Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

K2020Nov24

2017. November 06., Hétfő 07:47

Elképzelések a rendszerváltó reformokról

Írta:  v Kövér György
Értékelés:
(6 szavazat)
Aligha sikerül bevezetni azonnali gyökeres átfogó reformokat az állam igazgatásban. Csak fokozatosan, lepésről lépésre. Az első lépés – progresszív erőket juttatni az Országgyűlésbe. Akár csak néhányat. Ja, „hogy egy fecske nem csinál nyarat"? De hát Ő a nyár az évszak változás (jobbá válás) előfutára, hírnöke.

A pártsemleges Magyar Nemzetért!

A sokszínű/soknyelvű/soknemzetiségű, fajú emberiség úgy van beprogramozva, hogy etnikai, vallási, mentalitás alapon nemzetállamokba tömörül. A legyőzhetetlen fajfenntartási ösztön késztet erre, melyből aztán kifejlődött a hazaszeretet, a patriotizmus, a saját nemzetért vállalt áldozatkészség alapja.

Ami minket illet: Természetes, hogy nem várhatjuk el a nem magyaroktól, hogy magyarul dobogjon a szívük, a nem kereszténytől, a kereszténység értékeit magáévá tegye, hogy bármi áldozatot hozzon a magyar nemzetért. Addig ameddig országunkat túlnyomó többségében nem magyar érzelmű, nem keresztény gyökerű személyek irányítják, vagyis olyanok, akiknek nem fáj Trianon, nem számíthatunk gyökeres változásokra, reformokra. A jelenleg kisebbségben lévő, magyar származású politikusaink nagyobb része pártkatona, alul művelt, szakképzetlen, haszonleső, akiktől messze áll a nemzetünk érdeke… Hát erre kell felhívnunk társadalmunk mindegyik rétegének a figyelmét.

Hogy hová tűnjenek el a pártok? Azok minden idők, minden korban, minden társadalomban voltak, vannak és lesznek is. Ezek választott küldöttjei képezik a képviselői törvényhozó testületet – tanácsot, parlamentet, dúmát, országgyűlést, amely meghatározza az állam izmusát, haladási irányelveit, . A pártok és civil szervezetek, mozgalmak nevezzék jelöltjeiket, amelyek közül a nép válassza meg nem csak a párthovatartozás alapján, de mivel ezek mind ismert személyek a választó körzetükben, hát a listára került személyiségét is latba veszik. Pártlistára való szavazást (zsákba macskát) meg kell szüntetni. Ily módon lényegesen kevesebb pártvezérkedvenc, hízelgő haver jut be a parlamentbe. Sőt előfordulhat, hogy a párt vezérei sem lesznek képviselők. De hát ez tanulságos lesz a pártimádók, a „bepalizott” hívők részére is, Az embereket gondolkodásra készteti.

Na, és kormány? Az valóban pártsemleges szakkormány legyen. A kormányfőt több jelölt közül a parlament válassza meg, az Államelnök jóváhagyásával. Ha a legmegfelelőbbnek tűnő személy éppen valamely párt tagja, az a jelölése előtt kilépjen a pártból , megszüntet minden kapcsolatot a volt pártjával…

Tehát, csak úgy tehetjük gazdaggá, sikeressé országunkat, úgy tudjuk felvirágoztatni Nemzetünket, ha az államigazgatás minden szintjére pártsemleges, magasan képzett, fejlett nemzeti felelősséggel rendelkező, a magyarság tudateszméje mellett elkötelezett személyek kerülnek. Meggyőződésem, hogy Nemzetünk nem szűkölködik ilyen személyekben.

Hogy kell Őket mozgósítani?

A megalakult NemzetEgyesitó Mozgalom (NEEM) kidolgozott reális, megvalósítható programot, de ennek kivitelezése lehetetlen szövetségesek nélkül. A bejegyzett sok pártocskákra, civil szervezetek többségére aligha lehet számitani. Szerintem eredményes munkát akkor tudnánk elérni, ha sikerül minden megyében járásban nagyobb településben(választó körzetben) neves, tekintélyes helyí támogató személyeket találni a szerveződő mozgalom élére.

v. Kövér György Ungvár – Záhony

Megjelent: 1351 alkalommal

Hozzászólások  

 
sagi
#2 Ajánlássagi 2017-11-12 08:42
Az ungvári Dunda György beszámolóját ajánlom tájékozódásul, esetleg közzétételre is.
magyaridok.hu/.../...
KÁRPÁTALJÁN DIVATBA JÖTT A MAGYAR

Ez az igazi összefogáson alapuló rendszerváltás!
Idézet
 
 
sagi
#1 kételyeimsagi 2017-11-06 10:49
Tudjuk, vannak nem kívánatos megnyilvánulások, tartalmak, amelyeket az emel ki az érdektelenség és közöny homályából, ha valaki véleményt mond, állást foglal velük szemben. Ilyen írásoknak érzem Kövér György gondolatait is azok után, hogy immár a harmadik írásának tézisei késztetnek reflexióra.

Fenti írásában a progresszió szükségessége mellett és a pártoskodás ellen emel szót.

