20230201
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2014 október 22, szerda

Komoróczy professzionális manipulátor...

Szerző: Balogh Sándor

Írta: Balogh Sándor, Ph. D., Professzor emeritus, USA - A HETEK „Országos Közéleti Hetilapban" > http://www.hetek.hu/interju/201205/a_zsido_arpad_fejedelem_es_a_melymagyarok <pár napja, pontosabban a XVI. évfolyam 24. számában a „mélymagyarok," azaz a nemzeti érzésű magyarok szemében vörös posztónak szánt  A zsidó Árpád fejedelem és a mélymagyarok címmel jelent meg egy interjú Komoróczy Géza „történészprofesszorral."

Komoróczy úr professzorsága idézőjelet érdemel a lapban közölt interjú alapján. A „professzor" név egy professzionális történész tanárra enged utalni, amit Komoróczy úr nem érdemel meg, illetve érdemtelenül használ ebben az esetben. Inkább professzionális manipulátor, aki egy régi trükköt, illetve tekintély-csúsztatást használ, és professzori tekintélyével próbál súlyt adni tudományosan megalapozatlan véleményének. A lap még egy propaganda bulvár lapnak is dicséretére valló címet adott az interjúnak, A zsidó Árpád fejedelem és a mélymagyarok.

Először is, Komoróczy úr nem mondta, hogy Árpád zsidó volt. Ő csak feltételezte, mint egy lehetőséget, és a lap szerkesztője csinált belőle egy tényállítást, és írta „a zsidó Árpád." Ez megbocsájtható lenne egy egyszerű szerkesztőnek, aki csak egyszeri olvasásra gyárt címeket, és nincs ideje megemészteni, amit olvas. Azonban itt szándékos csúsztatásról van szó. Ugyanis Komoróczy úr ezt mondta: „Márpedig könnyen elképzelhető, hogy nemcsak a kazárok, hanem szövetségeseik vezetői is felvették a zsidó vallást. Ezért merem azt mondani – magamban egy kicsit nevetve azon a fricskán, amit ez a mélymagyar tudatnak jelent –, hogy ha valaki egyáltalán zsidó volt a honfoglaló magyarok között, akkor Árpád fejedelem biztosan."

Olvassuk csak el még egyszer, óvatosan. „Könnyen elképzelhető..." Tehát nincs semmi adata, csak élénk fantáziával elképzeli. Mit képzel el? Hogy a magyarok nem a zsidósított kazárok elől menekültek, hanem még az újhitet is felvették. No és ha felvették, hát Árpád is biztos felvette. Bizonyíték? Persze, hogy nincs. Akkor miért mond minden bizonyíték nélkül ilyen zagyvaságot egy „történészprofesszor?" Hát, hogy „fricskázza a mélymagyarokat!" Ilyen személy, aki állítólagos szakmai tudását egy jóhiszemű nemzet jóhiszemű tagjainak, akik nem csak megtűrik, hanem befogadták és jó megélhetést adnak neki, a fricskázására használja, az olcsó propagandista és manipulátor az én könyvemben.  Ha diákjainak is „elképzelt" és "fricskázó"  történelmet tanít, szégyent hoz az iskolára, ez esetben az ELTÉRE, amelyik alkalmazza!

De nézzük meg a tényeket, amelyeket a „professzor" úr nem vesz figyelembe. Kezdjük Koestler Arthurral, akit a Sötétség Délben című munkája világhírűvé tett. Koestler az európai zsidóság történetét kutatva a kazároknál kötött ki. A számtalan nyelvre lefordított A Tizenharmadik törzs c. munkájához alapos kutatásokat végzett. Ha lett volna valami esély, hogy Álmos vagy Árpád zsidóhitre való áttérése valószínűsíthető, ő biztos megragadta volna az alkalmat, hogy ezt megemlítse. Azonban Koestler mikor felsorolja a népeket, amelyek áttértek a zsidó hitre: a fekete bőrű falashák Abesszíniában, egy törzs Kínában, a jemeni zsidók, a berber törzsek a Szaharában, és a kazárok, a magyarokat nem említi. Az Árpáddal esetleg bevonuló zsidó vallású törzsek pedig nem magyarok voltak Koestler szerint, hanem kabarok, akik csatlakoztak a magyarokhoz (angol szöveg, 142. o). Feltételezhető, hogy Koestlernek is volt olyan élénk fantáziája, mint Komoróczy úrnak, de neki nem jutott eszébe, hogy Árpád zsidó lehetett volna.

Egyébként az orosz történész, M. I. ARTAMONOV, Istorija Khazar ( Leningrad, 1962) című munkájában az írta, hogy „Kazáriában az uralkodó és az államot vezető réteg teljesen elzsidósodott és Álmos idejében egy Obadja nevű, talmudista zsidó királya lett... és talmudi ítéletekkel sújtotta a nem-zsidó kazár népet. A nem-zsidó nép fellázadt... Obadja a szomszédos besenyő harcosokból állított fel egy hadsereget és ölette a nem-zsidó szabadságharcosokat... akik nem bírva a túlerővel, a kazáriai szövetségből kivált, Álmos-Árpád magyarságához csatlakoztak, mint kabarok."

Tehát nyilvánvaló, hogy míg esetleg voltak zsidó hitre kényszerített kabarok, a magyarok Álmos és Árpád vezetésével a zsidóság felvétele helyett kiléptek a szövetségből. Azonban ez nem minden, amit a „professzor" úr elfelejtett, mikor ezt mondta: „ha valaki egyáltalán zsidó volt a honfoglaló magyarok között, akkor Árpád fejedelem biztosan."  Nagy igyekezetében, hogy a „mélymagyarokat" fricskázza, elfelejtette, hogy ha Árpád valóban felvette volna a zsidó vallást, attól nem lett volna zsidó, csak vallást változtatott volna, de megmarad magyarnak. Vagy ő úgy látja, hogy aki zsidó, az nem lehet magyar?  Tehát, a kijelentés önmagában a történelmi tévessége mellett, fából vaskarika. Ha fel is vették volna a zsidó vallást, akkor is magyarok maradtak volna, ahogy a zsidóvá lett kabarok megmaradtak kabarnak, és a kazárok megmaradtak kazárnak.

Kedves Komoróczy „professzor" úr, ha a mélymagyarok fricskázása volt a célja ezzel az interjúval illetve könyvével, bakot lőtt. Ha a könyvének akart propagandát csinálni, gondolom, néhány magyar gyűlölő HETEK olvasó megveszi a könyvet, de a nagyközönség átlát a trükkön és másra költi a pénzét. A fricskázott mélymagyarok pedig a megérdemelt utálattal fogadják propagandaförmedvényét. Ami a történész kollégáit és a magyar felsőoktatást illeti, azokra pedig szégyent hozott, és ha van bőr a képén, nyugdíjba vonul, és teljes-idős manipulátor lesz, hogy nyugodtan fricskázhasson. Egyetemi katedrája és esetleges érdemei a múltban nem jogosítják fel „professzor" urat, hogy a nemzettel fricskázzon és történelmet hamisítson.

És még egyet, tisztelt Komoróczy úr. Számunkra, magyarok számára, éljünk otthon vagy a nagyvilágban, nincs „mély magyar" vagy „magas magyar." Csak magyar van, és magyarul beszélő idegen. És itt nem az állampolgárság vagy a vallás számít, hanem a nemzethez való hűség. Az interjúért pedig köszönettel tartozunk, hogy alkalmat adott leleplezni Komoróczy urat, és ízelítőt adott, hogy két kötetes Magnus Opusától mit várhatunk. Ne várjunk egy ELTE professzorhoz illő valós történelmet, hanem manipuláló szándékkal írt propagandát.

Balogh Sándor, Ph. D., Professzor emeritus, USA

Beküldte: Kunavar

Megnyitva 2412 alkalommal

Hozzászólás   

#1 KomoróczyEndre 2014-10-23 02:40
A cikkhez kapcsolódva, - hogy az ok is világos legyen, a cikkben foglaltakat kiegészíteném annyival, hogy Komoróczy "prof" nem magyar! Zsidó!
Lesír a képéről, - www.google.hu/.../ -, meg a metapedia
is megerősíti:
hu.metapedia.org/.../...

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások