20211202
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2013 február 19, kedd

Doubravszky György Úrnak nyílt levél

Szerző: Szőnyi Bartalos Mária

... Tudja kedves Doubravszky úr, „Akit egyszer a kígyó megmart, az már a gyíktól is fél".

DOUBRAVSZKY GYÖRGY ÚRNAK NYÍLT LEVÉL

Tisztelt Uram!

Merem remélni, hogy érzékeli vállalt felelősségének súlyát. Figyeltem eddigi tevékenységét és úgy döntöttem, megírom önnek észrevételeimet. Annál is inkább, mert elsődlegesen szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a nép, a választók, a hitelkárosultak és a kilakoltatottak, de a kilakoltatás előtt állók is Magyarország lakosai és nem egy cég alkalmazottai. Lehet, hogy ön, mint cégvezetői tapasztalatokkal rendelkező ember megszokta, hogy ön irányít és az ön szava a mérvadó. A jelenlegi státuszában ön az alkalmazott, és akik önt alkalmazzák, azok a magyarországi emberek adóforintjaiból fizetik önt is. Bizonyára ezzel szintén tisztában van. Ráadásul hálátlan szerepében önnek éppen olyan türelmesnek fontos lennie a károsult emberek felé, mint a bankok és a kormány felé az egyeztetései folyamatában.

Nehéz feladat, de tiszteletre méltó, hogy a saját képességeiben bízva elvállalta.

Úgy tűnik, hogy az ön felé irányuló bizalom megvan a kormány és a bankok részéről. Önnek fontos lenne megszerezni a károsult emberek bizalmát is, ami nehezen megszerezhető és könnyen elveszíthető. Amennyiben, mint beosztott kiváló empátiával rendelkezik, akkor könnyebb lesz az emberek bizalmát megszereznie. Ugyanis, ezt még nem sikerült megtennie. Lehet, hogy néhányan bíznak önben, de a többség nem. Miért nem? Azért, mert türelmetlennek látják önt velük szemben, amikor véleményt nyilvánítanának, vagy szavai hallatán felhördülnek.

Egyelőre úgy tűnik az emberek számára, hogy színházat akar velük játszatni, amelyben a károsultak a nézők és esetleg csak tapsolhatnak. Nos, ez, így nem működik. Azért nem, mert a szigorú racionális matematikára alapozott mérnöki precizitásból kifelejtette a „közönség" demokráciáját, a felfokozott érzékenységüket. Nem a látszat-demokráciára gondolok, amely a mellébeszélésre épül, majd összeomlik, mint egy rosszul megtervezett híd, mert az emberek többségét már nem lehet megvezetni. Az emberek számára az, az igazi demokrácia, amikor nem fojtják beléjük a szót, hanem van vélemény-nyilvánítási joguk ön előtt is anélkül, hogy ön meglepődne vagy megsértődne. Így, aztán nem vehet fel diktátori szerepet a hitelkárosultakkal, illetve a kilakoltatottakkal szemben. Meghallgatni tudni kell türelemmel az embereket, és érdemes, mert ez a bizalomhoz vezető út első lépcsőfoka. Ezért nem „regulázhatja" meg őket még szóban sem. Ellenkező esetben a tömeg fogja megregulázni a kormányt, a bankokat és önt is. Sajnos, ez nem csak hazánkra lehet érvényes, hanem elfajulhatnak a dolgok Európa szerte.

Az emberekben felfokozott indulat él a bankokkal és a végrehajtó cégekkel szemben. Azért, mert kizsigerelik őket, átverik őket, majd elveszik az ingó-és ingatlan vagyonukat. Ezért több ezren már öngyilkosok lettek. Pontosan ezért nem várhatja el azoktól az érintett családok tagjaitól, akiket átvertek, tönkre tettek, hogy indulatmentesen, mosolyogva hallgassák végig önt, vagy bármely banki vezetőt. Ennyire már nem birkák az emberek.

Tudja kedves Doubravszky úr, „Akit egyszer a kígyó megmart, az már a gyíktól is fél".

