20210421
Last updateH, 19 ápr. 2021 6am

rovas logo

2021 február 04, csütörtök

Hozzászólás egy Covid 19-hez

Szerző: dr. Bánóczy János

Bárdosi Attila cikkét – mint előttem már leírták –, orvosként írta. Nem valószínű, hogy mélyebben foglalkozott volna társadalomtudományokkal, így feltehetően közgazdaságtannal sem, tehát nem várható el tőle ezek szakmaszintű ismerete.

Ennek ellenére jogosan és helyesen bírálja a „statisztiká”-t, feltehetően tapasztalatból. De – tetszik, nem tetszik – a társadalmi folyamatok csak ezen tudományág segítségével mérhetők (nem elhanyagolható, bár lényegesen kisebb a szerepük a természettudományokban). Fel lehetne róni neki, hogy minek kontárkodik bele számára idegen szakterületekre tartozó kérdésekbe, de egy laikusnak is lehet véleménye, és amit érzékel a mai világban, az sokszor igaz: nem a statisztika segítségével jelölik ki a célokat, hanem a célokhoz „igazítják” a statisztikát – az adatok „megfelelő” csoportosításával. A cikk véleményem szerint korrekt, de az utolsó gondolatok valóban elárulják a közgazdaságtanban való járatlanságát.

A hozzászólásokhoz annyit, hogy sokan elmondták, leírták már, hogy mindenki olyan gondolatokat társít (asszociál – hogy elég tudományos legyek), illetve olyan következtetéseket von le egy másik ember által leírt gondolatokból, amire képzettsége, tapasztalatai, előélete, világnézete, stb. előkészíti (predesztinálja). Egyszerűbben: az üléspont meghatározza az álláspontot. Ez alól nem kivétel – számomra – az előző két hozzászólás, s az enyém sem.

Két bírálatot érzékeltem a két hozzászólásban: az egyik a „közösen kidolgozott stratégiá”-val megoldani a problémát értelmezhetetlensége, a másik a génmanipuláció veszélye. Ehhez a kettőhöz is kapcsolódok, de közben a saját gondolataimról is szólok.

A szerző a világban végbemenő folyamatokról alkotott naiv elképzelését mutatja számomra a következő mondat: „Ma már csak egyet tehetünk: ezeket a folyamatokat, az észszerűséget és a közjót szem előtt tartva a Föld összes országát átölelő, szigorú kontroll alá vesszük, és kiírtjuk gondolataink közül a profittermelés mindenek fölött álló kényszerét, amire időközben – minden mást kizárva – a világ működésének egyetlen elengedhetetlen feltételeként tekintünk.

Azért értelmezhetetlen számomra, mert többértelmű: „a Föld összes országát átölelő, szigorú kontroll alá vesszük” kitétel olvasható, mint egy Világkormány – amely számomra egy agyrém – utáni vágyakozás. A „kiírtjuk gondolataink közül a profittermelés mindenek fölött álló kényszerét” kitétel végtelen naivitásra vall, hiszen egyrészt az árutermelés értelmét a profit adja, másrészt érthetetlen – legalábbis nem fejti ki – és megvalósíthatatlan is az agyakból való kiirtásának „ötlete”.

A profittal az a gond, hogy – mint sok más fogalom a társadalomtudományokban, köztük a közgazdaságtanban is – pontatlan fogalomként rögzült az emberek agyában. Nem a nyereséges árutermelés okozza a problémáinkat, hanem az, hogy ez magánemberek kezébe jut és ekkor magánprofit lesz belőle. A magánprofitból lettek a magánbankok és szedik a magánkamatot, ami hosszabb távon fenntarthatatlan pénzrendszerhez és ebből következően fenntarthatatlan gazdasági folyamatokhoz vezet(ett). Erre próbált – sikertelenül – megoldást adni Marx a kommunizmus (amiből egy torz szocializmus lett) eszméjével. Pedig a helyes irányt már 1844-ben kijelölték a rochdale-i takácsok a szövetkezés elvének kidolgozásával és sikeres megvalósításával, azaz a közösségi profit bevezetésével, amiből sok minden következik, például a közösségi bank, biztosító és egyéb, csak a közösségekhez kapcsolható fogalom, amely képes lenne felszámolni a magánpénzrendszert.

