20221207
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2016 május 31, kedd

Hazánk lesz a következő kísérleti terep?

Szerző: Madarász László

2014.03.18. –án a Kremlben aláírták azt a szerződést, mellyel a Krim-fésziget Oroszország része lett. 2014 júliusában és szeptemberében az EU gazdasági szankciókat vezetett be Oroszország ellen, mondván, hogy a félsziget annektálása nemzetközi jogba ütközik. (Érdekesség, hogy Krím lakossága népszavazással döntött az anyaországhoz történő csatlakozáshoz, mely az EU szerint nem jogszerű, viszont Koszovó kiválása Szerbiából a nemzetközi bíróság szerint azért elfogadható, mert a függetlenséget kikiáltók, „...mint magukat Koszovó népe képviselőinek tekintő magánszemélyek, ilyenformán a nemzetközi jog előírásai őket nem kötik." Valóban ennyit ér egy népszavazás, mely előtt mi is állunk?) Válaszul, Oroszország is szankciókat jelentett be az EU országai ellen.

Franciaország ma kísérleti terep? Hazánk lesz a következő?

Már akkor látszott, hogy a kölcsönös szankciózgatást többet fog ártani az EU országok gazdaságának, mint az orosznak, de ez mára már egyértelművé is vált! Ugyanis Oroszország ösztönzi a saját gazdaságának növekedését, pl. az élelmiszerimport tartós háttérbe szorításának elősegítésével! Az EU országai közül a legnagyobb vesztes Franciaország lett, hiszen már 2014 év végén – még nem a szankciók hatásai miatt! – adóság állományuk elérte a 2 billió euró szintet, ami kb. a GDP 95% -nak felel meg! Gazdaságuk már addig is meglévő bajait az orosz felvevő piac kiesésén túl az is növelte, hogy Oroszország megrendelésére készült Mistrál osztályú helikopter hordozókat, amerikai nyomásra nem adták át a megrendelőnek. A problémát nem igazán az orosz fél által követelt kötbér kifizetése jelenti, az csak egyszeri és rövidtávon jelentkező kiadás, hanem az, hogy Franciaország ezen eljárása miatt, megbízhatatlan kereskedelmi félnek minősül hosszútávon a fegyvergyártásuk megrendelőinek szemében, azaz ez az USA nyomására végrehajtott cselekedet, vélhetően igen nagymérvű piacvesztéssel jár a jövőre vonatkozóan is. Ráadásul a fegyverexport visszaesése óhatatlanul begyűrűzött az ahhoz kapcsolódó egyéb ágazatokba. Mindezeken kívül, a kőolaj árának mélyrepülése miatt, a megtérülés kitolódása okán lecsökkent olajipari beruházások következtében, nehéziparuk is nehéz helyzetbe került. Tovább növeli a gondokat, az EU és az USA között kötendő szabadkereskedelmi egyezmény (TTIP) esetleges elfogadása, hiszen a francia gazdaság versenyképessége is mára már lényegesen csökkent. Nem véletlen, hogy Hollande elnök óvatosan, vélhetően kampány célzattal is, a TTIP megkötése ellen van. (Szerintem látszólag, hiszen Mistral ügyben már egyszer engedett az amerikaiaknak, és nincs rá garancia, hogy az USA számára létfontosságú ügyben nem ugyanezt kell tennie!)

Ilyen gazdasági körülmények között, nem csoda, hogy a munkavállaló francia állampolgárok részéről egyre jobban felmerült a kormány, válságkezelésében tanúsított, alkalmatlansága. Ha pusztán az érzelemmentes tényeket tekintjük, Franciaországnak „jókor jött” a 2015.november 13.-i párizsi merényletsorozat. Be lehetett vezetni a rendkívüli állapotokat, mely jogalapot adott arra, hogy bizonyos személyeket bírói ítélet nélkül házi őrizetben tartsanak, korlátozzanak szabadságjogokat, fokozzák a rendőri ellenőrzéseket, már azelőtt, hogy a kormányuk megszigorító intézkedéseket jelentene be. A szakszervezetek által vezetett hónapok óta tartó tüntetések, a munkaerőt sújtó szigorítások miatt és a TTIP ellen is folynak. Hollande elnök és vele a háttérhatalom, szerintem arra számított, hogy a párizsi terrorakció utóhatásaként, a tüntetéseknek jelentős idegenellenes felhangja is lesz, mely alapján a politikai korrektség (pc) jegyében a tüntetésék szervezőivel szemben minden eszközzel, drasztikusan fel lehet lépni, a rendkívüli állapotok keretében. Számítása nem jött be, még a jobboldali Marine Le Pen vezette Nemzeti Front sem „állt” be abba, pontosabban „nem telepedett rá” migrációellenes retorikával a szakszervezetekre. Egyébként Franciaországban a rendkívüli állapotot meghosszabbították közel július végéig. Nem irigylem a francia elnököt! Ez idő alatt kell valamit kitalálnia, miközben elkezdődik a foci eb, és várhatóan a tüntetések nem csak tovább folynak, hanem kihasználva az eb iránti sajtóérdeklődést, inkább fel fognak erősödni. Lehet neki –politikai értelemben – megint jól jönne egy kis robbangatás a szakszervezetek megfékezése érdekében – legfőként egy munkavállalói tüntetésen – vagy más okosságot talál ki? Meglátjuk…

Franciaország, mint a háttérhatalom egyfajta kísérleti terepe, jelenlegi politikai viszonyainak rövid ismertetése után nézzük meg, miként működhet(ne) valami hasonló Magyarországon. A következőkben írtak a képzelet szüleményei, „szabadságharcos” kormányunkat ismerve szó sem lehet arról, hogy ezek megvalósuljanak! Vagy mégis…?

A kormány által kezdeményezett, úgynevezett betelepítési kvóta ellenes népszavazás kérdése: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” Ha Önök történetesen nem emlékeznek már a Fidesz tavalyi kvótaellenes petíciójának szövegére, hát én most idézem: „Azzal, hogy csatlakozott a petícióhoz, Ön is nemet mondott az értelmetlen és jogtalan betelepítési kvótákra.”

Kérem, olvassák el újra a népszavazásra bocsátott kérdést, és a petíció szövegét is!!! Ezek után kérdezem: arról szól a népszavazásra bocsátott kérdés, mint amiről a korábbi petíció, amit esetleg Ön is – teljesen jogosan – aláírt? Ugye inkább arról szól, hogy Ön, aki teljes mértékben elutasítja a kötelező betelepítést, a petíció aláírásakor, mint szuverén egyén döntött! Viszont a népszavazás során Ön lemond egyéni véleményéről és a döntést az országgyűlésre bízza! Arra az országgyűlésre, aki már számtalanszor átverte a magyar állampolgárokat, pl. lásd: termőföld eladások! (Az „országgyűlés” a cikk folyamán szándékosan kisbetűvel íródik, ugyanis ma, és egyben régóta, ilyen valójában nincs!) A mai – és a korábbiakban is – országgyűlésben egyéni érdekek dominálnak! Vagyis most Orbán és közvetlen haveri köre dönt valamit, és a képviselők azt megszavazzák, mert ettől függ anyagi gyarapodásuk! Hiába a „pártfegyelem” nagy úr! Főleg akkor, ha valakiknek azon anyagiak – jó nagy morzsák – múlnak! Most arról van szó, hogy a „népszavazásra” aljasul feltett kérdés, lehetőséget ad Brüsszel zsarolására: ti brüsszeli gyerekek vagy elnézitek nekünk az államilag törvényre emelt lopást, és ahhoz továbbra is folyósítjátok az anyagiakat, azok felhasználását nem ellenőrzitek, vagy mi, az országgyűlés, (és nem a magyar emberek) megtagadjuk a kvótát? Válasszatok ti ott Brüsszelben, annak tükrében, hogy olyan sarkalatos, 2/3 –ot igénylő törvények meghozataláról kell döntenünk a közeljövőben, melyek a kifejezetten csak és kizárólag a háttérhatalmi érdekeket szolgálnak!

Tessék már megérteni végre: a tömegpszichológia fegyverét használja a Fidesz ellenünk! Mi is ez? Bedobjuk „petíció” keretében a Brüsszel által diktált kötelező kvóta ellen a magyar nép elutasító álláspontját! De népszavazásra már csak azt bocsátják, hogy Ön kedves, vagy már kedvetlen állampolgár, megerősíti-e az országgyűlés jogát a közeljövőben meghozandó, 2/3 –ot igénylő törvények meghozatalára, majd ennek okán kiváltott elégedetlenségek nyomán a rendkívüli állapotok bevezetésére, amelyeket csak ismét 2/3 –ot igénylő többséggel lehet módosítani, ilyen pedig a jövőben (Fidesz után) biztosan nem lesz! A cél eléréséhez mi kell? Mindössze hivatkozni arra, hogy a magyar nép elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, de elhallgatni azt, hogy valójában arról szavazunk majd, a magyar nép megbízik-e az országgyűlés döntésében! Ön nem ezt hiszi? Kérem, magyarázza másként, hogy az óriásplakátokon mindössze az van: „Üzenjünk Brüsszelnek, hogy ők is megértsék.” Az M1 csatornán futó reklámokból is az folyik: a magyar nép elutasítja a kötelező betelepítési kvótát és erről fogunk népszavazni! Szó nincs ott arról, hogy ezt a döntést végső soron az országgyűlés kezébe helyezzük! Vagyis nem mi döntünk! Az országgyűlés fog döntést hozni, a pillanatnyi politikai- és anyagi érdekeik szerint! Na, ez a tömegpszichológiai fegyver! Elhintjük a köztudatba, amit biztosan tudunk: neked magyar állampolgár nem kellenek migránsok! Erre hivatkozunk hónapokon keresztül, így a nép figyelme csak arra irányul, hogy a Fidesz a nemzet javát akarja! Pedig vagy igen, vagy nem, attól függően, hogy az anyagi érdek mit diktál! Én azt látom, hogy a „magyar” kormány összejátszik Brüsszellel! „Vakulj magyar, ne láss tót!” –elve.

Természetes, hogy ebben az országban egy miniatűr kisebbség kivételével mindenki elutasítja a kötelező betelepítési kvótát! Én is! Ám mivel nem közvetlenül szavazunk a kvóta elutasítására, hanem a döntést az országgyűlés kezébe adjuk, a „NEM” válaszok többségével fel fogjuk hatalmazni arra is az országgyűlést, pontosabban megerősítjük az országgyűlés jogát, Hazánkat és népünk életét hátrányosan érintő más törvények meghozatalára! Mikre is gondolok?