Ezért, és a fent írtak miatt minden olyan civil szervezet vezetője jogosult részt venni a háromoldalú tárgyaláson vagy megbeszélésen, amely civil szervezetek a hitelkárosultak érdekében és a kilakoltatások megszüntetése érdekében jöttek létre. Doubravszky úr nem diszkriminálhatja ezeket a vezetőket! Amennyiben megteszi, az inkorrektségen túl hiteltelenné, megóvhatóvá teszi a tárgyalás eredményét, és teljesen elveszíti a tömegek bizalmát.

Végezetül legyen olyan kedves elérni azt, hogy őszig – vagy ameddig nem jutnak megállapodásra a bankokkal a hitelkárosultak-és kilakoltatottak ügyében, addig - függesszék fel úgy a kilakoltatásokat (a 2013. március 1. előtt kiküldött kilakoltatási értesítések esetében is,) mint az adósok részéről a hitelek törlesztését.

Köszönöm Tisztelt Uram, hogy elolvasta a levelemet!

Komárom-Szőny, 2013. február 19.

Megnyitva 2831 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Kék ÉgaljaIthaka. 2013-03-02 19:32
Szépet, jót, bizalmat, becsületet ezekkel a politikusokkal szemben nem irhatnak a nemzetek, elkell örökre öket felejteni ! - eladták lelküket a kigyónak ezért fél a becsületes ember még a gyiktól is. :o
+1 #2 jászvárosCyrano 2013-02-20 10:44
A politikával foglalkozók ,akikre bizalommal szavaztunk, annyit ártottak már a magyarságnak, hogy indokolttá vált a bizonyság tételhez való ragaszkodásunk.
először is szeretnénk látni, ugyan melyik államnak polgára az, akire ügyünket bíznánk ?
Miből és miként él ?
Van e olyan megélhetésért végzett, nemzetét gyarapító tevékenysége, hogy
NEM KÉNYSZERÜL ELADNI MAGÁT, MINT MINDEN MEGÉLHETÉSI POLITIKUS ???
+1 #1 jászvárosCyrano 2013-02-20 10:38
Az ember a temrészet része.
A magyar ember különösen régi gyökerekkel rendelkezik és hitében, belső alkotmányában élnek azon elvek, amit Jézus az Újszövetségben hirdet, azon elveket mi keresztény magyarok az emberhez, azaz magunkhoz tartozó használati utasításnak tekintünk.
Ezen -hiten - túli, a legmélyebb ösztöneinkbe IS kódoltan jelen van egy védelmi rendszer, az
immunrendszer.
Ezen kódolt immunrendszer - működés
az érzékelés, abban megélt érzelem és arra adott reakció vagy cselekvés háromszögét
vezérli.

Ha ugyanis egy biológiai lényt behatás ér, annak kiváltójának érzékelhető jegyeit elraktározza.
Ha ember esetén a hatás a természetes , létet meghatározó biológiai/lelki folyamatot sérti, a szervezet
AZONNALI ELLENLÉPÉST TESZ AZZAL, HOGY A VEGETATÍV IDEGRENDSZER ÁLTAL VEZÉRELT ÚTON, AUTOMATIKUSAN ELLENANYAGOT TERMEL,
ami a behatást közömbösíti és a káros behatolót megsemmisíti.

Ha ez a rendszer nem működne, nem élhetnénk.

Ne kérje tehát senki számon tőlünk, miért védekezik szervezetünk az életet ellehetetlenítő, tanult szokásainktól idegen behatások,behatolókkal szemben !

Mivel számtalan káros,sértő behatolást értünk meg, ami a szokványos élet menetéből kibillentett bennünket, érthető, hogy a bonyolult mechanizmusok leépítették azt a normális lét során kialakult,
MEGELŐLEGEZETT BIZALMAT
aminek köszönhetően ellenállás nélkül be engedünk idegen embereket , idegen eszméket védett, bizalmi szféráinkba, bár igen toleráns és befogadó NÉP vagyunk.

Tehetjük az elemző befogadást, szükség szerint ellenállást emberi és biológiai mivoltunkból adódóan, sőt alapvető emberi jogainkban is rögzített jogainkból adódóan.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások