Magyar Megmaradásért

Nem adjuk fel

 

Sze2020Dec02

2012. Április 08., Vasárnap 05:40

A tavaszi napéjegyenlőség ünnepei

Írta:  leszerelt
Értékelés:
(35 szavazat)
Fölújítva 2013... A lelkileg és szellemileg gazdag társadalmakban a tavaszi napéjegyenlőség emberemlékezet óta az élet, a szerelem, a fölújulás, az önfölújítás, azaz a termékenység ünnepe. Jelképei a Napkelte, a tavaszi virágok és ágak, a tojás, a mag, a szaporodásukról híres nyulfélék, az afrodiziákum hatásúnak tekintett csokoládé. Szertartásai a lánymosdatás vagy annak újabb kivitelezése, a locsolkodás, a fészkekben rejtet festett tojás vadászat, illetve ajándékozás, meg a szerelemvágy megnyilvánítása.

Ezen ünnep eredeti magyar neve egyelőre kutatásra vár; de föltételezhetően fogalmi kapcsolatban áll az ógörög "Eos"=hajnal-istennő, "Astare", "Astoret"="Szűzistennő", "Szűzanya", a latin "Aurora"="hajnal-istennő" nevekkel, melyek többek szerint (pl. Grimm fivérek) a "(Nap)kelet" szó német "Ostara" és az angol "Easter" szavak gyöke. A Sanskrit "Usas"="hajnal" szó is hasonló "újraébredés", "a növekvés újraindulása" fogalmát sugallja.

A lelkileg és szellemileg szegény társadalmak, látván de nem ismervén ezen ünnep kozmikus, hitbeli jelentőségét, saját elképzeléseik szerint létrehoztak egy avval ellentétben álló élet-ellenes, ártatlanság-, tisztaság-ellenes, gyűlöletre, bosszúra alapozott szertartást, melykor az ártatlan és tiszta élet kioltását ünneplik meg. Papjaik nagy orgiákban lemészárolják állataikat, kimondottan célozva azok ártatlanabbnak, tisztábbnak tekintett fajtáit - pl. bárányokat -, melyek vérével bemázolják házaik, üzleteik bejáróját, ami, szerintük, megvédi őket bosszúálló istenük tömegpusztító hóhérangyalai ellen, akik, szerintük, "kikerülik" ezeket az épületeket. Ha arra alkalom adódik, ezt az öldökölő-orgiát állatáldozatról emberáldozatra fokozzák, továbbá is kimondottan célozva az ártatlanokat, az erkölcsileg tisztákat. Ezt tették Tiszaeszláron is 1882-ben, amikor a kis ártatlan és biztosan erkölcsileg tiszta Solymosi Eszter nyakát szertartásszerűen elvágták, és vérét egy tálba folytatták. Ezen szertatás neve a héber "pészah", azaz, "kikerülés", az angol "passover" "átlépés", és a több latin eredetű nyelven ismert "Paschal", "Paques", stb., szó.

A politikai célokra létrehozott saulista zsidókrisztián egyházak is a héber "pészah" szó változataira és fogalmára alapozzák a tavaszi napéjegyenlőség ünnepét, ami "Húsvét"-ként terjedt el a magyar nyelvterületeken. Ezen ünnepet hivatalosan Jézus húsvérvasárnapi föltámadásaként hirdetik, de szertartásaikban különös figyelmet szánnak Jézus nagypéntekkel kezdődő halálrakínzására, mely folyamatot Jézus kínzására összpontosítva egyes felekezetek "le is játszanak". A "vallásos" zsidókrisztián hívő mindkét nap elmegy a templomba, ahol meghallgatja a pap prédikációját, mely a zsidók mindenkori erkölcstelenségét isteni akaratként hirdeti, amit a zsidókrisztián köteles elfogadni, ha csak nem akar a végtelenségig szenvedni egy "pokol"-nak nevezett helyen vagy állapotban.

Ha a zsidókrisztián hívő elmélkedni kíván, olvasgatja az evangéliumok idevágó verseit, amíg szeme meg nem akad János evangéliuma 19:30. versén: "Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett!..." [Károli] "Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: 'Most már minden be van fejezve'" [Új olvasó verzió]. Akaratlanul fölmerül benne a kérdés: Mi végeztetett el? mi van befejezve?"

Erre a kérdésre a zsidókrisztián egyházak - lehazudván (saját bibliájukban is leírt) Jézus szavait - a judaizmus erkölcstelen alapelvei egyikére alapozzák saulista válaszukat: "minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat", "...mindent vérrel kell 'megtisztítani', és a vér kiontása nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására" (Zsidókhoz 9:22). Bár ezen dogmát különböző ésszerűtlen félremagyarázkodásokba csomagolják, lényege kétségtelen: Jézust a zsidók azért gyilkolták meg, hogy azáltal engeszteljék a vérszomjas zsidóistent, aki évezredek óta bosszút áll emberen és minden ártatlan leszármazottján egy úgynevezett "eredeti bűn" - a tudni akarás - elkövetése miatt. E dogma egyik terjesztési módszere az "Isten báránya ki elveszed a világ bűneit" bemagoltatása, amellyel a tévhitben szenvedő zsidókrisztián hívő önszuggesztióval tartja fenn judaizmusra alapozott erkölcstelen tévhitét. Hasonlóképp, szertartásai során "allelujá"-zza ("alleluja"=héber "dicsértessék Jahve"), dicséri a zsidók gonosztevő istenét és a zsidók gonosztetteit. A zsidókrisztián templomokban ma azt tanítják, hogy Jézus "küldetése" önföláldozó emberáldozat volt, ami halálával "elvégeztetett", illetve "befejeződött".

A (valódi) keresztény hit, viszont, a zsidókrisztiánizmus dogmáival szöges ellentétben álló választ ad e kérdésre. Itt nem találunk se emberáldozat követeléseket, se vérszomjas, bosszúálló isteneket, se "eredeti bűnöket". Sőt, még az evangéliumokban sem. Se Jézus, se egyetlen tanítványa sehol sem említ semmiféle "eredeti bűnt", vagy hogy bármiféle valódi vagy kitalált "bűn" "megbocsájtása" emberáldozatot, kínzást vagy vérontást igényelne. Továbbá, se Jézus, se egyetlen tanítványa sehol sem említi, hogy Jézus azért öltött volna testet, hogy bármiféle zsidóisten emberáldozata legyen. Sőt, határozottan elutasítja az efféle erkölcstelen elveket: "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot" (Máté 9:13). "Küldetéséről" - ha már Isten megtestesülését mindenáron annak akarjuk nevezni -, pedig, saját maga határozottan nyilatkozik: "Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz" (János 12:46) (Ezt hazudják le a zsidókrisztián egyházak - többek között). Tehát, a keresztény hit szerint "elvégeztetett", illetve "be van fejezve" ésszerűen csak erre a félreérthetetlenül meghatározott "küldetés" elvégzésére, befejezésére utalhat. Egybefoglalva így lehetne kifejezni: "azon munkám, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz, elvégeztetett, illetve be van fejezve". A Jézus-hit szerint ez a munka Jézus megszületésével, Karácsonnyal kezdődik, nagypéntekkel fejeződik be, és Jézus húsvétvasárnapi föltámadásával hozza ember tudomására Isten visszalényegülését testmentes állapotába.

Ezen ünnep lényegét az apostolok minden magyar- és rokon-lakta területen (lásd. papi breviárium) tanították: Jézus, avval, hogy legyőzte a halált, megmutatta isteni kilétét (pl. "De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek" (Márk 16:7). Továbbá, újra megtanította embert isteni származása valóságára, s ez által ember isteni képességét (a halál legyőzését) is tudatára hozta. A Jézus-hit szerint ember nem egy bűnben született és bűnben fetrengő földi élőlény, akit emberáldozattal ki kellett "váltani", (megváltani, stb.) elkárhozott sorsából, hanem Isten gyermeke, aki földi élete során Jézus tanítását követve alkalmat kap fejlődésére, ráérettségéhez képest részt vehet a folyamatos Teremtésben, és földi élete után öntudata visszatérhet forrásához, Istenhez. Részvételét a Teremtésben egészséges testi, lelki és szellemi termékenységével valósítja meg, és ezt az isteni ajándékot ünnepli meg minden évben a tavaszi napéjegyenlőség alkalmával, úgy, ahogyan az teszi emberemlékezet óta.

Boldog testi, lelki, szellemi termékenységet,
leszerelt

tavasz

Megjelent: 5711 alkalommal Utoljára frissítve: 2015. Március 06., Péntek 16:21

Hozzászólások  

 
leszerelt
#61 leszerelt 2012-04-18 16:55
Idézet - TellWili:
... Miért kényszerül mégis együttélni a két nép ?...


Jó kérdés. Itt egy esetleges válasz...

"A két, egymással szöges ellentétben álló kultúra egyhelyen, egyidőben, egymás mellett, egymás ellen küzd, de különböző okokból. A zsidók a nem-zsidó emberiségre szorulnak megélhetőségükért: Követik a kiszemelt bőséges társadalmakat, és rászállnak azon gazdatestekre. A megszállt társadalom, viszont, társadalmi alapelvei szerint mindenkit befogad." (magyarmegmaradasert.hu/.../...)
Idézet
 
 
leszerelt
#60 leszerelt 2012-04-17 22:31
Idézet - lolek:
... a kazárok zsidó vallása... a magyarok eredetét illetve vándorlásait tanulmányozod... az askenézi zsidóknak semmi közük a szemita népekhez...


Kedves lolek,

Igen, ismerem ezt a föltevést és a hozzá hasonló hipotéziseket, melyek egyelőre tudományos kutatásra várnak. Föltételezem, hogy avval majd az arra hivatottak fognak foglalkozni. A "kazár" csak politikai hatalomként említett, úgymint a perzsa, a pártus, a római, a bizánci, vagy a szovjet. Tudtommal "kazár" nevű nép nem létezik, sohasem létezett. Emiatt lehetetlen meghatározni bármiféle "kazár" faji hovatartozást. A magyar nép történelme, írásai, mondái, stb., pedig nem említenek "askenázi zsidót", tehát azok haszontalanok az "askenázi zsidó" faji hovatartozása megállapítására. Ha tévednék, megköszönném az idevágó kútfőket.
Idézet
 
 
lolek
#59 lolek 2012-04-17 21:08
Tisztelt "leszerelt"
a kazárok zsidó vallása az gyakorlatilag politikai húzás volt.az agresszívan térítő arab muzulmánok elleni lépés volt és így nem kellet a bizánciaktól sem tartani. a muszlim kezdeti arab térítés idejében a "könyv" népeit viszonylag békén hagyták.a zsidó vallást először a kazár vezetők és az elit vette fel,majd lassan a többiek is.mikor a magyarok a kazár birodalom területén voltak,(Levédia) akkor mára a kazár kán a zsidó vallást követte.ha a magyarok eredetét illetve vándorlásait tanulmányozod ott olvashatsz ezekről.és ezért van az hogy az askenézi zsidóknak semmi közük a szemita népekhez.röviden,dióhéjban ennyit.
Idézet
 
 
leszerelt
#58 leszerelt 2012-04-17 20:05
A kazár tényező számomra sajnos nem eléggé tisztázott ahhoz, hogy európai kilétéről, milétéről álláspontot tudjak foglalni. De, ismervén egy kicsit a zsidó észjárást, ellenbizonyíték hiányában kénytelen vagyok föltételezni, hogy a zsidó, mint mindig, ebben az esetben is másokat vádol saját gonosztetteivel. Tehát egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy a közép-eurázsiai kazárokra próbálja kenni saját emberellenes viselkedését, pontosan úgy, ahogy a romaiakra próbálja kenni Jézus meggyilkolását, az orosz népre lenin és zsidó vértársai vértengerét, vagy a magyar népre az I., a németekre a II. Világháború kirobbantását, vagy egy nemlétező "proletár népre" kohn 19-es öldöklő orgiáját, rosenfeld (rákosi) haláltáborait, kádár bitófáit, stb.

Azt elfogadom, hogy a mai zsidóság túlnyomó többsége (80-90 %) askenázi. A gond evvel a meghatározással csak az, hogy az "askenázi" elnevezés sem tisztázott: Ha viszont a sémi héber, később zsidó néven ismert nép vándorlásai nagyobb vonalait követjük, egy Európában élősködő, judaizmust gyakorló népre bukkanunk.

Az akkor még héber néven ismert zsidóság történelmi vándorlása Folyamközből való elkergetése után Egyiptomba halad, ahol az "izrael" (egy nem-sémi, turáni törzs) álnéven jelen meg. Amikor a hébereket onnan is kikergetik, (c. Kr.e. 14. sz.) egy részük délfelé vándorol a fölső-nílusi vidékekre, ahol a görögök által később szkíta néven ismert "aiteóp" álnévevet tulajdonítják el (a mai etiópiai zsidók); nyugat felé Észak-Nyugat Afrikába, ahonnan később betörnek a szkíta Ibériába (szefárd zsidók); és Kelet felé a Sínai félszigeten keresztül Dél-Kánaánba, ahol szintén a lopott "izrael" álnéven jelennek meg. A Kr.e 6. században Nabukodonozor, Babilon királya a hébereket Babilonba deportálja, ahol a héberek ateista elitjei kiagyalják új "istenüket" és ideológiájukat, a "vallásnak" hazudott judaizmust. Itt és ekkor lesz a héber zsidó. Nem mind, csak az, aki a judaizmusra áttér vagy át lesz kényszerítve. Később, Kűrosz király visszaengedi a most már zsidó néven ismert népet Dél-Kánaánba. Nagy részük vissza is vándorol, és a Kr.e 2. századig - és még azután is - a helybeli szkíta őslakósság (a valódi és a bibliában is "izrael" néven említett nép) leigázására törekszik. Próbálkozása meghiúsul; de amikor a római terjeszkedés eljut Kánaánig, a zsidóság hízelgésével és fortélyaival ráveszi a rómaikat, hogy adják meg neki az önkormányzási hatalmat a Júdea nevű római tartományban - ami egy rövid ideig Szamáriára (63 év) és Galileára (27 év) is kiterjed. A romaiak az 1. században szétverik a júdeai zsidóságot, akik nagy része onnan a Rómába vándorol, ahol a nemzsidók számára megalapítja a saul rabbi-féle ("Szent Pál") "római vallás" és ortodoxia néven is ismert zsidó szolga-szektát, a zsidófelkentséget (judeokrisztiánizmust).

A római birodalom keletre költözésével (4. sz) Bizáncba, a zsidóság egy része is odavándorol - amit idővel szintén elzsidósít. Egy másik része helyben marad, de a nyugati római birodalom fölbomlása után (5. sz.) Nyugat felé vándorol, ahol a történelem legnagyobb csalásával (a koholt Konstantin adományozása) megbuktatja a szkíta gallok Meroving uralkodóházát, és azáltal létrehozza a "Római (később Német) Szent birodalmat", amit idővel egész Nyugat- és Közép-Európára kiterjeszt. Az Egyiptomból, Kánaánba, Babilonba, Júdeába, Rómába, Galliába (Franciaország) vándorló zsidó keveredik az Egyiptomból, Észak-Nyugat Afrikába, Ibériába (Spanyolország, Portugália) vándorló "szefárd" héberrel, és a most Németországnak nevezett területen tűnik föl egy kevert héber-német nyelvet beszélő és judaizmust gyakorló nép, melyet a világ azóta "askenázi" néven ismer.

A Bizáncból illetve a Folyamközből kelet-felé vándorló zsidókról keveset tudok, de tudomásul veszem a történelmi vitákat azon témát illetően, így a kazár nép elzsidósítását állító tételeket is. Az "askenázi" szó eredete vitatott: A zsidók egy bibliájukban említett névre utalnak, míg mások szerint ez is egy lopott (anatóliai) törzsnév.
Idézet
 
 
TellWili
#57 TellWili 2012-04-17 09:15
"Kétségtelen, hogy a zsidók túlnyomó többsége legalább részben a sémi fajhoz tartozik,"

Mit mondanak ők ?

www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
TellWili
#56 TellWili 2012-04-17 09:07
Én az alap problémát úgy fogalmaznám meg, hogy képes lehet e működő államot fenntartani pap és kalmár ?
Meg lehet e élni csak igéből valamint kupeckedésből, ha nincs aki termeljen ?
Szükségük van tehát olyan - főleg nem sémi árjákra - akiknek nem derogál összekenni a kezüket és lehajolni a bagóért,amivel lehet majd kupeckedni és lehet fogyasztani is.
A probléma nem ezzel van, hanem azzal, hogy nem lehet egyezséget kötni az ilyen kalmárokkal, hiszen olyan mértékig eltérő az értékrendjük.
Miért kényszerül mégis együttélni a két nép ?
Mi történne a kalmárok, rabbik népével, ha mindenki más kirekesztené őket ?
Erre volt már bőven példa történelmünkbe
Idézet
 
 
lolek
#55 lolek 2012-04-17 06:24
"Kétségtelen, hogy a zsidók túlnyomó többsége legalább részben a sémi fajhoz tartozik,"
Kedves "leszerelt"enged meg hogy vitatkozzam veled ezzel kapcsolatban.szerintem a ma élő žsidókˇ többsége nem szemita mert azok java része kihalt az elmúlt évszázadok alatt.a többség az askanázik közé tartózik akiknek vannak kazár gyökereik.és ez a csoport az ami kavarja a sz....t az egész világban.ezek tákolmánya a mai Izrael állam is,amit az ortodox zsidók nem is ismernek el.
Idézet
 
 
Ithaka.
#54 Ithaka. 2012-04-17 00:35
Érdeked egyetlen felvetés sem rázta meg ennyire az igaz magyarságot mint ez a Napéjegyenlöség cimü irás. Szerintem nagyon is igaztörténeteket feszegetett, a zsidóságról. Van hazátok nektek zsidók menjetek oda amit ugyan úgy raboltatok el attól a nemzettöl, mint ahogyan a mi szép és gazdag magyar hazánkat akarjáton már 100-éve, de nem sikerült, még akkor sem ha bármennyire felbojditottátok a magyar nép nyugalmát,1910,1945,1956,2008, a végső parancs 2010, de ez utólsó dátum sem sikerült, és nem is fog soha sikerülni, mint ahogy európából sem lesz nektek semmi, de lesz megint olyan mint annak idején II.-ik Ramszesz korában, hogy kilesztek üzve minden nemzetközül, mert ti zsidók a legrosszabb béke szeretö embernek lehet emlegetni. Aki nem ismeri az alantos, ravasz kulturátok az probáljon csak odafigyelni minden mozzanatokra, hamarosan sokminden tisztázódik elötte. Ti zsidók miért nem mentek haza, ha már van elrablott hazátok, mert ottsincs nyugodalmatok, hát hogy is lenne mikor állandóan fenyelegtek, ha kicsi az életteretek mindent elkövettek, hogy nagyobbitsátok azzan nem törödve, hogy kiket üztök ki az ösi földjükröl. Mért magyarországon tartod a holokauszod nem a magyarság tette veled azt , hanem a te saját vértestvéred, azért, hogy a holokausz pénzböl fenttartsaátok az utodokat amit a nemzetektől hazug módjára bezsebeltek. Hólvan a MAGYAR-holókausz ?- hány ezer magyar katona fagyott meg a Dónkanyarban? a II.-ik világháborút kieszelte ki? tik zsidók, mert a rengeteg álltalotok felvásárolt fegyvereket elkellett adni. Millió édesanya évtizedekig sirathatta a gyermekét mert a 40-fokos hidegben, a nyári öltözet nem nyujtott védelmet drága testüknek, megfagytak a dónkanyarban. A ción társadalom meg dözsölhetett a kényelmes kastélyokban. Károlyi Mihály szobrát dédelgettük, koszoruztatátok a talpnyalótokkal, de egyszer sem jutottatok gondolatba odáig, hogy csak megemlitsétek a magyar holokauszt. Milyen népnek tartjátok ti magyarokat, génhibásnak? - moslék zabálónak? hát ti mikvagytok! nemtudlag illetni jelzövel mert nem találok olyat amihöz illenétek Azért irtam ilyen bátran, mert töllem nemtudtok már semmit elvenni az életem sem ér már semmit, csak a leszármazotjaim , és a kiterjedt barátaim akik virággal fedik el a sirom, de ahány szálat hoznak annyi zsidóval csokoltatják meg. Negondoljatok arra, hogy nincs felvilágosulva a magyarság ! nem olyan buták, mint amilyen ti vagytok, visszataszitó övönaluliak ! Nagy eredményt nem tudtatok elérni ? a cigánysággal, hogy kipusztitsa a magyar embereket, behoztátok a koszovói albánokat, azok majd a kenyerükön keresztül megteszik a hatást, mint ahogyan ti zsidó ciónok ,a német katona tiszteken és családjukon a lágerekben tettétek a II.-ik világháboru után. Ha nem vesztették volna el a háborut, most nem lenne olyan nagy melletek, de majd fordul ez a világ más népek kedvére is, nem csak reménykedem, tudom is, hogy ugy lesz, amit epedve várunk itt ezen az öreg Gaija -földanyánkon., sok milliárdan. Ti meg mentek a sötét mélységes verem fenekére, ahónnan még a hangotokat sem lehet hallani, ezer évig, és itt a földön béke lesz !!! :lol:
Idézet
 
 
leszerelt
#53 leszerelt 2012-04-15 00:18
Idézet - Hédy:
Kedves leszerelt, rosszul tudod... Ez nem azonos azzal, hogy elítélni, amire Te átfacsartad azt, amit írtam.


Kedves Hédy,

Az lehet, hogy rosszul tudom, de a bizonyítás mindenkor az állítót terheli - a megcáfolót csak a bizonyítékként bemutatott anyag hitelességének vagy az érvelések ésszerűségének a megcáfolása. Mivelhogy nem mutattál be bizonyítékot, érveléseden kívül nincs mit megcáfolni, tehát állításod legföljebb az egyéni vélemény súlyát nyomja - ami, természetesen, nem föltétlenül értéktelen, de tudás szempontból még akkor sem nyom annyit, mint a bizonyíték, ha szakvélemény. És nekem nem úgy hangzik, mint ha az lenne.

Emiatt, csak érveléseddel foglalkoztam. Első mondatoddal, "A magyar ősvallás azt tanítja, hogy nincs kollektív megváltás és nincs kollektív bűnösség sem", egyetértek; tehát, annak boncolgatását nem láttam és most sem látom szükségesnek. A másodikat, "Vagyis minden embert a saját érdemei szerint kell megítélni", viszont, kifogásolom, mert a "vagyis" szóval belevetted első mondatodból a "magyar ősvallás azt tanítja" szókapcsolatot, mellyel második mondatod "a magyar ősvallás azt tanítja, minden embert a saját érdemei szerint kell megítélni" lett. Emberre vonatkozóan a "megítél" igének csak egyetlenegy értelme van: "vmely szóban forgó személyről elítélő, helytelenítő véleményt, ítéletet alkot, nyilvánít" (A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, IV. köt. 1077. o). Ilyesmit, pedig, tudtommal a magyar Isetenhit nem tanít.

A káros érvelési hiba ott rejlik, ahol a sehol sem tanított "embert megítélni" elv, egy figyelmet elterelő "saját érdemei szerint" határozó kifejezéssel és egy téves "magától értendő" sugallással sajátmagára próbálja vonatkoztatni a tanított "nincs kollektíve bűnözés" elv erényességét. Az efféle hibák jobb esetben véletlen tévedések, rosszabb esetben szándékos csúsztatások, de mindenképp kártevők. A kártevő hozzászólásokat, pedig, nem hagyjuk szó nélkül. Föltételezem, hogy ebben az esetben egy véletlen tévedés a ludas.
Idézet
 
 
Laci
#52 Laci 2012-04-14 20:07
Kedves TellWili és Berci!

- Tánczos Gábor ügyét azért hoztam fel, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, ma is előfordulnak a tiszaeszlári gyilkossághoz hasonló esetek, ezért sem lehet a kis Solymosi Eszter esetét csupán kitalációnak és rágalomnak tartani. Minden további találgatás a közelmúltbeli esettel kapcsolatban sértő lehet az ügy érintettjeire és rossz szájízt okozhat minden jó érzésű olvasónak, ezért további találgatásokba nem megyek bele.

- Az eseményeket vezérlő törvény a következő: Minden teremtmény (legyen az jó vagy rossz cselekedet) végül visszakerül teremtőjéhez.

A zsidóság szerepéről a #48-as hsz. vastagbetűs részéhez annyit fűznék hozzá, hogy:

- Mivel az ókori zsidóság szellemi szintje nagyon alacsony volt (Jézus születésekor már a beszélt nyelvük is a görög volt), ezért a néppé szervezés komoly szellemi teljesítményét sem tulajdoníthatjuk kevés tanult vezetőjük tudásának. Itt külső, földön kívüli segítség és tudás valószínűsíthető, amint a tevékenység haszna is hozzájuk vándorol(hat).
Idézet
 
 
TellWili
#51 TellWili 2012-04-14 09:36
Kedves Laci és Berci !

Javítsatok ki kérlek, ha tévednék !
Elképzelésetek szerint tehát
( csak a ritkán nézett médiából hallottam Táncos G.körüli herce-hurcáról, amit az igazságszolgáltatás szégyenfoltjának tartok )
Jézus keresztfán ÉLÉli- nek nevezett Ős-Ten azaz az általam Jézus atyjának nevezett, teremtő ÚrIsten ellenébe harcoló és az Ő szakrális erejét (ember-kapcsolatát) megtörni igyekvő, az Ószövetségben Jahve-ként emlegetett - tudtommal Ábrahámnak,Mózesnek parancsot adó - Istennek az emberi befolyásért folytatott harcára céloztok ?
Vagy ki az, akinek tulajdonítjátok az eseményeket valóban vezénylő erőt és hogy kerül ebbe a folyamatba éppen Táncos G. ?
Idézet
 
 
leszerelt
#50 leszerelt 2012-04-14 08:27
Idézet - TellWili:
...a zsidóság korábban törzsi, tehát származási, azaz faji alapon különítette el magát... szociokultúrát


Kedves TellWili,

Én is köszönöm.

Hogy félreértés ne legyen, a zsidók saját faji meghatározása szerintem is hibás, de a "hiba" valószínűleg szándékos és célszerű. Valószínűnek tartom, hogy azért állapodtak meg a faji - és csak faji - meghatározásban, mert, szerintük, ember faji hovatartozása minden más hovatartozási tényezőt fölülír, s emiatt ha választania kell, mindig saját fajtáját fogja választani. Szerintem is. Kétségtelen, hogy a zsidók túlnyomó többsége legalább részben a sémi fajhoz tartozik, de a zsidóság nem a sémi faj leágazása, hanem a júdaizmus genetikai önelszigeteltségének genetikai eredménye, azaz, egy korlátolt génkészlet. Itt nem egy fajon belüli etnikumról van szó, hanem a júdaizmusra áttért vagy kényszerített szemitákról (a héberekről) és sémi-negroid, sémi-europoid és sémi-turanoid keverékekről. Ehhez hozzájönnek a leigázott és a júdaizmusra áttért vagy kényszerített nem-sémi népek egyes elemei - pl. a most palesztinnak nevezett bibliai kánaáni illetve izrael nép egyes utódjai, meg egyesek szerint a kazárok egy része is - nem tudom. Föltételezem, hogy a zsidóság ideológiai vezetői azért terjesztik (egymás közt) a "zsidó faj" eszmét, hogy azáltal adjanak a zsidóságnak egy (mesterséges) "faji azonosságot" (ami valójában egy kevert de korlátozott génkészlet), amellyel az önmagát zsidónak tekintő - és azon génkészletből bizonyíthatóan(?) származó - azonosulhat. Eszerint, ha a júdaizmus kihal, akkor vele együtt az úgynevezett "zsidó faj" is elpárolog.

A "szociokultúra" szerintem egy megadott egy vagy több nemzetből álló embercsoport azonos vagy legalább hasonló gondolkodásának egyik főágát címkézi. (Egy másik föltételezett főága a szellemi - Isten-tudat, lét-tudat, élet-tudat, öntudat.) Ez a "lelki" főág föltételezhetően a megadott embercsoport értékrendjének egyik hajtása. (magyarmegmaradasert.hu/.../...). Ha ez így helytáll, akkor például - kiléte más tényezőitől eltekintve - "magyar" aki a Szent Korona Értékrendjét - elveit, világnézetét, értékeit, törvényeit, stb. - magáévá teszi; "magyar hazafi" aki aszerint gondolkodik; "jó magyar hazafi" aki aszerint cselekszik; és "rossz magyar hazafi" aki nem.

Hasonlóképp, "zsidó" aki a júdaizmus értékrendjét magáévá teszi; "gyakorló zsidó" aki aszerint gondolkodik; "jó zsidó" aki aszerint viselkedik; és "rossz zsidó" aki nem. A "zsidó" egyetlen meghatározója, viszont, a júdaizmussal való azonosulás - valamilyen fokon, bár a zsidók ezt a meghatározást elvetik. Szerintük áttérés a judaizmusra, de még az abba beleszületettség sem teszi a zsidó génkészleten kívülit "zsidóvá", - fajtól függetlenül. (pl. az arabok is szemiták, de a zsidóság akkor sem tekinti őket "zsidónak", ha áttérnek a júdaizmusra.)

Mivelhogy e két értékrend, a Szent Korona Értékrend és a judaizmus értékrendje alapelvei egymást kölcsönösen kizárják, a "magyar-zsidó", "zsidó-magyar", stb. összetett kifejezések mind abszurdumok. Aki egyszerre e két - vagy bármelyik két vagy több - összeférhetetlen értékrend szerint próbál (vagy köteles) élni, az egy neurotikus (lelki, szellemi viszály) állapotba helyezi magát. Egyes hozzászólások is ezen állapot tüneteiről tanúskodnak. Ugyanezt látjuk az amerikai (és a többi) Vietnamban, Irakban vagy Afganisztánban szolgáló katonák soraiban - még szolgálatuk után is. Az összeférhetetlen értékrendek szerinti gondolkodás és cselekvés kényszere felelős nagy mértékben iszákosságukért, drogozásukért, elmebajaikért, bűntetteikért, öngyilkosságaikért.

Záróban, minden egyén, nemzet vagy nép gondolkodása csak kiléte egyik meghatározója. Fajtája, etnikuma és részletesebb genetikai tényezői; testi, lelki és szellemi tehetségei és azok kibontakozása, fejlődése, stb., is ide sorolható. Egyetlenegy tényező sem határozza meg önmagában az egyén, nemzet vagy nép kilétét.
Idézet
 
 
Berci
#49 Berci 2012-04-14 06:34
Szia Laci .

Nincs semmi eröltetett a dologban . Az életünk értelme , célja a test és a lélek egyesítése , itt földi , élő testben amelyben a jelenlegi tudatunk az amely szabad akarattal rendelkezik ahhoz, hogy ezt az ember eltudja érni . A jelenlegi tudatunkat pedig részben a lelkünk formálja , alakítja , másrészről pedig az a társadalom amelyet éppen olyanok alakították ilyenre amilyen akik tudják ezt , és céljuk minden formában ennek a megakadályozása.
Ehhez nagyon fontos számukra az Igazságba és szeretetbe vetett rendithetetlen hit (amely a megtapasztalások során átmegy egy bizonyos tudásba) megtörése az emberekben . Ők nagyon jól tudják ki az akiben erősebb lélek van , vagyis jobban tud hatni a jelenlegi tudatára , azokat különös figyelemmel kisérik , és nehezetítik meg az életét.

A dolgok bizony sajnos így történnek , azért nehéz egy átlag embernek az események mögötti valós okokat . ugyanis arra nagyon figyelnek , hogy minden eseményt igyekeznek megmagyarázni csak fizikai okokkal , erről szól a politika , az oktatás , de még a tudomány is ,bele értve az orvos tudományt is.
Amig valaki nem tudja így átlátni az okokat , addig nem fogja megérteni az eseményeket sem , az övék egy teljesen más gondolkodás mód .

Ez azért nagyon jó példa mert ugyan sokan rájönnek arra , hogy nem Gábor lehetett a tettes , csak valakire rá kellett kenni a dolgot . De arra , hogy az egész éppen azért történt , hogy Gábort "megtörjék" hitében már nem igazán gondolnak az emberek . Pedig életünk sok más területén is éppen ez az a gondolkodás mód ami elvezet az okokhoz , és az események , történések megértéséhez .
Idézet
 
 
Laci
#48 Laci 2012-04-13 22:33
Bercinek és mindenkinek!

A részletekre ugyan nem emlékszem, de:
- Tánczos Gábor volt az, akire rá lehetett terhelni a gyilkosságot.
- Véletlenek nincsenek, de ez Gábor esetében talán csak annyit jelent, hogy neki karmikus feladata volt megtapasztalni a meghurcoltatást és a börtönt. Azt a változatot, amit te sejtetsz, hogy Gábor "érdekében" történt volna a gyilkosság, erőltetettnek tartom.

- A zsidók nem egy lélekben elgyengült nép, hanem egy tudatos elme-manipulációval kitenyésztett "kultúra", amely katonai jellegű szervezettséget mutat fel és jól megfogalmazott feladatot hajt végre. A feladat az élősködés/kizsákmányolás módszereinek finomítása, a mások által megtermelt javak minél nagyobb hányadának kisajátítása. Az ismert és tanított történelem erről szól. Mivel a zsidóság szellemi képződmény, ezért a származás szerint nyilvántartott identitás pusztán zsarolás, amivel a szellemileg ébredőket tartják rövid pórázon. A zsidóság szellemi képződmény voltára ékes bizonyíték a zsidó-kereszténység által előkezelt és mára proto-zsidóvá vált közgondolkodásunk, a zsidónál is zsidóbb gojok sokasága. Ha észrevesszük, hogy a zsidóság a teljes szellemi tevékenységet irányítja és felügyeli, akkor beláthatjuk, hogy a zsidóság szellemi képződmény, mert máskülönben nem tartanák annyira fontosnak a teljes szellemi élet felügyeletét és irányítását. A zsidóság katonai jellegű küldetésére utal a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve is, amikor a zsidók királyának hatalomra kerülése után a felfordulás és rombolás erőinek megsemmisítéséről beszél. (23. jkv.) Ugyanis nehéz lenne tagadni a zsidóság szerepét a világfelfordulásban.
Idézet
 
 
TellWili
#47 TellWili 2012-04-13 20:39
"Bármelyikőtök megtehetné, hogy érdeklődik zsidó vallási szakértőkről, hogy használhatnak-e vért, akármilyet, a zsidó ünnepi étel elkészítéséhez. Vagy bármilyen étel elkészítéséhez. Miután a vér tisztátalan, nem fogyasztható valami. Rosszabb, mint a disznóhús és osztriga."

Kedves Hédy !
Szíves figyelmedbe ajánlom az alábbi linket, ahol pontosan arról vitatkoznak a legautentikusabb "szakértők" amiről Te aggódva írtál.
Nagyon szomorú a titkolózás, de nem véletlen.
A titok álnokságot, az álnokság meg titkokat terem,ahogy azt már William Blake is kifejtette

Arról persze lehet nekünk is vitatkoznunk, ugyan ez tényleges veszély, avagy csak uszító propaganda ?

Minden esetre ...
Nekem pl. miért nem jutna eszembe, hogy ilyen konferenciákon vegyek részt ?

www.youtube.com/.../
Idézet
 
 
TellWili
#46 TellWili 2012-04-13 18:05
Kedves Hédy !
Létezik olyan fogalom, hogy megelőlegezett bizalom hiánya , mit gondolsz ?
De ismételve magam, az immunitás működését is felhozhatnám.
Majd, ha az érintettek képviselői elhatárolódnak a bűnözőktől és nem védik őket, minket letámadva, akkor megkezdődhet egy folyamat, aminek következménye lesz a bizalom !
Csak utána...és ezt kérlek ne keverd össze a gyűlölettel !
Idézet
 
 
TellWili
#45 TellWili 2012-04-13 17:59
Kedves Honfitársaim és itt olvasgató, írogató Mások!
Nagyon hasznosnak tartom az ilyen eszmecseréket és köszönet érte mindenkinek ..
Nem szeretnélek megsérteni Hugi, de Izrael sem tűri el saját állampolgárai számára a földjén, amit itt velünk magyarokkal művelnek idegenek.Nyilván más is észreveszi, hogy töröd a nyelvünket.Nem voltam Izraelben és nem is készülök menni. Amit Te gyűlöletnek vélsz, az lehet hogy csak benned él...sajnálom, ha erre neveltek.
Pontosan itt van szerepe a kulturális, gazdasági elkülönülésnek. Értékeink, kultúránk, megmaradásunkat szolgáló szokások és jogok, vagyonok mások által való tiszteletének és általunk való védelmének.
Ha létezik a zsidóságnak hazája, tegyen ott mindent az ő értékrendje és emberi normák szerint (Tudtommal ezért akartak országot), de mások földjén ne erőltesse azon szokásait idegen kultúrákra, amit azok nem fogadnak el !
Erre milyen alapon volna joga ?
Egy kisebbség csak asszimiláció árán nyerhet el befogadást idegen kultúrában, csak így élhetnek békében és nem a többségi társadalomnak kell alkalmazkodni ugye ?

Kedves Éva SzFvár !
Egyet értek Veled. Mindenhonnan idegen viselkedési mintákat sugároznak magyar földön magyar gyermekeknek,ami felháborító és megbetegítő is egyben.
Drábik J. számomra nagy csalódás (vagy mégsem ? ) - talán nem vagyok egyedül aki hasonlóan érez, miután félretette gyanakvását egy volt SZER-essel szemben és figyelt rá. Egyben van igaza, amit tanulnunk kell tőlük: az összetartást.

Kedves Leszerelt !
Ismereteim szerint a zsidóság korábban törzsi, tehát származási, azaz faji alapon különítette el magát és ezt állítólag máig is őrzik törvényeikben.A sumérok ezt nem tették.
Ha azonban végiggondolom, milyen nagy létszámban van jelen az ú.n. zsidóság a világban, figyelembe veszem a kazárság történelmét, akkor el kell fogadjam Alfred M.Lilienthal
véleményét, hogy ilyen faj nincs, illetve ez nem fajt jelent,hanem szociokultúrát... Szóval nem tartozok a beavatottak közé, így nyitva hagyom a kérdést.
Kedves Hédy !
Ez az "Árpad elfoglalás" nem volt korábban ismert számomra. Nyilvánvaló, hogy nincs kapcsolat a szakrális vezérünk, Árpád ( Álmos és Emese fia ) és az Általad említett sztyeppék története között.
Amennyiben elfogadjuk a számtalan tárgyi bizonyítékot, amik vonalainkban a szkiita-pártus birodalomig, illetve megfigyeljük a Mellkizédek rendjébe tartozó Jézus megjelenését, igéit, majd akár még Szent István fiának adott tanácsait, a Szent Korona eszmeiségét, nem lehet kétséges, hogy egy vonalról van szó és az sem, hogy ilyenre barbár nép nem lett volna képes
.
Kedves RékaBea !
A visszatérést csak úgy tudom elképzelni, hogy ne valósulhasson meg a szabadkőművesek szándéka, ami nem más, mint kiábrándítani a csalódott keresztényeket !!!
Ez a legfontosabb szempont kell legyen.
Sajnos a csíksomlyóiról is egyre többen térnek vissza panasszal, csalódottan, ami nem azért baj, mert elgondolkodnak, hanem azért lehet baj, ha más sem lesz helyette.
Idézet
 
 
Hédy
#44 Hédy 2012-04-13 15:53
Elnézést, az idézet átemelése nekem még nem megy. Nézzétek meg a 31-es hozzászólásban a linket.
Idézet
 
 
Hédy
#43 Hédy 2012-04-13 15:51
Ez egy jó olvasmány! Köszönöm, Segítségnek!

#31 Segitségnek 2012-04-12 19:15
Árpád "A Szíriai Árpád város története magyarmegmaradasert.hu/.../...
Idézet
 
 
Hédy
#42 Hédy 2012-04-13 15:49
Kedves leszerelt, rosszul tudod, mert a magyar ősvallás tényleg tanítja azt, hogy nincs kollektív megváltás és nincs kollektív bűnösség. Amiből sajnálatos módon az következik szerintem, hogy mindenkit a saját érdemei szerint kell megítélni.

Ez nem azonos azzal, hogy elítélni, amire Te átfacsartad azt, amit írtam. Látod, így születnek a ferdítések, abból meg a félrevezetések.

Az ősvallással kapcsolatban semmit nem vagyok hajlandó bővebben magyarázni, mert emlékszem Jézus intelmére a gyöngyökről.

Kár volt elkezdenem a vitát, mert a meggyőződéseket semmi nem változtatja meg. Olyan szánalmas apróságok, hogy tények, nem zavarják a világotokat.

A tiszaeszlári események egy rosszul feltárt bűnügy. Valakik ráhúzták a júdaizmus köntösét, hogy elintézzék a zsidókat. Bármelyikőtök megtehetné, hogy érdeklődik zsidó vallási szakértőkről, hogy használhatnak-e vért, akármilyet, a zsidó ünnepi étel elkészítéséhez. Vagy bármilyen étel elkészítéséhez. Miután a vér tisztátalan, nem fogyasztható valami. Rosszabb, mint a disznóhús és osztriga.
Idézet
 
 
leszerelt
#41 leszerelt 2012-04-13 08:41
A tiszaeszlári ügyről van már egy könyvtárra való irodalom - ami naponta bővül. Mindet áttanulmányozni ma már egy embernek lehetetlen. Emiatt, muszáj az anyagból kiválogatni az ismert, őszintén igazságot kutatók munkáit, egyéni álláspontjaiktól függetlenül. A nyilvánvalóan politikai célokra létrehozott irományokat is érdemes tanulmányozni, de csak akkor, ha a cél a megvezetők leleplezése vagy módszereik tanulmányozása. Azon kívül az efféle demagóg-szült anyag értéktelen. Ezen utóbbiakat a bizonyítékok hiányáról, a beléjük tervezett szándékos érvelési hibákról, és a logikát háttérbe szorítani próbálkozó érzelem-keltésről lehet fölismerni.

Az őszinte kutatók közé sorolható Marschalkó Lajos, aki úgy a tiszaeszlári ügyről kimondottan, mint a zsidóság viselkedéséről általában több tanulmányt kiadott (magyarmegmaradasert.hu/.../...). Bár ő másként látja ezt a szörnyű gyilkosságot (nem úgy ahogyan jómagam) - föltételezhetően azért, mert a helyi eseményeken túl, szélesebb távlatból is megvizsgálja -, elemzését értékesnek tartom. Tehát nem muszáj vele egyetérteni ahhoz, hogy tanulmánya gondolat-serkentő érdemét elismerjük.
Idézet
 
 
leszerelt
#40 leszerelt 2012-04-13 08:38
Idézet - Hédy:
A magyar ősvallás azt tanítja... Vagyis minden embert a saját érdemei szerint kell megítélni. (A keresztény vallások is ezt tanítják...

... a mai életünket kell élnünk...

... Nagyon haragszotok a zsidókra és cigányokra...


Tudtommal, se a magyar erkölcs se a keresztény értékrend sehol sem tanít ilyesmit. Egyik sem tanítja az ítélkezést ember fölött, csak cselekedetei fölött. A különbség óriási. A "magyar ősvallás" tanítását pedig nehéz leszögezni a "vallás" szó meghatározása nélkül (legalább 5 fogalmat címkéz). Az, pedig, hogy a zsidókrisztiánok mit tanítanak, magyar ember számára jelentéktelen.

A "mai életünk" meghatározása egy egyéni és nemzeti életcél keresésének a terméke. Ha ezen életcél Isten-felé haladás, akkor az az Igazság kutatásával valósítható meg: Jézus az Igazságot Istennel azonosítja - közelebbről meghatározva, "Lelkével" (János 14:17, 15:26, és 16:13) -; az egyiptomi Amen (Amun) megnyilvánulása a kopt Hor, az ógörög Haru, Horos is az "Igazság fia"-ként említett. Tehát, akinek egyéni és nemzeti életcélja az Igazság keresése és afelé törekszik, az "mai élete élését" is az Igazság keresésére összpontosítja. Aki, pedig az Igazság keresését lekicsinyli vagy ellenzi, az (ebben az esetben) ember Isten-felé törekvését próbálja letéríteni útjáról illetve akadályozza. Természetesen, azoknak, akiknek más az egyéni vagy nemzeti életcélja, azoknak az Igazság keresése jelentéktelen, esetleg veszedelmes.

"Nagyon haragszotok a zsidókra és cigányokra... mély harag csak nektek árt..." Lehet, hogy egyesek haragszanak a zsidókra, én nem, de viselkedésük undorít. A zsidókat sajnáljuk, de el akarjuk őket magunktól szigetelni, illetve magunkat tőlük saját megmaradásunk érdekében. A cigányok viselkedéséről itt tudtommal nem esett szó. Egyetértek avval, hogy a nemleges érzelmi állapotok károsak ha túlszárnyalják céljaikat (időben, térben, mennyiségben, minőségben) vagy ha attól eltérnek. Az indulatosságot legföljebb korlátozni vagy elfojtani lehet, de kioltani az ember-egyenletből lehetetlen. Mint minden indulat, a harag is egy erő, mely valamiképp hat a világegyetemre, ha másra nem, sajátmagunkra. A harag hasznos ha erőre van szükség - pl. a kikeveredésre a gyávaságból, a fásultságból vagy a merevségből - de haszontalan és káros ha önmagát szolgálja vagy ha céltalan.
Idézet
 
 
leszerelt
#39 leszerelt 2012-04-13 08:21
Idézet - TellWili:
Kedves Leszerelt !
Máig nem tisztázott pontosan, milyen alapon különíti el magát az a zsidóság...


Tudtommal, a zsidóság önmagát határozottan és kizárólag faji alapon határozza meg. A "vallás" és hasonló, pl. "műveltség" - nyelv, hagyományok, szokások, stb. - tényezőkre csak akkor hivatkozik ha a gazdatest országában politikai előnyökre törekszik, vagy ha kifogásolt viselkedését próbálja indokolni, illetve elfogadtatni.
Idézet
 
 
Rékabea
#38 Rékabea 2012-04-13 08:21
Ti itt nagyon eltértetek e cikk mondandójától, attól hogy emberáldozattal nem lehet megváltani földi büneinket.
Ezt csak egy primitiv népség gondolja, akinek a pénz az istene, és aki zsidó-keresztény egyházával tart sakkba benneteket, akiknek a rabszolgái vagytok mindannyian,
amig ki nem mondjátok a ti istenetek nevét, amig nem öt tisztelitek és hozzá imádkoztok hanem egy krisztusnak nevezett démonhoz.
Ti valamin vitatkoztok, ami nem egészen ide tartozik:

Talán inkább hazug zsidó-keresztény egyházunkkal
kellene foglalkozni. Végre elhatárolódnunk vallási vezetöiktöl- hiszen több mint kétezer éve hazudnak nekünk és gyilkolnak bennünket.
Mikor tértek vissza végre a MAGYAROK ISTENÉHEZ,
a SZKITA Jézushoz ?? - Meddig jártok még Csiksomlyóra a katolikus misére, azt gondolva, hogy
ott valami más folyik, mint a többi zsidó-keresztény templomban ????!!!!!!!
Idézet
 
 
leszerelt
#37 leszerelt 2012-04-13 08:17
Idézet - Laci:
...
- Nem a nép határozza meg a tudatot, hanem fordítva. Ezért:
A közös értékrend és gondolatok teremtik a népet.


Egyetértek második mondatoddal, de ki szeretném kerekíteni. Igazad van: egy nép közös értékrendje és gondolatai - melyeket megérett állapotukban talán nép-gondolkodásnak nevezhetnénk - nevelik a népet, úgy ahogyan az erdőtalaj táplálja a fákat nyersanyaggal, melyből a fák a Naperővel leveleket és magokat növesztenek illetve termelnek. Ez a körfolyamat egyik fele. Nyáron a falombok árnyékukkal védik az erdőtalajt a forró napsütéstől, télen pedig a fagytól az ősszel lehullatott leveleikkel, melyek végül is erdőtalajjá válnak. Egy hazájával törődő nép hazafias cselekedeteivel hasonlóképp védi, gondozza és táplálja hazáját. Ez a körfolyamat másik fele. A kettő között valahol a fák magjaikat az erdőtalajra szórják, ahol azok elkezdik élni életük független(ebb) szakaszát. Hasonlóképp, a nép továbbadja utódjainak értékrendjét és világnézetét, hozzáadja tapasztalatait és azok értékelését, ami egybevéve a nép új elemei gondolkodásává válik.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

Biztonsági kód
Frissítés

Új írások

Jó honlapok

Látogatók

Hungary 67%Austria 1.3%
United States 6%Canada 1%
Romania 4.7%France 0.9%
Ukraine 3.5%Sweden 0.9%
Russian Federation 2.7%Switzerland 0.4%
Germany 2.4%Netherlands 0.2%
Slovakia 1.9%Kuwait 0.2%
United Kingdom 1.9%Australia 0.2%
Norway 1.5%Italy 0.1%
Serbia 1.3%Spain 0.1%

Today: 24
This Week: 2035
Last Week: 7568
This Month: 1019
Last Month: 21988
Total: 2535294

Belépés