20240224
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2013 július 26, péntek

Kártérítést kér a jogellenesen kitoloncolt ujgur vezető

Szerző: MVSZ Sajtószolgálat

Ügyvédjével való tanácskozás alapján fogja számszerűsíteni kártérítési igényét a magyar állammal szemben – mondta Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus alelnöke szerdán, a Magyarok Világszövetsége székházában tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint szervezetüket jelentős anyagi, de még nagyobb erkölcsi kár érte. Valósággal sokkolta a Budapesten gyülekező Ujgur Világkongresszus Ifjúsági Tagozatának küldötteit az, ahogyan a magyar hatóságok bántak velük.

Ümit Hamit: Nem. Nem voltam, nem vagyok, nem leszek terrorista. Patrubány Miklós: Ha nem tudják bizonyítani, hogy Ümit Hamit okkal gyanúsítható meg a terrorizmus vádjával, akkor ezért a botrányért annak, aki ezt a megalázást elrendelte, felelnie kell.

umithamit1

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke és Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő, emberi jogvédő társaságában tartotta meg budapesti sajtótájékoztatóját Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus Európáért felelős alelnöke öt nappal az után, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerősen hatályon kívül helyezte az őt Magyarországról kiutasító, május 30-án kelt hatósági intézkedést. A nagy érdeklődéssel várt – HUN TV, ATV, ECHO TV, HÍR TV és számos írott és elektronikus médium – sajtótájékoztató résztvevői tapssal fogadták a népviseletben megjelenő ujgur vezetőt.

A sajtótájékoztató nyilvánossága előtt Patrubány Miklós megkérte Ümit Hamitot, hogy valljon színt, és válaszoljon arra a kérdésre, hogy követett-e el valaha terrorcselekményt, terroristának nevezhető-e? Ugyanis a Terrorelhárítási Központnak lehettek olyan információi, amelyekről a civileknek nem lehet tudomása. Ümit Hamit válasza tömör volt: "Nem. Nem voltam, nem vagyok, nem leszek terrorista."

Dr. Gaudi-Nagy Tamás elmondta, hogy „ropogós" friss ítéletet hoz a bíróságról, amely indoklásában megállapítja, hogy nemcsak a magyar jogot sértette a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiutasító határozata, hanem Európai Uniós irányelveket is. Az is elfogadhatatlan, mondta, hogy az Ümit Hamitot Magyarországot közvetlenül fenyegető veszélyforrásként megbélyegző Terrorelhárítási Központ még az érintettel sem volt hajlandó közölni, hogy mivel vádolják.

Ümit Hamit újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy soha sem volt büntetett, egyetlen országban sem, még Kínában sem folyt ellene büntető eljárás. Az egész világon szabadon mozoghat: nyolcszor volt az Egyesült Államokban, kétszer Ausztráliában, volt Japánban, és számos alkalommal körbeutazta egész Európát.

Szervezetét, az Ujgur Világkongresszust ért anyagi és erkölcsi kárról a következőket mondta: Az, hogy általa a terrorizmus árnyékát vetették e szervezetre, elfogadhatatlan és teljességgel megalapozatlan, hiszen az Ujgur Világkongresszus világszerte elismert jogvédő szervezet, amely éves közgyűlését az elmúlt években két ízben tartotta az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában, egyszer a Japán Parlamentben, és egyszer az Európai Parlamentben. Ami az anyagi kárt illeti, az is jelentős, hiszen a világ különböző országaiból 34 küldött érkezett Budapestre, akiket az utcára tettek, és miután vezetőjüket kitoloncolták az országból, azonnal, menekülésszerűen ők is vonattal elutaztak, így valamennyiük repülőjegye kárba veszett, helyette vonatjegyeket kellett váltaniuk, majd Németországban egy rögtönzött, és így háromszoros árú helyszínen kellett a Budapestre tervezett tanácskozásukat megtartaniuk.

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke ezt hallva bejelentette: addig is, amíg a magyar Országgyűlés az amerikai, az európai és a japán parlament példájára meghívná az Ujgur Világkongresszust, hogy tartsa az éves közgyűlését az Országházban, a Magyarok Világszövetsége ezennel meghívja a testvéri ujgur nép képviselőit, hogy tanácskozzanak az MVSZ székházában. A bejelentést a jelenlevők tapssal üdvözölték.

A testvéri ujgur nép képviselőit Budapesten megalázták, ez megengedhetetlen és elfogadhatatlan – mondta Patrubány Miklós, majd így folytatta: Ha nem tudják bizonyítani, hogy Ümit Hamit okkal gyanúsítható meg a terrorizmus vádjával, akkor ezért a botrányért annak, aki ezt a megalázást elrendelte, felelnie kell.

Ümit Hamit beszélt az ujguroknak a magyarokhoz való vonzódásáról is, akiknek népi emlékezetében elevenen él a magyarokhoz, a székelyekhez és csángókhoz fűző testvéri kapcsolat, akiket ők magyarnak, szakának és csángnak hívnak. A népi emlékezeten túl jelentősen formálta nemzettudatukat az Ürümcsiben, Ujgurföld fővárosában élt történész, Turgun Almas háromkötetes műve, az ujgurok és a hunok történelméről. A könyv a '80-as években villámgyorsan terjedt, és eljutott a legkisebb településekre is. Később a kínai hatóságok betiltották, az eladott példányokat elkobozták, a szerzőt házi őrizetbe vetették. Turgun Almas nagy álma, hogy életében egyszer eljusson Magyarországra, sohasem teljesülhetett, a '90-es évek derekán elhunyt.

Újságírói kérdésre válaszolva Ümit Hamit elmondta, hogy Ujgurföld Kína általi 1949-ben történt bekebelezése óta több mint kétmillió fegyverest – rendőrt, csendőrt, határőrt – és három és fél millió, felfegyverzett polgári lakost vezényeltek oda, ezen túlmenően kínaiak millióit telepítették be a tartományba, ahol a húszmilliós, őslakos ujgurok immár kisebbségbe kerültek. Az ujgurok számára egyetlen tiltakozási eszközként a felkelésnek nevezett, fegyvertelen tüntetések maradtak, amelyeket a kínai hatalom rendszeresen vérbe fojt. 1955 óta 460 olyan fegyvertelen felkelése volt az ujguroknak, amelyeknek halálos áldozatai voltak. Az Ujgur Világkongresszus számításai szerint 2008 óta több mint 17 ezer ujgur vesztette életét ezeken a tüntetéseken. Elmondása szerint az ujgur tüntetők tudatosan áldozzák életüket. „Mit tehetsz, ha öcsédet már meggyilkolták, húgodat megerőszakolták, anyád halott, apád a börtönben sínylődik, anyanyelved használatában, vallásod gyakorlásában akadályoznak, éhezel és szomjazol?" – tette fel Ümit Hamit a retorikai kérdést.

 ujgur zászló, amely sok elemében hasonlít a székely zászlóra.

Magyarok Világszövetsége székházának bejáratánál az ujgur fiatalok elüldözésének napja óta ki van függesztve az ujgur zászló, amely sok elemében hasonlít a székely zászlóra. A lépcsőfeljárat felett pedig ott feszül a narancssárga alapszínű, régi, birodalmi ujgur zászló is, amely arról tanúskodik, hogy a magyarok testvérei, az ujgurok is évezredek óta a férfit és a nőt egyenrangú teremtménynek tekintik.

Az ujgur zászlók az MVSZ székházán visszavárták a jogtalanul kitiltott ujgur vezetőt.

Az ujgur zászlók az MVSZ székházán visszavárták a jogtalanul kitiltott ujgur vezetőt.

Fotók: origo.hu és Gyetvay György Gergely

MVSZ Sajtószolgálat

7978/130724

Hozzászólás  

#4 2621 Verőce, Lugosi u. 71.Tejfalussy Andás 2013-08-17 14:50
HATÁLYON KÍVÜL KELL HELYEZNI A MINDEN ZSIDÓT MINDENHOL A "BÁLVÁNYIMÁDÓ KERESZTÉNYEK" ÉS EGYÉB NEMZSIDÓK KIIRTÁSÁRA KÖTELEZŐ (LÁSD MÓZES II..23./20-33, MÓZES V.7./2, 22, TALMUD BABA KAMMA 93 B. LAP ÉS TALMUD, TAANITH 10 A. LAP STB.) SZERINTI, EMBERI JOG SÉRTŐ IZRAELI TÖRVÉNYEKET. VAGY TAKARODJANAK IZRAELBE!
+1 #3 Sötét távlat = sötét képletleszerelt 2013-08-09 19:59
Idézet - Megy Elek:
Felháborító, hogy a me Orbán, Rebekka papája, Isten ajándékának nevezi a zsidókat...


Az ő szempontjából igaza lehet. Pl. ha istene a zsidó bankárdinasztia család, ami biztosítja számára a hatalombitorlást, akkor őt istene igenis megajándékozza. Továbbá, ha az a hatalombitorlás azon család-irányított zsidó ügyeskedéseknek az eredménye, akkor ő annak haszonélvezője, tehát logikusan tekintheti a zsidókat istene ajándékának.

Bármennyire is undorító nyilatkozata és jellemtelen viselkedése, érvelése logikailag hibátlan lehet. Sötét távlat = sötét képlet.
#2 Kaposvár, Ezredév u 8.Megy Elek 2013-08-07 22:10
Felháborító, hogy a me Orbán, Rebekka papája, Isten ajándékának nevezi a zsidókat a zsidó világkongresszus alkalmából, ugyanakkor az elnyomásban szenvedő újgur rokonainkat kiutasítják az országból. Ez a stigmája az arcpirító magyarefób árulásnak. No, de az igazi árulás csak 2014-ben valósul meg a zsidó felvásárló befektetők liberalizálásával, amikor palesztin minta szerint a bennszülöttek kiszolgáltatottságával és alávetettségével ráteszik a csapra a kezüket..
+3 #1 Ki szenvedi meg a kártérítéseket?leszerelt 2013-07-27 07:43
Nem ítélkézésként, hanem csak elmélkedés témaként említem meg, hogy a csak névben magyar állam már 1100 éve folyamatosan megkárosítja égbe kiáltó gonosztettei sorozatával a Magyar Nemzetet, mégsem követelünk kártérítést tőle. Azért nem, mert nagyon jól tudjuk, hogy azt is a Magyar Nemzet kincsei elrablása hozadékából vagy a különben is kizsákmányolt, halálra dolgoztatott és éheztetett magyar nép megélhetőségéből vennék el az önmagukat kormánynak nevező, Hazánk idegen megszállóit önként szolgáló társaságok. A kormányok idegen gazdájuk számlájára szigorúan átutalandó összegeket egy fillérrel sem csökkenthetik, tehát az ilyesmire valót is a Magyar Nemzettől vennék el. Bár kétségtelen, hogy Ümit Hamit úr joggal követelhet kártérítést, követelése csak akkor igazságos, ha az a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatali hatalmat bitorlóit személyesen terheli. Merészelem föltétezni, hogy Ümit Hamit urat nagyon megbánthatta ez a gonosz elbánás, és amiatt nem gondolkodott el azon, hogy ki szenvedi meg a magyar államot terhelő kártérítéseket.

Ezen erkölcsi kérdés eldöntése könnyebb, ha föltesszük magunknak a kérdést: Követelnénk-e mi, magyarok hasonlóképp kártérítést az Ujgur Tartománytól tudván, hogy azt az Ujgur Nemzet kincsei elrablása hozadékából vagy a különben is kizsákmányolt, halálra dolgoztatott és éheztetett ujgur nép megélhetőségéből venné el az Ujgurföld kínai megszállóit önként szolgáló társaság?

Ümit Hamit úr Magyarországról való kiutasítsa semmiképp sem tekinthető törvényes hatósági intézkedésnek, mert az önmagukat hatóságnak nevezők tettei, törvénytelen státusukból kifolyólag törvénytelenek. Emiatt semmiféle törvényes fölhatalmazásuk sincs hatósági intézkedésekre. Ezen hatalmat bitorlók szóbanforgó tette egy szervezett bűnözésre jellemző közönséges bűntett. Semmiféle önkényes mentelmi jogot sem ismerünk el; minden hatalmat bitorló szervezet tagját személyesen vonunk felelősségre tetteiért. Erről a jogról nem mondunk le, ebből a kötelességből nem hátrálunk ki, még akkor sem, ha pillanatnyi helyzetünkben képtelenek vagyunk azt gyakorolni illetve teljesíteni. Ha törvényeinket sárba is tapossa az erőszak, mi azokról akkor sem mondunk le. "Amit egy nép elvesztett, azt a történelem változása, a sors és a szerencse forgandó csillaga visszaadhatja, de amiről önként lemondott, az örökre elveszett." (Deák Ferenc)

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások