20220626
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2008 október 13, hétfő

A zsidó nép fogalma mesterséges találmány

Szerző: Jonathan Cook

Dr. Sand fő érve szerint valamivel több mint száz évvel ezelőtt a zsidók csak a közös vallás alapján tekintették magukat zsidóknak. A huszadik század elején a cionisták elvetették ezt a nézetet, és a nemzeti történelem megalkotásához láttak – amely arra az kitalált állításra épült, hogy a zsidók a vallástól függetlenül is önálló népként léteztek.

 

Jonathan Cook: A zsidó nép fogalma mesterséges találmány

Izraeli sikerkönyv, amely megdönti a nemzeti tabut

A zsidó nép fogalma mesterséges találmány, állítja a történész

Senki sem lepődött meg jobban, mint maga Shlomo Sand, hogy tudományos könyve tizenkilenc hétig az izraeli sikerkönyvek listáján szerepelt, és a történelem professzor sikeres lehetett, annak ellenére, hogy könyve megkérdőjelezi Izrael legnagyobb nemzeti tilalmát.
Dr. Sand szerint, a zsidó nemzet fogalma - amely indoklásul szolgált arra, hogy a zsidó nemzetnek szüksége van egy biztonságos lakhelyre – nem más, mint egy valamivel több, mint száz évvel ezelőtt kitalált mítosz. Mint ismeretes, Izrael állam létrehozásának szükségességét ez a mítosz támasztja alá.

Dr. Sand, a Tel Aviv Egyetem professzorának szűkebb szakköre Európa történelme. Dr. Sand jelenlegi könyve a történelmi, és a régészeti kutatások eredményeinek széleskörű alkalmazására épül. A könyv nem csak a zsidó nemzet fogalmának valószerűségét vonja kétségbe, hanem több - ugyanolyan ellentmondó állítást is tartalmaz.
Dr. Sand többek között azt is állítja, hogy a zsidókat soha sem űzték ki a Szent Földről, s a mai zsidók többségének nincs történelmi kapcsolata azzal a földdel, amelyet ma Izraelnek neveznek. Dr. Sand szerint, a mai Izraelnek a palesztinokkal való jelenlegi viszályának kérdésében, az egyedüli politikai megoldás a zsidó állam megszüntetése.

Úgy tűniknik, hogy a „Hol, és mikor találták fel a zsidó nép létezését?” c. könyv izraeli sikerének története megismétlődik világszerte. A múlt hónapban megjelent francia fordítás rohamosan fogy, és máris három utánnyomást igényelt. A könyvnek, egy tucat másnyelvű fordítása is folyamatban van. A könyvnek az Amerikai Egyesült Államokban jövőre tervezett kiadással kapcsolatban, a Verso Kiadó, az Izraeli Lobby részéről támasztott nehézségekre számít.
A szerző szerint, Izraelben, ha nem is üdvözlik a könyv megjelenését, legalább érdeklődnek a könyv mondanivalója iránt. Tom Segev, Izrael egyik kiemelkedő újságírója „lenyűgözőnek, és állásfoglalásra késztetőnek” nevezte a könyvet.

Dr. Sand szerint, a saját kollégái húzódoznak a könyv következtetéseinek általános elfogadásától. A fentiektől egyedül Israel Bartal, a Jeruzsálemi Héber Egyetem, zsidó történelem tanára. Bartal, a Haaretz izraeli napilapban nem tett különösebb erőfeszítést. Dr. Sand érveinek, és bizonyítékainak megdöntésére. Bartal, e helyett a történelmi szakmát védelmezte, és azt igyekezett bizonyítani, hogy az izraeli történészek ezekben a kérdésekben nem is olyan tudatlanok, amint azt Dr. Sand állítja.
A könyv ötlete régen megszületett, mondja Dr. Sand, de mindmáig vártam vele. „Nem állíthatom, hogy különösebben bátor lettem volna, a könyv megjelenését illetőleg. ” „Megvártam, amíg rendes egyetemi tanári státust szereztem. Izraelben nagy ára van annak, ha valaki ilyen, és ehhez hasonló nézeteket terjeszt.”
Dr. Sand fő érve szerint valamivel több mint száz évvel ezelőtt a zsidók csak a közös vallás alapján tekintették magukat zsidóknak. A huszadik század elején a cionisták elvetették ezt a nézetet, és a nemzeti történelem megalkotásához láttak – amely arra az kitalált állításra épült, hogy a zsidók a vallástól függetlenül is önálló népként léteztek.
Dr. Sand szerint, a zsidóknak, a vallási alapú meghatározása alapján, a judaizmus eszméjétől idegen volt az a gondolat, hogy a zsidóknak vissza kell térniük az Ígéret Földjére.

„A cionizmus megváltoztatta Jeruzsálem gondolatát. A cionista mozgalmat megelőzően, a szent helyek a vágyakozás helyeit jelölték meg, nem pedig a tényleges lakóhely lehetőségét. A zsidók 2000. évig nem azért maradtak távol Jeruzsálemtől, mert oda nem volt lehetőségük visszatérni, hanem amiatt, mert vallásuk megtiltotta nekik az oda való visszatérést a messiás eljöveteléig.”
A legnagyobb meglepetést a Biblia korabeli régészeti leletek tanulmányozása okozta.
„Nem vagyok cionista, de ugyanúgy mint a többi izraeli, én is azt feltételeztem, hogy a zsidók egy Júdeában élő nép volt, akiket a rómaiak onnan időszámításunk ezdete előtt 70-ben száműztek.

„Amikor, azonban a bizonyítékokat kezdetem vizsgálni rájöttem, hogy Dávid, és Salamon királyságai legendák.
„Ugyanaz a helyzet a száműzetéssel is. A zsidóság mibenléte a száműzetés nélkül nem magyarázható meg. Amikor, azonban a száműzetésre vonatkozó történelmi bizonyítékok után kezdem kutatni, kiderült, hogy erre vonatkozó bizonyítékok nem léteznek. Egyetlen egy sem létezik.”

Ennek az az oka, hogy a rómaiak nem száműzték a népeket. Mi több, a zsidók Palesztinában hatalmas többségükben földművelők voltak, és minden bizonyíték arra utal, hogy azok földjüket soha sem hagyták el.”

Dr. Sand, szerint egy másik elmélet sokkal elfogadhatóbb: A száműzetés a keresztények által kitalált mítosz volt, amelynek az volt a szerepe, hogy a zsidókat megtérítsék a keresztény vallásra. „A keresztényeknek az volt a célja, hogy a zsidókat meggyőzzék, arról, hogy elődeiket bűneik miatt száműzte Isten.”
Ha, tehát nem volt száműzetés, hogyan lehetséges, hogy olyan sok zsidó élt szétszóródottan a világszerte, mígnem a modern zsidó állam haza nem hívta őket.”?
Dr. Sand szerint, a kereszténységet megelőző, és az azt követő is, a zsidó vallás hittérítő vallás volt, és nagy szüksége volt a megtértekre. „Ez korabeli római forrásokkal bizonyítható.”

A zsidók járták az akkori világot és térítettek, leginkább Jemenben , és észak Afrika berber törzsei között. Századok múltán, mai dél Oroszország területét magába foglaló egykori a kazár birodalom lakossága tömegesen áttért a zsidó vallásra. Innen származnak a kelet európai Askhenazi zsidók.
Dr. Sand felhívja a figyelmet arra, hogy ezekben a kérdésekben az izraeliek a tömeges tagadás állapotában vannak. A közelmúltban a sajtó részletesen beszámolt a Káspi tenger közelében lévő kazár birodalom fővárosának leleteiről.

A legnépszerűbb izraeli újság, a Yedioth internetes honlapján vezércikk jelent meg a következő címen: „Az orosz régészek megtalálták a rég elveszett zsidó fővárost.” Egyetlen újság sem írt a fenti leletnek a jelenlegi zsidó történelemfelfogást érintő jelentőségéről.
Ma nem így tanítják az izraeli iskolákban, de a cionista vezetők többsége, beleértve s Izrael első miniszterelnökét, Davis Ben Guriont is, még ayt vallotta, hogy a mai palesztinok, a helyben maradt eredeti zsidók leszármazottai, akik később áttértek a muzulmán vallásra.”
Dr. Sand annak tulajdonítja az izraeli történészeknek, a saját könyvében feltárt adatokkal, és érvelésével való egyértelmű azonosulás hiányát , mert az egyetemeken tanított „zsidó történelem” építménye olyan mint egy kártyavár.

Dr. Sand szerint, Izraelben a történelem tanítás problémái abból adódnak, hogy az 1930-as években a történelmet két részre osztották: általános történelem, és zsidó történelem. A zsidó történelemnek ezek szerint külön tárgyköre van, mert a zsidó tapasztalat egyedülállónak minősül.
Ezzel ellentétben, azonban nincs külön zsidó politikai tudományi, vagy zsidó szociológiai katedra. Csak a történelmet tanítják a fenti módon, és ez lehetővé tette a zsidó történelemtudósoknak a saját világukba való elszigetelését, és nem kötelezte őket a korszerű kutatási módszerek alkalmazására.

„Engem Izraelben amiatt bírálnak, mert az európai történelem szaktanáraként zsidó történelemmel foglalkozom. Egy ilyen könyv megírására azért is fontos, hogy a világszerte elfogadott modern kutatási módszereket a zsidó történelemre is alkalmazzuk”- jelentette ki Dr. Sand.


Fordította: Kaslik Péter

Eredeti, angol nyelvű szöveg: http://www.zmag.org/znet/viewArticle/19090
Jonathan Cook, Jeruzsálemben élő író, és újságíró, akinek legújabb könyve: Israel and the Clash of Civilizations” (Izrael és a civilizációk harca) a Pluto Press kiadásában jelent meg. Jonathan Cook Honlapja: www.jcook.net

Megnyitva 11251 alkalommal

Hozzászólás   

#6 Ősi családfánk Nimródtól I. Istvánig!!!PáLoS TReND 2020-09-21 11:19
SZÓ-RAGOZÁSHOZ, HOGY ÚJJÁ SZÜLETHESSETEK: MAGYARUL!!!
FUTÓHOMOKRA ÉPÜLT FELCSÚTI és LE is ÚTI ÓRIÁS-KOPORSÓ (STADION!!!) „BIRODALOM” KÁRPÁT MEDENCE SZERTE ÁLLAMI TŐKE-INJEKTÁLÁSSAL?!...- azaz (T)RENDHAGYÓ LÁTLELET A BEILLESZKEDÉSRE KÉPTELEN ZSICI, LÁTSZÓLAGOS MAFFIA-BIRODALMÁRÓL!!!
A KISEBBSÉGI-KOMPLEXUSBAN SZENVEDŐ FELCSÚTI KUNG-FU PANDA MOST, HOGY MÁR AZ ÖSSZES MAGYARORSZÁGI ELIT és IMPOZÁNS HOTELT IS A MAGÁÉVÁ TETTE…- OLYAN ÁRAKAT SZAB KI ÉRTÜK ÉJSZAKÁNKÉNT, AMIT FEDEZETT BŰNÖZŐ CIMBORÁJA (ROGÁN ANTAL!!!) „ADOMÁNYOZOTT” ALKALMANKÉNT AZ ÁLTALA MEGÖLETETT HORVÁTH NANCY, ÉJSZAKAI PILLANGÓ KÉNYEZTETÉSÉÉRT!!!
SZÉGYEN ÉS GYALÁZAT, HOGY MA MAGYARORSZÁGON A 13 KISEBBSÉG KÖZÉ MAGÁT FÖL NEM VETETŐ ZSIDÓSÁG A MAGYAR ADÓFIZETŐK PÉNZÉN ÉLŐSKÖDIK ÉS PÁVÁSKODIK MÁRIA ORSZÁGÁBAN!!!
EGYET VISZONT MINDÖRÖKRE TUDNIUK KELL, HA MÁR ITT SZÍVJÁK 1.5 MILLIÓNYIAN A TÖBBSÉGI TURÁNI NAP=NÉP VÉRÉT!!!
MÉG-PEDIGLEN:
A TEREMTŐ ISTEN MAGYARUL TEREMTETTE MEG EME VILÁGUNKAT ITT A TEREMBURA ALATT!!!
KUS FIA A MAGYAROK ŐSAPJA!!!.
Nimród (Nimrud/Ménrót) és Ankisza (Enéh) nemzette Hunort és Magort, Hunor nemzette Bort, Bor nemzetségéből származott Dama,Dama nemzetségéből származott Keled, Keled nemzetségéből származott Kear (Kér), Kér nemzetségéből származott Belér, Belér nemzetségéből származott Kedár, Kedár nemzetségéből származott Otumor, Otumor nemzetségéből származott Tarkas, Tarkas nemzetségéből származott Bendefard, Bendefard nemzetségéből származott Bokány, Bokány nemzetségéből származott Csanád, Csanád nemzetségéből származott Buda, Buda nemzetségéből származott Beztur, Beztur nemzetségéből származott Mike, Mike nemzetségéből származott Mikes, Mikes nemzetségéből származott Ombud, Ombud nemzetségéből származott Kölcse, Kölcse nemzetségéből származott Levente, Levente nemzetségéből származott Lél, Lél nemzetségéből származott Zámur, Zámur nemzetségéből származott Zombur, Zombur nemzetségéből származott Balug, Balug nemzetségéből származott Bulcsu, Bulcsu nemzetségéből származott Zulta, Zulta nemzetségéből származott Berend, Berend nemzetségéből származott Kadicsa, Kadicsa nemzetségéből származott Upas, Upas nemzetségéből származott Ethei, Ethei nemzetségéből származott Szemény, Szemény nemzetségéből származott Torda, Torda nemzetségéből származott Bendeguz, Bendeguz (Bende-khus) nemzette Etelét, azaz Atilla királyt,
Atilla király nemzette Csaba királyfit, Csaba (Chabad meghalt 514-ben) fiai Ogurd és Muagyer, Ogurd uralkodott 514-től haláláig 518-ig, Muagyer uralkodott 519-től, meghalt 568 körül, Balug (Balakh) uralkodott 570-től, meghalt 610 körül, Upas, Muagyer dédunokája, uralkodott 710-től, meghalt 750 körül, Csaba (Upas fia) uralkodott 750-től, meghalt 782 körül,
fiai: Ed (kvorezni nőtől) uralkodott 784-től, meghalt 790 körül, Edemen uralkodott 790-től, meghalt 809-ben, Ügek uralkodott 810-től, meghalt 844 körül, fiai: Előd (Eleud) uralkodott 845-től, meghalt 861 körül,
fia Emesétől: Álmos, született 819-ben, uralkodott 862-től, meghalt 893-ban, fia: Árpád, a honvisszafoglaló, született 840 körül, uralkodott 892-től, meghalt 907-ben,
Árpád fiai: Levente, Tarhos, Üllő, Jutas, Zolta, Zoltán fejedelem nemzette Taksonyt, Taksonytól származott Géza (Geysa) fejedelem, Géza Gyula leányával, Sarolt-tal nemzette Vajk fiát, Akit Istvánnak kereszteltek át, és 1000-ben római keresztény királlyá koronázták. Nimród dagi – Nimród hegye, az Istenek trónja a 2134 méter magas Nemrut-hegy (más néven Nemrud-hegy; törökül: Nemrut Dağı, kurdul: Çiyayê Nemrûd; örményül: նեմրութ) Törökország keleti részén található Adıyaman közelében.

Most pedig Nimródról, amit tudni kell!
A Magyar történelem és mondavilágból csak annyit tud az átlagember, hogy volt neki két fia: Hunor és Magor, akik a szarvast üldözték.
Így ír róla a Biblia:
Kús nemzé Nimródot; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: “Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród.”
Nimród mezopotámiai király a Bibliában. Az õ birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földrõl ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagyváros. De õ építtette a Bibliában is szereplõ Bábel tornyát.
Középkori magyar krónikák – Gesta Hungarorum, Kézai Simon – szerint a magyarok elsõ õse, Enéh feleségétõl született Hunor és Magor, akiktõl származnak a hunok és a magyarok.
Nimród a Bibliában meglehetõsen homályos körvonalakkal felrajzolt alak, a későbbiekben azonban, mint Josephus, illetve a Midrást összeállító rabbik szerint számtalan legenda vette körül.
Nimród Isten által megbízott elsõ király volt a földön. Sõt azzal is megbízta, hogy tengertől, tengerig “vadássza be” azaz téritse meg a nemzetségeket, ill. vigye el számukra az Isten szavát.
Igazolásképpen pedig a bizonyíték NET szerte a palostrend és abrakadabra777 nevek alatt lelhetők fel!....;)

NEM ELFELEJTENI:
"A sumér-magyar rokonságot pedig alátámaszthatja az, hogy a sumér nyelvből Bibliába átkerült szavak, 4-5000 év távolságból, magyarul olvashatóak!!!"

KERESS és TALÁLJ!!!

Szerrel és tettel: Turi Béla és PáLoS TReND.
#5 Ebböl csak ennyi mehetett fel a különös jeleid végett!!!R Zoltán 2020-09-19 18:59
Idézet - MaGYaR PáLoS TReND:
ZSIDÓ VÉRSZOMJ, azaz az ELFAJZOTT ISTENGYILKOSOK (ROTHSCHILDOK!!!) NAPJAINKBAN ZAJLÓ IMMÁR ELKERÜLHETETLEN ARMAGEDDONJA!!!
MOST KELL HATÉKONY ÖN ÉS NEMZETVÉDELMET TANÚSÍTANUNK MERT A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELLENSÉGEINK MÁR AZ ÁDÁMCSUTKÁNKON ÁLLNAK!NEKED NEM SOKAT ÉR A SOK FIGYELMEZTETÉS!!! ha NEKED ÍGY JÓ??? LEGYEN ÍGY. !
#4 Zsidó vérszomj Magyarországon!!!MaGYaR PáLoS TReND 2020-09-19 18:36
ZSIDÓ VÉRSZOMJ, azaz az ELFAJZOTT ISTENGYILKOSOK (ROTHSCHILDOK!!!) NAPJAINKBAN ZAJLÓ IMMÁR ELKERÜLHETETLEN ARMAGEDDONJA!!!
MOST KELL HATÉKONY ÖN ÉS NEMZETVÉDELMET TANÚSÍTANUNK MERT A KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELLENSÉGEINK MÁR AZ ÁDÁMCSUTKÁNKON ÁLLNAK!
#3 békéscsabadunai jános 2017-07-03 10:26
attól még hogy nem nevesitik magukat népként hanem evezredek ota sunyiba müködnek attól még van 70 millio patkány szerteszét belőluk mindenütt szaporodva mint a nyul masokat letaposva kiirtva mint az állat .izraelt megszuntetni.az ensz adta az ensz vegye is vissza.eurazsiaból minden zsidot az usa egy kijelölt tagallamába.más ut nincs mert kiirtják kipusztitják a bolygót
#2 Kaposvársermau 2016-02-04 21:29
Dr Sand tanulmánya, könyvének tartalma, nagyon is helytállónak látszik, hiszen összecseng az egyéb már megjelent Zsidó származású szerzők kutatási eredményeivel :-*
#1 Ithaka. 2012-04-08 23:17
A bibliában is figyelemre méltó a 70-év, ha valaki figyelmesen átolvasa rájön, hogy sok helyen ellebtmondásos a zsidók álltal kiadott szent biblia amely a történt eseményekkel sem azonos, rájön minden olvasója, hogy nincs rendjén ez a szent biblia, több esemény pedig mese a felnöteknek Dr SAND egyetemi tanár feltevése nagyon is helytáló, a verestengerhez sincs közük a zsidóságnak, a száraz saruval át gyalogolni a folyó medrén az meg talán-talán kis gyermek mesének valök. ( Ha a cionizmus szertelen, más nemzetek nem buták. ) Egyre jobban szorulnak ki az ök mesevilágukból, ez az utólsó évtized fénytderit a sok-sok elferditett állitásukról. ( PLUTÓ ) a zsidók bolygójuk 2008 november 28.-án lépett a földelembe, 2023.márciu, 23.-ig A BAK-csillagjegybe. (irgalom nélküli céltudat, tulzásból eredő minden egyéni és tömegveszedelemmel. Isten mindenkit helyükre rakja akik a helyükre valók, nemhagyja a földönsem uralkodni az antikrisztust, megelégelte a gonoszságukat. 8)

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások