20240226
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2009 október 04, vasárnap

Plósz Sándor, György önéletrajza

Szerző: PLÓSZ SÁNDOR

Mint többszörösen kitelepített, "osztályidegen", burzsúly" és "kulák", akivel a Népköztársaság rendőrségének "veletek nem kell elszámolnom", minősített: Sem pajtás, sem úttörő, sem a KISZ, sem a párt (MSZMP) tagja nem voltam. A szakszervezetnek is csak a kötelező időszakban voltam tagja.

Név:   PLÓSZ SÁNDOR, GYÖRGY
Jelenlegi tartózkodási hely: Spanyolország

VILÁGNÉZET, POLITIKA
 
A tradíciót, a SZENT KORONÁT, az anyagi és szellemi örökséget, a tulajdont, tiszteletreméltó embert, a jogot tisztelő, magyar állampolgárnak, a Szent Korona polgárának, tartom magam.
 
Mint többszörösen kitelepített, "osztályidegen", "burzsúly" és "kulák", akivel a Népköztársaság rendőrségének "veletek nem kell elszámolnom", minősített:
Sem pajtás, sem úttörő, sem a KISZ, sem a párt (MSZMP) tagja nem voltam.
A szakszervezetnek is csak a kötelező időszakban voltam tagja.
 
Az MDF, (1333 számú tagkönyv) alapító tagja vagyok. A "nagytakarítás" elmaradásával tagságomat magam függesztettem fel, meghatározatlan időre. A felfüggesztés folyamatosan tart!
 
2006-ban a Harmadik út színeiben indultam (volna) ha lett volna segítőm.

  ***

            Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata  ENSZ III. közgyűlés 1948. december 10.17.cikk 2.
"Senkit nem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani."

  *** 

      Mottóm:
„Adjátok vissza hegyeimet”! Wass A.


TULAJDONI LAP
("Kárpótlási" iratok szerint az 1/3.)
 
Ingatlan és földbirtok:
Budapest: Plósz L. u. (Gombocz Z. u) 5157/A, 5157/1,
(4582m2+ház)
Sárospatak: 6519, 6519/A, 6328/1, 6529/A, 6529, 6328/5,
93 Kh+1026!-öl, 9442m2+ 4 házingatlan
Felsőrajk: 919/1/A, 919/1/B, 907/2, 629/1, 920,
162 Kh+995!-öl
Pötréte: 527/B/1, 527/B/2, 527/B,
155 Kh+799!-öl

Ipari tulajdon:
(Zsigmondy) Híd és Mélyfúrási V. 1/4+1/24 rész.
Gyantagyár Rt. 1/19200 rész. (TAURUS)
Urivári-Zsilvölgyi Rt. 1/4200 rész.
Ganz és Társa Rt. 1/1000 rész.
Hangya Ipari Rt. 1/4000 rész.
Sárospataki Kovamalomkőgyár-Egylet. (részvények)

Bank részvények:
Kereskedelmi Bank Rt. 1/15152+1/50000 rész.
Takarékpénztár Rt. 1/32590 rész.
Hitel Bank Rt. 1/32592 rész.
 
A tulajdonjogok gyakorlását, - a felszabadúlás és a bolsevik önkény 1947:XXX, és a 1949.évi.3.tvr, 1952. évi 4.tvr, törvénynek csúfolt határozatai alapján,- akaratomon kívül megszakítottam, a Rendszerváltásnak nevezett … -, tulajdonjogaimat még nem állította helyre.
 
Apám elhurcolása és meggyilkolása (Gulág) után járó vérdíj 1/3-a, (400 000/3.-Ft). Nagyapám elhurcolása és meggyilkolása után semmi! A magyar kormánytól elemi elvárásom, hogy kártérítési követelésemben képviseljen az orosz kormánnyal szemben.

***

Álláspontom:
Privatizáció = Törvényesített orgazdaság
Nincs semmi vagyonom a privatizációból, mert még törvényes formában sem óhajtottam orgazda lenni! "Megélhetési bűnöző" vagyok, mert más tulajdonát, a lakásomat fiamnak megvettem. A fenti tulajdonaim után kapott kárpótlási jegy kevés volt a 90m2 kifizetéséhez.
 
A magyar társadalom, - orgazda-! Ha majd az orgazda tulajdonra adót vetnek ki és járadékként a tulajdonosnak, fizetik, akkor lesz, Rendszerváltás.
 
Szerzett javak adójával még érvényesíthető a jog, az alkotmányellenesen "elvetett", a 1990. évi 9. törvény 3.c bekezdése helyett, ahol a tulajdonos naturálisan visszakapta (volna) legalább a földtulajdonát. Vagy az állam vásárolja vissza a rabolt és eladott földeket a tulajdonos számára.

(Mindezek vonatkozzanak mindazokra, akik ezt igénylik adott határidőre.)

SZAKMAI REFERENCIÁK
"Az első - mai értelemben is és a nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő - tájrendezési tervek a VÁTI-ban a 70-es évek elején készültek (Misley Károly és Plósz Sándor)" /Csemez Attila, TÁJTERVEZÉS - TÁJRENDEZÉS, 1996. egyetemi tankönyv, (80)./
 
Legfontosabbnak tartott munkáim:
Tihany Tájrendezési Terve, 1973.
Badacsony Tájrendezési Terve, 1975.
Badacsonytomaj Kísérleti Állomás Terve és beruházása. Balaton, Eutrofizálódás elleni védelme 1978.
Általános Rendezési Tervművelet tartalmi követelménye, Tájrendezés, Környezetvédelem. 1978.
Kis-Balaton technológiai koncepció terve, 1979.
5 szakmai Nívódíjjal kitüntetett munka a VÁTI-ban.
Balaton Hosszú-távú Fejlesztési program, Vízminőségvédelem, 1979.
ÁTTEKÍNTÉS a BALATON vízminőségével összefüggő feladatokról. ÉVM 1982. Minisztériumi kitüntetés.
Vízminőségi kutatások, Vízinövény állomány víztisztító hatásainak és paramétereinek meghatározása. 1982-1986. Badacsonytomaj.
Biotechnológia, alkalmazott algológiai kutatások és technológiai fejlesztések. 1986-89.
Társszerző két szakkönyvben.
Nemzetközi publikációk, NATURE 1988.
4 kisfilm, forgatókönyv, szakértő.
 
Oktatás: Kertészeti Egyetem, Tájrendezés, Kossuth L. Tud. Egy. Ökológiai Intézet 1982-1987 18 magyar, és nemzetközi szabadalom.
 
További munkák:
Ipari és veszélyeshulladék kezelő, ártalmatlanító telepek tervezése és építése ARGENTÍNÁ-ban. 1990-98.
PEUVAJO, kommunális szennyvíztisztító telep 40 000 L.e.é. tervezés, építés. 1996-97.
Lago Lacar eutrofizáció, szanálási programja, 1992-95. (Argentína)
San Martin de los Andes, Hulladékgazdálkodási és ártalmatlanítási terve, 1996. (Világbank projekt)
 
BALATON Nádas rehabilitációs program, 2000.
Természetvédelmi és anyagforgalmi kutatások a Kis-Balatonon, 2000.
KIS-BALATON, KÖM minisztériumi koncepció, 2000-2001
HÉVÍZ -Keszthelyi lápok rekonstrukciós programját megalapozó kutatások 2001.
M-1 és M-3 Autópálya vadvédelmi ellenőrző kutatása 2000. 2001.
Hévíz-Keszthely lápterületek rekonstrukcióját megalapozó kutatások. 2002.
Balaton, meder-deformációk, tanulmány 2003.
Nagyberek-Balaton helyreállítása, mint a tó vízgazdálkodását javító rendszer… 2003.
Országos vízkészletgazdálkodási részprogram. 2005
Duna-Tisza közi homokhátság vízrendezése 2006.
Stb.
 
Publicisztika: www.jobbkeszthelyert.hu 2005-ig. Utána sok helyen, l. Google! Vagy kérdezz!


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.