20230529
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 február 14, vasárnap

Az oltási igazolvány érvényessége érvénytelen

Szerző: Korona Igazsága Tagjai

Mint köztudott, kormányunk gőzerővel dolgozik életünk megmentésén, így aztán önmagukat nem kímélve, péntek éjjel meg is jelentették a 60/2021 –es kormányrendeletet, amely lehetővé teszi az „oltási igazolványok” bevezetését ...

AZ OLTÁSI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELEN ÉRVÉNYESSÉGE, AVAGY : MIÉRT „NEGATÍV” A „POZITIV „ DISZKRIMINÁCIÓ ?

covid19 1Orbán Viktor aláírta: védettségi igazolvány jön márciustól, itt a rendelet! 

Maga az igazolvány vagy kártya kiadása alapból indokolatlan, ugyanis az oltás megtörténte az egészségügyi adatkezelő rendszerben rögzítésre kerül, onnan bármikor előhívható személyes adat . Erről bármiféle külön igazolás csak arra való, hogy megkülönböztetést tegyen lehetővé oltottak és nem oltottak között, hogy ezt milyen módon akarják alkalmazni a későbbiekben, -még nem tudhatjuk !

Az „igazolvány” kiállítása a „vakcinák” valamelyike beadásának feltétele, azonban a vakcina beadása „invaziv” beavatkozásnak” minősül az Eü tv 3§(m) alapján ,ezért az EÜ tv 15§(5) alapján 2 tanú aláírása szükséges a beleegyező nyilatkozat érvényességéhez ! Ha ez a feltétel nincs meg, a nyilatkozat érvénytelennek tekinthető! Márpedig az NNK és a kórházak oldalairól letölthető nyilatkozatokon nincs megjelölve a 2 tanú aláírásának a helye ! Érvénytelen beleegyezés alapján beadott „oltás” igazolására pedig hogyan is lenne kiadható egy „érvényes” oltási igazolás ?

De ha ez kevés lenne, az Eü tv 13§ szerint az ilyen beavatkozások előtt jogunk van a „TELJES KÖRŰ „ tájékoztatásra, mert a beleegyezés csak ekkor válik valóban „tájékozott beleegyezésnek „ Ha nem így történt,- szintén érvénytelen ! A 15§ (2) biztosítja önrendelkezési jogunkat ,mely alapján oltásra nem kötelezhetnek ,amíg bizonyítani nem tudják, hogy ennek megtagadásával másokat veszélyeztetünk. A (3) szerint a beleegyezés nem alapulhat megtévesztésre, fenyegetésre, vagy kényszerítésre sem !

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Comirnaty COVID 19 mRNS vakcina beadásához ⇒

Oltópont ⇒

De az „oltásokkal” is van egy kis probléma, mert ezek a „vakcinák” orvosilag és jogilag is valójában génkezelési eljárásnak tekinthető „gyógyszerek”, amiket így is kellene engedélyeztetni .Eddig ilyen kezeléseket csak gyógyíthatatlan betegségek esetében engedélyezett az OGYEI ,-széles körű használati engedélyt ilyen kezelés még soha sehol a Földön nem kapott ! Jelen esetben az Európai Gyógyszerügynökség még nem adta ki az engedélyt a kínai és az orosz vakcinára sem . További aggályokat vet fel, hogy a gyártók nem rendelkeznek tapasztalatokkal a HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK tekintetében, ezért nem tudják megmondani, okozhatnak e ezek a kezelések genetikai, vagy rákos elváltozásokat ! Ezért az oltásbiztonság elve sem érvényesül .Ezek mind csak a sürgősség elvén, ideiglenes jelleggel engedélyezett ,kísérleti kezelések ,amiket „vakcináknak” neveznek ! Közülük a kínai esetében az autoimmun megbetegedések kialakulásának a veszélye is fennállhat dr Jakab Ferenc virológus szerint ! Arról meg már ne is beszéljünk, hogy mindegyik „oltáshoz” ugyanazt a sablon-nyilatkozatot használják, az általános mellékhatások felsorolásával , ami további jogsértést lehetőségét veti fel !

I. MELLÉKLET - ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ⇒

Dr. David Martin on Experimental mRNA Technology: This is NOT a Vaccine! It is a Medical Device ⇒

Virológus: autoimmun folyamatokat válthat ki a kínai vakcina ⇒

És az érvényesség ideje sem egyértelmű : Ha akarom,3-4 hónap, mert hivatalosan eddig tart a „védettség”,- ha azt akarom, „oltakozzatok” minél többen, akkor meg már „határozatlan idejű?

Orbán Viktor: nem kell tovább szigorítani ⇒

És ezekre a „vakcinákra, ilyen feltételek mellett ad ki szeretett kormányunk plasztik kártyákat ? 

Teszi ezt az Európa tanács határozata ellenére, de nem akadályozza őket az egyenlő elbánás elvének durva megsértése sem !? 

A legfontosabb emberi jogi szervezet, az Európa Tanács 2021. január 27-én elfogadott egy határozatot (2361/2021) a kötelező oltás ellen. Ebben nyilvánvalóvá tették, hogy SENKIT NEM ÉRHET HÁTRÁNY ha nem oltatja be magát ,tehát tilos bárminemű megkülönböztetés akár pozitiv ,akár negatív irányban ! 

Ezért január 27-től a kötelező oltás eleve jogellenes, és a munkahelyi diszkrimináció vagy a be nem oltott személyek utazási tilalma jogilag kizárt!

Maga a határozat:
Az Eü tv 7§ (2) szerint oltás nélkül is jogunk van az egyenlő bánásmódhoz, azaz emiatt nem zárhatnak ki az ellátásból sem !

Az Európa Tanács határozata szerint :

7 A tudósok rekordidő alatt figyelemre méltó munkát végeztek. Most a kormányoknak kell cselekedniük. A Közgyűlés támogatja az ENSZ főtitkárának elképzelését, miszerint a Covid-19 vakcinának globális közjónak kell lennie. Az immunizálásnak mindenki számára elérhetőnek kell lennie, mindenhol. A Közgyűlés ezért arra kéri a tagállamokat és az Európai Uniót, hogy:

.............................

7.3 . A magas oltóanyagfelvétel biztosítása tekintetében:

7.3.1 annak biztosítása, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni;

7.3.2 annak biztosítása, hogy senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés a be nem oltás miatt az esetleges egészségügyi kockázatok miatt, vagy ha nem akarja beoltani magát;

............................ 

7.5 . A COVID-19 vakcinák hosszú távú hatásainak és biztonságának figyelemmel kísérése tekintetében:

7.5.2. Az oltási tanúsítványokat csak a vakcinák hatékonyságának, a lehetséges mellékhatások és a nemkívánatos események ellenőrzésének kijelölt céljára használja;

Az egyenlő elbánás elve /ami emberi alapjogként mindenkit megillet ,még a különleges jogrend idején is / szerint jogi szempontból ebben az esetben a „pozitív diszkrimináció” tilos, mert azt csak a hátrányos helyzetbe került társadalmi rétegek vagy csoportok esetében lehet alkalmazni az esélyegyenlőségük támogatása érdekében :

„Az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdése az állam kötelezettségévé teszi az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás külön intézkedésekkel történő segítését

A pozitív diszkrimináció esetén, – bár maga a fogalom tartalmaz némi nyelvi ellentmondást – a kedvezményezett annak ellenére részesül valamilyen jogban, kedvezményben, juttatásban, hogy az másoknak nem jár.

Az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakirodalomban és a társadalmi, szakmai közbeszédben gyakran az etnikai, szociokulturális, adott esetben nemi hátrányok kompenzálásának eszközeként jelenik meg a pozitív diszkrimináció. Az Alkotmánybíróság egy korai határozata szerint (144/B/1990.), ha a pozitív megkülönböztetéssel egy hátrányos helyzetben lévő személynek kívánnak segíteni és ez a tevékenység más kárára nincs, az nem válik jogellenessé, azaz a diszkrimináció tilalma nem jelenti azt, hogy minden, még a végső soron nagyobb társadalmi egyenlőséget célzó megkülönböztetés is tilos.

A pozitív diszkriminációt tehát az esélyegyenlőség, illetve magának a lehetőségnek a megteremtése, a társadalmi felzárkózás megvalósítása indokolhatja, vagyis a kedvezmények sem osztogathatók önkényesen. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 11. § (1) 11 bekezdése alapján nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésen alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az - törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, - határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól és - nem sért alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését.”

Amennyiben tehát a mi életünkért aggódó és emiatt még éjszaka is a törvényeken fejét törő Orbán Viktorunk az amúgy is érvénytelen oltási igazoltaknak bármiféle többletjogot, vagy szabadságot ad, bármilyen korlátozás alól felmenti őket, azonnal kimondhatjuk, hogy azzal a rendeletével ÚJFENT CSAK EMBERI ÉS ALKOTMÁNYOS ALAPJOGAINKAT SÉRTI, AMIÉRT PEDIG FELELŐSSÉGRE VONHATÓ !

2021 feb 14

/ A Korona Igazsága /

Az anyagot beküldte Gurabi Ági

Megnyitva 1928 alkalommal
A rovat további cikkei: « Hozzászólás egy Covid 19-hez

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak