Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

V2017Dec17

2017. Március 15., Szerda 22:38

Rombolás nélkül visszavenni az elvesztett területeket

Írta:  Francesco Nitti
Értékelés:
(12 szavazat)
Magyarország háború és rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit

Francesco Nitti, Olaszország volt miniszterelnöke „Nincs béke Európában” című művében Magyarországról a többi között ezt írja:

Magyarország szenvedte a legsúlyosabb területi és gazdasági megcsonkítást.
Ez a szegény ország, amely egykor a civilizációt és a kereszténységet is megmentette, olyan kegyetlen bánásmódban részesült, amelyre nem találni magyarázatot, hacsak nem a szomszédos népek prédára való vágyában és abban a tényben, hogy ezek az alantasabb népek, látván az erősebb legyőzését, teljes tehetetlenségre kívánták kárhoztatni.

Tényleg semmivel sem lehet igazolni azokat az erőszakos rendszabályokat és azt a kizsákmányolást, amely magyarföldön történt. Ami Magyarországon a román megszállás során lefolyt, a rendszeres rablást és rombolást sokáig igyekeztek titkolni.

A háború után Magyarországtól mindenki áldozatot kívánt és nem akadt senki, aki érdekében egy békülékeny, jó szót szólt volna…

Valamennyi hadviselő állam közül talán Magyarország az az ország, amely lakosságának számához viszonyítva a legtöbb halottat vesztette: a Habsburg-monarchia tudta, hogy számíthat a magyarok hősiességére s a legvéresebb vállalkozások tömeggyilkosságára jelölte ki őket. így ez a kicsiny nép ötszázezernél több halottat és tömérdek hadirokkantat áldozott fel.
Egy nép, amely olyan szellemi fokon van, mint a magyar, elfogadhatja jelenlegi status quoját ideiglenes szükségül, de remélhetjük-e mi, hogy nem fog igyekezni mindent visszaszerezni, amit igazságtalanul elvesztett és nem lesz-e néhány éven belül újabb és rettenetesebb háború. ?*

Ugyancsak Nitti írja „Európa hanyatlása és az újjáépítés útjai” című művében a következőket:

Az összes legyőzött országok között Magyarországon él leghatalmasabban a nemzeti érzés. Bizonyos, hogy a büszke és kitartó magyar nemzet még talpra fog állani és senki sem hiszi, hogy Magyarország sokáig tűri a trianoni szerződés kemény rendelkezéseit. A magyar bíboros hercegprímástól kezdve az utolsó parasztig senki sem nyugodott bele mai sorsába. Magyarország ezer éven át nagyon sokszor megmentette Európát és a kereszténységet az ázsiai betörésektől és ma is Európa legfontosabb bástyája a bolsevizmus ellen.

A háború után három évvel Budapesten még mindig ott voltak a szövetségközi katonai ellenőrző bizottságok. 1922. április 15-ig ott volt az angol katonai bizottság 19 tisztje és 18 altisztje. A franciának 22, illetve 48, az olasznak 33 és 62, a japánnak 6 tisztje volt ott. Április 15-e után csökkentették a missziók létszámát. A missziók tagjai nemcsak, hogy általában elsőrangú szállodákban éltek a magyar állam költségén, hanem fizetésüket is saját országuk pénznemében kapták. A természetben kapott szolgáltatáson és e fizetésen kívül a katonai misszió tagjai még más járandóságot is kaptak.

A jóvátételi bizottság, valamint a határmegállapító bizottság és a katonai bizottságok kiadása akkora, hogy amikor olvassuk, megalázást és borzalmat érzünk.
Nitti nyilatkozatai közül legérdekesebb talán „A béke” című könyvének magyar fordításához fűzött előszava, melyben a többi között ezt mondja:

A versaillesi szerződés és a saint-germaini, trianoni, neullyi szerződések a legbecstelenebbek, amelyeket csak ismer a modern történet. Ezek Wilson valamennyi elvének megtagadását jelentik és megszegését mindannak, amit az antant a háború alatt hirdetett.
Egyetlen néppel sem bántak el azonban gonoszabbul, mint a magyar néppel: egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét s raboltak ki jobban. Magyar­ország lakosságának szétosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja.

A magyaroknak nincs többé fegyverük s nincs pénzügyi eszközük sem, a lelkük azonban szilárdabb, mint valaha volt. Nem lennének annak a nemes és lovagias nemzetnek sarjadékai, amely megmentette Európát a barbárok beözönlésétől, ha megtörtek volna a fájdalom eme korszakában.

Az angol, francia és amerikai írók közül többen elismerték Magyarország megcsonkításának igazságtalanságát. Egyikük sem akart azonban rámutatni arra, hogy ki volt a felelős ezért a bűnért.

Amikor én mint Olaszország miniszterelnöke részt vettem a nemzetközi konferenciákon, már túlkéső volt a szerencsétlenség elhárítása: sokat szenvedtem azonban ezért a bűnért, amelyet ilyen könnyelműen követtek el s ma is kérdem, miért követelték Clemenceau és munkatársai, – őket az a gondolat vezette, hogy szolgálatot tesznek ezzel azoknak az államoknak, amelyeknek elő kell segíteniük a francia hegemóniát, – hogy ilyen lehetetlen módon osszák fel az ősi Magyar földet.

A magyar nemzet rá fog találni a maga útjára.

Előre látom, hogy Magyarország új háború és új rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit.
Ennek a kilátásnak biztosítása végett meg kell azonban őriznie jelenlegi józanságát és össze kell szednie magát.

A nagy fájdalmak lesújtanak, de gyakran a feltámadás okai. Ami a holnapot illeti, minél erősebb lesz Magyarország, s minél nagyobb lesz ellenálló képessége, annál inkább fognak neki igazságot szolgáltatni.

magyartudat.com

Ajánlotta: Kunavar

Megjelent: 2311 alkalommal

Hozzászólások  

 
Ani
#5 TrianonAni 2017-04-30 17:46
Csak úgy tudnának az elvesztett területek jelen helyzetben visszatérni harc nélkül,ha a bevándorlás olyan szintre durvulna el,hogy a Schengeni határon kívül lévő országok csatlakozását a zónához Magyarország ezen feltétel teljesüléséhez tudná kötni.Azt mondják,az illegális bevándorlás még csak most kezdődik.A globális éghajlatváltozás hatásai Afrikában is beláthatatlanok.Ha éhínség,ennél is nagyobb szárazság lesz a földön Afrika meg fog indulni abba az irányba amerre engedik.Ha Európa engedi akkor erre.És nem 1-2 millió emberről beszélünk.Hogyan fogadhatnánk be mindenkit?A saját túlélésünk a tét.Nos,ebben az esetben talán Románia Szerbia Ukrajna hajlandó lenne tárgyalni.
Idézet
 
 
Joskapista
#4 Nem arról szól a szöveg, mint a címJoskapista 2017-03-26 14:47
Amikor a cikkre kattintottam, valami biztatót, valami működőképes stratégiát vártam, de éppen az nincs a cikkben. Egy újabb valaki, aki leírta, mekkora igazságtalanság történt Magyarországgal. Ez annyi, mint a semmi, ezeket a hangokat már a maguk korában sem hallották meg, ma meg mégúgyse.
De persze hogy is lehetne rombolás nélkül visszavenni az elrabolt területeket? Jelenleg még rombolással se. Az egyetlen esély az ott élő magyarok létszámának felduzzasztása lenne, hiszen "azé a föld, aki teleszüli" - dehát még itt a csonkaországban is fogyunk, nemhogy odaát.

"Ami a holnapot illeti, minél erősebb lesz Magyarország, s minél nagyobb lesz ellenálló képessége, annál inkább fognak neki igazságot szolgáltatni."
Ez persze igaz. Ez általános érvényű. Érvényes volt az már '18-ban is. Nem mutattunk erőt, puskalövés nélkül meg tudtak szállni minket - hát el is tiportak. A nagy idealisták rendre elfelejtik, hogy a nemzetközi politikában mindig is ököljog volt, és ma sincs másként. Ha igazságot akarsz, ki kell vívnod magadnak.
Idézet
 
 
sztari judi
#3 Mohács, Ujváros 4.sztari judi 2017-03-24 18:16
Tisztelt honlap Admin!
Miért csinálják ezt? Mire jó, hogy fehér alapon a halványszürke szöveg olvashatatlan. Mit akarnak elérni vele?
A kódot sem tudom beíni a küldéshez, mert nem látható jól. Kérem, változtassák meg jól láthatóra, könnyen olvashatóra.
Üdv: judi
Idézet
 
 
sagi
#2 Új szelek fújnaksagi 2017-03-19 16:24
Idézet:
Magyarországnak fontos szerepe lesz a világ megváltoztatásában, mégpedig azzal, hogy megváltoztatja Európát – jelentette ki Henri Boulad jezsuita szerzetes a budapesti Párbeszéd Házában szombat este.

Henri Boulad egyiptomi szerzetes – aki maga kérte, hogy felvehesse a magyar állampolgárságot és a héten az Országházban letette az állampolgársági esküt – hangsúlyozta: ebben a küzdelemben Magyarország Dávid és Európa Góliát, mégis hinni kell abban, hogy Istennel képesek vagyunk megváltoztatni a világot.

„Az Istenben való hitnek az önmagunkban való hitté kell válnia. Amennyire ugyanis nekünk szükségünk van Istenre, ugyanannyira kellünk mi is” Istennek ahhoz, hogy átformálja a világot – mondta a szerzetes, aki hisz abban, hogy a következő hónapok meglepetéseket tartogatnak, és Európa „meg fog mozdulni”. Henri Boulad Átistenülés a mindennapokban címmel megtartott előadásában arról beszélt, az egyház hagyományos tanítása azt az érzést kelti az emberben, hogy gonosz és esendő. A megváltástan arról szól, hogy az ember vétkes, és végtelen bűnéért végtelen áldozattal kell fizetnie az Isten fiának. A megváltás tehát valamiféle „visszavásárlás”. Húsz évszázada ezt ismételgeti a nyugati kereszténység, miközben senki sem érti, hogy kitől kéne visszavásárolni az embert, és miért elégedett ezzel az Atya. Ez, az ember alapvető bűnösségét állító látásmód, mélységes pesszimizmust eredményezett. A nyugati szemléletmód az emberről és a történelemről alapvetően tragikus. És az is lehetséges, hogy a mai uralkodó nihilista filozófia gyökerénél éppen ez a felfogás, az „embernek ez a leértékelése áll”. Henri Boulad szerint azonban van másfajta teológia is: eszerint Jézus nem azért jött, hogy megváltsa, hanem hogy „megistenítse”, a saját szintjére emelje az embert. Kitért arra, a görög egyházatyák – köztük Órigenész, Alexandriai Szent Kelemen, Alexandriai Szent Atanáz – szemlélete sokkal pozitívabb, mint a nyugati gondolkodóké. Valamennyiük teológiája összefoglalható ebben az egy mondatban: Isten emberré lett, hogy az ember Istenné váljon. Ezt megértve „felfedezzük, hogy a kereszténység úgy felmagasztalta az embert, ahogyan egyetlen más vallás sem”. Ezért lett a kereszténység a civilizáció és a fejlődés kovásza – mutatott rá.

magyaridok.hu/.../...
Ha pedig Magyarország megváltoztatja Európát, akkor az így kialakuló szellemi dominancia hatására az elvesztett területek erőszak nélkül fognak visszatérni, mivel Trianon bekövetkezte a szellemi befolyás elvesztésének volt a jele. Ha ezt a szellemi befolyást sikerül visszanyerni, bekövetkezik az elcsatolt területek önkéntes visszatérése is, mivel az elszakított területekből kialakuló “átmeneti zónák” a jelenlegi haszonélvezők számára is kedvező hatással lesznek. Ugyanis az “átmeneti zónák” lakossága hidat képezhet az anyaország és az utódállamok közt, így létre jöhet egy kárpát-medencei érdekközösség, amely immár nem hatalmi, hanem önkéntességi alapon szerveződve nyerheti vissza a Kárpát-medence történelmileg megalapozott szerepét Európában.
Idézet
 
 
Kecske Péter
#1 szeben határ utca 17Kecske Péter 2017-03-18 16:02
Én is hiszek a feltámadásban! Sanyi
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Oldalainkat 422 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

Hungary 67.2%Canada 1.1%
Romania 6.2%Serbia 0.8%
United States 4.3%Switzerland 0.4%
Germany 3%Australia 0.3%
Russian Federation 2.9%France 0.3%
Ukraine 2.8%Italy 0.2%
Slovakia 2.2%Netherlands 0.2%
United Kingdom 2%Belgium 0.2%
Sweden 1.7%Greece 0.2%
Austria 1.5%Kuwait 0.2%

Today: 18
This Week: 4030
Last Week: 5187
This Month: 11790
Last Month: 25920
Total: 1679314

Belépés