Print this page
2010 október 30, szombat

Csak sziklára építsünk

Szerző: őszkatona

Csak sziklára építsünk

őszkatona

[Napóleon] tanácsadója azt válaszolta: "A magyarok felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük amit akarsz."

A napokban megjelenített cikk tegnapi törlése egyesek számára valószínűleg érthetetlen. Sőt, kiábrándulást, talán még bosszankodást is kelthetett. Sajnálom hogy ez a zavaros helyzet kialakult, talán egyesek bizalma meg is ingott e honlap rendületlenségében. Szerintem fölösleges szavalni hovatartozásunkról, hadd beszéljenek inkább tetteink. Viszont elismerem hogy magyarázattal tartozok a cikk törlését illetően. Ahelyett hogy most belemerüljek a törölt cikk elemzésébe, inkább e honlap irányvonalát szeretném tisztázni, remélve hogy az megfelel elégtételnek.

Ahogy rákattintunk A Magyar Megmaradás honlapra, mindjárt a fejléc alatti sorokban olvashatjuk:

"Legyőzzük a mellébeszéléseket, a hamis írásokat, és megpróbáljuk megtalálni a nekünk szánt valós írások útján az igaz utat... Életmódunk, igaz múltunk, eredeti hitünk, valós történelmünk és sok-sok más, ami megvédi és ápolja magyarságunk, valamint kiküszöböli, illetve kiirtja mindazt, ami bomlasztja és ellenzi összetartozásunk."

Ez a széles irányvonal magába foglal majdnem minden magyarsággal foglalkozó téma ésszerű megvitatását, a tudás közlését, de még a vélekedést is amennyiben az nem sérti magyar testvéreinket, Hazánkat, műveltségünket vagy őseink hitét. Különösen értékesek azok a cikkek és hozzászólások melyek a magyar megmaradás célját közvetlenül szolgálják. Ide tartozik a megbízható kutatásokból eredő tudás közlése, az ilyen tudásra alapozott fegyelmezett és hozzáértő érvelések, és az éles elméjű távlatok.

Ezen irányvonal viszont kizárja a nyilvánvaló vagy rejtett rosszindulatú ténykedést, a meghirdetett irányvonallal ellentétben álló anyag terjesztését és az irányvonal szándékos vagy véletlen eltérítését.

Magától értendő hogy egy ilyen honlapon megjelenő anyag értékelése a legjobb esetben is csak egy (vagy több) halandó ember megérzéseinek és elemzéseinek az eredménye. Emiatt, kétségtelen hogy ezek az eredmények közel sem hibátlanok. De ez van. Zoli is én is méltányoljuk a visszajelzéseket e honlap minőségét illetően, de minden anyag megjelenítését, szerkesztését vagy törlését csak és kizárólag a szerkesztőség belátása szabályozza. Ennek a megítélésnek pedig a fönti irányvonal az alapja.

Például - és most nem csak a tegnap törölt cikkre utalok - ha az irányvonal kifejezetten múltunk kutatására buzdítja a magyarságot, akkor buzdítás múltunk mellőzésére vagy fontosságának lekicsinylése vagy lényegének értéktelenítése fölforgató szándékúnak ítélendő, függetlenül attól hogy az szándékos-e vagy sem. A legendák szerint, amikor Napóleon 1805-ben Bécs városához érkezett, megkérdezte tanácsadóját, hogy mit tegyen a magyarokkal? Tanácsadója azt válaszolta: "A magyarok felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük amit akarsz."

Sajnos a zűrzavar keltés, akár szándékos, akár véletlen - vagy csak egyszerűen meggondolatlanságból ered, nagyon tud rombolni. Jóhangzású de lényegükben egymással összeilleszthetetlen vagy egyenest ellentmondó idézetek, megállapítások, tanácsok, vélemények pedig zűrzavart keltenek. Ingoványba csalják még azokat is akik már megtalálták a sziklás talajt és arra próbálnak építeni. Ne felejtsük el, hogy ma már tudjuk kik vagyunk, van Istenünk, hitünk, erkölcsünk, értékrendünk, vannak törvényeinknek és van múltunk. Ezeket kutassuk, ápoljuk és hirdessük, s ne kóborogjunk az ingoványban mint egy hontalan csavargó nép fegyelmezetlen elképzelések délibábja felé.

Hazafias szeretettel,
őszkatona

 

 

Eltárolt hozzászólások

Megnyitva 3179 alkalommal