20240223
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2017 június 13, kedd

A nagy átverés

Szerző: Szalay Róbert

Ez a kifejezés nem irodalmi értékű, de ennél jobban nem lehet kifejezni azt, amikor jóhiszemű embereket igaznak tűnő hamisságokkal vezetnek félre.

Ennek az „átverésnek” lehettünk tanúi 1989 június 16-án, amikor a Hősök terén több mint 1oo.ooo ember előtt öt reform kommunistát és egy üres koporsót ravataloztak fel nagy gyászpompával, elhitetve az emberekkel, hogy itt a rendszerváltás, mert igazságot szolgáltatnak 1956 hőseinek.

Ennél nagyobb hazugságot –úgy gondolom – még sehol a világon nem akartak egy egész nemzettel elhitetni!

Vizsgáljuk meg a történteket a cáfolhatatlan tények tükrében.

A felravatalozott öt mártír ízig-vérig hithű kommunista volt. Minden cselekedetük 1956 előtt a rendszer megszilárdítását, a forradalom napjaiban a rendszer megmentését szolgálta.

Egy rövid újságcikk nem ad lehetőséget mind az öt felravatalozott reform kommunista jellemzésére, ezért csak a két legismertebb személy életútját vizsgáljuk meg nagy vonalakban.

Már maga a „reform kommunista” kifejezés sántít és félrevezető. Komolytalan és nevetséges lenne reform fasisztákról, reform nácikról, reformnyilasokról, reform kapitalistákról, vagy reformterroristákról beszélni. Ugyanilyen komolytalan a reform kommunisták emlegetése is. Ezt csak „szépségtapasznak” szánják a mai „reform kommunisták” úgy tüntetve fel, mintha lenne különbség a kommunisták és reform kommunisták között. Szögezzük le, nincs közöttük különbség!

Nagy Imre az első világháborúban, orosz fogságba esése után belépett a Vörös Gárdába. Hiteles kutatók szerint, jelen volt a Cári család legyilkolásánál. Az emigrációban, amikor Kun Bélát és társait likvidálták, Nagy Imre, „Vologya” néven együttműködött az NKVD-vel és életben maradt. 1944-ben a legmegbízhatóbb moszkovitákkal tért haza, Belügyminiszterként, Földművelési Miniszterként, Miniszterelnök helyettesként a szilárd bolsevista irányvonalat képviselte.

Sztálin halála után a Szovjetunióban megkezdődött a harc a hatalomért. Ez történt Magyarországon is. A hatalomért való marakodás kapcsán került szembe Nagy Imre Rákosival. A Szovjetunió vezetői, élükön Beríjával, - talán a leghirhedtebb tömeggyilkos bolsevikkel, - Nagy Imrében látták azt a személyt, aki legjobban képviselné érdekeiket, aki Magyarországon is megmenthetné a kommunista rendszert, mert világosan látták a nép körében egyre fokozódó elégedetlenséget.

A forradalom alatt Nagy Imre minden cselekedete a kommunista rendszer átmentését szolgálta. Az a tény, hogy október 27-én „elismerte a forradalom győzelmét” nem jelentett mást, mint a szovjetekkel megegyezve, ravasz módon kicsalni a fegyvert a forradalmárok kezéből. „ Tegyétek le a fegyvert, ne folyjon több magyar vér, minden követelésetek teljesítve lesz, stb.” Ugyanakkor a fegyveres erők vezetését 1oo%-ig megbízható kommunisták kezébe helyezték, akiknek legfőbb feladata az volt, hogy a magyar fegyverben álló erőket minél jobban szétzüllesszék, ezzel előkészítve a talajt az újabb szovjet támadás előtt.

Későbbi perbefogása és kivégzése nem volt más, mint „kommunista testvérharc,” a hatalomért. Sorsa semmiben nem különbözött Trockíj, Beríja, Kun Béla, Rajk László és a többi, elvtársak által kivégzett sok ezer kommunista sorsától.

Aki Nagy Imrét nemzeti hősként mutatja be az utókornak, az szemérmetlenül meghamisítja a történelmet!

Maléter Pál is hasonló életutat járt be. Maléter a II. világháborúban esett szovjet fogságba. /Egyesek szerint átállt. / Ott jelentkezett partizánnak és már 1944-ben be is vetették volt bajtársai ellen. A háború elvesztése után ezek a partizánok lettek a honvédség vezetői, hiszen a megszállók szempontjából ezek voltak a legmegbízhatóbbak. Maléter is fokozatosan emelkedett a ranglétrán és 1956-ban már ezredes

Szerencséjére, vagy szerencsétlenségére október 25-én kiment a Kilián laktanyába, mert a Corvin-köz és a Kilián laktanya két nap alatt világhírnévre tett szert, mivel itt érték a legnagyobb veszteségek a benyomuló szovjet egységeket. Ez kellemetlen volt Maléternek, mivel a Kilián is az Ő parancsnoksága alá tartozott. Azért ment oda, hogy a laktanyát a felkelőktől visszafoglalja.

Tény, hogy Maléter a forradalom alatt csak a felkelőket lőtte és lövette. Egyetlen parancsot nem adott ki a szovjet betolakodók elleni harcra. Honvédelmi Miniszterré történő kinevezése nem volt más, mint kommunista manipuláció, hogy a Kilián forradalmi hírét összemossák a kommunista ezredes nevével.

Kivégzése politikailag és erkölcsileg azonos Nagy Imrével. Az igaz, hogy áldozat. A kommunisták hagyományos egymás közötti marakodásának áldozata, de a forradalom győzelméért semmit nem tett! Ezért nem lehet a forradalom hőse és mártírja! Ezt csak a történelemhamisító, még élő reform kommunisták és kiszolgálóik szajkózzák megállás nélkül arra gondolva, hogy ha mást nem hallanak az emberek, az lassan belevésődik a tudatukba.

A többi elítélt „reform kommunistáról” is ugyanezt mondhatjuk el mint Nagy Imréről és Maléter Pálról. Akik életben maradtak, 1989-ben is a kommunista elvtársak átmentéséért hozták létre az un. Történelmi Igazságtétel Bizottságot, ahol elsősorban a volt kommunistáknak szolgáltattak igazságot. / Ezért volt a Nagy Temetés a Hősök terén. / Napjainkban pedig már azt hirdetik az elvtársurak, hogy 1956 tulajdonképpen szocialista forradalom volt, hiszen előkészítői, vezetői és mártírjai kommunisták voltak, /mint a mai „urak” / akik ugyanazt akarták ami napjainkban történik.

Ez a nagy történelmi átverés! A Világ legjelentősebb antikommunista és szovjetellenes forradalmának sikerét és dicsőségét, - melynek hősei elsősorban a Pesti Srácok voltak, - átjátszani a régi és mai kommunisták kezére.

Szerencsére az emberek gondolkoznak és egyre több olyan írás is megjelenik, mely rámutat arra a történelmi hazugságra, amit a Dohány utcai un. „56-os Intézet” próbált a tudományosság álarcával, a jóhiszemű emberekkel elhitetni. A „lóláb akkor lóg ki” ha megnézzük, hogy kik tartották fenn és kik támogatták az Intézetet. Mert mindenhez pénz kell.

Létrehozásánál egy külföldi, /nem nemzeti elkötelezettségű / milliomos bábáskodott. 1994 és 98 között a Horn-kormány évi 6o millió Forinttal támogatta az Intézetet. Ezt az összeget az Orbán-kormány megvonta, de Demszky Főpolgármester azonnal 3o millióval sietett az „urak” megsegítésére. 2002-ben, a kommunisták választási győzelme után pedig a Medgyessy-kormány szavazott meg 13o millió Forintot az Intézet támogatására. Ezt folytatta a Gyurcsány és Bajnai kormány is. / Madarat tolláról, embert barátjáról! /

Sok bölcsesség és örök igazság van az évszázadok alatt érlelődő népi mondásokban, ezért ezekkel fejezem be rövid, gondolatébresztő írásomat. „A történelem kerekei lassan forognak, az Isten malmai is lassan őrölnek, de a hazug embert hamarabb utolérik mint a sánta kutyát.”

Vártam, és várom, hogy a Választófülkék forradalmának kormánya mikor teszi helyre az 1956-os Forradalom történelmi igazságát!?

Igaz, hogy az un. 56.os Intézetet megszüntették, de munkatársait különböző tudományos és oktatási intézményekbe helyezték de ezek a munkatársak éppen úgy tevékenykednek mint az előző években. Így a TV-ben, sajtóban még ma is ezek hirdetik 56 igazságát.

                                                                        

                                                                         Szalay Róbert történelemtanár

Forrás: szittya.com

Beküldte Gallery Gaall

Hozzászólás  

#2 Egy friss szabályozás a kenyerek sótartalmának csökkentését írja elő.Hosszi Tibor 2017-06-20 23:55
Egy friss szabályozás a kenyerek sótartalmának csökkentését írja elő.

hirorigo.net/nagyon-megvaltozik-a-kenyer-osszetetele/
#1 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2017-06-19 21:44
Tűnjenek el Magyarországról a népirtó országgyűlési képviselők és orvosszakértők!

Valamennyi hazai országgyűlési képviselő és a szakértőik népirtási bűne, hogy „Auswitch-ot” alakítottak ki és tartanak fenn a magyarok Magyarországról való kipusztításához a szennycsatornákkal szennyeztetett, fertőztetett ivóvízbázisokkal és a (mindent mérgező kálisóval műtrágyázás és ételízesítés miatt!) nátrium helyett káliumot tartalmazó ételekkel és italokkal! Miközben 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik egyértelműen bebizonyították a patkányoknál és embereknél végzett konkrét dózis-hatás-mérésekkel, hogy életrövidítő és ivartalanító hatású is a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás. Ennek tudatában műtrágyáztatnak és „ételízesíttetnek” a kálisóval! Ennek eredménye, hogy a mai harmadik, ill. negyedik nemzedéknél már annyira hibás a sperma, hogy alkalmatlan egészséges utód nemzésére. A www.tejfalussy.com honlapon megtekinthetők az alapvetően orvosszakértői bűnügy hatásmérési bizonyítékai! Nemrég 153 spermadonornak jelentkezett magyarból a laboratóriumi vizsgálat 150-nek minősítette termékenyítésre alkalmatlannak a spermáját! Miért reklámozza a kormány a konyhasó helyett kálisóval ételízesítést „Stop só, MENZAREFORM” címén milliárdos költséggel? Miért kálisó a „Star kosher tanúsítványos BONSALT”? Kié lesz az gyermektelenség miatt elárvult vagy hamarosan „elárvuló” több millió magyar ingatlan? Olcsón vagy ingyen megkaparintható és eladható a jól szaporodó nem-keresztényeknek! A letelepedési kötvény is ehhez kellett! Erről való figyelem elterelés a mindennapi politikai cirkusz!

Cc: Orbán Viktor miniszterelnök. Röpiratként is terjeszthető! Iratjel: nepirtomaffiaallam170617

Verőce, 2017. június 17.

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) nyilvános feljelentőiratként felelősséggel közzéteszi: Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési és önkormányzati szakértő

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások