20210612
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2011 július 21, csütörtök

Trianont, nem kell jóvá tenni?!!

Szerző: Gyalai Korpos András

Miért vagyunk "kicsik"? Nem szabad elfelejteni, hogy a pozsonyi csatában (907) Árpád fejedelmünk csapataival tönkreverte Európa egyesült hadseregét, s azt sem hogy Európa megvédése hány magyar katona életébe került? Amig ők gazdagodtak (gyarmatosítás, szabad-kereskedelem, új kontinensek felfedezése és kirablása stb.) mi a vérünkkel fizettünk s fogytunk. Ezt ismerte el TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok volt elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor amikor kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért". Aminek lerovásaként kaptuk a diktátumot.

Trianont, nem kell jóvá tenni?!!

"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz."
Juhász Gyula: Trianon
 
Elég szépen kőrbe járták a "trianon" (szándékosan kis t-vel) témát egészen nagynevű emberek is, de nem jutott eszükbe az a bölcselet, hogy "nem mindegy az ablakon kinézni vagy benézni". Vagy az az adoma, hogy mit mondott a székely bácsi amikor megtudta a békediktátum (akkor hivatalosan még szerződés) kitételeit? "Hát én azt megértem, hogy leválasztottak Magyar Országról de, hogy mért kellett hozzánk csatolni Nagyromániát már nem".
 
Valahogy ezek jutottak az eszembe amikor olvastam a vitát ami kialakult a Charles Sucsan: "A megbocsájtás elkerülhetetlen feltételei" címmel írt levelét, Raffay Ernő Úrhoz és "Düledező Európai Unió/Magyarországnak nincsenek területi követelései...!?" írása körül.
Valahogy mi "csonkok" megint kimaradtunk a "megcsonkítottak" látószögéből (mint szegény rokonok, nem először). Pedig lehetne nekünk is egy pár szavunk ez ügyben, hisz mi voltunk az (f)eladott (vagy lopott)holmi egy része!!!

Erdély helyzete Romániával hasonlít a "rókát fogott csuka, vagy csukát fogott róka" (mesék Mátyás királyról) mondanivalójával, s e helyzetből mi a magyar kisebbség (kisebb mértékben a székelység is) húzzuk a rövidebbet. (Erről talán máskor). Minket bekebeleztek, kiraboltak, nem zártak mindnyájunkat börtönbe, csak a határok őrizetét erősítették meg, gyökértelenítettek ránk tukmálva az urbanizmust, lebontva falvaink egy részét, egyszóval felbontva a zárt etnikai közösségeket stb., jogilag és erkölcsileg hamis vádak alapján, de nem vittek gázkamrába(?) csak életfogytiglan dolgoztattak éhbérért. Ezek után csodálkozunk a szórványosodáson. Én inkább a csodát a megmaradásunkban látom.

"Vannak, akik úgy gondolják, hogy nemcsak nem időszerű “Trianonozni", de egyenesen káros a nemzeti érdekekre Tria­non emlegetése(*). Ugyan­akkor Lea Brilmayer, a híres amerikai Yale egyetem jogi karának nemzetközi jog professzora, a területi igények fenntartását és hangoztatását tanácsolja, mint az emberi jogok megszerzésének egy hatásos eszköze", valamint "Ha a határkiigazítás jogáról lemond a nemzet es az érintettek. akkor az egyszer s mindenkorra elveszik, es még tárgyalási alapnak sem használható a kisebbségi jogok kikényszerítésére! A kormány lemondása népszavazás és az érintett lakosság megkérdezése nélkül csupán politikai gesztus, minden jogi következmény nélkül. Ugyanak­kor az elmenekült lakosság is fenntarthatja az igényt a jogsértés orvoslására!"(k.t.)

Dr. Balogh Sándor: Időszerű-e Trianonról beszélni? (2011.07.02)

(*)Ezek közé lehet sorolni Solymosi Lászlót is aki a Trianon körüli vitasorozat egyik szereplője. A vita során megengedi magának az alábbiakat, idézem:
"Tudomásul kellene venni végre, hogy a háttérhatalom sakktábláján még gyalogok sem vagyunk, hanem csupán zavaró és oda nem illő massza, piszok, amitől szeretnének mielőbb megszabadulni"(k.t.) a Kedves, naiv embertársam! című írásában, s ezt pont Trianonnal kapcsolatos írásban. Igaz hogy a lekicsinylés nem eredeti ötlet, de azt hagyjuk, s helyette tegyük fel inkább a kérdést, hogy vajon miért vagyunk "kicsik"? .

A cikk folytatásaként meg azt állítja, hogy: "Az 1. világháború igazi célja Magyarország feldarabolása és ezen keresztül gazdasági tönkretétele volt! Ez a cél pedig felülírt minden reálpolitikai megfontolást". Tehát voltunk olyan fontosak, hogy egy világháborút indítsanak a mi szétverésünkre. Igaz hogy e sem fedi a valóságot mert a tanulmányozásra ajánlott szerző (Drábik János) e témában így fogalmaz: "A pénzoligarchia az első világháború kirobbantásával elsősorban a Németország és Oroszország feletti hegemóniát akarta biztosítani a maga számára. Az Osztrák-Magyar Monarchiának (és nem Magyarországnak) felbomlasztása csak a másodlagos célkitűzések között szerepelt" Németország és a pénzoligarchia cím alatt.Vagy "A diktátum készítői - saját maguknak is ellentmondva - megtagadták Magyarország vonatkozásában mind a történelmi, mind az etnikai, mind a Wilson elnök által meghirdetett önrendelkezési elv alkalmazását. Kiderült az igazság: nem elvekért folyt a nagy öldöklés, hanem - többek között - a Habsburg monarchia eltörléséért. Kossuth jóslata beteljesedett: Magyarországnak valóban a halálra ítélt Ausztria sorsában kellett osztoznia." A Háttérhatalom és az Osztrák-Magyar Monarchia címen.(De a diktátum a háború végén volt).

Miért vagyunk "kicsik"? Nem szabad elfelejteni, hogy a pozsonyi csatában (907) Árpád fejedelmünk csapataival tönkreverte Európa egyesült hadseregét, s azt sem hogy Európa megvédése hány magyar katona életébe került? Amig ők gazdagodtak (gyarmatosítás, szabad-kereskedelem, új kontinensek felfedezése és kirablása stb.) mi a vérünkkel fizettünk s fogytunk. Ezt ismerte el TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok volt elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor amikor kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért". Aminek lerovásaként kaptuk a diktátumot.

Ha annyira körültekintő lett volna népünk, most nem volna mit ünnepelnünk, március 15.-én sem október 23.-án, pedig azokért sincs mit szégyenkeznünk, habár már akkor is létezett a pénzoligarchia, s a Szent Szövetség valamint a Szovjet Unió.

Nagyon furcsán s talán kétértelműen fogalmaz amikor ezt írja: "- Most megkapjuk, hogy pipogyák vagyunk és ezért nem kényszerítjük az érdekelt hatalmakat a tárgyalóasztalhoz. Hogy az IMF gyámsága alatt vagyunk, hogy Simon Perez szerint Izrael felvásárolta Magyarországot, azt persze Montrealban nem szükséges tudni.
- Hála Istennek, ez minden pipogyaságunk mellett is el fog jönni. A demógrafikus sorvadás pedig nem fogja ezt megakadályozni, mert addigra az Izraelből ide alijázó zsidók már magyar állampolgárok lesznek és gyermekeiket magyar iskolákba fogják járatni. A gazdaság pedig dübörögni fog -nekik!" Solymosi László: Sucsan úr cikkére a válaszom........

Nem lehet egyöntetűen érteni, hogy mi fog eljönni, hála Istennek: a tárgyalóasztalhoz való ültetés, vagy az Izraeliták beköltözése. Vagy értse ki, hogy akarja!
Ugyancsak Th. Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke (1901-1909), 1912-ben egy választási gyűlésen a következőket mondta tapasztalatból: "A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek és nem ismeri a felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése."(k.t.)

Sajnos a Magyarország eddigi kormányai, nem a polgárait szolgálták, ha Izrael fel tudta vásárolni az országot, s ha még szóvá sem merte tenni, területe egy részének jogilag és erkölcsileg hamisan eltulajdonított részét, polgáraival együtt, s még most sincs szándékában (lásd Füzes Oszkár interjúról az eoldalon megjelent GYKA: Hamis „békeapostolok” írásomat)

Még csak annyit tisztelt Solymosi úr, hogy lehet hogy nem a szomszédjaik a rablók, de a mai basáskodók mégis csak ők (a párizsi kisebbségi szerződés nem betartása, autonómia megtagadása, rejtett módon az etnikai arányok megváltoztatása, kettős állampolgárság vita a szlovákoknál stb.) s az anyaország (édes vagy mostoha?!!) kormánya e hozzáállással tehetetlen (vagy nem is akar tenni, mert nem érdeke, hogy ne rontson az imázsán). Így mi tovább kell tűrjünk, vagy beolvadjunk esetleg elvándoroljunk, s ezt végignézik nemzettársaink, tehetetlenül mikor a kormánynak joga lenne, legalább a nemzetközi bírósághoz folyamodni, hisz jogalap van: * "A nemzetközi szerződések jogairól 1969. május 23-án Bécsben aláírt Nemzetközi Egyezmény 52. cikkelye kimondja, hogy minden szerződés semmis, amely erőszakkal való fenyegetéssel, vagy annak alkalmazásával, vagy az ENSZ Alapokmányában leírt nemzetközi jog alapelveinek megszegésével jött létre."(k.t.) Botos László: Út a Trianoni Békeparancshoz.

Vagy „merjünk kicsik lenni”, hogy a nagy halak könnyebben lenyelhessenek, s ne ficánkolódjunk, hogy nehogy a torkukon akadjunk, s örvendjünk hogy a hátsó felünkön van egy lyuk amin a lelkünk elszállhat. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne a helyes megoldás.
Így nekünk nem lehet mást tenni mint tovább folytatni amit eleink megkezdtek: "Építenünk kell! Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. Az Egynek, az Igazságosnak, az Erős Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiából egykoron minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki oltalmazott mind ez ideig, és akit mi is megvédelmeztünk — magunknak." Kós Károly Kiáltó szó Kolozsvár 1921

Vagy egy fehér lepel alatt, szép lassan, hogy ne keltsünk pánikot, vonuljunk egyenként ki a Házsongárdiba (ameddig van), ássuk meg a sírunkat, s hordjunk rá sok virágot, mert az sem marad ki ezt tegye, feküdjünk bele, s várjuk a jobb időket.
Kolozsvár 2011. jul. 21. GYKA

Megnyitva 8894 alkalommal

Hozzászólás   

#3 VÁ: Trianont, nem kell jóvá tenni?!!Hungarus1 2012-08-17 21:18
Szánalmas, nem!- felháborító sőt vérlázító, hogy magukat magyarnak nevező emberek, a mellet foglalnak állást, a mellet érvelnek pökhendien, hogy trianonba bele kell nyugodni! Kérdem én magyar érzelmű ember, akinek a magyarság nem csak az személyigazolványt jelenti, ugyan miért?! miért?! miért nyugodjunk bele? Nem nem soha!! Amit tettek velünk gyalázat, gyalázat mert nem csak külhoniak érdeme trianon, hanem hazai áruló bandáé akik leszerelték hadseregünk, hogy ne tudjuk magunkat megvédeni, és akik eladták országunk a privatizáció leple alatt, holott az asztalra kellet volna csapni, hogy akkor itt az idő rendet tenni!! DE nem ! elárulták saját hazájukat!! Ezek nem magyarok!!

Magyarországnak nem érdeke, sose lesz célja a szomszédokkal békében lenni, amíg trianont nem tesszük rendbe! Addig nem, még ha magát nemzeti kormánynak nevező banda ezt sugározza napjainkba is, addig nem! Az autonómia szép és hiú ábránd, de sose lesz meg, mert a szomszédoknak az a céljuk hogy eltűnjön a magyarság! Egy megoldás lehet, revízió! etnikai minimum!
És ki kérem magamnak azt a beszólást hogy az erdélyi székely magyar( vagy bármely elszakított nemzetrészünk) nem akar vissza kerülni az anya országhoz, inkább maradna idegen kézen autonómiában!!

www.magtudin.org/Trianon%2086%20Eve.htm
( kis érdekesség :) )
+1 #2 KolozsvárKorpos András 2012-08-15 09:43
A féligazság többet árt, mint a hazugság! A kiváltó okok közül a legősibb a hazugság. Meglehet, hogy most még hiábavaló, de nem felesleges, mint ahogy nem felesleges a vízbefulló segélykiáltása sem, s amit a Juhász Gyula idézet első négy sora is megerősít.
+1 #1 VÁ: Trianont, nem kell jóvá tenni?!!Ködszurkáló 2012-08-13 00:35
A trianoni békeszerződést és következményeit addig felszámolni nem lehet, amíg a kiváltó okai meg nem szűnnek. Minden olyan próbálkozás, amely ezt az előfeltételt nem veszi figyelembe, hiábavaló és felesleges. Ha mégis, ezen előfeltételt figyelmen kívül hagyó tervek és elképzelések születnek, akkor alapos gyanúval élhetünk, hogy a Trianonhoz vezető utat előkészítő és a szégyenteljes feltételeket kikényszerítő erők állnak ismét a háttérben.

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások