20210724
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

A latinok eredete. / Latin rokonság

Kategória: Rokonaink
2020. augusztus 10.
A latin nyelv annak a tartománynak volt a nyelve, amit Latiumnak nevezünk. Első megjelenése Kr.e. 1.200-ra tehető, bár erre az időre konkrét írásos hagyaték nem vonatkoztatható. Latium története már a kezdetektől szorosan összefügg a trójaiakkal. A...

Fönícia és Karthágó

Kategória: Olvasóink írják
2018. november 28.
Kedves Zoltán! Küldöm ezt a dolgozatomat, de a berber nyelvekhez még nem sikerült közelebb jutni. Nincs kutatható szókincs. Én még nem találtam. De kellene kutatásokat végezni. / Üdv: János Tartalom:   1. KARTHÁGÓ NEVÉNEK KUTATÁSA  
Nemrég jelent meg második, bővített kiadásban a finnugrista Rédei Károlynak, a bécsi egyetem emeritus professzorának „Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája” című könyve, a Balassi Kiadó gondozásában. Nehezen hisszük el, hogy a második kiadásra azért volt...

06. A titokzatos ősnyelv

Kategória: Kisenciklopédia
2010. október 21.
Nagy kincsünk és megtartó erőnk a nyelvünk, amely lényeges tulajdonságait tekintve eltér a világ minden nyelvétől – hangzott el október 20-án az MVSZ székházában, ahol bemutatták a Magyarságtudományi Füzetek (MTF) hatodik számát:A TITOKZATOS ŐSNYELV, szerzője Kiss...
Magyarázattal, sőt magyarázatokkal tartozom mindazoknak, akiknek úgy szóltam e rendkívüli szavunkról, hogy nem magyaráztam meg a lényegét. Alább arra törekszem, hogy minél több példával segítsem elő, ne „magyarázkodással” csupán, hanem indoklásokkal nyelvünk működésének bemutatását. Ebben az...
A ragozó nyelv lényege: összeadó, számtani nyelv. Az alapjelentéshez - ősgyökhöz - további jelentéseket, képzőket, ragokat és más toldalékokat jelentéseket adunk hozzá és így alakul ki a szavak végső jelentéstartalma. Mindez úgy lehetséges, hogy a magyar ábécé hangzóinak...
Az emlékező magyar nyelv Kiss Dénes Kiss Dénes: Az emlékező magyar nyelv Sokszor állítottam, hogy nyelvünk csodálatos emlékezettel rendelkezik és ez az emlékezet működik! Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek Mégpedig alighanem hasonló módon, mint maga az...

07. Magyar írás

Kategória: Kisenciklopédia
2010. december 24.
Magyar írás Friedrich Klára - Szakács Gábor Az ősi székely-magyar rovásírás Borbola János A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata Magyarok Világszövetsége — Magyarságtudományi Füzetek
Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást! Friedrich Klára A rovásírás a magyarok elődeinek írása, nemzetünk legrégibb és legértékesebb szellemi kincse, amely bizonyítja több ezer éves jelenlétünket a Kárpát-medencében, valamint szkíta-hun-avar-magyar folytonosságunkat. Ugyanakkor ésszerű, szép és még játékos...

22.01. Előszó

Kategória: Kisenciklopédia
2014. július 08.
Ez az 1926-ban készült mű is, mint hasonlója, a századfordulón megjelent fiumei görögszakos magyar nyelvtanáré, ma már föllelhetetlen. Prof. Badiny Jós Ferenc nyílt levélben a Magyar Tudományos Akadémia idegenek hasznáért törekvő fajbiológiai misszionáriusait vádolja, akik többek...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások