Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

K2020Aug11

2017. November 28., Kedd 08:32

A ténytagadás, a zsidóellenesség aktív gerjesztése.

Írta:  Bene Gásbor dr.
Értékelés:
(24 szavazat)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a felújított Klebelsberg-kastély átadó ünnepségén úgy fogalmazott, hogy / „ A XX. század második és harmadik évtizede a magyarság történetének súlyos próbaköve volt. Hogy az elvesztett világháború, a vörös terror 133 napja és a trianoni diktátum roppant súlya alatt mégsem temetett maga alá minket a történelem, nos, ezt néhány kivételes államférfiúnak köszönhetjük. Horthy Miklós kormányzónak, Bethlen István miniszterelnöknek és Klebelsberg Kuno miniszternek. Kormányzó nélkül nincs miniszterelnök, miniszterelnök nélkül nincs miniszter, és ezt a tényt nem vonhatja kétségbe Magyarország II. világháborús, gyászos szerepvállalása sem."

Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban a megkérdezték Köves Slomót, s az EMIH vezető rabbija leszögezte, hogy "az igazi államférfi a definíció szerint szilárd elvek mentén cselekszik, befolyásolhatatlan és nagyfokú felelősségvállaló képességgel rendelkezik.  Nehéz Horthynak a munkásságát megfeleltetni ezeknek a kívánalmaknak úgy, hogy:

1/személyes és osztálya önös érdekeitől vezérelve „három millió koldus Magyarországának” volt büszke kormányzója,

2./ a teljességgel irracionális németbarát politika végrehajtója, a háborúba való belépés támogatója,

3./a Don-kanyari katasztrófa felelőse,

4./ nem utolsósorban pedig nagy- és dédszüleim jogfosztásának, majd családjaik megsemmisítésének – legkevesebb – passzív szemlélője".

 Vegyük akkor át egyenként a rabbi négy, tényekkel szembemenő, szubjektív állításait!

1./személyes és osztálya önös érdekeitől vezérelve „három millió koldus Magyarországának” volt büszke kormányzója,

Milyen személyes érdekeket tud Slomo felmutatni Horthy Miklós 24 éves államfői munkásságában? Azt, hogy a vagyona nem nőtt óriásira, mint egyes mai politikusoké? Vagy a gyermekeit is elveszítette illetve veszélyeztette a nemzetért folytatott küzdelmében, hiszen István kétes körülmények között meghalt, Miklóst pedig elrabolták a németek, hogy megzsarolhassák? Osztályának érdekeit pedig csak annyiban képviselte, amennyiben az megfelelt az összmagyarság érdekeinek, hiszen egy olyan országot vett át a 133 napos bolsevik-zsidó terrortól, melyet szétraboltak a területünkre behatoló kisantant katonái és martalócai. Majd Trianonban a bankárkaszt szabadkőművesei és pénzpórázra fűzött politikusai szétdaraboltak úgy, hogy a nyugati közgazdászok életképtelennek minősítettek, s nem jósoltak neki 2-3 évnél többet? A hárommillió koldust nem Horthy okozta, hanem a talmudi erkölcsökkel élő hazai és nyugati ellenségeink, akik hagyták az országot kirabolni és egy szerves gazdasági-etnikai  egységet szétdaraboltak. Csak azért fogadták el Horthy Miklóst  kormányzónak, hogy ne legyen visszaállítható a Magyar Apostoli Királyság, ahol a király fölött áll az igazságos jogrend (a zsarolhatatlan főhatalmú Szent Korona), amely a világ egyetlen olyan állameszméjét testesíti meg, amely sokáig ellent tudott állni a bankárkaszt monetáris diktatúrájának.

Horthy büszke katona volt, de volt is rá oka. Ő nem szenvedett soha vereséget a harcaiban, ahogyan Magyarország sem veszítette el az I. világháborút, mert nem volt az állam területén egyetlen idegen katona sem a békekötéskor. Mi sajnos Károlyi Mihály és IV.Károly áldozatai vagyunk. Az első esküszegőként puccsot hajtott végre a királyságban, a másik pedig szintén esküszegőként Svájcba szaladt Budapest helyett, amikor Bécsben forró lett számára a talaj. Horthy viszont megmentette az országot, amit teljesen fel akartak számolni. Bennünket is, (mint a kurdokat) szét akartak osztani 7 országba a nyugati szabadkőműves politikusok és kiválasztottsági mítoszban szenvedő tanácsadóik, s ezt akadályozta meg Horthy Miklós fővezér a Nemzeti Hadsereggel.

2./ a teljességgel irracionális németbarát politika végrehajtója, a háborúba való belépés támogatója,

 Csak a geopolitikai helyzettel és történelmi tényekkel nincs tisztában az a személy, aki ilyet állít! Montgomery az USA nagykövete volt Budapesten, s 1947-ben kiadott „Magyarország a vonakodó csatlós” című korrekt visszaemlékezését kellene elolvasnia Slomo-nak ahhoz, hogy leülhessünk vitatkozni. A háborúba pedig úgy léptünk be, hogy a kassai bombázás után Bárdossy László miniszterelnök bejelentette az Országgyűlésben a hadiállapot beállását, vagyis nem üzentünk hadat a Szovjetuniónak, hanem a szovjet gépek bombáztak minket! Egyébként valami szörnyű naivitás azt hinni, hogy megúszhattuk volna a háborút úgy, hogy a németek ne követeljék tőlünk a magyar csapatok frontra küldését, hiszen csak azért nem szállt meg minket előbb a német hadigépezet, mert "vonakodó csatlósként" mellette álltunk, s szüksége volt a magyar élelmiszer szállításokra. Valójában Horthy Miklós állama azért tudott zsidó, lengyel, stb. menekülteket befogadni, mert a követelődző Hitlert a frontra küldött katonákkal és a zsidótörvényekkel, valójában megvezette az ország törvényhozása, mert a szinte diktált szövegtartalom ellenére alig-alig hajtották azt végre.  

3./a Don-kanyari katasztrófa felelőse,

Ha a Nürnbergi bíróság csak tanúként hallgatta meg. Ha Sztálin sem kérte a háborús bűnösként való felelősségre vonását. Akkor honnan veszi Slomo a bátorságot, hogy ítélkezzen? Kinek képzeli ő magát? Istennek? Vagy a kiválasztottsági mítosz olyan erős fertőzése adja ezt a felsőbbrendűségi tudatot, hogy ő mindenki felett áll? S eközben még az idejétmúlt bolsevik történelemszemléletet is meghazudtolva állít olyat, ami nem releváns? Talán épp a Don-kanyar katonáinak az áldozata lett az, ami megmentette a sokkal korábbi megszállástól az országot, s ezzel a pesti zsidóságot is. Tudniillik a német megszállásig egyetlen haja szála se görbült a hazai és idemenekült zsidóságnak a zsidótörvények „jogfosztása” ellenére sem. Ne feledjük, hogy Hitler sivatagában valóban az egyetlen oázis maradt hazánk a zsidóságnak, hiszen a környező országok német megszállás nélkül is  kiszolgáltatták a zsidóikat a náciknak, vagy kivégezték őket, mint a románok.  

4./ nem utolsósorban pedig nagy- és dédszüleim jogfosztásának, majd családjaik megsemmisítésének – legkevesebb – passzív szemlélője.

Kövesnek csak át kell mennie a pesti zsinagógával szembeni ház faláig és elolvasni az emléktáblát, amit Koszorús ezredes akciója nyomán állítottak. S csak annyit illene tudnia, hogy Horthy Miklós kormánytó urunk személyes parancsára történt a zsidómentés 1944. július 5-6-án. A Slomo szerint „passzív szemlélő”, előtte olvasta el a menye által hozzá került auschwitzi jegyzőkönyvet, s csak akkor szembesült a „munkára Németországba szállított” zsidók helyzetével, s nem tétovázott, hanem behívta az érlelődő kiugrási kísérlethez titokban tartalékolt alakulatot, hogy szálljon szembe a német és náci-kiszolgáló csendőrvezetők vagonírozó szándékaival. Talán éppen ez a lépése okozta később, hogy a kiugrási kísérlethez nem volt megbízható, és a személyét feltétel nélkül szolgáló alakulat az országban. Sajnos Koszorús ezredes alakulatát a zsidómentés után a frontra kényszerítették a németek. (Hiszen a német megszállás nem virtuális valóság volt!)

Sajnálom Köves Slomo urat, aki nem gondolta át és nem tájékozódott a kijelentései előtt, s ezzel a tudatlanok korpája közé keveredett. Pedig OV nagy segítséget biztosított számára, s így nem kellett volna a miniszterelnök megfontolt kijelentéseivel sem szembe mennie, sem azt bizonyítania, hogy a káros bolsevik-hatás még nem múlt el a hazai zsidóság, főleg a közösségi vezetőinek a mélytudatából. 1946-ban a Társadalmi Szemle 5.-ik számában jelent meg Molnár Erik zsidó származású kommunista történésztől a Zsidó kérdés Magyarországon c. tanulmány. Ebből a bolsevik anyagból idéznék végül Köves úrnak, hogy a passzivitás helyett, maga is legyen kicsit aktívabb a valóság megismerése terén, képes legyen leszámolni a kiválasztottsági mítosszal, mert ha az ENSZ hitet tett a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett, akkor nem kellene továbbra is a kiválasztott nép mítoszával kábítani a hallgatóságát, mert minden ettől eltérő mondat csak a saját népe iránti ellenérzést erősíti. Felhívom a figyelmét arra, hogy az alábbi mondatok egy zsidó származású kommunista tollából születtek a zsidóellenesség témájában: „Különböző korokban és országokban makacs következetességgel jelentkezik. Ilyen jelenség mögött nem állhat puszta ámítás. Annak valamiképpen a tényekben kell gyökereznie.”  Sajnos minden olyan tudománytalan fellépés, ami a tényekkel ellentétes, nagyon is képes a zsidóellenességet újra és újra feléleszteni. S ha hallgatott volna a rabbi úr, úgy nem csak bölcs maradhatott volna, hanem az állítólag egyre jobban erősödő zsidóellenességet se gerjeszti, a tényekkel szemben álló és komoly felsőbbrendűséget sugalló  "kinyilatkoztatásával".  Végül hivatkoznék J.F. Montgomery három idevágó és fontos mondatára. Montgomery az  USA budapesti nagykövete volt, tehát ismerte a kort és szereplőket, vagyis nemcsak olvasott vagy hallott róluk: „A zsidók biztonsága Magyarországon nagyrészt a megszorító rendszabályok megfogalmazásának volt köszönhető. Ezeken keresztül úgy látszott, hogy Magyarország a zsarnok követeléseinek engedett, képes volt azonban a menekülőknek oázist biztosítani.  Ha megtagadott volna minden törvényt, nem kétséges, hogy az igazi biztonság időszaka a zsidók számára sokkal hirtelenebbül bekövetkezett volna, mint egyébként történt.

Megjelent: 1651 alkalommal Utoljára frissítve: 2017. November 28., Kedd 08:37

Hozzászólások  

 
múmia flígen seprű
#3 zsidóellenességmúmia flígen seprű 2019-12-05 16:43
LOL! És ezek után csodálkoznak nagyokat hogy miért utálja-gyűlöli mindenki a zsidásokat...
Egy legalja há(...)dék hataloméhes nép, remélem az arabok ki(...)ják őket az utolsó szálig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Idézet
 
 
Tóth Ferenc
#2 Magyar vagyok !Tóth Ferenc 2017-12-21 20:05
Történelem, Igazság!
Ez semmit nem jelentett,jelent bizonyos vallási köröknek! Ha a fentiek nem egyeznek a véleményükkel,vagy az érdekeikkel,akkor antiszemitáznak,vagy egyszerűen tabu a téma és törvényeket hoznak rá,hogy ne lehessen beszélni róla vagy kutatni. Horthy Kormányzó úrnak "csak köszönhetnek a szegényebb sorsban élő zsidók. A szegényebbek,mert módosabb társaiknak nem volt örömükre a túlélésük. Tudvalevő,hogy kik finanszírozták hitlert, (rokefeller, ig-fárben rotschildok) . A zsidók deportálását megakadályozandó, Horthy kormányzó úr,az első páncolos hadosztályt, Koszorús Ferenc ezredes vezetésével küldte a megmentésükre. Meghazudtolnak mindent,és mindenkit ,ahogy az érdekeik kívánja. Káosz ,anarchia a lételemük. Ezek leple alatt küzdenek a cionizmus céljaként a világ leigázására, a "maradék emberiség totális rabságba taszítására . Vagy a cionizmus pusztítja el a világot, vagy az emberiség kétezer éves álmából felébredvén,leöli a fenevadat. Jelenleg európában, amerikában, angliában, vesztésre áll az emberiség. Politikusok, orvosok,kutatók,hivatalok, őket szolgálják. Csak is a hitványok kerülhetnek közéjük,hiszen a hasonló,a hasonlóhoz dörgölőzik,mert ott érzi jól magát. " mindenki,aki a zsidók barátja,hozzájuk fog tartozni,sőt közülük lesz egy. Isten nem tűri ezt az aljas népet. A zsidók elhagyták az Isteni vallást. Nem szabad megállnod abban a munkában,hogy bemutasd a zsidók csalásait." (Mohamed a Koránból) " háborúk a szidók aratásai. Ezekért az aratásokért kell a keresztényeket megsemmisítenünk és az aranyaikat magunkhoz venni. Már száz milliót megsemmisítettünk és még messze nem vagyunk a dolog végénél." (reichorn főrabbi 1859.franciaország) Akinek van egy kis tartása,jelleme,igazság érzete,az nem hígul ezekkel. Ha valamit hall,vagy olvas tőlük,legfeljebb böfögésnek veszi,vagy képzel hozzá egy kis cirkuszi zenét. Másra nem való.
Idézet
 
 
Norbert
#1 Ki kerdezett?Norbert 2017-12-20 04:55
Ki volt az a hulye aki kikerte ennek a slomonak a velemenyet egyaltalan??
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 69.1%Norway 1.2%
Romania 5.3%Canada 1%
United States 4%France 0.7%
Ukraine 3.4%Sweden 0.7%
Russian Federation 2.8%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.1%
Serbia 1.3%Italy 0.1%
Austria 1.3%Poland 0.1%

Today: 463
This Week: 925
Last Week: 3265
This Month: 5252
Last Month: 17612
Total: 2448255

Belépés