20240713
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2018 május 17, csütörtök

Ki volt Jézus valójában ?!

Szerző: Justin Mátyás

"Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 95 %-át kivágták a Bibliából (mivel e pergameneken a 100 % szerepel). A maradék részt pedig sok helyen átírták, és ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember." (Avatara)

- [Ki az az Avatara: Ezt a becenevet az ismerősei adták neki.
16 éve kutat ókori írásokat ! Eredeti nyelven (!) tanulmányozott 20 ókori szent könyvet, amik a Föld legkülönbözőbb helyeiről származnak (tehát nagyon széles látókörrel rendelkezik), és 15.000 tiltott iratot, stb. Amelyik idézet után nem írtam oda hogy kitől való, azt az ő (6 órányi) előadásából idéztem. ]

-"A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi." - (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)

-"... Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg."

-"Ez az én testem ... Ez az én vérem ..." >
"Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR." (Szántai Lajos, művelődés-történész)  Így teszi Jézus egy mágiával a "testvéreivé" a tanítványait (szimbolikusan) , így "adja át beléjük" az ő lelkületét.

-"A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA. Héberül viszont nem jelent Semmit, tehát Nem héber név,
tehát Jézus Nem héber származású !"

-"A 3. király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUS birodalom küldöttei: SZKÍTA mágusok ! Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus !
EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel. Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs, sőt a tömjén még törvénysértő is."

-Jézus az ács fia > "A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT.
A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus !"

* : Kik voltak a kánaániták:

"Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat. A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki. A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel ! Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött !" [Turul = Kerecsen-sólyom]

"Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról." (Egyébként ... miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ?? :)

* : Ki volt Jáhve:

-"Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát. Jáhve mondta: Abba belehalnál (!) Mózes erősködött, hogy látni akarja. Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta." (Mózes 2. könyve) -"Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel. Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.

Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében). Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos."
-A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon. -Alaje pedig ezt írta: "Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék."

Ne haragudjunk a zsidóságra !
-1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy "nagyobb" lény parancsát !
-2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !
-3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció legelső népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) a SZKÍTA nép: a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt !Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !
- (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), de a MAGYAR jött ki eredményül !)
-4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, ... , csak Eltévelyedett !

Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (ők Isszának nevezik).

2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
-Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,
és ... hogy "Isten országa Bennetek van !" , "Ugyanaz a Fény van Benned ... " Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers: "Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan."
Illetve: "Én vagyok a világ világossága" - mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: "Ti vagytok a világ világossága." - Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk !

-Kitalálták, hogy legyen bűn, amiért büntetés jár, és hogy legyen pokol, és ördög.
Míg Jézus azt tanította:
"Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !"

-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) : Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek, Jézus származását átírták zsidóra, és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve. (Aki kiirtatta a kánaániták 90 %-át, és a maradék 10 % területén született Jézus ! :) ?? )

-"A női princípium kitörlése:
-Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták Atya, Fiú, Szentlélek -re.
-Jézus mindig azt mondta: "... az Isten és az Istennő ..." > Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.
-A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül " , ... de Leonardo Da Vinci odafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé.
-Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !
-Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt),"bűnös nővé" írták át, ... amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve, és összefoglalva:
az írások szerint Jézus:

-A SÓLYMOT tisztelő kánaániták PÁRTUS helytartójának fia volt, PÁRTIA trónörököse !
-Akit SZKÍTA névre kereszteltek ! aminek a jelentése: a FÉNY fia !
-Tudott HUNUL !
-A Talmud NIMRÓD fiának nevezi. (Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította, félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül, adta át az embereknek a Fényt.

Tegyük mi is ezt.

SZERETET Mindenkinek! (Justin Mátyás)

Beküldte Kunavar
Forrás: kaniraya.blogspot.se

Hozzászólás  

#2 b.szöllösTóth Ferenc 2018-05-20 13:32
Szeretettel ajánlom szíves figyelmébe mindazoknak,akiket érdekel, Asperján György,Jézus és Júdás aktája című Művet. Jézus idejében Názáret Pártus terület volt.
"az Isten saját képmására teremtette az embert". Ez így igaz. De nem a testét,hanem az elméjét. Az ember a gondolatai által maga is teremtővé válik. Akár jó,akár kevésbé jók azok. Nem véletlenül mondta egy perzsa gondolkodó anno,"jó gondolatok,jó szavak,jó cselekedetek. 534-ben a vatikáni zsinat kitörölte a reinkarnációra utaló részeket,de Máté evangéliumában még megtalálható. Az egyház és a hatalom 2000 éves összefogásának gyümölcse(?) az "oszd meg és uralkodj" , hogy az Emberből rabszolga legyen. Akárcsak a kiválasztottak hamis mitosza, meghazudtolva történelmet,Tudást,Embert, Életet. Ma a gonoszak irányítják a világot,benne lassú halálra ítélve az Embert.
#1 belgium/Andennenagy lajos 2018-05-20 09:27
rengeteg kiválló, kitüno is … olvasmányt, írományt találhatunk itt Zolink kincstárában …, de amikor hit-vallás témák vannak a terítéken, akkor ez inkább a fordítottja épp …

ez a 'tanulmány' ezen utóbiak példánya …
néhány észrevételt, véleményt erre :

- Jézus, mint Isten Fia 'értékeljük' és nem mint Mária fia. Amikor így beszélek, azt mint keresztény, az egy Jézust-követoként (remélem O is tud errol !!!) teszem. Tehát egy keresztény Jézus apai ágát, származását veszi, teszi elsodlegesként. Ezt a zsidók épp fordítva, az anyai ágon kezelik, veszik.
Tehát ezen fenntebbi értekezés zsidó szellemu, felfogású …

- Jézusnak, a mi Urunknak két 'gyökere', származása van. Isteni és emberi. Akik Ot követik, azoknak az isteni a fontos …
na ezt nem csak mi, a keresztények a hasunkra csapva tesszük, hanem ezt Jézus-t, a szavait, tanításait követve tesszük. Egyszeruen Jézus SOHA sem beszélt a mamájáról. Csak az Atyáról, az O atyjáról beszélt mindíg … amit akkor már a hallgatósága észrevett és ezt különbözo módon értékelte. A többség e miatt gyulölte, egy pici rész pedig épp ezért ragaszkodott hozzá ("kihez menjünk Urunk …" -helyetted. Tehát mégha Jézus valami teljesen 'elfogadhatatlant' is mondott nekik, Jézus isteni mivoltát annyira átérezték, hogy képtelenek voltak Ot elhagyni. Ezt késobb még az életük árán is bizonyították) …
tehát aki Jézus anyjáról, fizikai származásáról beszél, annak semmi köze a kereszténységhez, magához Jézushoz …

- a Szent-Háromság ténye, de fogalma maga …, nem emberi eredetu, hanem isteni kinyilatkoztatás. Az, hogy mi ma 'tudjuk' azt, hogy Isten, az EGY három 'személyt' 'tartalmaz' (az Atya-Fiú/Ige-Lélek),
azt csak egy kicsit késobb, Jézus mennybemenetele után csak tudtuk meg. Ezt a Szent-Léleg 'sugallta' nekünk …
tehát ez nem az egy emberi agy teremtvénye, hanem egy isteni 'ismertetés'. Ezt valahogy úgy kell megértenünk, hogy amíg mi messze vagyunk egy fény-forráshoz, azt teljesen helyesen is EGY-nek látjuk. Viszont ehhez közeledve észleljük azt, hogy ezen forrás három 'elembol' áll. Tehát ahhoz, hogy felfogjuk, láthassuk az isteni szent Háromságot, ahhoz elobb Jézust kell elfogadjuk és már Ot kövessük. Amíg mi a zsidó felfogásban, Jézus emberi származása alapján fogjuk fel a dolgokat, addíg nem is létezhet a Szent-Háromság részünkre.
Még egyszer, a Szent-Háromság nem egy emberi találmány, amelybe mi a saját emberségünket (papa/mama/gyermek) rakjuk …

ez azért is, mert mi képtelenek vagyunk teljességgel felfogni ez. Azt, hogy mi is, ki is ezen Szent-Háromság. Pici gyerekkorom óta hallottam erre emberi próbálkozásokat … de ez mindíg csak egy misztérium marad számunkra (majd késobb megtudjuk, megismerjük …). Azért ha már itt tartok, beteszem a magam gondolatát ide :

Isten hármasságát, mivoltát önön magunkon keresztül is észlelhetjük. Egyszeruen … ha mi Isten képmása vagyunk (az ideális állapotban), akkor bennünk meg kell találtasson az isteni 'kép', azonosság is. Tehát amiben mi többel rendelkezünk, mint az 'állattársaink' a közös természetanyánk ölén, azt kell kikeresnünk. Mi az, ami nekünk megvan, amely náluk nincs. Na ezek szerintem a gondolkodás, a szó(beszéd) és a tevékenység(a teremtés) képessége és ennek használata …
tudjuk azt (a legtöbben), hogy Isten mindent (MINDENT) a szavával, az Igével teremtett. Semmi nem teremtodött a nélkül, hogy elotte ez 'ki ne lett volna mondva'. Na erre még ráadhassuk azt, hogy mivel nem a szó az amely ténylegesen alkot, tesz, akkor az pedig a szent Lélek kell legyen. Tehát (szerintem) a szent -Háromság az egy gondolat, döntés majd ennek 'kimondása' és végül a megtétele …
na ha mi ténylegesen és teljességgel Isten képmása lennénk, akkor mi úgy beszélnék, tennénk, mint gondolunk. Egy teljes egység kellene ebben legyen. Na ezen egység lenne a mi képmásunk Istentol …

visszatérve a témára ; ezen kis dolgozat Jézus kilétével kapcsolatosan, egy teljesen keresztény-idegen. Ez egy zsidó felfogású, szellemu értekezés.
Az, hogy Jézus milyen fizikai, emberi származású is volt, azt tényleg a mamája adja meg. De ez bennünket nem érdekel (a keresztényeket), mert bennünket az O isteni mivoltja, az Atya-i származása érdekel. Ha O az emberi mivoltja mellett nem lenne ISTEN, a megtestesült isteni IGE, nem hinnénk benne, nem próbálnánk Ot követni …

szeretettel, Lajos

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások