Print this page
2008 június 22, vasárnap

Wass Albert védelmében

Szerző: Wass Albert védelmében Sarány István Sarány István

Wass Albert védelmében

Sarány István

2003 márciusa

Az életem mindig is egy nyitott könyv volt. E gondolattal zárul Wass Albert rövid önéletrajza, amelyet 1979-ben írt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma számára.

Az emigrációban élő író a dokumentumban tisztázta magát a háborús bűnösség vádja alól. E mondatot választotta a Wass Albert-dossziét ismertető tanulmánya címéül Szakács István Péter.

A Székelyudvarhelyen tevékenykedő tanár, író, szerkesztő doktori címet szerzett, kutatási területe a nyugati magyar irodalom. Így a téma avatott ismerőjeként vetette papírra gondolatait.

Wass Albert művei reneszánszukat élik manapság, regényei vezetik Erdélyben az olvasottsági listákat. Ehhez a kultuszhoz társul azonban a név lejáratására indult hecckampány – talán inkább a korábban megkezdett lejáratási kampány folytatásáról van szó –, miszerint a Hősök és Mártírok Országos Egyesülete nevű szervezet eljárást kezdeményezett Wass Albert Szászrégenben és Magyarón emelt szobrainak eltávolításáért. Az egyesület arra hivatkozik, hogy mindmáig érvényben van a Wass Albertre és apjára, Wass Endrére koncepciós perekben kiszabott halálos ítélet.

Ugyanerre hivatkoztak pár évvel ezelőtt azok is, akik ellenezték azt, hogy a bögözi iskola felvegye az író nevét. Szakács István Péter tanulmánya bemutatja az 1946-ban zajlott pert, elemzi annak hátterét. – A tanulmány megírásának ötletét a bögözi iskola kapcsán történtek adták, hisz sokan nyilatkoztak a tények ismerete nélkül – mondta a szerző. Hozzáfűzte, a per anyagát Bukarestből küldték a Hargita megyei tanfelügyelőségre, bizonyítandó Wass Albert bűnösségét, s így a helytelen iskolanév-választást. Beder Tibor akkori főtanfelügyelő Szakács István Péternek, a téma legjobb ismerőjének küldte el az anyagot. Később további – ezúttal az író ártatlanságát bizonyító – iratok kerültek a szerző birtokába, mint Wass Albert első felesége, Wass Éva 1979-ben tett tanúvallomása, amelyben tisztázza volt férjét az ellene felhozott vádak alól. Vagy James C. Mansberger Jr. kéziratos hitelesített nyilatkozata, azé a semleges vizsgálóé, aki az Egyesült Államok Wentorfi, Hamburgi Hontalan Személyek Bizottságának átvilágítótisztjeként (investigations officer) 1950-ben leellenőrizte az Egyesült Államokba kivándorolni szándékozó írót és családját. A nyilatkozat egyértelműen bizonyítja Wass ártatlanságát.

A dokumentumokat a szerző összegyűjtötte egy kis kötetbe, amely a székelyudvarhelyi Litera Könyvkiadó kiadásában a Veres Péter szerkesztette Pro Memoria kiadványsorozatban látott napvilágot 2002-ben. A dokumentumok megjelentek Magyarországon a PoLíSz című folyóirat legújabb számában is. A két kis füzetecske az író mielőbbi romániai rehabilitációjához kíván hozzájárulni. Ezt szorgalmazzák Wass Albert fiai is. Wass Endre ez ügyben jelenleg az országban tartózkodik.

SARÁNY ISTVÁN

Megnyitva 8811 alkalommal