  • ♦ Névlegesen a „balti államok javaslata”, – valójában amerikai érdek, melynek támogatásában a lengyelek a leginkább elkötelezettek – mini schengen megteremtését célozza a NATO csapatok Európán belüli gyors és szabad mozgására. Az országgyűlés felhatalmazást fog adni arra, hogy a NATO csapatok úgy vonulhassanak át Hazánkon vagy éppen Hazánkba, hogy azok ellenőrzéséről jogilag is végleg lemondunk! (Fidesz után 2/3 –d úgysem lesz!) (Alaptörvény 1. cikk (2) i) pont: az Országgyűlés „i) különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos döntéseket hoz;”) Vagyis a jövőben még csak jogi lehetőségünk sem lesz arra, belenézzünk a NATO ponyvával letakart járműveibe, hogy azokon atom- vagy biológiai- esetleg más tömegpusztító fegyver nem került-e elhelyezésre? Nem hoznak-e be olyan technikát, amely miatt, mint felvonulási terület, potenciális célpontnak tesszük ki Hazánkat és a magyar népet, stb. Hozzájárulásukat várhatóan meg fogják adni, mit sem törődve azzal, hogy Hegyeshalom felöl Ukrajnába vezető leggyorsabb közlekedési útvonal: M1, M0, M3. Mi történik, ha egy hanyagul rögzített pl. anthrax (lépfene) tartály az M0 –on balesetet szenvedett járműből kiesve, „véletlenül, a körülmények kedvezőtlen összejátszása folytán” megsérül? Kipusztul a fél ország, parlamentünk, meg mint Pilátus mossa kezeit! Már legalábbis akik esetleg életben maradnak abból, és az agyonverést is megússzák.
  •  Ha egyszer már ez ügyben összeül a t. Ház, miért ne szavazzon arról is, hogy Romániához hasonlóan, valamilyen bázist, rakétavédelmi, vagy támadó fegyverzettelepítést és üzemeltetést engedélyezzen az amerikaiaknak Hazánk területén? (Alaptörvény 47. cikk „2) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt – a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, külföldi állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi állomásozásáról.”) Ennek hatása az, hogy a „magyar” országgyűlés közvetlen célpontnak teszi ki Hazánkat! Ha ezt megszavazza a „magyar” országgyűlés, az már közvetlen háborús előkészületre utal!
  •  Az EU tagállamai és az USA közötti szabadkereskedelmi egyezményt (TTIP) ez év őszére tervezték elfogadni. A „magyar” kormány üdvözítőnek tartja ezt az egyezményt, holott mint írtam Hollande, és az egyik német (talán mezőgazdasági?) miniszter, újabban a német alkancellár is inkább elutasítaná azt, nem beszélve az EU polgárainak többségéről! Az egyezmény elfogadása Hazánk szuverenitásának feladásával jár, egyúttal nemzetközi nagyvállalatok kénye-kedvének teszi ki országunkat, hiszen azok – vélhetően sikerrel – irdatlan összegekre perelhetik az államot, ha az olyan törvényt hoz, vagy tart életben, mely nekik nem tetszik! (Alaptörvény 1. cikk Az országgyűlés „(2) d) felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére;”) Vagyis a TTIP inkább mutat az USA vezette Európai Egyesült Államok megteremtésének irányába, a nemzeti önrendelkezés teljes feladására, mint „szabad”kereskedelemre!
  •  A „magyar” kormány szerint (lásd itt: http://kvota.kormany.hu/) évente 15000 embert kellene betelepíteni Hazánkba. Azért, hogy ezt ne kelljen elfogadni, annak „egységára”: 80 millió Ft/fő, amit az uniónak kellene megfizetnünk. Ha jól számolom, akkor ez 1200 milliárd forint, csak az eddig Európába érkezettekkel számolva. De még jönnek, és jönnek… „Ezt az irdatlan összeget nem tudjuk kifizetni, vagy komoly adóemelésekre lesz szükség” – hallom már előre a népszavazást követő kormányzati kommunikációt. „Értsék meg „a zemberek” ezt nem tudjuk kigazdálkodni, tehát el kell fogadni a kötelező betelepítési kvóta ránk eső részét!” Vagy: „Azért, hogy a magyar embereket ne kelljen új adóval megterhelni, önkéntesen befogadunk 7000 migránst, ami ugye mégiscsak kevesebb, mint a kvóta.” Mondá’ majd ugyanaz az Orbán Viktor, aki nekünk most még egészen mást mond. (Ebben saját bevallása szerint is nagy gyakorlata van: „…ne figyeljenek oda arra, amit mondok, egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok.”) És ha a köztudatba bedobott befogadandó migránsok számánál kevesebbet fogadunk be pl. önként, azt nagy magyar sikernek fogják lekommunikálni!

Már a vázolt egyik leendő törvény(ek) meghozatala után úgy fogunk ott állni, mint akit nyakon öntöttek jó adag hidegvízzel! Tulajdonképpen ránk szakad az ég, és tehetetlenek vagyunk! Még azt sem mondhatjuk: nem ilyen lovat akartunk! Ha békésen tüntetünk? Közénk küldenek 100-200 ugyanolyan kopasz, fizetett „erőművészt”, mint Nyakó Istvánnal tették a Nemzeti Választási Irodánál, – változatosság kedvéért sí álarcban – és összetűzést provokálnak a rendőrséggel. Persze a „kopaszok” egy idő után úgy eltűnnek, mint Orbán Viktor 2006 október 23. –án a tömeg feltüzelése után, csak nem páncélozott járművel, ahogy annak idején a főnök. Jöhetnek az azonosító szám nélküli héberül (is?) beszélő rendőrök, majd távozhatunk összeverten, kilőtt szemmel! Így majd lesz ok a rendkívüli állapot bevezetésére, melyhez 2/3 –os többség kell, és az rendelkezésre áll! Ezt követően az országgyűlés nem oszlatható fel, marad Orbánnak a 2/3, nekünk meg Orbán. Alaptörvény 48. cikk „(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani.” Mivel arról is az országgyűlés dönt, hogy mikor kerül megszüntetésre a rendkívüli állapot, no az eltarthat egy darabig… Franciaországban már november óta tart, és talán júliusban sem lesz vége. Persze itthon majd mondani fogják: „A két választás közötti félidőben, népszavazáson „a zemberek” bizalmukról biztosították az országgyűlést! Hát akkor mégis mit akartok?”

Lázálom? Meglehet! Tudják mit? Inkább az legyen! Én kívánom ezt a legjobban!

De sajnos nem nagyobb lázálom, mint a „magyar” kormány Schengen 2.0 akciótervének pl. 4. pontja:     „Az Európai Unión kívül

A menekültügyi eljárásokat az EU területén kívül, zárt és őrzött hotspotokon kell lefolytatni, az EU területére történő első belépés előtt. Az EU-nak pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania a megfelelő tartózkodási körülmények és a biztonságos hotspotok kialakításához.” lásd: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-akcioterv-a-migracios-valsag-kezelesere

Európa felé, egyes hírek szerint milliót meghaladó, más hírek szerint több milliós tömeg tart. Kérdezem: Hol lehet találni olyan EU-n kívüli országot, amely önként (esetleg még dalolva is) vállalja, hogy százezer, vagy millió számra áramoljon be hozzá – a földkerekség minden égtája felöl – az agresszív migránsözön, és várakozzon ott addig, amíg a biztonsági szolgálatok a menedékkérőt leellenőrzik, majd valamely EU ország – a biztonsági ellenőrzések lefuttatása után – befogadja őket? Amerikában, ahol talán nem a legrosszabb titkosszolgálatok működnek, hónapokig, akár egy évig is eltart egyetlen egy ember biztonsági ellenőrzése! Kiszámolná valaki, hogy ilyen zárt, őrzött hotspot felállításához mekkora létszámú őrszemélyzet kell, és mennyibe kerül annak üzemeltetése? Kiszámolná valaki, hogy mennyibe kerül egy nagyváros méretű hotspot felállítása, és mekkora terület kell annak? És ebből nem csak egyre lenne szükség! Végül kiszámolná valaki, hogy több százezer „balhés” és szex éhes ember hónapokon át történő lenyugtatásához mekkora mennyiségű bróm kell? Ilyen ország, vagy inkább ekkora szabad terület egyébként csak a Holdon, esetleg a mesében létezik! Van olyan ország, mely felvállalná a hotspotból való erőszakos kitörés, majd az azt követő fosztogatás esetén (ezzel pedig számolni kell) a fegyverhasználatot, amit aztán az EU összes vezetője megbélyegez? „Más farkával a csalánt” tipikus esete. Ennyit a lázálmokról… És ez nem az enyém, hanem Orbán Viktoré!

Brüsszel kötelező betelepítési kvótáját, az önkéntes átvételt is, el kell utasítani, kerül, amibe kerül! Viszont rá kell kényszeríteni a kormányt és az országgyűlést, hogy a kvótáról szóló kérdést így tegye fel pl.:

Akarja Ön, hogy az Országgyűlés kötelező jelleggel elutasítsa idegen kultúrájú, vallású emberek, Hazánkba bármilyen módon történő betelepítését?

Én leszek az első, aki a kérdésre adandó válaszok közül az „IGEN” válaszok mellett fog kardot rántani! Ha viszont a jelenlegi kérdés kerül a szavazólapra, nem megyek el a népszavazásra!

