20240625
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 szeptember 08, szerda

Történelmünk szilánkjaiból

Szerző: Plósz Sándor

Conquesről röviden: Forrásmunkák: Fehér Mátyás Jenő: Az avar kincsek nyomában, I-IV kötet, László Gyula könyvei, Bakay Kornél könyvei. (könyvek a jobb könyvesboltokban kaphatók még)

Röviden a magyarokról a Kárpát medencében:

♦  Atilla hun nagykirály 441-ben meghalt, központi állama a Kárpát medence, Óbuda környéki központtal. A központosított birodalom felbomlott, népcsoportok elváltak. Székelyek Erdélybe, magyar és szabír-magyar törzsek visszavonultak a Kaukázus térségébe.

  •  ♦  540-körül hun-türk (Avar) törzsek megalapították az első Avarnak nevezett birodalmat.
  •  
  •  ♦ 670-ben új nép érkezett, (avarok, akiket ma magyaroknak mondunk) írták a Frank évkönyvek. Ennek a népcsoportnak a nyelve magyar, amit több rovásírásos lelet is bizonyít. Legismertebb a szarvasi tűtartó. Fejedelemséget alkottak, Baján, Batbaján volt a lehíresebb fejedelmük. F.M.J. a többiről is ír az avar könyveiben. A magyar Hungarus népnév sok évkönyvben, sokszor megjelenik, az un. honfoglalás elött.
  •  
  •  ♦  795-96-ban Nagy Károly (Carolus Magnus, anyja avar fejedelemleány) hadjáratban legyőzi az avarokat (központi avar gyűrűt) egy nagyobb csatában. 10 társzekér aranyat, ezüstöt és egyéb kincset rabolnak. Nagy Károly 814-es halála után osztozkodnak. A kincsek sok európai kolostorhoz, Vatikánba és grófokhoz fejedelmekhez kerül.
  •  
  •  ♦  895-896-ban a maradék törzsek hívására jön Árpád népe. Korábbi években több frankok elleni hadjáratban részt vettek már. A beérkező törzsek az avaroknak nevezett magyar törzsekkel elkülönült foltokban telepednek le. Ez bizonyítja a testvériséget. Krónikáinkban is leírtak ezek. (László Gyula)

tortenelmiszilankok 1 

A letelepedést követően indulnak a kincs-visszaszerző hadjáratok az un. Kalandozások, amelyeket szinte mindig az avar törzsekből származó vezérek vezetik. Ha a térképre rátesszük a Frank osztozkodás térképét, nem meglepő az uticélok azonossága. A 842-3 hadjárat nem találja Conquest, de Catalunia sok kolostorát kirabolja, majd szerencsésen hazatértek.

tortenelmiszilankok 2

tortenelmiszilankok 3

Conques egy eldugott Dourdou de Conques patak mellékvölgyében elhelyezkedő falu és kolostor a IX. századtól őrzi a rabolt kincsek egy jelentős részét. A Nagynak és felvilágosultnak nevezett francia forradalom, a rablás és rombolás idején a kincseket a faluban elásták, hogy ne kerüljön a jakobinusok kezébe.

Én F.M.J könyvei alapján ismertem és látogattam meg többször. A megismerés azt mutatja nekem, hogy ő irodalmi kutatás és nem helyismeretből írja könyvét.

A sok rabolt kincs művészeti motívumai a griffes indás magyarok jellegzetességeit hordozza.

Sajnos a hadjáratokban visszaszerzettekről nagyon keveset tudunk, azután jött a tatár, a török és habsburgi rablások sorozata.

A Conquesi kincsek legszemléletesebbeiből néhányat bemutatok:

tortenelmiszilankok 4

A magyar Korona előképe ez a keresztpántos korona, A Saint Foe-nak nevezett szobor egy avar királyi fej és karok összeaplikálása bádogos munkával egy Nagy Károly féle forma trónusra.

tortenelmiszilankok 5

tortenelmiszilankok 6

Már keresztény avaroktól rabolt kincsesláda, nappal és holddal, griffekkel. (Kerek templomok kora. - Németh Zsolt, A Kárpát medence legkülönlegesebb templomai)

tortenelmiszilankok 7

Aranyozott ezüst süvegcsúcsból ereklyetartó, rovásírásos lantszerűvé alakított tárgy, aranylemez borítással.

tortenelmiszilankok 8

Szent Korona eltakart képeivel… Gondolatébresztőnek.

Megjegyzés: Az indás diszítőmotívum néhány-száz év mulva megjelenik a román és gótikában, (csak szinte mindenki elfeelejti honan jött). (Elötte többségében geometriai díszítés és állatfigurák. (l. Aquileai mozaikok, ami meg a rómaiakra hajaz vissza.)

Nem beszélek az ötvösművészetről amelyik a XI-XII.századig gyerekcipőben járt az un. művelt Európában, aki rombol, átalakít, megszentségesít.

Plósz Sándor

2021-09-08

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások

Honlap ajánló