Nézzük meg a vírus által gerjesztett problémákat más oldalról is:

A középkortól a XIX. sz-ig az élet sok területen – elsősorban a kriminológiában és a politikában – dívott a „cherchez la femme1” mondás, mára ezt felváltotta a „whose interest2” (hogy stílszerűen angolra váltsak). Tehát amikor az események mozgatórúgóit keressük, már nem a nőkre, hanem az érdekekre kellene koncentrálnunk.

Tavaly márciusban igen sokan firtatták azt kérdést, hogy természetes vagy mesterséges eredetű-e a ránk szabadult vírus. Ha igaz, Vuhanból – ahol ma már köztudottan a világ egyik legnagyobb víruskutató intézete van – indult és az amerikaiak rögtön Kína felelősségét hangoztatták, majd érdekes módon elhalt ez a vonal. Ma mindenki azt gondol, amit akar, a valóság valószínűleg –korunk szokása szerint – sohasem fog kiderülni.

És most fel lehet tenni komolyan a kérdést: kik húzzák a legnagyobb hasznot ebből a járványból?

Szerény ismereteim alapján három csoportot tudtam beazonosítani. Az első kettő nyilvánvalóan közvetlenül óriási hasznot húz az egész folyamatból, a harmadik várhatóan csak közvetve.

A legnagyobb hasznot – természetesen és ma ez sajnos magától értetődő – a magánbankrendszer húzza. Szüksége is van rá, mert a teljesen eladósodott világ egyrészt nem nagyon hajlandó sok kamatot fizetni, másrészt az alacsony kamatláb melletti „csekély” kamat fizetéséhez is többletpénz kell és az újabb hitelek felvételéért sem lelkesedtek már a nagy hitelfelvevők, az államok. Sőt némelyek csökkentették is adósságaikat és veszélybe került a jelenlegi hitelalapú pénzrendszer fenntarthatósága. Hát most beindult az üzlet! Leálltak a gazdaságok, zuhannak az állami bevételek. Aki él és mozog – nemcsak az EU – igyekszik hitelhez jutni a vakcina vásárlás érdekében.

És ez csak az egyik fele az üzletnek. A másik fele az, hogy „Az egyénben és ezen keresztül a tömegekben fokozatosan kialakult egy részben művileg generált pánikérzés”, amit a média a kezdetektől fogva és még ma is mesterségesen gerjeszt, és hatására az országok igen sok érthetetlen és láthatóan értelmetlen korlátozó intézkedést hoztak és nem kis részükben leálltak a gazdaságok. Nyitott plázák mellett bezárt éttermek, üzletek, stb. tulajdonosai, alkalmazottai kaptak – már ahol erre odafigyeltek a vezetőik – némi anyagi segítséget, de a veszteségeket valójában megtakarításaikból kellett és kell még ma is fedezni (már akinek volt megtakarítása). Akinek elfogynak a tartalékai és nem akar tönkremenni, mehet a bankokhoz hitelért, kölcsönért. És ne feledjük (amiről, sajnos, a mai 60 alatti korosztály nem is igen hallott): a kölcsönvevő a kölcsönadó (rab)szolgája.

Egy kis kitérő3:

A 2007-ben indult subprime válság – elsősorban a szakemberek számára – nyilvánvalóan nem természetes, a dolgok rendjéből következő volt. Szemmel láthatóan a magánbankrendszer aljas trükkje idézte elő, de erről beszélni nem PC. Aki nem tudná, a trükk a következő volt: létrehozták a derivativát4, egy „jogilag tiszta” banki innovációként. A bankok által támogatott hitelminősítők AAA (magas hozamígéret, alacsony kockázat) jelzést adtak ezeknek a bóvli (nagy kockázatú, értéktelen) termékeknek, amiket nyugdíj-, befektetési alapok, stb. vásároltak meg többségükben. Emellett Amerikában felfújták az ingatlanlufit és 2007 végén kipukkasztották. Az ingatlanokra adott hitelek szerződései is benne voltak a derivativákban. A hitelminősítőket senki nem vonta felelősségre azóta sem és változatlanul minősítgetnek. A cél világosan látható, a különféle pénzügyi alapok tőkéjének megszerzése. És a „too big too fall” elve alapján az USA és az EU több, mint 1500 Mrd$ adott a magánbankoknak. Ezt a pénzt is természetesen magánbankok adták kölcsön, egyszerűen pénzt teremtettek a semmiből. És talán a mostani is csak egy kis „trükk” a részükről, mint ahogy az 1929-es válság is az volt.

De a magánbankrendszer ma is szent és sérthetetlen és hatalma –eme járványból adódó helyzettel is – egyre növekszik. Az ECB is óriási hiteleket vesz fel a magánbankoktól a járvány elleni küzdelem jelszavával, holott maga is kibocsájthatná ezt az összeget, ha … Mert az EU képtelen szabadulni az agyrémnek tekinthető „független jegybank” ideájától. Pedig az állam által a gazdaságokba kényszerűen benyomott, a „pénzpiacról” felvett hitelek, amelyek értelemszerűen fogyasztásra fordítódnak, ugyanúgy inflációt fognak gerjeszteni, mint normál esetben a jegybankok által finanszírozott költségvetési hiányok. És ezeket a pénzpiaci pénzeket természetesen kamat is terheli. „Önként” tesszük fejünket a hurokba.

A másik komoly hasznot húzó ágazat a gyógyszeripar. Talán nem mindenki tudja, de az amerikai multinacionális gyógyszergyárakat igen kellemetlen helyzetbe hozta egy nemrég hozott törvény, amely kimondja, hogy szabadalmi jogot csak olyan gyógyszer kaphat, amelynek alapösszetevője nem a természettől, azaz nem növényből, vagy állatból származik. (Valószínűleg ezért fontos, hogy a vírus élőlénynek tekinthető-e.)

Feltehetően mind a magánbankok, mind a gyógyszergyártók számára örömhír, hogy „hétmilliárd ember beoltása hat hónaponként mindig újabb és újabb oltóanyaggal nemcsak technikailag, hanem anyagilag is kivitelezhetetlen és illuzórikus.”

Végül, de nem utolsósorban, a harmadik potenciális nyerők a GMO gyártók (elsősorban a Monsanto Company) lehetnek, mivel – és erre a hozzászólók sem figyeltek fel – például a Pfiser és a Moderna vakcinái – a magyar víruskutató hölgy jóvoltából – génmódosított vírust tartalmaznak hatóanyagként (persze lehet, hogy laikusként félreértettem!). Így már felléphetnek azzal az igénnyel, hogy termékeiket vegyék le a tiltólistákról, hiszen ha a vakcináknál használható a módszer, az ő termékeik ellen van-e erkölcsi alapja ennek a nagy ellenállásnak.

Befejezésül még egy mondat a cikkből: „Az évszázadok során az emberiség megtanulta, hogyan kell a járványokat kezelni. A tapasztalatok alapján olyan szabályokat állított föl, amik idővel és adott esetben működtek, de ezek ma már nem elég hatékonyak.” És nem történt semmi, pedig Bill Gates már 2015-ben felhívta a figyelmet a vírusveszély lehetőségére, majd 2017-ben egy „megfelelő” vírust, mint a túlnépesedés elleni szert vizionálta. 5

Egy járvány terjedése hagyományosan egy módszerrel akadályozható meg: a legszigorúbb karanténnal. Erről mintha „elfelejtkeztek” volna az országok vezetői. A globalizáció nem engedte meg a határok lezárását, mivel az önellátást sikeresen felszámolták a multi- és transznacionális cégek a bankok és természetesen a kormányok segítsége mellett – és ebben Magyarország a rendszerváltás óta „sikerország”. Amíg ezen a területen nem sikerül előre lépnünk, egy újabb vírus (vagy más trükk) már teljesen padlóra teheti a gazdaságot és eladhatunk mindenünket a pénztulajdonosoknak bagóért a rövidtávú életben maradásunk érdekében.

Budapest, 2021. február 1.

dr. Bánóczy János

nyugdíjas


1 keresd a nőt

2 kinek az érdeke

3 Amit itt leírtam, az tényeken alapszik.

4 Derivativa (származtatott ügylet): különböző hozamú és kockázatú értékpapírokból készített új értékpapír, amelynek értéke az ügylet alapjául szolgáló termék(ek) áralakulásától függ.

5 Azért, hogy ne vádolhasson meg senki összeesküvés-elmélet gyártással, javaslom, tekintsék meg az alábbi, 2015-ben, illetve 2017-ben született videókat:

1. Bill Gates: Újabb járvány? Nem állunk készen | TED Talk (az elhangzó beszéd alatta magyarul is megvan)

https://www.ted.com/talks/bill_gates_the_next_outbreak_we_re_not_ready/transcript

2. 2017-ben megjósolta a koronavírus-járványt Szlávik János? | Mandiner

https://mandiner.hu/cikk/20210120_koronavirus_pandemia_bill_gates_szlavik_janos

Megnyitva 471 alkalommal

Hozzászólás   

#2 "Milyen érdekes, véletlenek vannak??!!R Zoltán 2021-02-25 08:44
A hozzászóló kiléte ismeretlennek nyilvánítva.


"Milyen érdekes, véletlenek vannak??!!

Nincsenek véletlenek!!!! Viszont nagyon érdekesnek találom a hasonló Fideszes politikát az Amerikai Demokraták politikai nézeteivel!!!! Az Amerikai Egyesült Államokban csak a Demokraták „KOMMUNISTÁK” által vezetett államokban vannak ilyen kijárási tilalmak mint amit a Fidesz erőltet diktatúrához hasonló politikával Magyarországon. Az Amerikai Egyesült Államokban a Demokraták vezette államokban katasztrofális a gazdasági helyzet. Kalifornia államban 250 ezer hajléktalan van és napról napra egyre több hasonló a helyzet minden Demokraták vezette államokban 75% a családi üzleteknek csődbe ment már most akkor mi lesz 2021 évégére vagy jövőre.

Ezekből az államokból menekülnek el az emberek mindenki ha teheti elmegy még a gazdagok is elköltöznek. A Covid–19 pandémia az egy Világ Háború biológiai fegyverekkel amely világ háborúba ezek szerint a Magyar kormány a Fidesz is beszállt. Ez azt jelenti Magyarország is beszállt a biológiai fegyverekkel vívott világ háborúba!!!

Több évtizede jól ismert vírus a Malária amely vírust aligha hiszem, hogy lábon kihordta bárki is, és nem volt lezárva az egész emberiség a Malária vírus miatt az egész világon.

A Covid–19 pandémia az egy Világ Háború biológiai fegyverekkel amely világ háborúba ezek szerint a Magyar kormány a Fidesz is beszállt. Ez azt jelenti Magyarország is beszállt a biológiai fegyverekkel vívott világ háborúba a saját nemzete ellen is!!!!

Igen jól olvasod mert ez a tevékenysége a Fidesz Magyar kormánynak a Magyar nemzet teljes elpusztulásához vezet amin együtt dolgozik a Fidesz a Vatikán Jezsuita Maffiával. Népirtást csinálnak báránybőrbe bújt farkas módjura!!!"
#1 Újabb nővér szenved a súlyos remegéses mellékhatástólR Zoltán 2021-02-05 08:40
Újabb nővér szenved a súlyos remegéses mellékhatástól a Moderna vakcinája után - Videóban figyelmeztet és kér segítséget!

Sorozatban jelennek meg az interneten azok a videók, melyek a koronavírus kísérleti vakcinájának beadásától alakulnak ki egyes beoltottaknál.

Részletesen ITT www.alternativhirek.com/.../ujabb-nover-szenved-sulyos-remegeses.html

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak