi példája a National Geographic világszerte bömbölt tévhit propagandája, a The Gospel of Judas (Júdás Evangéliuma) (Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, és Gregor Wurst fordították!). Többek között, April D. DeConick (professor of Biblical Studies at Rice University) (is) bebizonyította (The Thirteenth Apostle: What the Gospel of Judas Really Says [A tizenharmadik apostol: Amit Júdás evangéliuma valójában mond]) hogy az eredeti szöveg lényege pont az ellenkezője annak amit a National Geographic világszerte bömböl. Tudniillik a fordítók a Júdásra vonatkozó "ördög" kifejezést csavarták ki. Így gyártottak maguknak egy Jézust-eláruló zsidó ügynökből egy szentet. Ezt a csalást avval fejlesztették tovább hogy eltüntettek egy negatívumot a legfontosabb mondatból. Azt hirdetik hogy Júdás el van különítve a szent generációnak (részére). Az eredeti szöveg viszont ennek pont az ellenkezőjét mondja, azaz, hogy Júdás el van különítve a szent generációtól (kitiltva). Mi után DeConick rajtakapta a National Geographic-ot a csaláson, szerkesztőségük kénytelen volt bevallani a "tévedést," és elismerte hogy "ez megváltoztatja a mondat értelmét." (Ennek ellenére, továbbá is terjeszti hazugságait.)

És talán pont Földes Attila tévedését - amely szerint a mi tatárlakai imánkban rejtett "Védelmező Nagyasszonyunk" egy "Átok" (Földes Attila, 2009. 06. 12. 15:16) - fogják a zsidó írnokok fölhasználni következő hazugság propagandájukra.

Hazafias szeretettel,
őszkatona

Eltárolt hozzászólások →

Megnyitva 3785 alkalommal