Rendszerváltó reformokat óhajt, pártsemleges magyar nemzetet álmodik. Nézzük milyen képet fest elénk:
- "országunkat túlnyomó többségében nem magyar érzelmű, nem keresztény gyökerű személyek irányítják, vagyis olyanok, akiknek nem fáj Trianon, nem számíthatunk gyökeres változásokra, reformokra."
+ A sokféle állítás közül kiemelném a Trianonra vonatkozó tételt, mivel Kövér György nagy nemzetegyesítő törekvésében valószínűleg nem figyelt fel arra, hogy éppen az elmúlt hónapban bontott szárnyat a Trianon felülvzsgálatát célul tűző nemzeti konzultáció kezdeményezése az MVSz szervezésében. Valószínűleg az is elkerülte a figyelmét, hogy hosszú idő óta először fordult elő, hogy a magyar kormány fellép a szórványba szakadt magyarság érdekeinek védelmében és egy aktív, nemzetegyesítő politikát folytat, amely még a nemzetközi szerepvállalástól sem riad vissza, amint az az ukrajnai nyelvtörvény kapcsán megtette. A határon túli magyarok állampolgári jogon szavazhatnak arra a pártra, amelytől támogatást kapnak és remélnek. A választási jog kedvezményezettje bármelyik párt lehet, amelyik a magyarországi választásokon indulhat. Ez a szavazati joguk természetesen nem minden belhazai párt tetszését nyerte el, amint erről megnyilatkozások olvashatók a napi hírekben. Aki a pozitív példákra nem figyel fel, az észreveheti a negatív megnyilvánulásokat, mert azok is jeleznek. Ezen az oldalon is megszaporodtak azok a vélemények, melyek kifogásolják a gúnyhatáron túliak szavazati jogát.
+ Miért vár K.GY. gyökeres változásokat, hiszen a vastagon szedett bevezető első mondatában is ennek valószínűtlenségét hangsúlyozza!

- "A jelenleg kisebbségben lévő, magyar származású politikusaink nagyobb része pártkatona, alul művelt, szakképzetlen, haszonleső, akiktől messze áll a nemzetünk érdeke… Hát erre kell felhívnunk társadalmunk mindegyik rétegének a figyelmét."
+ Ebben a mondatában belerúg még a magyar származású politikusokba is, mondván, hogy alulművelt pártkatona, aki éppen haszonlesen van. Utolsó állításában pedig kétségbevonja a nemzeti érdek iránti elköteleződésüket is.
+ Társadalmunk minden rétegében benne vannak azok is, akikről úgy beszél korábban, hogy nem magyar érzelmű, nem keresztény gyökerű. Kérdésem, hogy akkor miért kívánja felhívni az ő figyelmüket előző álítására? Nem mindegy nekik?

- "Tehát, csak úgy tehetjük gazdaggá, sikeressé országunkat, úgy tudjuk felvirágoztatni Nemzetünket, ha az államigazgatás minden szintjére pártsemleges, magasan képzett, fejlett nemzeti felelősséggel rendelkező, a magyarság tudateszméje mellett elkötelezett személyek kerülnek. Meggyőződésem, hogy Nemzetünk nem szűkölködik ilyen személyekben."
+ Pártsemlegességet kívánva a párt eszmei irányvonalától való függetlenséget igényel, holott éppen ez a függés a garancia arra, hogy a legerősebbnek bizonyult párton keresztül érvényesüljön a választók többségének akarata, illetve a választási eredmények alapján kialakult erőviszonyok jelenjenek meg a kormányzásban is. A pártfüggetlenség a korrupciónak nyitna tágabb kaput, hiszen a tagság felügyeleti jogát vonná meg, ezzel szabad kezet adva a pártszínekben bejutott, de Kövér György elképzelése szerint a tisztségbe kerüléssel a pártkötelmektől függetlenedett személynek.
+ Meggyőződését a megfelelő személyek rendelkezésre állása iránt a jelenlegi politikai garnítúráról alkotott korábbi, lesújtó véleménye erősen megkérdőjelezi!

-"A megalakult NemzetEgyesitó Mozgalom (NEEM) kidolgozott reális, megvalósítható programot, de ennek kivitelezése lehetetlen szövetségesek nélkül. A bejegyzett sok pártocskákra, civil szervezetek többségére aligha lehet számitani."
+ A második mondattal egyet lehet érteni!
+ Most már csak az a kérdés, hogy akkor kikre számít az a párt, amely NEM is párt? Egy vicc jut az eszembe: AZ árvíz már a háztetőre kényszerítette Józsi bácsit, ott várja a menekülést. Jön a rabbi egy csónakkal, hívja az öreget, de az csak azt mondja: megsegít engem a Jóisten és nem mozdul. Jön a plébános, annak is ezt válaszolja. Jön a Fideszes helikopterrel, azt is elutasítja. Végül elmossa víz a házat, Józsi bácsit a mennyben várja a Jóisten. Az öreg számon kéri rajta a segítséget, amiért hiába imádkozott. A Jóisten csak annyit mondott: Háromszor küldtem érted, miért nem fogadtad el?

Volt Magyarok Szövetsége, nem lett belőle semmi. (Jellemzően egy tényleges állományú katonatiszt volt fő szervezője, és a wiki 2008-ra teszi az indulását. Véletlenül akkor is egy progresszív erő volt kormányon.) Most van NEM párt, ami azért mégis pártszerűen működne, miközben nem csinál mást, mint tovább aprózza a nemzeti oldalt. Progressziót hirdet, miközben tisztában van azzal, hogy a progresszióra hivatkozó baloldali mozgalmak múltbéli képviselőinek köszönhetjük Trianont, jelenkori képviselői pedig a globalizmust erőltető körök politikáját kívánják Magyarországon megvalósítani. Az összefogást pedig nem kirekesztő nyilatkozattal illik kezdeményezni, amint azt az első mondatokban teszi, hanem az egységre törekvés hangsúlyozásával. Ha ilyet nem tud felmutatni, akkor hiába a jószándék, az csak a pokolba vezet!
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67.3%Austria 1.3%
United States 5.6%Canada 1%
Romania 4.9%France 0.9%
Ukraine 3.4%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Australia 0.2%
United Kingdom 1.9%Kuwait 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 834
This Week: 1943
Last Week: 7754
This Month: 26279
Last Month: 21570
Total: 2527634

Belépés