Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2019Sep22

Elhallgatások

Nagy érdeklődéssel a napokban fejeztem be két könyv olvasását. Az egyik v...

Lelki, szellemi védekezés

Fontos előszó  -  A zsidó-"keresztény" vallást kutató elképzelhe...

Vallási élet a Magyar Apostolkirályságban

Az ún. történeti magyarság a Kaukázus vonzásterében és attól nyugatabbra ...

Közérdekű

Dr. Halász József: Feljelentést teszek

Az 1978. évi IV. tv. (Büntető Törvénykönyv) 269/A. §-ában meghatározott nemzeti jelkép megsértésének vétsége, valamint a 269. §-ban meghatározott közösség elleni izgatás bűntettének elkövetése miatt
feljelentést teszek

Loading...

Kilétünk

Anyaföldünk: a Kárpát-medence hozzánk sikolt!

Ez év augusztus végén érkeztünk vissza, öt hét utáni otthoni látogatásból. A hozott nagy halom könyv elolvasása után, csak most, október végén jutott kezembe Bunyevácz Zsuzsa könyve: Félni csak... kinek is lehet? E könyvnek mindjárt a 7. oldalán olva...

Loading...

Magyarság

Ami a Bibliából kimaradt

Ez egy hosszú előadás, talán nem mindenki fogja tudni végnézni. Lehetséges, hogy az előadó stílusa, netán más jegyei visszatetszést váltanak ki. Hiba volna azonban kiönteni a mosóvízzel a gyereket holmi előítéletek miatt, mert a tartalom ilyen összef...

Loading...

Természet, környezet

Ezért nem találsz munkát normális fizetésért!

Ezért nem találsz munkát normális fizetésért!

Kedves Olvasók! - Egy elgondolkodtató cikkajánlatot kaptam a napokban amiben egy (számomra ismeretlen) szerző a mai társadalmi helyzetet nem a megszokott módon tárja elénk. A cikk nem közvetlen a magyar megmaradásért szól, de mondanivalója elgondolko...

Loading...

Egészség, gyógyítás

A Magyarság ősi gyógymódjai

A Magyarság ősi gyógymódjai

 Szinte minden betegségre, bajra volt gyógyír őseinknél. Teljesen természetes volt az a szemlélet, hogy a betegséget mindenek előtt a lélek megbetegedése, legyengülése okozza s ez válik testi tünetté. Koponyalékelésre utaló nyom népvándorlás kor...

Loading...

Múlt, jelen, jövő

Hősök és hősnők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VI. fejezet

Rendkívül nehéz feladat összegyűjteni hőseinket és hősnőinket. Akik a hazáért és népükért küzdöttek, esetleg az életüket is feláldozták, mind hősök. Ebben az értelemben nem kerül vizsgálat alá az a sok millió hős, akik életüket áldozták a hazáért. Má...

Loading...

Rejtélyek

Horthy Miklósról másként

Horthy Miklósról másként

Amíg a hajdan az „átkosban", Horthyról csak rosszat lehetett mondani, addig napjainkban kizárólag kormányzói nagyságát emelik ki. Nem vitatom kormányzóként Hazánkért tett szolgálatainak nagy részét, de úgy vélem nem szabad elfeledkezni arról az ellen...

Loading...

Politika, új világrend

EMI a fókuszban/ Kitiltották a Kárpátiát Szerbiából

" Jól láthatóan már készültek az érkezésünkre: azonnal félreállítottak, személyes poggyászunkat kirámoltatták, és minden egyes olyan holmit, amin a Magyarországon bejegyzett Egyesült Magyar Ifjúság civil ifjúsági szervezet, az EMI emblémája volt láth...

Loading...