Másik lehetőség, hogy ÖSZZEFOGUNK VÉGRE, és mi magunk szervezünk egy népszavazást a fenti kérdéssel, és a kormány által feltett kérdésre egyáltalán nem válaszolunk! Nem látok más kiutat a jól felállított csapdából! Hacsak…? Hacsak, nem az unióból és a NATO-ból történő kilépést kellene most már tényleg népszavazásra bocsátani! (Ez idáig ellene voltam ennek, attól félve, hogy eltaposnák Hazámat, de mára már úgy tűnik számomra, ezt így is-úgyis megteszik!) Népszavazással léptünk be azokba a gittegyletekbe, hát Alaptörvény ide, vagy oda, (hiszen az belépésünkkor még nem is létezett) népszavazással ki is léphetünk azokból a szervezetekből!

Összefoglalva: Franciaországban a nemzeti oldal tudja, mit nem szabad tenni! Migrációellenes retorikával rátelepedni a munkavállalók harcára! A magyar nemzeti oldal abban különbözik, hogy nem akarja felfogni, hogy most kell megállítani Orbán ámokfutását, – a „demokrácia keretében” – mert az érvényes népszavazás után már nem lehet! Az un. „magyar virtus”, – népszavazást követő Hazánkat veszélyeztető törvény(ek) elfogadása után – fejjel a falnak menni, inkább a nemzeti oldal kivéreztetéséhez fog vezetni! Félek, az un. „nagy nemzeti honlapok” átgondolatlanul erre fognak uszítani, s közben a Fidesz kommunikációjával a szemünkbe röhög!  

Vagyis: Össze kell fogni, a kormány által, aljas módon megszövegezett „népszavazást” el kell utasítani, és egy általunk – lehetőleg neten szervezett – valódi népszavazást kell elindítani, pl. a pirossal kiemelt kérdéssel! Vagy meghátrál a kormány a népszavazásra feltett kérdés tekintetében, vagy mi magunk a „demokrácia” játékszabályai szerint utasítjuk el azt, a nép érdekét szolgáló, de általuk – a háttérhatalom kiszolgálói által – bizonyára el nem ismertnek nyilvánított valódi népszavazással. Ha nem így teszünk: elbukhatunk örökre, mert a „magyar” kormány az amerikai gazdasági- és katonai érdekeknek behódolni látszik, ami akár végső soron háborúba is sodorhatja Hazánkat! Azt sem szabad elfelejteni, hogy az országgyűlésnek ma is meg van a jogosultsága Brüsszel által szorgalmazott kötelező betelepítési kvóta elutasítására! Akkor miért nem élnek azzal most? Főleg, hogy a peticíó eredményét is ismerik, vagyis tudják mi a népakarat!

Döntsön mindenki saját szabad akaratából népszavazás ügyben! A célom nem a meggyőzés, hanem a népszavazásban rejlő potenciális veszélyek megismertetése (melyekben persze tévedhetek is akár).

Egy NIF-en megjelent hozzászólásra reagálva: Kedves Mari néni, Józsi-bácsi! A fentieket nem tudom rövidebben leírni, hiszen előző „Segélykiáltásomat” sem értették meg állítólag! Többször el kellene talán olvasni a fentieket, vagy legalább az „Összefoglalva:” után írottakat!

Magyarok! Már több mint 700 éve élünk együtt a cigánysággal! Ennyi idő alatt meg kellett volna tanulnunk, hogy mást mond a „roma” haveri körben pl. egy betörés után:

         „Jó fogás volt, veszek a zsákmányból az asszonynak egy gyémánt nyakéket.”

és megint mást a bíróságon:

  • „Én ott sem vótam…”

Ez a szemforgató politika zajlik ma az „ország gyűlésén” belül, és a kormányban is!

Madarász László

Forrás: http://magaspart.hu/?p=704

Megnyitva 3695 alkalommal

Hozzászólás   

#2 függetlenségi nyilatkozatbeugro 2016-06-06 18:01
Esetleg kaphatnánk egy elérhető linket is hol az a függetlenségi nyilatkozat? Én itt kerestem apostolimagyarkiralysag.info/downloads.php de nem-találtam.
#1 Most van mit tenniJoe Wolfy 2016-06-06 17:22
Olvassák el az "apostolimagyarkiralyasg.info" oldalon a függetlenségi nyilatkozatot és ha egyetértenek vele, akkor adják a nevüket hozzá.

Már, ha tényleg akarnak tenni valamit a nemzetért!

-fij

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások