20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 január 18, hétfő

Adjon Anya – Atya Isten minden Jót!

Szerző: Gabrielatya

Az előzőekben már föltettem azt a „költői kérdést", miszerint: ha egy vallási szerveződés „Anyaszentegyház"-ként nevezteti magát, hol és miként szerepel a Szakrális, Szellemi Anya Isten a tanításaikban, és/vagy a Bibliában, amely hitrendszerük alapköve lassan kétezer éve?

korkeresztMegkérdezhetném továbbá természetesen azt is, hogy mi köze a MAGyarságnak annak az „atyához”, aki egyrészt „kiválasztotta” – vagyis mások fölé (!) emelte a zsidó népet, másrészt akiről Jézus (János 8:44) így beszélt: „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen õ benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” Mégis: ezeknek a kérdéseknek itt és most nincs helye, mert én Isten Anyáról kívánok elmélkedni, merengeni…

Előrebocsátom, ahogyan mindig, hogy nem a népszerűségi versenyt kívánom megnyerni. Aki továbbra is vak hittel szolgálni kívánja a római illetőségű felekezetet, tegye bátran! A Tiszta Tudás ajtaja örökké nyitva áll…

Ez az írás a FÖLfelé haladóknak, a Tudatosodni vágyóknak szól.

„- Ki a mi Anyánk…? – És hol van az királysága? A ti Anyátok bennetek van, és ti Őbenne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok. Ő ad nektek életet. Ő volt az, aki testeteket adta és egy napon neki fogjátok megint visszaadni azt”

„Bizony mondom néktek, senki sem érheti el a Mennyei Atyát, hacsak nem a Föld Anyán keresztül…”

Ezek az idézetek az Esszénus Béke Evangéliumból valók, amelyet Dr. Edmond Bordeaux Székely, Körösi Csoma Sándor egyik méltó utóda fordított le Magyar Nyelvre és tett közkinccsé. Vajon miért hiányzik a Bibliából, holott Jézus beszédeit tartalmazza?…

„Éli”. Jézus Arámi Nyelven, az Anyanyelvén így szólította Őt. MAGyarul az „ara” „menyasszony”, az „Él” pedig MAGa a Mindenség, hiszen minden Él(ő). A Ter(e)m(t)észet, az Örök Anyater(e)m(t)észet egyik Szent Neve ez. Továbbá az írás a kezdetekben „pecsétként” működött, azaz: a Fönti (Szellemi) név a fizikaiságban „megfordult”, visszafelé olvasva vált értelmezhetővé. Az Él visszafelé olvasva: lé, azaz: tartalmas folyadék. Mint Fent, úgy lent: ahogyan minden Anya Méhében magzatvíz öleli körbe és óvja a Gyermeket, úgy Földanya teste, a Föld is nagyobbrészt többféle Energiát hordozó vízből áll…

Amikor Jézus Istenhez szólt, elsősorban Anyát szólította meg.

Még néhány gondolat… A Nő szavunk a „belül” megfogant, fejlődő, majd megszülető Teremtmény (Gyermek) hordozójára utal. Természetesen ugyanez igaz az Anyatermészet minden más Élő Lényére: állatokra, növényekre stb. is: ahogyan a Ba(b)ba, úgy minden Élő nö(vekszik)… A MAGyar Édes Anyanyelvben számtalan módon „szembejön” velünk az Anya – Mama. Néhány a fontosabbak közül: a már említett Anyatermészet, Anya(g), ma(ma), ima(ma), (t)anya, An(y)na, (ma)Mária…

Fontos megérteni, hogy a Szellemi Létsík(ok)on nincs nemiség. A szexualitás és az ehhez kapcsolódó nemi jegyek (forma-ság) a fizikai Létsík jellemzői. A MAGyar „nemes” szavunk eredete az Isten(iség) „nemtelenségének” tudása és (meg)vallása-vállalása. „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.” „És”, nem „vagy”…

Az őskép-minta (archetípus) formai jellemzője, hogy amennyiben a Szellemiség irányultságának megfelelően valamilyen „képet” „küld”, sugall, az Üzenetre nyitott és Tiszta Szellemiségű Testvéreink megfelelő lelkiállapotban képesek azt helyesen ábrázolni. Ahogyan Babba Mária, a Mi Nagy Boldog Asszonyunk Nőisége Teljességében (Gyönyörű Anya) jelenik meg, Égi Királynőként. Az Örökké Teremtő és Megtartó. Mindazonáltal a Szellem – nem lehet eleget hangsúlyozni – tér és idő Fölötti Örök Minőség, tehát semmiképp sem annak Általa teremtett formája a lényeges…

Miért-hogyan tudtunk Isten Anyáról – legalább másfél ezer évig – elfeledkezni? Írhatnám, hogy a hamis vallások (kereszténység, judaizmus) és az erőszakos hittérítés és/vagy a materializmus (milyen szembeötlő, hogy e szó tövének jelentése: Anya…), és/vagy a „sötétség” erői a bűnösök? Igen, „ők” is. De ez csupán részigazság…

Létezik egy mondás, miszerint: könnyű Katát táncba vinni… Bizony mi, Emberek is tevőlegesen része-részese voltunk a közös „amnéziának”. A hatalom, a pénz, a siker sokunkat megszédítette. A kérdés: „megérte-e”?…

Anya és Atya Szellemisége a Teremtésben egyformán fontos és bármelyikük alá-, vagy fölérendeltsége egyensúlytalanságot teremt, ahogyan a most még létező, ebben a formájában pusztulásra ítélt, pontosabban: átalakítandó-átalakuló életminőségünket egyértelműen a férfias energiák (siker, hatalom, irányítás, harc, megszerzés, birtoklás, tervezés stb.) uralják-uralták. A Női Energiák (befogadás-teremtés, önzetlen szeretet, megbocsátás, türelem, intuíció stb.) jellemzően alárendelt, kiszolgáló szerepet töltenek-töltöttek be. Hiszem, hogy eljött az Egyensúly MAGunkban – MAGunkkal visszaállításának-helyreállításának ideje…

Meggyőződésem, hogy 2016-ban az Emberiségben egyre gyorsabban ébredő és fejlődő (!) Tudatosság minden sötétséget és az ebből eredő, a legtöbbször lelki és fizikai szenvedést okozó minőségeket kisöpri a Valóságunkból és az Isten Anyai (és Atyai) Szeretet – Teremtés elől eltűnik minden akadály.

Áldá-SOK!

Gábrielatya

Forrás: http://civilmultimedia.com/adjon-anya-atya-isten-minden-jot/

Hozzászólás  

#2 értékeléstörlésR Zoltán 2018-04-08 09:26
Idézet - kittydotkom:

Törlését kérem. Mert TÉNYLEG szavazni óhajtok.
Köszönöm



Az értékeléstörléshez nincsen hozzáférésem. (>Zoli
#1 Angliakittydotkom 2018-04-07 20:11
NEM szavaztam!
Meg akartam nézni az értékeléseket )amiket hozzászólásoknak hittem) és odaklikkeltem a csillagokra. NEM direkt valamelyikre, csak ráJUk. Azt hiszem az első csillagra sikerült. Aztán már tényleg szavazni óhajtottam és a rendszer nem engedte - már szavaztál - mondta. Szavazott a fene! Igy járultam hozzá a cikk szándékon kívüli leminősítéséhez. Amennyiben csak egy darab egycsillagos értékelés érkezett, az baleset volt - az én balesetem. Törlését kérem. Mert TÉNYLEG szavazni óhajtok.
Köszönöm

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások