20220517
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

Igaz történelmünk (182)

Eurázsia őslakossága a Kárpát-medencében alakult ki, innen rajzott szét; pontos csillagászati ismeretek birtokában volt, és természettudományos, metafizikai, bölcseleti lételméleti rendszerben értelmezte a Világegyetemet – állítja Grandpierre Attila fizikus, csillagász, zenész, akivel új könyve kapcsán beszélgettünk a...
Az avarok csaknem 250 éven át uralták Kelet-Közép-Európa nagy részét. Ázsiából érkeztek a Kr. u. 6. században, azonban az ókori szerzők és a modern történészek egyaránt vitatták és vitatják származásukat. Az avar kori elit genetikai kutatásának...
Az avarok néhány év alatt több mint 5000 kilométert tettek meg Mongóliától a Kaukázusig, majd további tíz év múlva a mai Magyarország területén telepedtek le. Genetikai elemzés segített felderíteni az avarok vándorlásának útvonalát Ez a migráció...
2022 február 19, szombat

A nagy kelet-nyugati egyházszakadása

Szerző:
Az álarcok mind lekerülnek! Eljött Atilla ideje! A tisztulás és a tisztánlátás ideje! Római Birodalom, Vatikán - MAGJÖTT VIVA ATILLA KÁN! Hunok érkezését ábrázolja. Olaszországban, Udine városában található. Udine városa a mai napig alapítójaként tiszteli Atillát. Az...
2022 január 11, kedd

Hungária - Nimród népe

Szerző:
Döbbenetes próféciák, melyek középpontjában a turániak, pontosabban a szkíták, a hunok és a magyarok állnak… Vajon miért hitték az ókoriak, hogy az édeni idők, az elveszett Aranykor szellemiségét a sztyeppe népei őrzik tovább még a sötét...
2021 december 26, vasárnap

Mit tudunk Szabolcs Vezérről?

Szerző:
Mesternek mondott, de a késői utókor által Anonymusnak nevezett krónikás ekképpen tudósít bennünket: ~ 19. A bihari vezér ~ Néhány nap múlva Árpád vezér nemesei tanácsa szerint követeket küldött Bihar várába Mén-Marót vezérhez, és azt kérte...
Pártus Birodalom [parni-párthosz-pártos] Nagy Arszák / Arsak [Uraság?] vezetésével alapította a daha-hunok vagy szkíták aparna ágából. Pártos azaz Pártus aki egy Nemes ügyet és KozMiKus Rendet Pártolt. Kiknek asszonyai Pártát viseltek. Al-Biruni az Arszák dinasztiát, a...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások